جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:17
4 08:05:48 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:08 ترو ترو 00:03:32
6 08:09:40 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:25 ترانه‌های اتل متل - باران 00:03:25
8 08:13:50 تیزر بزودی ببعی 00:00:54
9 08:14:44 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
10 08:15:04 جت سواران-2 - قسمت 22 00:11:00
11 08:26:04 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-1 00:02:06
12 08:28:10 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:57
13 08:29:07 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
14 08:30:02 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
15 08:30:22 موچولوها - قسمت 42 00:08:56
16 08:39:18 آرم استیشن روز 00:00:20
17 08:39:38 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
18 08:41:38 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
19 08:41:47 کاردستی‌های مهدپویا-چتر 00:03:31
20 08:45:18 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
21 08:45:38 قطارها - قسمت 44 00:04:44
22 08:50:22 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:50:57 مولانگ 00:03:26
24 08:54:23 کلیپ‌های مهدپویا- فصل زمستان-2 00:02:18
25 08:56:41 اوم نوم 00:01:08
26 08:57:49 تیزر بزودی ببعی 00:00:54
27 08:58:43 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:16
28 08:59:59 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
29 09:00:19 نقاش کوچولو - قسمت 82 00:10:45
30 09:11:04 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
31 09:11:30 کلیپ‌های نوید و ندا- کتاب 00:02:26
32 09:13:56 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
33 09:14:51 آرم تایم (تپلی‌های پر دردسر) 00:00:20
34 09:15:11 تپلی‌های پر دردسر - قسمت 3 00:06:33
35 09:21:44 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
36 09:22:04 باهم‌بازی 00:03:14
37 09:25:18 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
38 09:25:27 ماجراهای جنگل 00:04:44
39 09:30:11 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
40 09:30:31 خدا چه آفریده؟ - قسمت 58 00:10:54
41 09:41:25 تیزر بزودی ببعی 00:00:54
42 09:42:19 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:28
43 09:42:47 کلیپ توپ 00:02:19
44 09:45:06 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
45 09:45:26 اژدهای مهربان من - قسمت 29 00:09:59
46 09:55:25 اعلام برنامه 00:00:35
47 09:56:00 ماموک 00:03:07
48 09:59:07 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
49 09:59:16 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:24
50 09:59:40 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
51 10:00:00 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 28 01:23:15
52 11:23:15 اعلام برنامه 00:00:35
53 11:23:50 بندبندی‌ها 00:01:37
54 11:25:27 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
55 11:25:50 ترانه‌های اتل متل - ابر 00:04:17
56 11:30:07 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
57 11:30:27 جت سواران-2 - قسمت 23 00:11:01
58 11:41:28 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:29
59 11:41:57 تیزر بزودی ببعی 00:00:54
60 11:42:51 کلیپ‌های مهدپویا- لباس گرم 00:02:00
61 11:44:51 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
62 11:45:11 ملوچ - قسمت 46 00:08:03
63 11:53:14 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
64 11:53:36 مولانگ 00:03:25
65 11:57:01 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
66 11:57:25 کاردستی‌های مهدپویا-بلندی و کوتاهی 00:01:24
67 11:58:49 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
68 11:59:44 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
69 12:00:04 قطارها - قسمت 45 00:04:36
70 12:04:40 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
71 12:04:56 کلیپ باد 00:02:55
72 12:07:51 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
73 12:08:13 دیپ‌داپ 00:02:53
74 12:11:06 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:07
75 12:12:13 وله رگلاژ 00:00:37
76 12:12:50 جشن نماز 00:05:10
77 12:18:00 جشن نماز 00:05:51
78 12:23:51 اعلام برنامه 00:00:45
79 12:24:36 ماجراهای سعید 00:03:25
80 12:28:01 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
81 12:28:21 اوم نوم 00:00:55
82 12:29:16 تیزر بزودی ببعی 00:00:54
83 12:30:10 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
84 12:30:30 موچولوها - قسمت 43 00:10:18
85 12:40:48 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
86 12:41:10 یاپ یاپس 00:02:14
87 12:43:24 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
88 12:43:47 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
89 12:44:42 آرم تایم (مسی به اکیدو می‌رود) 00:00:20
90 12:45:02 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 18 00:09:41
91 12:54:43 کلیپ‌های مهدپویا- مهاجرت پرندگان در زمستان 00:02:24
92 12:57:07 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
93 12:59:07 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:55
94 13:00:02 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
95 13:00:22 نقاش کوچولو - قسمت 81 00:10:58
96 13:11:20 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
97 13:12:13 کلیپ دو دوست 00:02:38
98 13:14:51 آرم تایم (تپلی‌های پر دردسر) 00:00:20
99 13:15:11 تپلی‌های پر دردسر - قسمت 2 00:06:15
100 13:21:26 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:03
101 13:22:29 تیزر بزودی ببعی 00:00:54
102 13:23:23 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
103 13:25:14 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
104 13:25:38 شن‌دونه‌ها 00:04:13
105 13:29:51 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
106 13:30:11 خدا چه آفریده؟ - قسمت 57 00:11:22
107 13:41:33 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
108 13:41:53 کلیپ ماهی-2 00:02:10
109 13:44:03 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:50
110 13:44:53 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
111 13:45:13 اژدهای مهربان من - قسمت 28 00:09:52
112 13:55:05 کلیپ‌های مهدپویا- تغذیه 00:01:47
113 13:56:52 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
114 13:57:14 بندبندی‌ها 00:01:32
115 13:58:46 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
116 13:59:41 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:19
117 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
118 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
119 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:11
120 14:07:15 آرم تایم (گامبا) 00:00:20
121 14:07:35 گامبا - قسمت 23 00:20:17
122 14:27:52 آنونس مجموعه ویکی و مردان پر زور 00:01:24
123 14:29:16 تیزر فراخوان دورت بگردم ایران 00:00:59
124 14:30:15 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
125 14:30:35 ماجراهای نیلز - قسمت 41 00:23:53
126 14:54:28 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
127 14:54:50 کلیپ قاصدک 00:03:20
128 14:58:10 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:59
129 14:59:09 تیزر پف فیلم 00:00:50
130 14:59:59 آرم تایم (آن شرلی، با موهای قرمز) 00:00:20
131 15:00:19 آن شرلی، با موهای قرمز - قسمت 4 00:25:16
132 15:25:35 اعلام برنامه 00:00:55
133 15:26:30 مزه_خلاقیت - قسمت سبد 00:02:08
134 15:28:38 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
135 15:30:01 آرم تایم (ویکی و مردان پر زور) 00:00:20
136 15:30:21 ویکی و مردان پر زور - قسمت 36 00:11:54
137 15:42:15 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
138 15:42:36 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
139 15:44:58 آرم تایم (خرس‌های کله فندقی) 00:00:20
140 15:45:18 خرس‌های کله فندقی-2 - قسمت 6 00:11:16
141 15:56:34 آنونس مجموعه پاندای کونگ فوکار 00:01:13
142 15:57:47 شکرستان 00:01:48
143 15:59:35 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:24
144 15:59:59 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
145 16:00:19 مل‌مل-5 - قسمت 106 00:55:00
146 16:55:19 آنونس مجموعه اردوگاه حیوانات 00:01:36
147 16:56:55 رود رانر 00:02:37
148 16:59:32 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:26
149 16:59:58 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:20
150 17:00:18 صلح‌بانان - قسمت 35 00:22:03
151 17:22:21 تیزر فراخوان دورت بگردم ایران 00:00:59
152 17:23:20 نظر شما چیه؟ 00:04:45
153 17:28:05 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
154 17:29:55 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 00:00:20
155 17:30:15 پلنگ دم دراز - قسمت 25 00:18:36
156 17:48:51 آرم استیشن ماشین 00:00:14
157 17:49:05 کدو بدو 00:01:17
158 17:50:22 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
159 17:51:27 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
160 17:53:49 گروه تحقیق 00:04:40
161 17:58:29 اعلام برنامه 00:00:50
162 17:59:19 وله رگلاژ 00:00:41
163 18:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:06:00
164 18:06:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:23:00
165 18:29:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
166 18:29:22 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:37
167 18:29:59 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
168 18:30:19 جزیره دانش - قسمت 48 00:25:57
169 18:56:16 اعلام برنامه 00:00:55
170 18:57:11 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
171 18:59:05 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:57
172 19:00:02 آرم تایم (پاندای کونگ‌فوکار) 00:00:20
173 19:00:22 پاندای کونگ‌فوکار-1و2 - قسمت 12 00:23:03
174 19:23:25 تیزر پف فیلم 00:00:50
175 19:24:15 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
176 19:26:37 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
177 19:26:59 ترافیک 00:02:07
178 19:29:06 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:05
179 19:30:11 آرم تایم (اردوگاه حیوانات) 00:00:20
180 19:30:31 اردوگاه حیوانات - قسمت 9 00:11:41
181 19:42:12 آنونس مجموعه آن شرلی، با موهای قرمز 00:01:21
182 19:43:33 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:21
183 19:44:54 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه) 00:00:20
184 19:45:14 اندی و دایناسورهای موزه - قسمت 1 00:13:41
185 19:58:55 تیزر فراخوان دورت بگردم ایران 00:00:59
186 19:59:54 آرم تایم (گامبا) 00:00:20
187 20:00:14 گامبا - قسمت 23 00:20:17
188 20:20:31 تیزر پف فیلم 00:00:50
189 20:21:21 کلیپ به رنگ ایران 00:03:34
190 20:24:55 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
191 20:25:17 لذت دانایی 00:04:57
192 20:30:14 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
193 20:30:34 ماجراهای نیلز - قسمت 41 00:23:53
194 20:54:27 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
195 20:54:48 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:49
196 20:56:37 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:16
197 20:57:53 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
198 20:58:16 آگهی بازرگانی 00:01:37
199 20:59:53 آرم تایم (آن شرلی، با موهای قرمز) 00:00:20
200 21:00:13 آن شرلی، با موهای قرمز - قسمت 4 00:25:16
201 21:25:29 آنونس مجموعه پسر شجاع 00:01:19
202 21:26:48 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
203 21:29:10 مزه_خلاقیت - قسمت پاکت 00:02:08
204 21:31:18 بره ناقلا 00:06:36
205 21:37:54 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:29
206 21:38:23 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
207 21:38:46 آگهی بازرگانی 00:00:26
208 21:39:12 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 147 00:20:31
209 21:59:43 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:17


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها