جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 00:00:00 آرم تایم (موش خبرنگار) 00:00:20
2 00:00:20 موش خبرنگار - قسمت 10 00:22:50
3 00:23:10 آنونس مجموعه موزه-3 00:01:38
4 00:24:48 تیزر سفره همدلی 00:00:36
5 00:25:24 کلیپ قاصدک 00:03:20
6 00:28:44 وله ماه رمضان 00:00:26
7 00:29:10 تیزر عمار یاسر 00:00:40
8 00:29:50 آرم تایم (پاندای کونگ فوکار) 00:00:20
9 00:30:10 پاندای کونگ فوکار-1و2 - قسمت 30 00:23:20
10 00:53:30 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
11 00:53:52 کلیپ سحر رنگین کمون 00:04:55
12 00:58:47 تیزر هم‌صدای آسمان 00:01:00
13 00:59:47 آرم تایم (موزه) 00:00:20
14 01:00:07 موزه-3 - قسمت 17 00:17:49
15 01:17:56 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:16
16 01:19:12 تیزر کروناز 00:00:52
17 01:20:04 کلیپ ایران 00:07:35
18 01:27:39 آرم استیشن ماشین 00:00:14
19 01:27:53 رالف 00:01:08
20 01:29:01 تیزر عمار یاسر 00:00:40
21 01:29:41 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:20
22 01:30:01 کارآگاه گجت - قسمت 17 00:11:04
23 01:41:05 آنونس مجموعه هزار افسان 00:01:38
24 01:42:43 کلیپ کنار هم باشیم 00:04:32
25 01:47:15 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
26 01:47:37 پویش هم‌صدای آسمان 00:01:53
27 01:49:30 خانواده ایرانی 00:03:03
28 01:52:33 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
29 01:53:51 رود رانر 00:06:07
30 01:59:58 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 00:00:20
31 02:00:18 نیکو و شمشیر نورانی - قسمت 4 00:22:39
32 02:22:57 وله ماه رمضان 00:00:20
33 02:23:17 آنونس مجموعه ویکی و مردان پر زور 00:01:24
34 02:24:41 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
35 02:27:52 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
36 02:28:14 سبک زندگی 00:01:36
37 02:29:50 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
38 02:30:10 دورت بگردم ایران-1 - قسمت 4 00:25:53
39 02:56:03 وله ماه رمضان 00:00:20
40 02:56:23 برنارد 00:02:50
41 02:59:13 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:37
42 03:01:50 تیزر کتاب خوان رضوی 00:00:49
43 03:02:39 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
44 03:02:59 سر سفره خدا - قسمت 12 01:24:35
45 04:27:34 حدیث 00:00:34
46 04:28:08 وله رگلاژ 00:00:50
47 04:28:58 تلاوت قرآن 00:03:02
48 04:32:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:04
49 04:36:04 دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان 00:00:59
50 04:37:03 ادامه سر سفره خدا - قسمت 12 00:22:26
51 04:59:29 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
52 04:59:51 جزء خوانی قرآن - قسمت جزء 12 00:26:26
53 05:26:17 لوگو نهال 02:33:17
54 07:59:34 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
55 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
56 08:02:00 تلاوت قرآن 00:04:42
57 08:06:42 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
58 08:07:02 مامان گلی - قسمت 1 00:04:31
59 08:11:33 کلیپ سلام 00:01:22
60 08:12:55 اعلام برنامه 00:00:45
61 08:13:40 اوم نوم 00:01:09
62 08:14:49 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
63 08:15:09 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 8 00:11:04
64 08:26:13 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
65 08:27:43 یاپ یاپس 00:02:15
66 08:29:58 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
67 08:30:18 ببعی-2 - قسمت 6 00:08:39
68 08:38:57 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
69 08:40:01 ترانه‌های اتل متل - دریا 00:04:28
70 08:44:29 آرم تایم (نیلویا) 00:00:20
71 08:44:49 نیلویا - قسمت 32 00:06:28
72 08:51:17 اعلام برنامه 00:00:35
73 08:51:52 ترو ترو 00:03:36
74 08:55:28 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
75 08:55:54 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
76 08:59:48 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
77 09:00:08 بیشه مثل‌ها - قسمت 5 00:09:49
78 09:09:57 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
79 09:10:06 مامان گلی - قسمت 2 00:04:45
80 09:14:51 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
81 09:15:11 ماجراهای عمو رولی - قسمت 23 00:14:01
82 09:29:12 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:58
83 09:30:10 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
84 09:30:30 قصه‌های ریرا - قسمت 16 00:11:26
85 09:41:56 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
86 09:43:26 بندبندی‌ها 00:01:37
87 09:45:03 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
88 09:45:23 نیک و نیکو-1 - قسمت 27 00:12:18
89 09:57:41 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
90 09:57:50 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
91 09:59:50 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
92 10:00:10 ببعی-2 - قسمت 7 00:08:39
93 10:08:49 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
94 10:08:58 مامان گلی - قسمت 3 00:04:45
95 10:13:43 کلیپ‌های مهدپویا- چشم-3 00:01:31
96 10:15:14 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
97 10:15:34 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 9 00:10:21
98 10:25:55 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
99 10:26:48 کلیپ روزه کله گنجشکی 00:03:13
100 10:30:01 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
101 10:30:21 خدا چه آفریده؟ - قسمت 137 00:11:11
102 10:41:32 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:05
103 10:42:37 کاردستی‌های مهدپویا-فرفره 00:02:15
104 10:44:52 آرم تایم (نیلویا) 00:00:20
105 10:45:12 نیلویا - قسمت 33 00:06:27
106 10:51:39 اعلام برنامه 00:00:35
107 10:52:14 مامان گلی - قسمت 4 00:03:59
108 10:56:13 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
109 10:56:33 ترو ترو 00:03:35
110 11:00:08 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
111 11:00:28 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 77 01:27:21
112 12:27:49 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
113 12:29:04 اوم نوم 00:01:05
114 12:30:09 آرم تایم (گردش‌های سه کوچولو) 00:00:20
115 12:30:29 گردش‌های سه کوچولو - قسمت 37 00:11:00
116 12:41:29 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
117 12:41:45 ماجراهای جنگل 00:04:42
118 12:46:27 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
119 12:47:57 مامان گلی - قسمت 5 00:03:44
120 12:51:41 کلیپ ماه قرآن و دعا 00:02:10
121 12:53:51 وله رگلاژ 00:00:44
122 12:54:35 جشن نماز 00:06:25
123 13:01:00 جشن نماز 00:05:43
124 13:06:43 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
125 13:07:05 کاردستی‌های مهدپویا-جوجه 00:02:30
126 13:09:35 آنونس مجموعه دنیای خیالی بن و هالی 00:01:30
127 13:11:05 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:58
128 13:12:03 کلیپ قصه باران 00:02:46
129 13:14:49 آرم تایم (منم بچه مسلمان) 00:00:20
130 13:15:09 منم بچه مسلمان - قسمت 12 00:40:21
131 13:55:30 مامان گلی - قسمت 6 00:04:30
132 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
133 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:30
134 14:03:03 تلاوت قرآن 00:04:05
135 14:07:08 آرم تایم (سینمایی ملاقات با خانواده رابینسون) 00:00:20
136 14:07:28 سینمایی ملاقات با خانواده رابینسون 01:08:34
137 15:16:02 تیزر کتاب خوان رضوی 00:00:49
138 15:16:51 پویش هم‌صدای آسمان 00:01:53
139 15:18:44 لذت دانایی 00:04:43
140 15:23:27 اعلام برنامه 00:00:55
141 15:24:22 کلیپ رمضان 00:04:59
142 15:29:21 وله ماه رمضان 00:00:26
143 15:29:47 آرم تایم (ویکی و مردان پر زور) 00:00:20
144 15:30:07 ویکی و مردان پر زور - قسمت 62 00:11:58
145 15:42:05 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
146 15:43:23 تیزر سفره همدلی 00:00:36
147 15:43:59 تیزر هم‌صدای آسمان 00:01:00
148 15:44:59 آرم تایم (خرس‌های کله فندقی) 00:00:20
149 15:45:19 خرس‌های کله فندقی-2 - قسمت 15 00:10:57
150 15:56:16 اعلام برنامه 00:00:50
151 15:57:06 کلیپ ماه رمضان -2 00:01:41
152 15:58:47 وله ماه رمضان 00:00:30
153 15:59:17 تیزر عمار یاسر 00:00:40
154 15:59:57 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
155 16:00:17 مل‌مل-6 - قسمت 6 00:53:38
156 16:53:55 کلیپ کنار هم باشیم 00:04:32
157 16:58:27 تیزر هفتگی پف فیلم 00:01:13
158 16:59:40 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 00:00:20
159 17:00:00 توکیو 8 ریشتر - قسمت 4 00:21:09
160 17:21:09 اعلام برنامه 00:00:55
161 17:22:04 بره ناقلا 00:06:37
162 17:28:41 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
163 17:29:03 تیزر هم‌صدای آسمان 00:01:00
164 17:30:03 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
165 17:30:23 ماشیناسورها - قسمت 15 00:22:45
166 17:53:08 اعلام برنامه 00:00:50
167 17:53:58 کلیپ بسم الله 00:03:33
168 17:57:31 تیزر کتاب خوان رضوی 00:00:49
169 17:58:20 دزد ناشی 00:01:23
170 17:59:43 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
171 18:00:03 خوش‌مزه-1 - قسمت 6 00:14:19
172 18:14:22 تیزر هم‌صدای آسمان 00:00:45
173 18:15:07 آرم تایم (هزار افسان) 00:00:20
174 18:15:27 هزار افسان - قسمت 7 00:07:53
175 18:23:20 وله ماه رمضان 00:00:33
176 18:23:53 کلیپ روزه 00:05:05
177 18:28:58 تیزر هم‌صدای آسمان 00:01:00
178 18:29:58 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:20
179 18:30:18 رویاسوار - قسمت 15 00:22:44
180 18:53:02 اعلام برنامه 00:00:55
181 18:53:57 کلیپ سرزمین من 00:03:47
182 18:57:44 ترافیک 00:02:15
183 18:59:59 آرم تایم (پاندای کونگ فوکار) 00:00:20
184 19:00:19 پاندای کونگ فوکار-1و2 - قسمت 30 00:23:20
185 19:23:39 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:16
186 19:24:55 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:20
187 19:26:15 کلیپ از تو ممنونم 00:03:20
188 19:29:35 وله ماه رمضان 00:00:26
189 19:30:01 آرم تایم (موزه) 00:00:20
190 19:30:21 موزه-3 - قسمت 17 00:17:49
191 19:48:10 کلیپ ماه رمضان -1 00:01:48
192 19:49:58 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:44
193 19:52:42 تیزر هم‌صدای آسمان 00:01:00
194 19:53:42 خانواده ایرانی 00:03:04
195 19:56:46 اعلام برنامه 00:00:50
196 19:57:36 وله ماه رمضان 00:00:34
197 19:58:10 بیانات رهبری 00:00:50
198 19:59:00 وله رگلاژ 00:01:00
199 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:15:00
200 20:15:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:15:00
201 20:30:00 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:20
202 20:30:20 کارآگاه گجت - قسمت 17 00:11:04
203 20:41:24 تیزر هفتگی پف فیلم 00:01:13
204 20:42:37 برنارد 00:02:52
205 20:45:29 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
206 20:45:51 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:21
207 20:47:12 نظر شما چیه؟ 00:04:47
208 20:51:59 آنونس مجموعه هزار افسان 00:01:38
209 20:53:37 شکر تی وی 00:02:18
210 20:55:55 وله ماه رمضان 00:00:34
211 20:56:29 کلیپ یا رب 00:03:03
212 20:59:32 وله ماه رمضان 00:00:26
213 20:59:58 آرم تایم (سینمایی خرس خاکستری) 00:00:20
214 21:00:18 سینمایی خرس خاکستری 01:07:57
215 22:08:15 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
216 22:09:04 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:42
217 22:11:46 سفره همدلی 00:00:36
218 22:12:22 تیزر عمار یاسر 00:00:40
219 22:13:02 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
220 22:14:50 آرم تایم (با ما کاش باشی) 00:00:20
221 22:15:10 با ما کاش باشی - قسمت 3 00:14:55
222 22:30:05 وله ماه رمضان 00:00:30
223 22:30:35 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 00:00:20
224 22:30:55 نیکو و شمشیر نورانی - قسمت 4 00:22:39
225 22:53:34 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
226 22:53:56 تیزر عمار یاسر 00:00:40
227 22:54:36 تیزر کروناز 00:01:02
228 22:55:38 وله ماه رمضان 00:00:34
229 22:56:12 آنونس مجموعه موزه-3 00:01:38
230 22:57:50 پویش هم‌صدای آسمان 00:01:53
231 22:59:43 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
232 23:00:03 دورت بگردم ایران-1 - قسمت 4 00:25:53
233 23:25:56 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
234 23:26:13 تیزر هفتگی پف فیلم 00:01:13
235 23:27:26 کلیپ نهال 00:02:16
236 23:29:42 آرم تایم (آنه شرلی با موهای قرمز) 00:00:20
237 23:30:02 آنه شرلی با موهای قرمز - قسمت 22 00:25:21
238 23:55:23 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
239 23:55:50 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
240 23:58:52 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
241 23:59:09 سبک زندگی 00:00:51


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها