جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 00:00:00 آرم تایم (موش خبرنگار) 00:00:20
2 00:00:20 موش خبرنگار - قسمت 12 00:22:36
3 00:22:56 آنونس مجموعه موزه-3 00:01:38
4 00:24:34 وله شب‌های قدر 00:00:25
5 00:24:59 کلیپ شب های قدر 00:03:10
6 00:28:09 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
7 00:28:31 آنونس مجموعه ماشینانسورها 00:01:17
8 00:29:48 آرم تایم (پاندای کونگ فوکار) 00:00:20
9 00:30:08 پاندای کونگ فوکار-1و2 - قسمت 32 00:23:26
10 00:53:34 وله شب‌های قدر 00:00:25
11 00:53:59 خانواده ایرانی 00:03:15
12 00:57:14 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
13 00:57:41 پویش هم‌صدا 00:02:06
14 00:59:47 آرم تایم (موزه) 00:00:20
15 01:00:07 موزه-3 - قسمت 19 00:17:46
16 01:17:53 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:16
17 01:19:09 سبک زندگی 00:02:17
18 01:21:26 وله شب های قدر 00:00:25
19 01:21:51 کلیپ آقای مهربان 00:02:10
20 01:24:01 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
21 01:24:37 لذت دانایی 00:05:44
22 01:30:21 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:20
23 01:30:41 کارآگاه گجت - قسمت 19 00:11:31
24 01:42:12 آنونس مجموعه موزه-3 00:01:38
25 01:43:50 فانوس 00:06:39
26 01:50:29 وله شب های قدر 00:00:25
27 01:50:54 کلیپ شب‌های قدر 00:03:10
28 01:54:04 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
29 01:54:40 نظر شما چیه؟ 00:05:04
30 01:59:44 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 00:00:20
31 02:00:04 نیکو و شمشیر نورانی - قسمت 6 00:21:09
32 02:21:13 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
33 02:21:43 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:17
34 02:23:00 خانواده ایرانی 00:03:12
35 02:26:12 آنونس مجموعه موزه-3 00:01:38
36 02:27:50 وله شب‌های قدر 00:00:25
37 02:28:15 سبک زندگی 00:01:50
38 02:30:05 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
39 02:30:25 دورت بگردم ایران-1 - قسمت 6 00:27:32
40 02:57:57 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:16
41 02:59:13 گنجینه 00:01:13
42 03:00:26 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
43 03:00:46 سر سفره خدا - قسمت 19 01:18:15
44 04:19:01 حدیث 00:00:17
45 04:19:18 وله رگلاژ 00:00:40
46 04:19:58 تلاوت قرآن 00:03:02
47 04:23:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:04
48 04:27:04 دعای روز نوزدهم ماه رمضان 00:01:00
49 04:28:04 ادامه سر سفره خدا - قسمت 19 00:34:43
50 05:02:47 وله شب های قدر 00:00:25
51 05:03:12 جزء خوانی قرآن - قسمت جزء 9 00:26:13
52 05:29:25 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
53 05:29:47 لوگو نهال 02:29:47
54 07:59:34 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
55 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
56 08:02:00 تلاوت قرآن 00:06:29
57 08:08:29 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
58 08:08:49 مامان گلی - قسمت 1 00:04:48
59 08:13:37 اعلام برنامه 00:00:45
60 08:14:22 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:58
61 08:15:20 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
62 08:15:40 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 15 00:11:08
63 08:26:48 آنونس مجموعه پاشو پاشو کوچولو 00:01:30
64 08:28:18 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
65 08:30:18 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
66 08:30:38 ببعی-2 - قسمت 13 00:09:10
67 08:39:48 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
68 08:40:08 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
69 08:41:23 ترو ترو 00:03:36
70 08:44:59 آرم تایم (نیلویا) 00:00:20
71 08:45:19 نیلویا - قسمت 39 00:06:31
72 08:51:50 اعلام برنامه 00:00:35
73 08:52:25 مامان گلی - قسمت 2 00:04:27
74 08:56:52 آنونس مجموعه دنیای خیالی بن و هالی 00:01:30
75 08:58:22 بندبندی‌ها 00:01:21
76 08:59:43 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
77 09:00:03 بیشه مثل‌ها-1 - قسمت 12 00:09:49
78 09:09:52 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
79 09:11:22 ترو ترو 00:03:35
80 09:14:57 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
81 09:15:17 ماجراهای عمو رولی - قسمت 30 00:13:54
82 09:29:11 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:58
83 09:30:09 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
84 09:30:29 قصه‌های ریرا - قسمت 23 00:10:12
85 09:40:41 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
86 09:42:11 دیپ‌داپ 00:02:52
87 09:45:03 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
88 09:45:23 نیک و نیکو-1 - قسمت 34 00:12:15
89 09:57:38 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
90 09:57:47 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
91 09:59:47 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
92 10:00:07 ببعی-2 - قسمت 14 00:08:20
93 10:08:27 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
94 10:09:20 مامان گلی - قسمت 3 00:04:45
95 10:14:05 اوم نوم 00:01:09
96 10:15:14 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
97 10:15:34 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 16 00:11:08
98 10:26:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
99 10:27:02 کاردستی‌های مهدپویا-هندوانه-1 00:02:47
100 10:29:49 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
101 10:30:09 خدا چه آفریده؟ - قسمت 144 00:12:08
102 10:42:17 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
103 10:43:47 بندبندی‌ها 00:01:21
104 10:45:08 آرم تایم (نیلویا) 00:00:20
105 10:45:28 نیلویا - قسمت 40 00:06:27
106 10:51:55 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
107 10:52:15 مامان گلی - قسمت 4 00:04:11
108 10:56:26 اعلام برنامه 00:00:35
109 10:57:01 ماموک 00:03:04
110 11:00:05 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
111 11:00:25 اتل متل یه جنگل - قسمت 3 00:08:23
112 11:08:48 آنونس مجموعه دنیای خیالی بن و هالی 00:01:30
113 11:10:18 شن‌دونه‌ها 00:04:22
114 11:14:40 آرم تایم (حیوانات ماشینی) 00:00:20
115 11:15:00 حیوانات ماشینی - قسمت 3 00:10:06
116 11:25:06 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
117 11:26:36 مولانگ 00:03:27
118 11:30:03 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
119 11:30:23 شهر قصه 00:09:19
120 11:39:42 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
121 11:40:35 دیپ‌داپ 00:02:53
122 11:43:28 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
123 11:43:48 نقاشی کنیم 00:00:55
124 11:44:43 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
125 11:45:03 حیوانات کاغذی - قسمت 3 00:12:06
126 11:57:09 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
127 11:57:33 یاپ یاپس 00:02:15
128 11:59:48 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
129 12:00:08 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 3 00:06:36
130 12:06:44 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
131 12:08:14 مولانگ 00:03:27
132 12:11:41 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:58
133 12:12:39 کاردستی‌های مهدپویا-جا مدادی‎ 00:02:16
134 12:14:55 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
135 12:15:15 ببری جان - قسمت 3 00:10:39
136 12:25:54 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
137 12:27:24 بندبندی‌ها 00:01:36
138 12:29:00 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
139 12:30:15 آرم تایم (گردش‌های سه کوچولو) 00:00:20
140 12:30:35 گردش‌های سه کوچولو - قسمت 44 00:11:00
141 12:41:35 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
142 12:41:44 ماجراهای جنگل 00:04:44
143 12:46:28 مامان گلی - قسمت 5 00:03:24
144 12:49:52 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
145 12:51:22 کاردستی‌های مهدپویا-لاک‌پشت‎ 00:02:37
146 12:53:59 وله رگلاژ 00:00:36
147 12:54:35 جشن نماز 00:06:25
148 13:01:00 جشن نماز 00:05:42
149 13:06:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
150 13:07:02 ماجراهای سعید 00:05:48
151 13:12:50 آنونس مجموعه دنیای خیالی بن و هالی 00:01:30
152 13:14:20 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:58
153 13:15:18 آرم تایم (منم بچه مسلمان) 00:00:20
154 13:15:38 منم بچه مسلمان - قسمت 19 00:38:50
155 13:54:28 نقاشی کنیم 00:00:50
156 13:55:18 مامان گلی - قسمت 6 00:04:42
157 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
158 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
159 14:02:33 تلاوت قرآن 00:04:04
160 14:06:37 وله شب‌های قدر 00:00:25
161 14:07:02 آرم تایم (سینمایی شازده کوچولو) 00:00:20
162 14:07:22 سینمایی شازده کوچولو 01:37:58
163 15:45:20 آرم تایم (خرس‌های کله فندقی) 00:00:20
164 15:45:40 خرس‌های کله فندقی-2 - قسمت 18 00:11:02
165 15:56:42 اعلام برنامه 00:00:50
166 15:57:32 کلیپ آقای مهربان 00:02:10
167 15:59:42 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
168 16:00:02 مل‌مل-6 - قسمت 9 00:55:01
169 16:55:03 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:16
170 16:56:19 پویش هم‌صدا 00:02:06
171 16:58:25 آنونس مجموعه ماشینانسورها 00:01:18
172 16:59:43 وله شب‌های قدر 00:00:25
173 17:00:08 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 00:00:20
174 17:00:28 توکیو 8 ریشتر - قسمت 7 00:21:42
175 17:22:10 اعلام برنامه 00:00:55
176 17:23:05 کلیپ سر سفره خدا 00:02:51
177 17:25:56 آنونس مجموعه موزه-3 00:01:38
178 17:27:34 خانواده ایرانی 00:02:42
179 17:30:16 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
180 17:30:36 ماشیناسورها - قسمت 18 00:22:33
181 17:53:09 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
182 17:53:31 کلیپ شب‌های قدر 00:03:10
183 17:56:41 وله شب‌های قدر 00:00:25
184 17:57:06 اعلام برنامه 00:00:50
185 17:57:56 سبک زندگی 00:02:02
186 17:59:58 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
187 18:00:18 خوش‌مزه-1 - قسمت 9 00:13:47
188 18:14:05 وله شب‌های قدر 00:00:25
189 18:14:30 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
190 18:15:00 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:20
191 18:15:20 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 3 00:11:27
192 18:26:47 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
193 18:27:23 گنجینه 00:01:08
194 18:28:31 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:16
195 18:29:47 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:20
196 18:30:07 رویاسوار - قسمت 18 00:23:01
197 18:53:08 اعلام برنامه 00:00:55
198 18:54:03 لذت دانایی 00:05:44
199 18:59:47 آرم تایم (پاندای کونگ فوکار) 00:00:20
200 19:00:07 پاندای کونگ فوکار-1و2 - قسمت 32 00:23:26
201 19:23:33 وله شب‌های قدر 00:00:25
202 19:23:58 سبک زندگی 00:01:16
203 19:25:14 آنونس مجموعه ماشینانسورها 00:01:18
204 19:26:32 خانواده ایرانی 00:03:08
205 19:29:40 آرم تایم (موزه) 00:00:20
206 19:30:00 موزه-3 - قسمت 19 00:17:46
207 19:47:46 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:16
208 19:49:02 لذت دانایی 00:04:45
209 19:53:47 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
210 19:54:23 کلیپ شب‌های قدر 00:03:10
211 19:57:33 وله شب‌های قدر 00:00:25
212 19:57:58 بیانات رهبری 00:00:51
213 19:58:49 وله رگلاژ 00:01:10
214 19:59:59 باکس تلاوت قرآن 00:21:01
215 20:21:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:09:00
216 20:30:00 وله شب‌های قدر 00:00:25
217 20:30:25 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:20
218 20:30:45 کارآگاه گجت - قسمت 19 00:11:31
219 20:42:16 آنونس مجموعه موزه-3 00:01:38
220 20:43:54 فانوس 00:07:24
221 20:51:18 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
222 20:51:40 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
223 20:52:10 کلیپ سر سفره خدا 00:02:51
224 20:55:01 وله شب‌های قدر 00:00:25
225 20:55:26 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
226 20:56:44 برنارد 00:03:08
227 20:59:52 آرم تایم (سینمایی افسانه ماردوش-1) 00:00:20
228 21:00:12 سینمایی افسانه ماردوش-1 01:06:43
229 22:06:55 آنونس مجموعه موزه-3 00:01:38
230 22:08:33 خانواده ایرانی 00:03:09
231 22:11:42 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
232 22:11:59 آنونس مجموعه ماشینانسورها 00:01:18
233 22:13:17 سبک زندگی 00:01:39
234 22:14:56 آرم تایم (با ما کاش باشی) 00:00:20
235 22:15:16 با ما کاش باشی-2 - قسمت 7 00:14:38
236 22:29:54 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 00:00:20
237 22:30:14 نیکو و شمشیر نورانی - قسمت 6 00:21:09
238 22:51:23 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
239 22:51:50 گنجینه 00:01:08
240 22:52:58 وله شب‌های قدر 00:00:25
241 22:53:23 کلیپ آقای مهربان 00:02:10
242 22:55:33 آنونس مجموعه موزه-3 00:01:38
243 22:57:11 برنارد 00:02:48
244 22:59:59 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
245 23:00:19 دورت بگردم ایران-1 - قسمت 6 00:27:32
246 23:27:51 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
247 23:28:21 آنونس مجموعه موزه-3 00:01:38
248 23:29:59 آرم تایم (آنه شرلی با موهای قرمز) 00:00:20
249 23:30:19 آنه شرلی با موهای قرمز - قسمت 24 00:24:25
250 23:54:44 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
251 23:54:56 نظر شما چیه؟ 00:04:39
252 23:59:35 وله شب‌های قدر 00:00:25


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها