جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 00:00:00 آرم تایم (پسر شجاع) 00:00:20
2 00:00:20 پسر شجاع - قسمت 34 00:22:03
3 00:22:23 آرم استیشن عید 00:00:17
4 00:22:40 کلیپ بهار مهربانی 00:04:21
5 00:27:01 آنونس مجموعه هزار افسان 00:01:38
6 00:28:39 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:21
7 00:30:00 آرم تایم (تندر) 00:00:20
8 00:30:20 تندر - قسمت 62 00:24:12
9 00:54:32 تیزر هفتگی پف فیلم 00:01:09
10 00:55:41 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
11 00:56:30 کلیپ کرامت 00:03:25
12 00:59:55 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
13 01:00:15 قلعه هزار اردک - قسمت 38 00:20:38
14 01:20:53 وله ماه رمضان 00:00:19
15 01:21:12 تیزر هم‌صدای آسمان 00:00:45
16 01:21:57 آنونس مجموعه خوش‌مزه 00:00:55
17 01:22:52 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
18 01:24:29 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
19 01:24:50 نظر شما چیه؟ 00:04:39
20 01:29:29 تیزر کروناز 00:00:47
21 01:30:16 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
22 01:30:36 بچه رئیس - قسمت 10 00:21:58
23 01:52:34 وله ماه رمضان 00:00:26
24 01:53:00 پویش هم‌صدا 00:02:12
25 01:55:12 وله ماه رمضان 00:00:30
26 01:55:42 کلیپ کمک مومنانه 00:04:12
27 01:59:54 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
28 02:00:14 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 80 00:19:59
29 02:20:13 مزه_طبیعت - قسمت اردک 00:02:04
30 02:22:17 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
31 02:23:35 تیزر هم‌صدای آسمان 00:00:45
32 02:24:20 وله ماه رمضان 00:00:30
33 02:24:50 کلیپ سحر رنگین کمون 00:04:55
34 02:29:45 آرم تایم (صیام و تیام) 00:00:20
35 02:30:05 صیام و تیام - قسمت 4 00:28:10
36 02:58:15 تیزر هم‌صدای آسمان 00:01:00
37 02:59:15 وله ماه رمضان 00:00:25
38 02:59:40 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
39 03:00:00 سر سفره خدا - قسمت 15 01:18:28
40 04:18:28 حدیث 00:00:34
41 04:19:02 کلیپ نماز 00:05:12
42 04:24:14 وله رگلاژ 00:00:44
43 04:24:58 تلاوت قرآن 00:03:02
44 04:28:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:04
45 04:32:04 دعای روز پانزدهم ماه رمضان 00:01:00
46 04:33:04 وله ماه رمضان 00:00:19
47 04:33:23 ادامه سر سفره خدا - قسمت 15 00:18:12
48 04:51:35 وله ماه رمضان 00:00:34
49 04:52:09 جزء خوانی قرآن - قسمت جزء 15 00:24:01
50 05:16:10 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
51 05:16:32 لوگو نهال 02:43:02
52 07:59:34 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
53 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
54 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
55 08:06:12 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
56 08:06:32 مامان گلی - قسمت 1 00:04:33
57 08:11:05 اعلام برنامه 00:00:45
58 08:11:50 دیپ‌داپ 00:02:53
59 08:14:43 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
60 08:15:03 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 11 00:11:07
61 08:26:10 آرم استیشن عید 00:00:22
62 08:26:32 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
63 08:29:21 اوم نوم 00:00:51
64 08:30:12 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
65 08:30:32 ببعی-2 - قسمت 9 00:09:06
66 08:39:38 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
67 08:40:53 آنونس مجموعه پاشو پاشو کوچولو 00:01:30
68 08:42:23 کلیپ پروانه کوچولو 00:02:25
69 08:44:48 آرم تایم (نیلویا) 00:00:20
70 08:45:08 نیلویا - قسمت 35 00:06:05
71 08:51:13 اعلام برنامه 00:00:35
72 08:51:48 مامان گلی - قسمت 2 00:04:31
73 08:56:19 کلیپ ماهی-3 00:01:49
74 08:58:08 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
75 09:00:08 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
76 09:00:28 بیشه مثل‌ها-1 - قسمت 8 00:09:18
77 09:09:46 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
78 09:10:12 بندبندی‌ها 00:01:21
79 09:11:33 آرم استیشن عید 00:00:22
80 09:11:55 کلیپ شاپرک 00:03:19
81 09:15:14 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
82 09:15:34 ماجراهای عمو رولی - قسمت 26 00:12:47
83 09:28:21 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
84 09:28:41 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:05
85 09:29:46 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
86 09:30:06 قصه‌های ریرا - قسمت 19 00:10:16
87 09:40:22 آنونس مجموعه دنیای خیالی بن و هالی 00:01:30
88 09:41:52 یاپ یاپس 00:01:55
89 09:43:47 کلیپ سلام 00:01:22
90 09:45:09 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
91 09:45:29 نیک و نیکو-1 - قسمت 30 00:12:14
92 09:57:43 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
93 09:58:07 کاردستی‌های مهدپویا-نقاشی میوه 00:01:39
94 09:59:46 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
95 10:00:06 ببعی-2 - قسمت 10 00:08:54
96 10:09:00 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
97 10:09:20 دیپ‌داپ 00:02:32
98 10:11:52 مامان گلی - قسمت 3 00:03:09
99 10:15:01 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
100 10:15:21 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 12 00:10:35
101 10:25:56 آرم استیشن عید 00:00:22
102 10:26:18 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
103 10:28:41 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
104 10:29:45 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
105 10:30:05 خدا چه آفریده؟ - قسمت 140 00:11:42
106 10:41:47 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
107 10:43:17 بندبندی‌ها 00:01:37
108 10:44:54 آرم تایم (نیلویا) 00:00:20
109 10:45:14 نیلویا - قسمت 36 00:06:16
110 10:51:30 مامان گلی - قسمت 4 00:04:03
111 10:55:33 کلیپ درخت-2 00:02:44
112 10:58:17 اعلام برنامه 00:00:35
113 10:58:52 اوم نوم 00:01:08
114 11:00:00 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
115 11:00:20 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 80 01:24:26
116 12:24:46 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
117 12:26:16 ترو ترو 00:03:33
118 12:29:49 آرم تایم (گردش‌های سه کوچولو) 00:00:20
119 12:30:09 گردش‌های سه کوچولو - قسمت 40 00:11:00
120 12:41:09 کلیپ‌های مهدپویا- مزه‌ها-2 00:02:50
121 12:43:59 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
122 12:44:08 یاپ یاپس 00:02:15
123 12:46:23 مامان گلی - قسمت 5 00:04:04
124 12:50:27 کلیپ روزه کله گنجشکی 00:03:13
125 12:53:40 آنونس مجموعه دنیای خیالی بن و هالی 00:01:30
126 12:55:10 وله رگلاژ 00:00:40
127 12:55:50 جشن نماز 00:05:10
128 13:01:00 جشن نماز 00:05:51
129 13:06:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
130 13:07:11 کلیپ ماهی-2 00:02:10
131 13:09:21 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
132 13:09:30 مولانگ 00:03:26
133 13:12:56 آرم تایم (منم بچه مسلمان) 00:00:20
134 13:13:16 منم بچه مسلمان - قسمت 15 00:41:42
135 13:54:58 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
136 13:56:13 مامان گلی - قسمت 6 00:03:47
137 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
138 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
139 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:02
140 14:06:06 آرم تایم (سینمایی پرندگان عصبانی) 00:00:20
141 14:06:26 سینمایی پرندگان عصبانی 01:11:28
142 15:17:54 آرم تایم (با ما کاش باشی) 00:00:20
143 15:18:14 با ما کاش باشی-2 - قسمت 5 00:14:35
144 15:32:49 آرم تایم (ویکی و مردان پر زور) 00:00:20
145 15:33:09 ویکی و مردان پر زور - قسمت 63 00:11:58
146 15:45:07 آرم تایم (خرس‌های کله فندقی) 00:00:20
147 15:45:27 خرس‌های کله فندقی-2 - قسمت 16 00:11:10
148 15:56:37 کلیپ کرامت 00:03:25
149 16:00:02 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
150 16:00:22 مل‌مل-6 - قسمت 7 00:54:21
151 16:54:43 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
152 16:55:13 آرم استیشن عید 00:00:17
153 16:55:30 کلیپ بهار مهربانی 00:04:21
154 16:59:51 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 00:00:20
155 17:00:11 توکیو 8 ریشتر - قسمت 5 00:21:18
156 17:21:29 تیزر هم‌صدای آسمان 00:01:00
157 17:22:29 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
158 17:23:18 اعلام برنامه 00:00:55
159 17:24:13 کلیپ عید 00:03:13
160 17:27:26 آرم استیشن عید 00:00:17
161 17:27:43 مزه_خلاقیت - قسمت هدیه 00:02:08
162 17:29:51 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
163 17:30:11 ماشیناسورها - قسمت 16 00:22:55
164 17:53:06 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:02
165 17:54:08 اعلام برنامه 00:00:50
166 17:54:58 کلیپ کمک مومنانه 00:04:12
167 17:59:10 تیزر هم‌صدای آسمان 00:00:45
168 17:59:55 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
169 18:00:15 خوش‌مزه-1 - قسمت 7 00:14:06
170 18:14:21 تیزر عمار یاسر 00:00:40
171 18:15:01 آرم تایم (هزار افسان) 00:00:20
172 18:15:21 هزار افسان - قسمت 9 00:07:34
173 18:22:55 تیزر هفتگی پف فیلم 00:01:09
174 18:24:04 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:13
175 18:25:17 تیزر کروناز 00:01:00
176 18:26:17 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:21
177 18:27:38 رود رانر 00:02:39
178 18:30:17 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:20
179 18:30:37 رویاسوار - قسمت 16 00:22:43
180 18:53:20 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
181 18:53:50 آرم استیشن عید 00:00:17
182 18:54:07 کلیپ کرامت 00:03:25
183 18:57:32 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:16
184 18:58:48 تیزر هم‌صدای آسمان 00:01:00
185 18:59:48 آرم تایم (تندر) 00:00:20
186 19:00:08 تندر - قسمت 62 00:24:12
187 19:24:20 تیزر هفتگی پف فیلم 00:01:09
188 19:25:29 کلیپ کنار هم باشیم 00:04:33
189 19:30:02 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
190 19:30:22 قلعه هزار اردک - قسمت 38 00:20:38
191 19:51:00 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:36
192 19:53:36 اعلام برنامه 00:00:50
193 19:54:26 کلیپ سرزمین من 00:03:47
194 19:58:13 وله ماه رمضان 00:00:19
195 19:58:32 بیانات رهبری 00:00:57
196 19:59:29 وله رگلاژ 00:00:31
197 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:18:00
198 20:18:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:12:00
199 20:30:00 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
200 20:30:20 بچه رئیس - قسمت 10 00:21:58
201 20:52:18 پویش هم‌صدا 00:02:12
202 20:54:30 وله ماه رمضان 00:00:26
203 20:54:56 کلیپ حال خوب افطار 00:05:15
204 21:00:11 آرم تایم (سینمایی جیمی نوترون) 00:00:20
205 21:00:31 سینمایی جیمی نوترون 01:13:06
206 22:13:37 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
207 22:14:55 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:12
208 22:16:07 بره ناقلا 00:06:52
209 22:22:59 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
210 22:23:20 ترافیک 00:02:08
211 22:25:28 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
212 22:25:50 کلیپ یا رب 00:03:03
213 22:28:53 تیزر هم‌صدای آسمان 00:01:00
214 22:29:53 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
215 22:30:13 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 80 00:19:59
216 22:50:12 تیزر عمار یاسر 00:00:40
217 22:50:52 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
218 22:51:41 کلیپ برای دکترها و پرستارهای مهربان 00:03:20
219 22:55:01 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
220 22:55:23 گروه تحقیق 00:03:37
221 22:59:00 تیزر هفتگی پف فیلم 00:01:09
222 23:00:09 آرم تایم (صیام و تیام) 00:00:20
223 23:00:29 صیام و تیام - قسمت 4 00:28:10
224 23:28:39 پویش هم‌صدا 00:02:12
225 23:30:51 آرم تایم (مهاجران) 00:00:20
226 23:31:11 مهاجران - قسمت 10 00:23:26
227 23:54:37 تیزر کروناز 00:00:50
228 23:55:27 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:16
229 23:56:43 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
230 23:59:45 وله ماه رمضان 00:00:15


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها