جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 00:00:00 آرم تایم (ویکی و مردان پر زور) 00:00:20
2 00:00:20 ویکی و مردان پر زور - قسمت 64 00:11:44
3 00:12:04 تیزر هفتگی پف فیلم 00:01:09
4 00:13:13 کلیپ ماه رمضان -2 00:01:41
5 00:14:54 آرم تایم (خرس‌های کله فندقی) 00:00:20
6 00:15:14 خرس‌های کله فندقی-2 - قسمت 17 00:10:53
7 00:26:07 آنونس مجموعه خوش‌مزه 00:00:55
8 00:27:02 وله ماه رمضان 00:00:21
9 00:27:23 پویش هم‌صدا 00:01:54
10 00:29:17 تیزر کتاب خوان رضوی 00:00:49
11 00:30:06 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
12 00:30:26 مل‌مل-6 - قسمت 8 00:53:37
13 01:24:03 تیزر کروناز 00:01:02
14 01:25:05 کلیپ کمکم کن 00:02:48
15 01:27:53 سبک زندگی 00:01:47
16 01:29:40 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 00:00:20
17 01:30:00 توکیو 8 ریشتر - قسمت 6 00:21:20
18 01:51:20 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:21
19 01:52:41 آنونس مجموعه هزار افسان 00:01:38
20 01:54:19 رود رانر 00:05:27
21 01:59:46 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
22 02:00:06 ماشیناسورها - قسمت 17 00:22:47
23 02:22:53 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:10
24 02:24:03 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:16
25 02:25:19 کلیپ سحر رنگین کمون 00:04:55
26 02:30:14 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
27 02:30:34 خوش‌مزه-1 - قسمت 8 00:12:25
28 02:42:59 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
29 02:43:29 موسیقی فیلم عصر یخبندان-1 00:01:29
30 02:44:58 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:20
31 02:45:18 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 2 00:08:09
32 02:53:27 آنونس مجموعه موزه-3 00:01:38
33 02:55:05 تیزر هم‌صدای آسمان 00:00:45
34 02:55:50 کلیپ کنار هم باشیم 00:04:33
35 03:00:23 گنجینه 00:01:13
36 03:01:36 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
37 03:01:56 سر سفره خدا - قسمت 18 01:18:00
38 04:19:56 حدیث 00:00:34
39 04:20:30 وله رگلاژ 00:00:45
40 04:21:15 تلاوت قرآن 00:02:45
41 04:24:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:04
42 04:28:04 دعای روز هجدهم ماه رمضان 00:00:47
43 04:28:51 وله ماه رمضان 00:00:30
44 04:29:21 ادامه سر سفره خدا - قسمت 18 00:27:15
45 04:56:36 وله ماه رمضان 00:00:33
46 04:57:09 جزء خوانی قرآن - قسمت جزء 18 00:25:36
47 05:22:45 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
48 05:23:07 لوگو نهال 02:36:27
49 07:59:34 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
50 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
51 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
52 08:06:05 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
53 08:06:25 مامان گلی - قسمت 1 00:04:36
54 08:11:01 اعلام برنامه 00:00:45
55 08:11:46 کلیپ‌های مهدپویا- ورزش 00:02:09
56 08:13:55 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
57 08:15:10 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
58 08:15:30 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 14 00:11:03
59 08:26:33 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
60 08:28:03 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
61 08:30:03 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
62 08:30:23 ببعی-2 - قسمت 12 00:08:43
63 08:39:06 آرم استیشن روز 00:00:20
64 08:39:26 کلیپ روزه کله گنجشکی 00:03:13
65 08:42:39 کاردستی‌های مهدپویا-مسواک 00:02:34
66 08:45:13 آرم تایم (نیلویا) 00:00:20
67 08:45:33 نیلویا - قسمت 38 00:06:36
68 08:52:09 اعلام برنامه 00:00:35
69 08:52:44 مامان گلی - قسمت 2 00:04:40
70 08:57:24 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
71 08:59:54 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
72 09:00:14 بیشه مثل‌ها - قسمت 11 00:10:07
73 09:10:21 آنونس مجموعه پاشو پاشو کوچولو 00:01:30
74 09:11:51 ترو ترو 00:03:28
75 09:15:19 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
76 09:15:39 ماجراهای عمو رولی - قسمت 29 00:13:54
77 09:29:33 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:58
78 09:30:31 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
79 09:30:51 قصه‌های ریرا - قسمت 22 00:09:46
80 09:40:37 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
81 09:40:57 کلیپ پروانه 00:02:15
82 09:43:12 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
83 09:43:21 بندبندی‌ها 00:01:37
84 09:44:58 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
85 09:45:18 نیک و نیکو-1 - قسمت 33 00:12:20
86 09:57:38 آنونس مجموعه دنیای خیالی بن و هالی 00:01:30
87 09:59:08 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:58
88 10:00:06 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
89 10:00:26 ببعی-2 - قسمت 13 00:09:10
90 10:09:36 آرم استیشن روز 00:00:20
91 10:09:56 مامان گلی - قسمت 3 00:04:02
92 10:13:58 نقاشی کنیم 00:00:47
93 10:14:45 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
94 10:15:05 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 15 00:11:08
95 10:26:13 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
96 10:26:33 ترانه‌های اتل متل - راستگویی 00:03:18
97 10:29:51 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
98 10:30:11 خدا چه آفریده؟ - قسمت 143 00:11:38
99 10:41:49 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
100 10:42:11 دیپ‌داپ 00:02:32
101 10:44:43 آرم تایم (نیلویا) 00:00:20
102 10:45:03 نیلویا - قسمت 39 00:06:30
103 10:51:33 مامان گلی - قسمت 4 00:04:13
104 10:55:46 اعلام برنامه 00:00:35
105 10:56:21 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
106 10:58:38 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
107 10:59:53 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
108 11:00:13 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 83 01:27:28
109 12:27:41 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
110 12:27:50 یاپ یاپس 00:02:15
111 12:30:05 آرم تایم (گردش‌های سه کوچولو) 00:00:20
112 12:30:25 گردش‌های سه کوچولو - قسمت 43 00:11:00
113 12:41:25 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
114 12:41:48 ماجراهای جنگل 00:04:44
115 12:46:32 مامان گلی - قسمت 5 00:04:02
116 12:50:34 کلیپ روزه کله گنجشکی 00:03:13
117 12:53:47 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
118 12:55:17 وله رگلاژ 00:00:20
119 12:55:37 جشن نماز 00:05:23
120 13:01:00 جشن نماز 00:05:42
121 13:06:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
122 13:07:02 کلیپ ماه قرآن و دعا 00:02:10
123 13:09:12 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
124 13:09:21 ماجراهای سعید 00:04:33
125 13:13:54 نقاشی کنیم 00:00:48
126 13:14:42 آرم تایم (منم بچه مسلمان) 00:00:20
127 13:15:02 منم بچه مسلمان - قسمت 18 00:38:30
128 13:53:32 کلیپ‌های مهدپویا- تمیزی-2 00:01:37
129 13:55:09 مامان گلی - قسمت 6 00:04:51
130 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
131 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
132 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:15
133 14:06:36 آرم تایم (سینمایی افسانه ماردوش-1) 00:00:20
134 14:06:56 سینمایی افسانه ماردوش-1 01:08:39
135 15:15:35 آرم تایم (با ما کاش باشی) 00:00:20
136 15:15:55 با ما کاش باشی-2 - قسمت 7 00:14:37
137 15:30:32 آرم تایم (موش خبرنگار) 00:00:20
138 15:30:52 موش خبرنگار - قسمت 12 00:22:35
139 15:53:27 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
140 15:53:57 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
141 15:54:46 اعلام برنامه 00:00:50
142 15:55:36 کلیپ قاصدک 00:03:20
143 15:58:56 وله ماه رمضان 00:00:30
144 15:59:26 تیزر هم‌صدای آسمان 00:01:00
145 16:00:26 آرم تایم (پاندای کونگ فوکار) 00:00:20
146 16:00:46 پاندای کونگ فوکار 1و2 - قسمت 32 00:23:25
147 16:24:11 تیزر کروناز 00:00:55
148 16:25:06 آنونس مجموعه ویکی و مردان پر زور 00:01:24
149 16:26:30 کلیپ به رنگ ایران 00:03:34
150 16:30:04 آرم تایم (موزه) 00:00:20
151 16:30:24 موزه-3 - قسمت 19 00:17:46
152 16:48:10 تیزر هفتگی پف فیلم 00:01:09
153 16:49:19 کلیپ کنار هم باشیم 00:04:33
154 16:53:52 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
155 16:54:14 بره ناقلا 00:06:04
156 17:00:18 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:20
157 17:00:38 کارآگاه گجت - قسمت 19 00:11:31
158 17:12:09 اعلام برنامه 00:00:55
159 17:13:04 کلیپ روزه 00:05:05
160 17:18:09 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
161 17:18:31 رود رانر 00:04:44
162 17:23:15 تیزر کروناز 00:00:46
163 17:24:01 پویش هم‌صدا 00:01:54
164 17:25:55 لذت دانایی 00:04:05
165 17:30:00 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 00:00:20
166 17:30:20 نیکو و شمشیر نورانی - قسمت 6 00:21:09
167 17:51:29 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
168 17:51:39 کلیپ نماز 00:05:12
169 17:56:51 اعلام برنامه 00:00:50
170 17:57:41 دزد ناشی 00:01:09
171 17:58:50 آنونس مجموعه خوش‌مزه 00:00:55
172 17:59:45 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
173 18:00:05 دورت بگردم ایران-1 - قسمت 6 00:27:32
174 18:27:37 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
175 18:28:07 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
176 18:28:56 گنجینه 00:00:46
177 18:29:42 آرم تایم (آنه شرلی با موهای قرمز) 00:00:20
178 18:30:02 آنه شرلی با موهای قرمز - قسمت 24 00:24:25
179 18:54:27 تیزر هفتگی پف فیلم 00:01:09
180 18:55:36 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
181 18:58:47 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:10
182 18:59:57 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
183 19:00:17 مل‌مل-6 - قسمت 8 00:53:37
184 19:53:54 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:43
185 19:56:37 اعلام برنامه 00:00:50
186 19:57:27 وله ماه رمضان 00:00:34
187 19:58:01 بیانات رهبری 00:00:55
188 19:58:56 وله رگلاژ 00:01:04
189 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:20:00
190 20:20:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:08:00
191 20:28:00 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
192 20:28:36 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:10
193 20:29:46 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 00:00:20
194 20:30:06 توکیو 8 ریشتر - قسمت 6 00:21:20
195 20:51:26 تیزر کروناز 00:01:04
196 20:52:30 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
197 20:53:48 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:44
198 20:56:32 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
199 20:56:54 مزه_طبیعت - قسمت فیل 00:02:06
200 20:59:00 تیزر کتاب خوان رضوی 00:00:49
201 20:59:49 آرم تایم (سینمایی مخلوق غیر زمینی) 00:00:20
202 21:00:09 سینمایی مخلوق غیر زمینی 01:35:35
203 22:35:44 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
204 22:36:04 ماشیناسورها - قسمت 17 00:22:47
205 22:58:51 تیزر هفتگی پف فیلم 00:01:09
206 23:00:00 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
207 23:00:20 خوش‌مزه-1 - قسمت 8 00:12:25
208 23:12:45 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
209 23:12:55 تیزر هم‌صدای آسمان 00:00:45
210 23:13:40 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:10
211 23:14:50 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:20
212 23:15:10 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 10 00:08:09
213 23:23:19 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:16
214 23:24:35 ترافیک 00:01:50
215 23:26:25 تیزر عمار یاسر 00:00:40
216 23:27:05 کدو بدو 00:01:37
217 23:28:42 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:10
218 23:29:52 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:20
219 23:30:12 رویاسوار - قسمت 17 00:22:32
220 23:52:44 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
221 23:53:33 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
222 23:53:43 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
223 23:54:13 نظر شما چیه؟ 00:04:47
224 23:59:00 تیزر هم‌صدای آسمان 00:01:00


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها