جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 00:00:00 آرم تایم (موش خبرنگار) 00:00:20
2 00:00:20 موش خبرنگار - قسمت 11 00:22:41
3 00:23:01 آنونس مجموعه موزه-3 00:01:38
4 00:24:39 وله ماه رمضان 00:00:21
5 00:25:00 کلیپ یا رب 00:03:03
6 00:28:03 پویش هم‌صدا 00:01:38
7 00:29:41 آرم تایم (پاندای کونگ فوکار) 00:00:20
8 00:30:01 پاندای کونگ فوکار-1و2 - قسمت 31 00:23:22
9 00:53:23 وله ماه رمضان 00:00:26
10 00:53:49 خانواده ایرانی 00:03:15
11 00:57:04 وله ماه رمضان 00:00:33
12 00:57:37 تیزر عمار یاسر 00:00:40
13 00:58:17 موسیقی فیلم عصر یخبندان-1 00:01:29
14 00:59:46 آرم تایم (موزه) 00:00:20
15 01:00:06 موزه-3 - قسمت 18 00:17:46
16 01:17:52 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:21
17 01:19:13 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
18 01:20:02 مورف 00:01:42
19 01:21:44 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
20 01:22:06 کلیپ ایران ما 00:07:35
21 01:29:41 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:20
22 01:30:01 کارآگاه گجت - قسمت 18 00:11:31
23 01:41:32 تیزر هفتگی پف فیلم 00:01:09
24 01:42:41 نظر شما چیه؟ 00:05:48
25 01:48:29 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
26 01:48:51 گروه تحقیق 00:04:35
27 01:53:26 وله ماه رمضان 00:00:19
28 01:53:45 کلیپ سحر رنگین کمون 00:04:55
29 01:58:40 تیزر هم‌صدای آسمان 00:01:00
30 01:59:40 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 00:00:20
31 02:00:00 نیکو و شمشیر نورانی - قسمت 5 00:21:37
32 02:21:37 آنونس مجموعه ویکی و مردان پر زور 00:01:24
33 02:23:01 تیزر کروناز 00:00:54
34 02:23:55 مزه_خلاقیت - قسمت سبد 00:02:08
35 02:26:03 برنارد 00:02:50
36 02:28:53 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
37 02:29:14 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
38 02:29:44 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
39 02:30:04 دورت بگردم ایران-1 - قسمت 5 00:27:03
40 02:57:07 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
41 02:58:25 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:32
42 03:00:57 وله ماه رمضان 00:00:25
43 03:01:22 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
44 03:01:42 سر سفره خدا - قسمت 17 01:20:22
45 04:22:04 حدیث 00:00:17
46 04:22:21 وله رگلاژ 00:00:37
47 04:22:58 تلاوت قرآن 00:03:02
48 04:26:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:04
49 04:30:04 دعای روز هفدهم ماه رمضان 00:01:00
50 04:31:04 ادامه سر سفره خدا - قسمت 17 00:31:26
51 05:02:30 وله ماه رمضان 00:00:26
52 05:02:56 جزء خوانی قرآن - قسمت جزء 17 00:24:36
53 05:27:32 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
54 05:27:54 لوگو نهال 02:31:40
55 07:59:34 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
56 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
57 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
58 08:06:12 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
59 08:06:32 مامان گلی - قسمت 1 00:03:46
60 08:10:18 اعلام برنامه 00:00:45
61 08:11:03 دیپ‌داپ 00:02:53
62 08:13:56 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
63 08:15:00 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
64 08:15:20 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 13 00:10:59
65 08:26:19 آنونس مجموعه پاشو پاشو کوچولو 00:01:30
66 08:27:49 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
67 08:30:12 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
68 08:30:32 ببعی-2 - قسمت 11 00:08:48
69 08:39:20 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
70 08:40:35 یاپ یاپس 00:02:13
71 08:42:48 کلیپ‌های مهدپویا- فصل بهار-2 00:02:13
72 08:45:01 آرم تایم (نیلویا) 00:00:20
73 08:45:21 نیلویا - قسمت 37 00:06:17
74 08:51:38 اعلام برنامه 00:00:35
75 08:52:13 کلیپ پروانه کوچولو 00:02:25
76 08:54:38 مامان گلی - قسمت 2 00:04:36
77 08:59:14 اوم نوم 00:01:02
78 09:00:16 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
79 09:00:36 بیشه مثل‌ها-1 - قسمت 10 00:09:52
80 09:10:28 آنونس مجموعه دنیای خیالی بن و هالی 00:01:30
81 09:11:58 کلیپ شاپرک 00:03:19
82 09:15:17 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
83 09:15:37 ماجراهای عمو رولی - قسمت 28 00:14:06
84 09:29:43 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
85 09:30:03 قصه‌های ریرا - قسمت 21 00:09:38
86 09:39:41 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
87 09:41:11 ترو ترو 00:03:33
88 09:44:44 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
89 09:45:04 نیک و نیکو-1 - قسمت 32 00:12:12
90 09:57:16 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
91 09:57:25 کلیپ توپ 00:02:19
92 09:59:44 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
93 10:00:04 ببعی-2 - قسمت 12 00:08:43
94 10:08:47 آرم استیشن روز 00:00:20
95 10:09:07 بندبندی‌ها 00:01:21
96 10:10:28 مامان گلی - قسمت 3 00:04:47
97 10:15:15 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
98 10:15:35 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 14 00:11:03
99 10:26:38 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
100 10:26:58 کلیپ درخت-2 00:02:44
101 10:29:42 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
102 10:30:02 خدا چه آفریده؟ - قسمت 142 00:12:02
103 10:42:04 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
104 10:43:34 کاردستی‌های مهدپویا-بلندی و کوتاهی 00:01:24
105 10:44:58 آرم تایم (نیلویا) 00:00:20
106 10:45:18 نیلویا - قسمت 38 00:06:36
107 10:51:54 مامان گلی - قسمت 4 00:03:09
108 10:55:03 اعلام برنامه 00:00:35
109 10:55:38 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
110 10:57:38 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
111 10:57:58 کلیپ ماهی-2 00:02:10
112 11:00:08 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
113 11:00:28 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 82 01:26:59
114 12:27:27 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
115 12:28:57 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
116 12:30:12 آرم تایم (گردش‌های سه کوچولو) 00:00:20
117 12:30:32 گردش‌های سه کوچولو - قسمت 42 00:11:00
118 12:41:32 کلیپ‌های مهدپویا- گیاهان-1‎ 00:02:26
119 12:43:58 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
120 12:44:07 مولانگ 00:03:27
121 12:47:34 مامان گلی - قسمت 5 00:03:58
122 12:51:32 یاپ یاپس 00:02:14
123 12:53:46 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
124 12:55:16 وله رگلاژ 00:00:34
125 12:55:50 جشن نماز 00:05:10
126 13:01:00 جشن نماز 00:05:51
127 13:06:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
128 13:07:11 کلیپ ماه قرآن و دعا 00:02:10
129 13:09:21 آنونس مجموعه دنیای خیالی بن و هالی 00:01:30
130 13:10:51 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:58
131 13:11:49 دیپ‌داپ 00:02:51
132 13:14:40 آرم تایم (منم بچه مسلمان) 00:00:20
133 13:15:00 منم بچه مسلمان - قسمت 17 00:39:34
134 13:54:34 اوم نوم 00:01:00
135 13:55:34 مامان گلی - قسمت 6 00:04:26
136 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
137 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
138 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:04
139 14:07:08 آرم تایم (سینمایی مخلوق غیر زمینی) 00:00:20
140 14:07:28 سینمایی مخلوق غیر زمینی 01:35:35
141 15:43:03 پویش هم‌صدا 00:01:38
142 15:44:41 آرم تایم (خرس‌های کله فندقی) 00:00:20
143 15:45:01 خرس‌های کله فندقی-2 - قسمت 17 00:10:53
144 15:55:54 اعلام برنامه 00:00:50
145 15:56:44 کلیپ نوری در جانم 00:03:20
146 16:00:04 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
147 16:00:24 مل‌مل-6 - قسمت 8 00:53:37
148 16:54:01 تیزر هم‌صدای آسمان 00:00:45
149 16:54:46 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:16
150 16:56:02 کلیپ سرزمین من 00:03:47
151 16:59:49 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 00:00:20
152 17:00:09 توکیو 8 ریشتر - قسمت 6 00:21:20
153 17:21:29 اعلام برنامه 00:00:55
154 17:22:24 نظر شما چیه؟ 00:04:45
155 17:27:09 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
156 17:29:03 تیزر هفتگی پف فیلم 00:01:09
157 17:30:12 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
158 17:30:32 ماشیناسورها - قسمت 17 00:22:47
159 17:53:19 تیزر کروناز 00:00:47
160 17:54:06 اعلام برنامه 00:00:50
161 17:54:56 کلیپ یا رب 00:03:03
162 17:57:59 وله ماه رمضان 00:00:33
163 17:58:32 پویش هم‌صدا 00:01:38
164 18:00:10 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
165 18:00:30 خوش‌مزه-1 - قسمت 8 00:12:25
166 18:12:55 آنونس مجموعه موزه-3 00:01:38
167 18:14:33 تیزر عمار یاسر 00:00:40
168 18:15:13 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:20
169 18:15:33 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 2 00:08:09
170 18:23:42 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
171 18:24:04 کلیپ برای دکترها و پرستارهای مهربان 00:03:20
172 18:27:24 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:16
173 18:28:40 تیزر هم‌صدای آسمان 00:01:00
174 18:29:40 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:20
175 18:30:00 رویاسوار - قسمت 17 00:22:32
176 18:52:32 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:10
177 18:53:42 اعلام برنامه 00:00:55
178 18:54:37 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
179 18:57:39 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
180 18:58:01 گنجینه 00:01:13
181 18:59:14 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
182 19:00:03 آرم تایم (پاندای کونگ فوکار) 00:00:20
183 19:00:23 پاندای کونگ فوکار-1و2 - قسمت 31 00:23:22
184 19:23:45 وله ماه رمضان 00:00:30
185 19:24:15 کلیپ روزه 00:05:05
186 19:29:20 تیزر هم‌صدای آسمان 00:00:45
187 19:30:05 آرم تایم (موزه) 00:00:20
188 19:30:25 موزه-3 - قسمت 18 00:17:46
189 19:48:11 تیزر هفتگی پف فیلم 00:01:09
190 19:49:20 رود رانر 00:04:44
191 19:54:04 اعلام برنامه 00:00:50
192 19:54:54 خانواده ایرانی 00:03:13
193 19:58:07 وله ماه رمضان 00:00:19
194 19:58:26 بیانات رهبری 00:00:55
195 19:59:21 وله رگلاژ 00:00:39
196 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:19:00
197 20:19:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:11:00
198 20:30:00 وله ماه رمضان 00:00:15
199 20:30:15 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:20
200 20:30:35 کارآگاه گجت - قسمت 18 00:11:31
201 20:42:06 وله ماه رمضان 00:00:30
202 20:42:36 کلیپ حال خوب افطار 00:05:15
203 20:47:51 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
204 20:48:01 بره ناقلا 00:06:55
205 20:54:56 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
206 20:56:14 ترافیک 00:02:15
207 20:58:29 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
208 20:59:18 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
209 20:59:48 آرم تایم (سینمایی آستریکس گالی) 00:00:20
210 21:00:08 سینمایی آستریکس گالی 00:58:54
211 21:59:02 تیزر عمار یاسر 00:00:40
212 21:59:42 آرم تایم (با ما کاش باشی) 00:00:20
213 22:00:02 با ما کاش باشی-2 - قسمت 6 00:14:38
214 22:14:40 آرم تایم (پروفسور بالتازار) 00:00:20
215 22:15:00 پروفسور بالتازار 00:08:03
216 22:23:03 تیزر کروناز 00:01:04
217 22:24:07 آنونس مجموعه خوش‌مزه 00:00:55
218 22:25:02 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:36
219 22:27:38 وله ماه رمضان 00:00:26
220 22:28:04 پویش هم‌صدا 00:01:38
221 22:29:42 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 00:00:20
222 22:30:02 نیکو و شمشیر نورانی - قسمت 5 00:21:37
223 22:51:39 وله ماه رمضان 00:00:33
224 22:52:12 کلیپ کنار هم باشیم 00:04:33
225 22:56:45 آنونس مجموعه موزه-3 00:01:38
226 22:58:23 مورف 00:01:17
227 22:59:40 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
228 23:00:00 دورت بگردم ایران-1 - قسمت 5 00:27:03
229 23:27:03 وله ماه رمضان 00:00:20
230 23:27:23 آنونس مجموعه ویکی و مردان پر زور 00:01:24
231 23:28:47 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
232 23:29:55 آرم تایم (آنه شرلی با موهای قرمز) 00:00:20
233 23:30:15 آنه شرلی با موهای قرمز - قسمت 23 00:26:19
234 23:56:34 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
235 23:58:56 وله ماه رمضان 00:00:19
236 23:59:15 تیزر هم‌صدای آسمان 00:00:45


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها