جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:06:25
4 08:08:56 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:09:16 کلیپ قصه باران 00:02:46
6 08:12:02 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:12:47 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
8 08:13:50 نقاشی کنیم 00:00:50
9 08:14:40 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
10 08:15:00 جت سواران-2 - قسمت 31 00:11:01
11 08:26:01 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
12 08:26:54 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
13 08:28:54 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
14 08:29:49 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
15 08:30:09 ببعی-4و5 - قسمت 4 00:09:11
16 08:39:20 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
17 08:39:44 یاپ یاپس 00:02:15
18 08:41:59 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
19 08:43:02 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
20 08:43:28 کلیپ سلام 00:01:22
21 08:44:50 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
22 08:45:10 قطارها - قسمت 53 00:05:01
23 08:50:11 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:50:46 ترانه‌های اتل متل - ابر 00:04:17
25 08:55:03 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
26 08:55:26 مولانگ 00:03:21
27 08:58:47 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
28 08:59:42 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
29 09:00:02 نقاش کوچولو - قسمت 91 00:10:53
30 09:10:55 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:22
31 09:11:17 ترو ترو 00:03:36
32 09:14:53 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
33 09:15:13 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 12 00:06:27
34 09:21:40 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
35 09:22:00 کلیپ شاپرک 00:03:19
36 09:25:19 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
37 09:25:41 ماجراهای سعید 00:04:03
38 09:29:44 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
39 09:30:04 خدا چه آفریده؟ - قسمت 67 00:10:44
40 09:40:48 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
41 09:40:57 ماموک 00:03:08
42 09:44:05 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
43 09:45:08 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
44 09:45:28 اژدهای مهربان من - قسمت 38 00:09:40
45 09:55:08 اعلام برنامه 00:00:35
46 09:55:43 ماجراهای جنگل 00:04:16
47 09:59:59 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
48 10:00:19 پاشو پاشو کوچولو 01:30:18
49 11:30:37 آرم تایم (جت سواران) 00:00:20
50 11:30:57 جت سواران-2 - قسمت 32 00:10:53
51 11:41:50 آرم استیشن روز 00:00:20
52 11:42:10 مولانگ 00:03:00
53 11:45:10 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
54 11:45:30 ببعی-4و5 - قسمت 5 00:09:01
55 11:54:31 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
56 11:54:40 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
57 11:56:57 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
58 11:57:52 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
59 11:59:52 آرم تایم (قطارها) 00:00:20
60 12:00:12 قطارها - قسمت 54 00:05:07
61 12:05:19 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
62 12:05:45 ترو ترو 00:03:33
63 12:09:18 وله رگلاژ 00:01:17
64 12:10:35 جشن نماز 00:06:25
65 12:17:00 جشن نماز 00:05:42
66 12:22:42 اعلام برنامه 00:00:45
67 12:23:27 شن‌دونه‌ها 00:04:18
68 12:27:45 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
69 12:28:05 کلیپ زمستان 00:01:55
70 12:30:00 آرم تایم (سامی و دوستان) 00:00:20
71 12:30:20 سامی و دوستان - قسمت 1 00:07:49
72 12:38:09 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
73 12:38:31 ترانه‌های اتل متل - خورشید 00:03:43
74 12:42:14 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
75 12:43:17 کاردستی‌های مهدپویا-آتش 00:01:47
76 12:45:04 آرم تایم (مسی به اکیدو می‌رود) 00:00:20
77 12:45:24 مسی به اکیدو می‌رود - قسمت 27 00:10:40
78 12:56:04 آرم استیشن توپ 00:00:23
79 12:56:27 مولانگ 00:03:27
80 12:59:54 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
81 13:00:14 نقاش کوچولو - قسمت 90 00:10:44
82 13:10:58 کلیپ ماهی 00:02:10
83 13:13:08 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
84 13:13:24 بندبندی‌ها 00:01:21
85 13:14:45 آرم تایم (توپولی‌های پر دردسر) 00:00:20
86 13:15:05 توپولی‌های پر دردسر - قسمت 11 00:06:24
87 13:21:29 تیزر پاشو پاشو کوچولو - پویایی‌ها 00:00:55
88 13:22:24 کاردستی‌های مهدپویا-لباس 00:03:43
89 13:26:07 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
90 13:26:16 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
91 13:30:10 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
92 13:30:30 خدا چه آفریده؟ - قسمت 66 00:10:29
93 13:40:59 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
94 13:41:19 ترو ترو 00:03:33
95 13:44:52 آرم تایم (اژدهای مهربان من) 00:00:20
96 13:45:12 اژدهای مهربان من - قسمت 37 00:10:04
97 13:55:16 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
98 13:55:25 کاردستی‌های مهدپویا-روباه 00:03:32
99 13:58:57 تیزر پاشو پاشو کوچولو - آقای جویا 00:01:03
100 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
101 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
102 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:42
103 14:07:46 آرم تایم (سینمایی ریچارد لک‌لک) 00:00:25
104 14:08:11 سینمایی ریچارد لک‌لک 01:11:45
105 15:19:56 تیزر فراخوان مجموعه دورت بگردم ایران 00:00:59
106 15:20:55 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خودرا آموزش دهیم-1 00:01:50
107 15:22:45 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
108 15:23:40 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:31
109 15:25:11 آنونس مجموعه اردوگاه حیوانات 00:01:36
110 15:26:47 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
111 15:29:49 آرم تایم (ویکی و مردان پر زور) 00:00:20
112 15:30:09 ویکی و مردان پر زور - قسمت 40 00:10:58
113 15:41:07 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:17
114 15:42:24 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
115 15:42:34 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
116 15:44:56 آرم تایم (خرس‌های کله فندقی) 00:00:20
117 15:45:16 خرس‌های کله فندقی-2 - قسمت 10 00:09:47
118 15:55:03 آنونس مجموعه آنه شرلی، با موهای قرمز 00:01:21
119 15:56:24 خال‌خالی 00:03:37
120 16:00:01 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
121 16:00:21 مل‌مل-5 - قسمت 112 00:55:00
122 16:55:21 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
123 16:55:43 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:13
124 16:56:56 ترافیک 00:02:09
125 16:59:05 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:17
126 17:00:22 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:20
127 17:00:42 صلح‌بانان - قسمت 39 00:21:36
128 17:22:18 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:21
129 17:23:39 گروه تحقیق 00:04:14
130 17:27:53 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:02:22
131 17:30:15 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
132 17:30:35 باگز خرگوشه - قسمت 2 00:20:36
133 17:51:11 آنونس مجموعه قلعه هزار اردک 00:01:28
134 17:52:39 کلیپ به رنگ ایران 00:03:34
135 17:56:13 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
136 17:56:34 شکرستان 00:02:19
137 17:58:53 وله رگلاژ 00:01:07
138 18:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:14:00
139 18:14:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:13:00
140 18:27:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
141 18:27:22 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:31
142 18:28:53 سبک زندگی 00:01:04
143 18:29:57 آرم تایم (جزیره دانش) 00:00:20
144 18:30:17 جزیره دانش - قسمت 52 00:25:46
145 18:56:03 وله شهادت امام هادی (ع) 00:00:22
146 18:56:25 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:17
147 18:57:42 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
148 18:58:04 گنجینه 00:01:32
149 18:59:36 آرم تایم (سینمایی رودولف گربه سیاه) 00:00:25
150 19:00:01 سینمایی رودولف گربه سیاه 01:19:54
151 20:19:55 وله شهادت امام هادی (ع) 00:00:22
152 20:20:17 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:31
153 20:21:48 سبک زندگی 00:00:53
154 20:22:41 آنونس مجموعه پسر شجاع 00:01:19
155 20:24:00 برنارد 00:02:51
156 20:26:51 آنونس مجموعه پاندای کونگ فوکار 00:01:13
157 20:28:04 کدو بدو 00:01:38
158 20:29:42 آرم تایم (ماجراهای میرزا بلد) 00:00:20
159 20:30:02 ماجراهای میرزا بلد - قسمت 1 00:23:16
160 20:53:18 آنونس مجموعه عناصر 00:01:05
161 20:54:23 لذت دانایی 00:04:07
162 20:58:30 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:17
163 20:59:47 آرم تایم (آنه شرلی، با موهای قرمز) 00:00:20
164 21:00:07 آنه شرلی، با موهای قرمز - قسمت 7 00:25:31
165 21:25:38 وله شهادت امام هادی (ع) 00:00:22
166 21:26:00 فانوس 00:08:09
167 21:34:09 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:31
168 21:35:40 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 156 00:23:53
169 21:59:33 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:27


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها