جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:26 ترو ترو 00:03:36
6 08:11:02 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:47 تیزر بزودی ببعی 00:00:54
8 08:12:41 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
9 08:13:07 بندبندی‌ها 00:01:37
10 08:14:44 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
11 08:15:04 جت سواران-2 - قسمت 23 00:11:01
12 08:26:05 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
13 08:26:14 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
14 08:28:14 کلیپ نمره بیست 00:01:52
15 08:30:06 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
16 08:30:26 موچولوها - قسمت 43 00:10:18
17 08:40:44 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
18 08:41:04 دیپ‌داپ 00:02:51
19 08:43:55 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:54
20 08:44:49 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
21 08:45:09 قطارها - قسمت 45 00:04:36
22 08:49:45 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
23 08:50:40 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:51:15 کلیپ شاپرک 00:03:19
25 08:54:34 آرم استیشن روز 00:00:20
26 08:54:54 ماجراهای جنگل 00:04:35
27 08:59:29 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:24
28 08:59:53 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
29 09:00:13 نقاش کوچولو - قسمت 83 00:11:13
30 09:11:26 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
31 09:11:35 کلیپ‌های نوید و ندا 00:02:26
32 09:14:01 تیزر بزودی ببعی 00:00:54
33 09:14:55 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
34 09:15:15 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 4 00:06:24
35 09:21:39 اعلام برنامه 00:00:45
36 09:22:24 یاپ یاپس 00:02:15
37 09:24:39 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
38 09:24:59 شن‌دونه‌ها 00:04:13
39 09:29:12 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
40 09:30:07 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
41 09:30:27 خدا چه آفریده؟ - قسمت 59 00:11:15
42 09:41:42 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
43 09:42:04 کاردستی‌های مهدپویا-لاک‌پشت‎ 00:02:53
44 09:44:57 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
45 09:45:17 اژدهای مهربان من - قسمت 30 00:10:03
46 09:55:20 اعلام برنامه 00:00:35
47 09:55:55 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
48 09:58:12 تیزر بزودی ببعی 00:00:54
49 09:59:06 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
50 09:59:22 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:28
51 09:59:50 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
52 10:00:10 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 29 01:26:08
53 11:26:18 اعلام برنامه 00:00:35
54 11:26:53 دیپ‌داپ 00:02:55
55 11:29:48 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
56 11:30:08 جت سواران-2 - قسمت 24 00:11:01
57 11:41:09 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
58 11:41:33 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
59 11:43:24 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
60 11:45:24 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
61 11:45:44 ملوچ - قسمت 3 00:08:13
62 11:53:57 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
63 11:54:52 باهم‌بازی 00:03:21
64 11:58:13 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
65 11:58:33 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:16
66 11:59:49 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
67 12:00:09 قطارها - قسمت 46 00:04:50
68 12:04:59 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
69 12:05:23 ترانه‌های اتل متل - ابر 00:04:17
70 12:09:40 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
71 12:09:56 اوم نوم 00:01:08
72 12:11:04 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
73 12:11:59 وله رگلاژ 00:00:38
74 12:12:37 جشن نماز 00:05:23
75 12:18:00 جشن نماز 00:05:42
76 12:23:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
77 12:24:02 ماموک 00:03:11
78 12:27:13 اعلام برنامه 00:00:45
79 12:27:58 نقاشی کنیم 00:00:50
80 12:28:48 تیزر بزودی ببعی 00:00:54
81 12:29:42 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
82 12:30:02 موچولوها - قسمت 47 00:09:01
83 12:39:03 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
84 12:39:25 کاردستی‌های مهدپویا-مسواک 00:02:34
85 12:41:59 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
86 12:44:57 آرم تایم (مسی به اکیدو می‌رود) 00:00:20
87 12:45:17 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 19 00:10:38
88 12:55:55 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
89 12:56:15 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
90 12:58:15 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:57
91 12:59:12 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
92 13:00:07 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
93 13:00:27 نقاش کوچولو - قسمت 82 00:10:45
94 13:11:12 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
95 13:11:28 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:05
96 13:12:33 یاپ یاپس 00:02:15
97 13:14:48 آرم تایم (تپلی‌های پر دردسر) 00:00:20
98 13:15:08 تپلی‌های پر دردسر - قسمت 3 00:06:33
99 13:21:41 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
100 13:22:04 ترانه‌های اتل متل - درخت 00:04:07
101 13:26:11 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:00
102 13:27:11 بندبندی‌ها 00:01:36
103 13:28:47 تیزر بزودی ببعی 00:00:54
104 13:29:41 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
105 13:30:01 خدا چه آفریده؟ - قسمت 58 00:10:54
106 13:40:55 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
107 13:41:17 ترو ترو 00:03:33
108 13:44:50 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
109 13:45:10 اژدهای مهربان من - قسمت 29 00:09:59
110 13:55:09 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
111 13:55:29 کاردستی‌های مهدپویا-آتش و شماره آتش‌نشانی 00:03:37
112 13:59:06 تیزر بزودی ببعی 00:00:54
113 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
114 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
115 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:11
116 14:07:32 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:20
117 14:07:52 صلح‌بانان - قسمت 35 00:22:03
118 14:29:55 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 00:00:20
119 14:30:15 پلنگ دم دراز - قسمت 25 00:18:36
120 14:48:51 آنونس مجموعه اردوگاه حیوانات 00:01:36
121 14:50:27 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
122 14:53:38 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
123 14:53:59 بره ناقلا 00:05:40
124 14:59:39 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:24
125 15:00:03 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
126 15:00:23 جزیره دانش - قسمت 48 00:25:57
127 15:26:20 اعلام برنامه 00:00:55
128 15:27:15 تیزر پف فیلم 00:00:50
129 15:28:05 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
130 15:28:27 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
131 15:29:44 تیزر سینمایی بنیامین 00:00:29
132 15:30:13 آرم تایم (عناصر) 00:00:20
133 15:30:33 عناصر - قسمت 36 00:12:36
134 15:43:09 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
135 15:43:47 تیزر فراخوان مجموعه دورت بگردم ایران 00:00:59
136 15:44:46 آرم تایم (توربو و دوستان) 00:00:20
137 15:45:06 توربو و دوستان - قسمت 11 00:11:17
138 15:56:23 آنونس مجموعه پسر شجاع 00:01:19
139 15:57:42 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
140 16:00:04 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
141 16:00:24 پاندای کونگ‌فو کار-1و2 - قسمت 13 00:23:27
142 16:23:51 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
143 16:24:29 تیزر پف فیلم 00:00:50
144 16:25:19 کلیپ قاصدک 00:03:20
145 16:28:39 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:01:21
146 16:30:00 آرم تایم (اردوگاه حیوانات) 00:00:20
147 16:30:20 اردوگاه حیوانات - قسمت 10 00:11:28
148 16:41:48 آنونس مجموعه آن شرلی، با موهای قرم 00:01:21
149 16:43:09 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
150 16:44:59 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه) 00:00:20
151 16:45:19 اندی و دایناسورهای موزه - قسمت 2 00:13:26
152 16:58:45 تیزر سینمایی بنیامین 00:01:00
153 16:59:45 آرم تایم (گامبا) 00:00:20
154 17:00:05 گامبا - قسمت 24 00:23:40
155 17:23:45 آنونس مجموعه قلعه هزار اردک 00:01:28
156 17:25:13 برنارد 00:02:48
157 17:28:01 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
158 17:28:22 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:21
159 17:29:43 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:19
160 17:30:02 آرم تایم (ماجراهای نیلز) 00:00:20
161 17:30:22 ماجراهای نیلز - قسمت 42 00:23:06
162 17:53:28 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
163 17:53:38 تیزر پف فیلم 00:00:50
164 17:54:28 لئون 00:02:40
165 17:57:08 اعلام برنامه 00:00:50
166 17:57:58 سبک زندگی 00:01:20
167 17:59:18 وله رگلاژ 00:00:42
168 18:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:07:00
169 18:07:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:23:00
170 18:30:00 آرم تایم (آن شرلی، با موهای قرمز) 00:00:20
171 18:30:20 آن شرلی، با موهای قرمز - قسمت 5 00:24:49
172 18:55:09 اعلام برنامه 00:00:55
173 18:56:04 کلیپ سرزمین من 00:03:47
174 18:59:51 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
175 19:00:11 مل‌مل-5 - قسمت 106 00:55:00
176 19:55:11 آنونس مجموعه اردوگاه حیوانات 00:01:36
177 19:56:47 تیزر فراخوان دورت بگردم ایران 00:00:59
178 19:57:46 کدو بدو 00:01:38
179 19:59:24 تیزر منطقه پرواز ممنوع 00:00:37
180 20:00:01 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:20
181 20:00:21 صلح‌بانان - قسمت 35 00:22:03
182 20:22:24 آنونس مجموعه ویکی و مردان پر زور 00:01:24
183 20:23:48 کلیپ بارکد 626 00:04:08
184 20:27:56 ترافیک 00:02:12
185 20:30:08 آرم تایم (پلنگ دم دراز) 00:00:20
186 20:30:28 پلنگ دم دراز - قسمت 25 00:18:36
187 20:49:04 تیزر پف فیلم 00:00:50
188 20:49:54 آنونس مجموعه قلعه هزار اردک 00:01:28
189 20:51:22 کلیپ به رنگ ایران 00:03:34
190 20:54:56 سبک زندگی 00:01:46
191 20:56:42 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
192 20:57:05 آگهی بازرگانی 00:02:36
193 20:59:41 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
194 21:00:01 جزیره دانش - قسمت 48 00:25:57
195 21:25:58 تیزر فراخوان دورت بگردم ایران 00:00:59
196 21:26:57 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:21
197 21:28:18 رود رانر 00:06:13
198 21:34:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
199 21:34:54 آگهی بازرگانی 00:02:46
200 21:37:40 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 147 00:22:05
201 21:59:45 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:15


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها