جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:26 ترو ترو 00:03:33
6 08:10:59 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:44 کلیپ چوپان و بره 00:02:24
8 08:14:08 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
9 08:15:03 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
10 08:15:23 جت سواران-2 - قسمت 30 00:11:02
11 08:26:25 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
12 08:26:49 دیپ‌داپ 00:02:57
13 08:29:46 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
14 08:30:06 ببعی- 4و5 - قسمت 3 00:09:12
15 08:39:18 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
16 08:39:38 کلیپ زمستان 00:01:55
17 08:41:33 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
18 08:41:55 مولانگ 00:03:13
19 08:45:08 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
20 08:45:28 قطارها - قسمت 52 00:05:01
21 08:50:29 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
22 08:50:52 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
23 08:53:09 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:53:44 یاپ یاپس 00:02:15
25 08:55:59 آرم استیشن روز 00:00:20
26 08:56:19 کاردستی‌های مهدپویا-سر آدمک-2‎ 00:03:22
27 08:59:41 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
28 09:00:01 نقاش کوچولو - قسمت 90 00:10:44
29 09:10:45 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
30 09:11:11 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
31 09:13:46 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
32 09:14:41 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
33 09:15:01 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 11 00:06:24
34 09:21:25 اعلام برنامه 00:00:45
35 09:22:10 مولانگ 00:03:17
36 09:25:27 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
37 09:25:47 شن‌دونه‌ها 00:04:04
38 09:29:51 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
39 09:30:11 خدا چه آفریده؟ - قسمت 66 00:10:29
40 09:40:40 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
41 09:41:03 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
42 09:43:22 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
43 09:44:17 نقاشی کنیم 00:00:49
44 09:45:06 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
45 09:45:26 اژدهای مهربان من - قسمت 37 00:10:04
46 09:55:30 اعلام برنامه 00:00:35
47 09:56:05 کاردستی‌های مهدپویا-درخت برفی‎ 00:02:54
48 09:58:59 اوم نوم 00:01:02
49 10:00:01 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
50 10:00:21 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 35 01:24:39
51 11:25:00 اعلام برنامه 00:00:35
52 11:25:35 ماجراهای جنگل 00:04:31
53 11:30:06 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
54 11:30:26 جت سواران-2 - قسمت 31 00:11:01
55 11:41:27 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
56 11:41:49 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
57 11:44:53 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
58 11:45:13 ببعی-4و5 - قسمت 4 00:09:11
59 11:54:24 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
60 11:54:46 ماجراهای سعید 00:04:57
61 11:59:43 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
62 12:00:03 قطارها - قسمت 53 00:05:01
63 12:05:04 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
64 12:05:57 کلیپ ماهی 00:02:10
65 12:08:07 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
66 12:09:10 دیپ‌داپ 00:01:58
67 12:11:08 وله رگلاژ 00:00:29
68 12:11:37 جشن نماز 00:05:23
69 12:17:00 جشن نماز 00:05:42
70 12:22:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
71 12:23:02 ترانه‌های اتل متل - علی کوچولو درختی کاشت 00:05:09
72 12:28:11 اعلام برنامه 00:00:45
73 12:28:56 اوم نوم 00:01:08
74 12:30:04 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
75 12:30:24 موچولوها - قسمت 51 00:09:15
76 12:39:39 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
77 12:40:32 شن‌دونه‌ها 00:04:25
78 12:44:57 آرم تایم (مسی به اکیدو می‌رود) 00:00:20
79 12:45:17 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 26 00:09:52
80 12:55:09 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
81 12:55:29 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
82 12:59:23 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
83 13:00:26 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
84 13:00:46 نقاش کوچولو - قسمت 89 00:10:50
85 13:11:36 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
86 13:11:45 کاردستی‌های مهدپویا-توپ 00:03:16
87 13:15:01 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
88 13:15:21 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 10 00:06:24
89 13:21:45 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
90 13:22:38 بندبندی‌ها 00:01:37
91 13:24:15 آرم استیشن توپ 00:00:20
92 13:24:35 ماجراهای جنگل 00:04:28
93 13:29:03 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
94 13:29:58 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
95 13:30:18 خدا چه آفریده؟ - قسمت 65 00:12:28
96 13:42:46 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
97 13:42:55 کلیپ شادی 00:02:35
98 13:45:30 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
99 13:45:50 اژدهای مهربان من - قسمت 36 00:10:00
100 13:55:50 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
101 13:56:10 کاردستی‌های مهدپویا-کوه 00:02:47
102 13:58:57 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:01:03
103 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
104 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
105 14:03:21 تلاوت قرآن 00:05:26
106 14:08:47 آرم تایم (سینمایی گربه چکمه‌پوش) 00:00:25
107 14:09:12 پف فیلم سینمایی گربه چکمه‌پوش 01:11:49
108 15:21:01 تیزر پف فیلم 00:00:50
109 15:21:51 کلیپ سرزمین من 00:03:47
110 15:25:38 آنونس مجموعه قلعه هزار اردک 00:01:28
111 15:27:06 برنارد 00:02:40
112 15:29:46 آرم تایم (عناصر) 00:00:20
113 15:30:06 عناصر - قسمت 38 00:12:37
114 15:42:43 آنونس مجموعه پاندای کونگ فوکار 00:01:13
115 15:43:56 تیزر پف فیلم 00:00:51
116 15:44:47 آرم تایم (توربو و دوستان) 00:00:20
117 15:45:07 توربو و دوستان - قسمت 13 00:11:22
118 15:56:29 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
119 15:56:51 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:31
120 15:58:22 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
121 15:59:45 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
122 16:00:05 پاندای کونگ‌فو کار-1و2 - قسمت 15 00:23:14
123 16:23:19 آنونس مجموعه آنه شرلی، با موهای قرمز 00:01:21
124 16:24:40 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:22
125 16:27:02 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:21
126 16:28:23 کدو بدو 00:01:38
127 16:30:01 آرم تایم (اردوگاه حیوانات) 00:00:20
128 16:30:21 اردوگاه حیوانات - قسمت 12 00:10:51
129 16:41:12 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
130 16:41:34 کلیپ عیدانه 00:03:13
131 16:44:47 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه) 00:00:20
132 16:45:07 اندی و دایناسورهای موزه - قسمت 4 00:13:35
133 16:58:42 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
134 16:58:52 تیزر پف فیلم 00:00:50
135 16:59:42 آرم تایم (گامبا) 00:00:20
136 17:00:02 گامبا - قسمت 26 00:22:04
137 17:22:06 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
138 17:22:27 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:17
139 17:23:44 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
140 17:26:55 آنونس مجموعه ویکی و مردان پر زور 00:01:24
141 17:28:19 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
142 17:28:36 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:21
143 17:29:57 آرم تایم (ماجراهای میرزا بلد) 00:00:20
144 17:30:17 ماجراهای میرزا بلد - قسمت 1 00:23:16
145 17:53:33 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
146 17:53:55 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:31
147 17:55:26 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
148 17:57:25 اعلام برنامه 00:00:50
149 17:58:15 تیزر پف فیلم 00:00:51
150 17:59:06 وله رگلاژ 00:00:54
151 18:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:13:00
152 18:13:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:16:00
153 18:29:00 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:17
154 18:30:17 آرم تایم (آنه شرلی، با موهای قرمز) 00:00:20
155 18:30:37 آنه شرلی، با موهای قرمز - قسمت 7 00:25:31
156 18:56:08 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
157 18:56:18 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:31
158 18:57:49 لئون 00:02:10
159 18:59:59 آرم تایم (سینمایی عصر یخبندان-2) 00:00:20
160 19:00:19 سینمایی عصر یخبندان-2 01:14:55
161 20:15:14 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
162 20:15:41 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:17
163 20:16:58 بره ناقلا 00:07:06
164 20:24:04 تیزر پف فیلم 00:00:51
165 20:24:55 کلیپ به رنگ ایران 00:03:34
166 20:28:29 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
167 20:28:46 رالف 00:01:08
168 20:29:54 آرم تایم (باگز خرگوشه 00:00:20
169 20:30:14 باگز خرگوشه - قسمت 1 00:20:15
170 20:50:29 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:17
171 20:51:46 کلیپ قاصدک 00:03:20
172 20:55:06 آرم استیشن ماشین 00:00:14
173 20:55:20 ترافیک 00:02:15
174 20:57:35 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
175 20:57:58 آگهی بازرگانی 00:02:17
176 21:00:15 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
177 21:00:35 جزیره دانش - قسمت 51 00:21:12
178 21:21:47 آنونس مجموعه ویکی و مردان پر زور 00:01:24
179 21:23:11 کلیپ بارکد 626 00:04:08
180 21:27:19 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
181 21:29:41 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:17
182 21:30:58 لذت دانایی 00:03:07
183 21:34:05 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
184 21:34:28 آگهی بازرگانی 00:02:11
185 21:36:39 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 155 00:22:41
186 21:59:20 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:40


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها