جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 00:00:00 آرم تایم (ویکی و مردان پر زور) 00:00:20
2 00:00:20 ویکی و مردان پر زور - قسمت 62 00:11:58
3 00:12:18 وله ماه رمضان 00:00:34
4 00:12:52 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:51
5 00:13:43 تیزر هم‌صدای آسمان 00:01:00
6 00:14:43 آرم تایم (خرس‌های کله فندقی) 00:00:20
7 00:15:03 خرس‌های کله فندقی - قسمت 15 00:10:57
8 00:26:00 وله ماه رمضان 00:00:26
9 00:26:26 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
10 00:27:15 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
11 00:29:14 تیزر عمار یاسر 00:00:40
12 00:29:54 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
13 00:30:14 مل‌مل-6 - قسمت 6 00:53:38
14 01:23:52 سفره همدلی 00:00:36
15 01:24:28 کلیپ دکترها و پرستارهای مهربان 00:03:20
16 01:27:48 پویش هم‌صدای آسمان 00:02:07
17 01:29:55 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 00:00:20
18 01:30:15 توکیو 8 ریشتر - قسمت 4 00:21:09
19 01:51:24 تیزر گروه شب نقاب 00:01:46
20 01:53:10 کلیپ ماه رمضان -1 00:01:48
21 01:54:58 وله ماه رمضان 00:00:28
22 01:55:26 تیزر عمار یاسر 00:00:40
23 01:56:06 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:06
24 01:57:12 ترافیک 00:01:50
25 01:59:02 تیزر هم‌صدای آسمان 00:01:00
26 02:00:02 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
27 02:00:22 ماشیناسورها - قسمت 15 00:22:45
28 02:23:07 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
29 02:23:45 تیزر کروناز 00:00:47
30 02:24:32 کلیپ کنار هم باشیم 00:04:33
31 02:29:05 تیزر کتاب خوان رضوی 00:00:49
32 02:29:54 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
33 02:30:14 خوش‌مزه-1 - قسمت 6 00:14:19
34 02:44:33 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
35 02:44:43 آرم تایم (هزار افسان) 00:00:20
36 02:45:03 هزار افسان - قسمت 6 00:07:53
37 02:52:56 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
38 02:53:23 کلیپ نماز 00:05:12
39 02:58:35 تیزر عمار یاسر 00:00:40
40 02:59:15 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:06
41 03:00:21 وله ماه رمضان 00:00:32
42 03:00:53 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
43 03:01:13 سر سفره خدا - قسمت 13 01:25:34
44 04:26:47 حدیث 00:00:33
45 04:27:20 وله ماه رمضان 00:00:26
46 04:27:46 وله رگلاژ 00:00:29
47 04:28:15 تلاوت قرآن 00:02:45
48 04:31:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:04
49 04:35:04 دعای روزسیزدهم ماه مبارک رمضان 00:01:06
50 04:36:10 وله ماه رمضان 00:00:33
51 04:36:43 ادامه سر سفره خدا - قسمت 13 00:22:54
52 04:59:37 وله ماه رمضان 00:00:21
53 04:59:58 جزء خوانی قرآن - قسمت جزء 13 00:22:11
54 05:22:09 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
55 05:22:31 لوگو نهال 02:37:03
56 07:59:34 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
57 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
58 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:26
59 08:07:57 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
60 08:08:17 کلیپ سلام 00:01:22
61 08:09:39 اعلام برنامه 00:00:45
62 08:10:24 مامان گلی - قسمت 1 00:03:54
63 08:14:18 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
64 08:14:44 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
65 08:15:04 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 9 00:10:21
66 08:25:25 آرم استیشن روز 00:00:20
67 08:25:45 ترانه‌های اتل متل - ابر 00:04:17
68 08:30:02 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
69 08:30:22 ببعی-2 - قسمت 7 00:08:39
70 08:39:01 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
71 08:39:10 کلیپ روزه کله گنجشکی 00:03:13
72 08:42:23 آنونس مجموعه قصه های ریرا 00:01:30
73 08:43:53 نقاشی کنیم 00:01:00
74 08:44:53 آرم تایم (نیلویا) 00:00:20
75 08:45:13 نیلویا - قسمت 33 00:06:27
76 08:51:40 اعلام برنامه 00:00:35
77 08:52:15 مامان گلی - قسمت 2 00:04:21
78 08:56:36 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
79 08:57:29 کلیپ ماهی 00:02:10
80 08:59:39 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
81 08:59:59 بیشه مثل‌ها - قسمت 6 00:09:40
82 09:09:39 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:58
83 09:10:37 شن‌دونه‌ها 00:04:27
84 09:15:04 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
85 09:15:24 ماجراهای عمو رولی - قسمت 24 00:13:43
86 09:29:07 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:05
87 09:30:12 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
88 09:30:32 قصه‌های ریرا - قسمت 17 00:09:50
89 09:40:22 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
90 09:40:42 ماموک 00:02:58
91 09:43:40 آنونس مجموعه دنیای خیالی بن و هالی 00:01:30
92 09:45:10 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
93 09:45:30 نیک و نیکو-1 - قسمت 28 00:12:13
94 09:57:43 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
95 09:57:52 کلیپ ماه قرآن و دعا 00:02:10
96 10:00:02 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
97 10:00:22 ببعی-2 - قسمت 8 00:08:35
98 10:08:57 آرم استیشن روز 00:00:20
99 10:09:17 مامان گلی - قسمت 3 00:04:36
100 10:13:53 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
101 10:14:09 نقاشی کنیم 00:00:50
102 10:14:59 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
103 10:15:19 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 10 00:10:57
104 10:26:16 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
105 10:26:36 کاردستی‌های مهدپویا-سر آدمک-2‎ 00:03:22
106 10:29:58 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
107 10:30:18 خدا چه آفریده؟ - قسمت 138 00:12:31
108 10:42:49 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
109 10:43:11 کلیپ نمره بیست 00:01:52
110 10:45:03 آرم تایم (نیلویا) 00:00:20
111 10:45:23 نیلویا - قسمت 34 00:06:17
112 10:51:40 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
113 10:52:44 اعلام برنامه 00:00:35
114 10:53:19 مامان گلی - قسمت 4 00:04:20
115 10:57:39 یاپ یاپس 00:02:02
116 10:59:41 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
117 11:00:01 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 78 01:29:50
118 12:29:51 آرم تایم (گردش‌های سه کوچولو) 00:00:20
119 12:30:11 گردش‌های سه کوچولو - قسمت 38 00:11:00
120 12:41:11 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
121 12:41:31 کلیپ روزه کله گنجشکی 00:03:13
122 12:44:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
123 12:45:00 مامان گلی - قسمت 5 00:04:41
124 12:49:41 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
125 12:51:11 ماجراهای سعید 00:04:43
126 12:55:54 وله رگلاژ 00:00:40
127 12:56:34 جشن نماز 00:04:26
128 13:01:00 جشن نماز 00:05:48
129 13:06:48 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
130 13:07:08 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
131 13:10:12 آنونس مجموعه دنیای خیالی بن و هالی 00:01:30
132 13:11:42 باهم‌بازی 00:03:08
133 13:14:50 آرم تایم (منم بچه مسلمان) 00:00:20
134 13:15:10 منم بچه مسلمان - قسمت 13 00:39:20
135 13:54:30 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
136 13:54:56 اوم نوم 00:01:14
137 13:56:10 مامان گلی - قسمت 6 00:03:50
138 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
139 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
140 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:15
141 14:06:36 آرم تایم (سینمایی فوتبال‌دستی) 00:00:20
142 14:06:56 سینمایی فوتبال‌دستی 01:34:23
143 15:41:19 آرم تایم (پسر شجاع) 00:00:20
144 15:41:39 پسر شجاع - قسمت 33 00:22:32
145 16:04:11 آرم تایم (تندر) 00:00:20
146 16:04:31 تندر - قسمت 61 00:24:20
147 16:28:51 تیزر هم‌صدای آسمان 00:01:00
148 16:29:51 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
149 16:30:11 قلعه هزار اردک - قسمت 37 00:19:32
150 16:49:43 اعلام برنامه 00:00:55
151 16:50:38 سفره همدلی 00:00:36
152 16:51:14 کلیپ کنار هم باشیم 00:04:33
153 16:55:47 وله ماه رمضان 00:00:34
154 16:56:21 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:35
155 16:58:56 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
156 16:59:45 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
157 17:00:05 بچه رئیس - قسمت 9 00:21:39
158 17:21:44 تیزر کروناز 00:00:59
159 17:22:43 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
160 17:23:04 تیزر کتاب خوان رضوی 00:00:49
161 17:23:53 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
162 17:26:15 وله ماه رمضان 00:00:20
163 17:26:35 آنونس مجموعه ویکی و مردان پر زور 00:01:24
164 17:27:59 تیزر عمار یاسر 00:00:40
165 17:28:39 کدو بدو 00:01:33
166 17:30:12 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
167 17:30:32 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 79 00:20:01
168 17:50:33 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
169 17:51:00 تیزر کروناز 00:01:00
170 17:52:00 کلیپ بسم الله 00:03:33
171 17:55:33 اعلام برنامه 00:00:50
172 17:56:23 خانواده ایرانی 00:03:08
173 17:59:31 وله ماه رمضان 00:00:30
174 18:00:01 آرم تایم (صیام و تیام) 00:00:20
175 18:00:21 صیام و تیام - قسمت 3 00:27:07
176 18:27:28 پویش هم‌صدای آسمان 00:02:07
177 18:29:35 تیزر عمار یاسر 00:00:40
178 18:30:15 آرم تایم (مهاجران) 00:00:20
179 18:30:35 مهاجران - قسمت 9 00:18:56
180 18:49:31 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
181 18:49:58 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
182 18:51:44 سفره همدلی 00:00:36
183 18:52:20 اعلام برنامه 00:00:55
184 18:53:15 تیزر عمار یاسر 00:00:40
185 18:53:55 بره ناقلا 00:06:36
186 19:00:31 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
187 19:00:51 مل‌مل-6 - قسمت 6 00:53:38
188 19:54:29 اعلام برنامه 00:00:50
189 19:55:19 کلیپ ماه رمضان -1 00:01:48
190 19:57:07 تیزر کتاب خوان رضوی 00:00:49
191 19:57:56 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
192 19:58:32 بیانات رهبری 00:00:58
193 19:59:30 وله رگلاژ 00:00:30
194 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:16:00
195 20:16:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:14:00
196 20:30:00 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 00:00:20
197 20:30:20 توکیو 8 ریشتر - قسمت 4 00:21:09
198 20:51:29 تیزر هم‌صدای آسمان 00:00:45
199 20:52:14 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:21
200 20:53:35 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
201 20:53:52 کلیپ کمک مومنانه 00:04:12
202 20:58:04 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:12
203 20:59:16 سفره همدلی 00:00:36
204 20:59:52 آرم تایم (سینمایی ملاقات با خانواده رابینسون) 00:00:20
205 21:00:12 سینمایی ملاقات با خانواده رابینسون 01:08:34
206 22:08:46 وله ماه رمضان 00:00:28
207 22:09:14 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:22
208 22:11:36 تیزر عمار یاسر 00:00:40
209 22:12:16 کلیپ ایران 00:07:35
210 22:19:51 وله ماه رمضان 00:00:26
211 22:20:17 رود رانر 00:06:13
212 22:26:30 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:12
213 22:27:42 شکر تی وی 00:02:17
214 22:29:59 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
215 22:30:19 ماشیناسورها - قسمت 15 00:22:45
216 22:53:04 وله ماه رمضان 00:00:30
217 22:53:34 تیزر عمار یاسر 00:00:40
218 22:54:14 کلیپ کنار هم باشیم 00:04:33
219 22:58:47 وله راه ارتباطی نهال 00:00:16
220 22:59:03 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
221 22:59:52 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
222 23:00:12 خوش‌مزه-1 - قسمت 6 00:14:19
223 23:14:31 تیزر کتاب خوان رضوی 00:00:49
224 23:15:20 آرم تایم (هزار افسان) 00:00:20
225 23:15:40 هزار افسان - قسمت 8 00:07:53
226 23:23:33 تیزر کروناز 00:00:50
227 23:24:23 لذت دانایی 00:04:05
228 23:28:28 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
229 23:29:40 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:20
230 23:30:00 رویاسوار - قسمت 15 00:22:44
231 23:52:44 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
232 23:52:56 تیزر عمار یاسر 00:00:40
233 23:53:36 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:42
234 23:56:18 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:21
235 23:57:39 گنجینه 00:01:32
236 23:59:11 تیزر کتاب خوان رضوی 00:00:49


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها