جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 00:00:00 آرم تایم (ویکی و مردان پر زور) 00:00:20
2 00:00:20 ویکی و مردان پر زور - قسمت 63 00:11:58
3 00:12:18 تیزر هفتگی پف فیلم 00:01:09
4 00:13:27 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
5 00:14:50 آرم تایم (خرس‌های کله فندقی) 00:00:20
6 00:15:10 خرس‌های کله فندقی-2 - قسمت 16 00:11:10
7 00:26:20 آنونس مجموعه خوش‌مزه 00:00:55
8 00:27:15 وله ماه رمضان 00:00:21
9 00:27:36 پویش هم‌صدا 00:02:12
10 00:29:48 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
11 00:30:08 مل‌مل-6 - قسمت 7 00:54:21
12 01:24:29 تیزر کروناز 00:01:02
13 01:25:31 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
14 01:26:20 کلیپ قاصدک 00:03:20
15 01:29:40 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 00:00:20
16 01:30:00 توکیو 8 ریشتر - قسمت 5 00:21:18
17 01:51:18 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:21
18 01:52:39 آنونس مجموعه هزار افسان 00:01:38
19 01:54:17 کلیپ روزه 00:05:05
20 01:59:22 تیزر هم‌صدای آسمان 00:00:45
21 02:00:07 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
22 02:00:27 ماشیناسورها - قسمت 16 00:22:55
23 02:23:22 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:10
24 02:24:32 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:16
25 02:25:48 گروه تحقیق 00:04:14
26 02:30:02 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
27 02:30:22 خوش‌مزه-1 - قسمت 7 00:14:06
28 02:44:28 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
29 02:44:58 آرم تایم (هزار افسان) 00:00:20
30 02:45:18 هزار افسان - قسمت 9 00:07:34
31 02:52:52 آنونس مجموعه موزه-3 00:01:38
32 02:54:30 تیزر هم‌صدای آسمان 00:00:45
33 02:55:15 کلیپ سحر رنگین کمون 00:04:55
34 03:00:10 وله ماه رمضان 00:00:25
35 03:00:35 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
36 03:00:55 سر سفره خدا - قسمت 16 01:22:09
37 04:23:04 حدیث 00:00:34
38 04:23:38 وله رگلاژ 00:00:37
39 04:24:15 تلاوت قرآن 00:02:45
40 04:27:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:04
41 04:31:04 دعای روز شانزدهم ماه رمضان 00:00:51
42 04:31:55 وله ماه رمضان 00:00:30
43 04:32:25 ادامه سر سفره خدا - قسمت 16 00:31:15
44 05:03:40 وله ماه رمضان 00:00:33
45 05:04:13 جزء خوانی قرآن - قسمت جزء 16 00:26:14
46 05:30:27 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
47 05:30:49 لوگو نهال 02:28:45
48 07:59:34 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
49 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
50 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
51 08:06:05 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
52 08:06:25 مامان گلی - قسمت 1 00:04:39
53 08:11:04 اعلام برنامه 00:00:45
54 08:11:49 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
55 08:13:49 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
56 08:15:04 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
57 08:15:24 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 12 00:10:35
58 08:25:59 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
59 08:27:29 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
60 08:30:04 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
61 08:30:24 ببعی-2 - قسمت 10 00:08:54
62 08:39:18 آرم استیشن روز 00:00:20
63 08:39:38 ترو ترو 00:03:35
64 08:43:13 کلیپ‌های مهدپویا- میوه‌ها و خوب شستن آنها‎ 00:01:52
65 08:45:05 آرم تایم (نیلویا) 00:00:20
66 08:45:25 نیلویا - قسمت 36 00:06:16
67 08:51:41 اعلام برنامه 00:00:35
68 08:52:16 کلیپ نمره بیست 00:01:52
69 08:54:08 مامان گلی - قسمت 2 00:04:38
70 08:58:46 اوم نوم 00:01:05
71 08:59:51 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
72 09:00:11 بیشه مثل‌ها - قسمت 9 00:11:02
73 09:11:13 آنونس مجموعه پاشو پاشو کوچولو 00:01:30
74 09:12:43 کلیپ دو دوست 00:02:38
75 09:15:21 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
76 09:15:41 ماجراهای عمو رولی - قسمت 27 00:14:00
77 09:29:41 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
78 09:30:01 قصه‌های ریرا - قسمت 20 00:10:12
79 09:40:13 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
80 09:40:33 بندبندی‌ها 00:01:21
81 09:41:54 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
82 09:42:03 کلیپ باد 00:02:55
83 09:44:58 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
84 09:45:18 نیک و نیکو-1 - قسمت 31 00:12:19
85 09:57:37 آنونس مجموعه دنیای خیالی بن و هالی 00:01:30
86 09:59:07 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:58
87 10:00:05 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
88 10:00:25 ببعی-2 - قسمت 11 00:08:48
89 10:09:13 اوم نوم 00:01:08
90 10:10:21 مامان گلی - قسمت 3 00:04:28
91 10:14:49 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
92 10:15:09 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 13 00:10:59
93 10:26:08 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
94 10:26:28 مولانگ 00:03:23
95 10:29:51 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
96 10:30:11 خدا چه آفریده؟ - قسمت 141 00:11:21
97 10:41:32 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
98 10:41:54 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
99 10:44:43 آرم تایم (نیلویا) 00:00:20
100 10:45:03 نیلویا - قسمت 37 00:06:17
101 10:51:20 مامان گلی - قسمت 4 00:04:11
102 10:55:31 اعلام برنامه 00:00:35
103 10:56:06 دیپ‌داپ 00:02:55
104 10:59:01 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
105 11:00:16 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
106 11:00:36 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 81 01:29:50
107 12:30:26 آرم تایم (گردش‌های سه کوچولو) 00:00:20
108 12:30:46 گردش‌های سه کوچولو - قسمت 41 00:10:59
109 12:41:45 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
110 12:42:08 کلیپ باغ قشنگ 00:04:27
111 12:46:35 مامان گلی - قسمت 5 00:04:24
112 12:50:59 یاپ یاپس 00:02:15
113 12:53:14 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
114 12:54:44 وله رگلاژ 00:00:54
115 12:55:38 جشن نماز 00:05:22
116 13:01:00 جشن نماز 00:05:50
117 13:06:50 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
118 13:07:10 کلیپ دوستم با طبیعت 00:02:08
119 13:09:18 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
120 13:09:27 ماموک 00:03:00
121 13:12:27 آرم تایم (منم بچه مسلمان) 00:00:20
122 13:12:47 منم بچه مسلمان - قسمت 16 00:41:07
123 13:53:54 بندبندی‌ها 00:01:22
124 13:55:16 مامان گلی - قسمت 6 00:04:44
125 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
126 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
127 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:47
128 14:07:08 آرم تایم (سینمایی آستریکس گالی) 00:00:20
129 14:07:28 سینمایی آستریکس گالی 00:58:54
130 15:06:22 آرم تایم (با ما کاش باشی) 00:00:20
131 15:06:42 با ما کاش باشی-2 - قسمت 6 00:14:38
132 15:21:20 آرم تایم (پروفسور بالتازار) 00:00:20
133 15:21:40 پروفسور بالتازار 00:08:03
134 15:29:43 آرم تایم (موش خبرنگار) 00:00:20
135 15:30:03 موش خبرنگار - قسمت 11 00:22:41
136 15:52:44 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
137 15:53:14 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
138 15:54:03 اعلام برنامه 00:00:50
139 15:54:53 کلیپ برای دکترها و پرستارهای مهربان 00:03:20
140 15:58:13 وله ماه رمضان 00:00:30
141 15:58:43 تیزر هم‌صدای آسمان 00:01:00
142 15:59:43 آرم تایم (پاندای کونگ فوکار) 00:00:20
143 16:00:03 پاندای کونگ فوکار 1و2 - قسمت 31 00:23:22
144 16:23:25 تیزر کروناز 00:00:55
145 16:24:20 آنونس مجموعه ویکی و مردان پر زور 00:01:24
146 16:25:44 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
147 16:27:34 رود رانر 00:02:30
148 16:30:04 آرم تایم (موزه) 00:00:20
149 16:30:24 موزه-3 - قسمت 18 00:17:46
150 16:48:10 تیزر هفتگی پف فیلم 00:01:09
151 16:49:19 بره ناقلا 00:06:49
152 16:56:08 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
153 16:56:30 کلیپ بسم الله 00:03:33
154 17:00:03 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:20
155 17:00:23 کارآگاه گجت - قسمت 18 00:11:31
156 17:11:54 اعلام برنامه 00:00:55
157 17:12:49 نظر شما چیه؟ 00:04:25
158 17:17:14 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
159 17:17:36 گروه تحقیق 00:04:40
160 17:22:16 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:02
161 17:23:18 آنونس مجموعه هزار افسان 00:01:38
162 17:24:56 کلیپ کمک مومنانه 00:04:12
163 17:29:08 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
164 17:29:30 تیزر عمار یاسر 00:00:40
165 17:30:10 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 00:00:20
166 17:30:30 نیکو و شمشیر نورانی - قسمت 5 00:21:37
167 17:52:07 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
168 17:52:17 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:43
169 17:55:00 اعلام برنامه 00:00:50
170 17:55:50 کلیپ نهال 00:02:16
171 17:58:06 آنونس مجموعه خوش‌مزه 00:00:55
172 17:59:01 تیزر هم‌صدای آسمان 00:00:45
173 17:59:46 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
174 18:00:06 دورت بگردم ایران-1 - قسمت 5 00:27:03
175 18:27:09 وله ماه رمضان 00:00:30
176 18:27:39 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
177 18:28:28 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
178 18:29:40 آرم تایم (آنه شرلی با موهای قرمز) 00:00:20
179 18:30:00 آنه شرلی با موهای قرمز - قسمت 23 00:26:19
180 18:56:19 تیزر هفتگی پف فیلم 00:01:09
181 18:57:28 کلیپ کمکم کن 00:02:48
182 19:00:16 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
183 19:00:36 مل‌مل-6 - قسمت 7 00:54:21
184 19:54:57 اعلام برنامه 00:00:50
185 19:55:47 سبک زندگی 00:01:46
186 19:57:33 وله ماه رمضان 00:00:34
187 19:58:07 بیانات رهبری 00:00:59
188 19:59:06 وله رگلاژ 00:00:54
189 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:19:00
190 20:19:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:11:00
191 20:30:00 وله ماه رمضان 00:00:19
192 20:30:19 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 00:00:20
193 20:30:39 توکیو 8 ریشتر - قسمت 5 00:21:18
194 20:51:57 تیزر کروناز 00:01:04
195 20:53:01 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
196 20:54:19 برنارد 00:02:51
197 20:57:10 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
198 20:57:32 مزه_طبیعت - قسمت پرنده‌ها 00:01:55
199 20:59:27 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
200 20:59:57 آرم تایم (سینمایی پرندگان عصبانی) 00:00:20
201 21:00:17 سینمایی پرندگان عصبانی 01:11:28
202 22:11:45 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:02
203 22:12:47 مورف 00:01:16
204 22:14:03 تیزر هم‌صدای آسمان 00:01:00
205 22:15:03 آرم تایم (با ما کاش باشی) 00:00:20
206 22:15:23 با ما کاش باشی-2 - قسمت 5 00:14:35
207 22:29:58 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
208 22:30:18 ماشیناسورها - قسمت 16 00:22:55
209 22:53:13 تیزر هفتگی پف فیلم 00:01:09
210 22:54:22 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
211 22:56:44 وله ماه رمضان 00:00:20
212 22:57:04 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:38
213 22:59:42 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
214 23:00:02 خوش‌مزه-1 - قسمت 7 00:14:06
215 23:14:08 تیزر هم‌صدای آسمان 00:00:45
216 23:14:53 آرم تایم (هزار افسان) 00:00:20
217 23:15:13 هزار افسان - قسمت 9 00:07:34
218 23:22:47 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:16
219 23:24:03 تیزر عمار یاسر 00:00:40
220 23:24:43 دزد ناشی 00:01:35
221 23:26:18 آرم استیشن ماشین 00:00:14
222 23:26:32 ترافیک 00:02:14
223 23:28:46 تیزر کروناز 00:01:00
224 23:29:46 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:20
225 23:30:06 رویاسوار - قسمت 16 00:22:43
226 23:52:49 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
227 23:53:38 رالف 00:01:08
228 23:54:46 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
229 23:55:08 کلیپ از تو ممنونم 00:03:19
230 23:58:27 وله ماه رمضان 00:00:33
231 23:59:00 تیزر هم‌صدای آسمان 00:01:00


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها