جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 00:00:00 آرم تایم (ویکی و مردان پر زور) 00:00:20
2 00:00:20 ویکی و مردان پر زور - قسمت 61 00:11:58
3 00:12:18 وله شب‌های قدر 00:00:25
4 00:12:43 کلیپ آقای مهربان 00:02:10
5 00:14:53 آرم تایم (خرس‌های کله فندقی) 00:00:20
6 00:15:13 خرس‌های کله فندقی - قسمت 18 00:11:02
7 00:26:15 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
8 00:26:42 خانواده ایرانی 00:03:14
9 00:29:56 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
10 00:30:16 مل‌مل-6 - قسمت 9 00:55:01
11 01:25:17 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
12 01:25:39 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
13 01:26:09 آنونس مجموعه موزه-3 00:01:38
14 01:27:47 پویش هم‌صدای آسمان 00:02:10
15 01:29:57 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 00:00:20
16 01:30:17 توکیو 8 ریشتر - قسمت 7 00:21:42
17 01:51:59 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:17
18 01:53:16 کلیپ سر سفره خدا 00:02:51
19 01:56:07 لذت دانایی 00:03:55
20 02:00:02 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
21 02:00:22 ماشیناسورها - قسمت 18 00:22:33
22 02:22:55 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
23 02:23:33 آنونس مجموعه موزه-3 00:01:38
24 02:25:11 وله شب‌های قدر 00:00:25
25 02:25:36 کلیپ شب‌های قدر 00:03:10
26 02:28:46 گنجینه 00:00:58
27 02:29:44 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
28 02:30:04 خوش‌مزه-1 - قسمت 9 00:13:47
29 02:43:51 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
30 02:44:01 سبک زندگی 00:01:01
31 02:45:02 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:20
32 02:45:22 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 4 00:11:27
33 02:56:49 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
34 02:57:16 نظر شما چیه؟ 00:04:45
35 03:02:01 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
36 03:02:21 سر سفره خدا - قسمت 20 01:14:52
37 04:17:13 حدیث 00:00:33
38 04:17:46 وله ماه رمضان 00:00:26
39 04:18:12 وله رگلاژ 00:01:03
40 04:19:15 تلاوت قرآن 00:02:45
41 04:22:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:04
42 04:26:04 دعای روزبیستم ماه مبارک رمضان 00:01:02
43 04:27:06 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
44 04:27:28 ادامه سر سفره خدا - قسمت 20 00:34:33
45 05:02:01 وله شب‌های قدر 00:00:25
46 05:02:26 جزء خوانی قرآن - قسمت جزء 20 00:24:56
47 05:27:22 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
48 05:27:44 لوگو نهال 02:31:50
49 07:59:34 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
50 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
51 08:02:00 تلاوت قرآن 00:05:26
52 08:07:26 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
53 08:07:46 اوم نوم 00:01:00
54 08:08:46 اعلام برنامه 00:00:45
55 08:09:31 مامان گلی - قسمت 1 00:04:52
56 08:14:23 نقاشی کنیم 00:00:48
57 08:15:11 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
58 08:15:31 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 16 00:11:08
59 08:26:39 آرم استیشن روز 00:00:20
60 08:26:59 ماموک 00:03:06
61 08:30:05 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
62 08:30:25 ببعی-2 - قسمت 14 00:08:20
63 08:38:45 آنونس مجموعه قصه های ریرا 00:01:30
64 08:40:15 ماجراهای جنگل 00:04:38
65 08:44:53 آرم تایم (نیلویا) 00:00:20
66 08:45:13 نیلویا - قسمت 40 00:06:27
67 08:51:40 اعلام برنامه 00:00:35
68 08:52:15 مامان گلی - قسمت 2 00:04:23
69 08:56:38 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
70 08:57:31 یاپ یاپس 00:02:10
71 08:59:41 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
72 09:00:01 بیشه مثل‌ها - قسمت 13 00:10:32
73 09:10:33 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:58
74 09:11:31 ترو ترو 00:03:33
75 09:15:04 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
76 09:15:24 ماجراهای عمو رولی - قسمت 31 00:13:25
77 09:28:49 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:05
78 09:29:54 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
79 09:30:14 قصه‌های ریرا - قسمت 24 00:10:09
80 09:40:23 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
81 09:40:43 دیپ‌داپ 00:02:57
82 09:43:40 آنونس مجموعه دنیای خیالی بن و هالی 00:01:30
83 09:45:10 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
84 09:45:30 نیک و نیکو-1 - قسمت 35 00:12:27
85 09:57:57 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
86 09:58:06 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
87 10:00:06 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
88 10:00:26 ببعی-2 - قسمت 15 00:08:35
89 10:09:01 آرم استیشن روز 00:00:20
90 10:09:21 مامان گلی - قسمت 3 00:03:57
91 10:13:18 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
92 10:13:34 بندبندی‌ها 00:01:37
93 10:15:11 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
94 10:15:31 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 17 00:10:43
95 10:26:14 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
96 10:26:34 مولانگ 00:03:25
97 10:29:59 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
98 10:30:19 خدا چه آفریده؟ - قسمت 145 00:11:41
99 10:42:00 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
100 10:42:22 کاردستی‌های مهدپویا-خرس پاندا 00:02:54
101 10:45:16 آرم تایم (نیلویا) 00:00:20
102 10:45:36 نیلویا - قسمت 41 00:06:34
103 10:52:10 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
104 10:53:14 اعلام برنامه 00:00:35
105 10:53:49 مامان گلی - قسمت 4 00:04:39
106 10:58:28 بندبندی‌ها 00:01:21
107 10:59:49 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
108 11:00:09 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 84 01:27:09
109 12:27:18 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
110 12:27:42 یاپ یاپس 00:02:15
111 12:29:57 آرم تایم (گردش‌های سه کوچولو) 00:00:20
112 12:30:17 گردش‌های سه کوچولو - قسمت 45 00:10:59
113 12:41:16 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
114 12:41:36 ماموک 00:03:08
115 12:44:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
116 12:45:00 مامان گلی - قسمت 5 00:04:47
117 12:49:47 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
118 12:51:17 شن‌دونه‌ها 00:04:31
119 12:55:48 وله رگلاژ 00:00:46
120 12:56:34 جشن نماز 00:04:26
121 13:01:00 جشن نماز 00:05:47
122 13:06:47 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
123 13:07:07 کاردستی‌های مهدپویا- ماهی 00:03:23
124 13:10:30 آنونس مجموعه دنیای خیالی بن و هالی 00:01:30
125 13:12:00 دیپ‌داپ 00:02:32
126 13:14:32 آرم تایم (منم بچه مسلمان) 00:00:20
127 13:14:52 منم بچه مسلمان - قسمت 20 00:40:48
128 13:55:40 مامان گلی - قسمت 6 00:04:20
129 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
130 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
131 14:02:50 تلاوت قرآن 00:04:42
132 14:07:32 وله شب‌های قدر 00:00:25
133 14:07:57 آرم تایم (سینمایی افسانه آرش) 00:00:20
134 14:08:17 سینمایی افسانه آرش 01:27:12
135 15:35:29 آرم تایم (پسر شجاع) 00:00:20
136 15:35:49 پسر شجاع - قسمت 34 00:22:40
137 15:58:29 وله شب‌های قدر 00:00:25
138 15:58:54 آنونس مجموعه موزه-3 00:01:38
139 16:00:32 آرم تایم (تندر) 00:00:20
140 16:00:52 تندر - قسمت 63 00:21:18
141 16:22:10 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
142 16:22:32 کلیپ شب‌های قدر 00:03:10
143 16:25:42 آنونس مجموعه ماشینانسورها 00:01:18
144 16:27:00 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
145 16:27:17 گنجینه 00:02:30
146 16:29:47 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
147 16:30:07 قلعه هزار اردک - قسمت 39 00:20:38
148 16:50:45 اعلام برنامه 00:00:55
149 16:51:40 کلیپ سر سفره خدا 00:02:51
150 16:54:31 وله شب‌های قدر 00:00:25
151 16:54:56 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:16
152 16:56:12 خانواده ایرانی 00:03:12
153 16:59:24 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
154 16:59:54 آرم تایم (پهلوانان) 00:00:20
155 17:00:14 پهلوانان-4 00:34:43
156 17:34:57 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
157 17:35:17 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 81 00:19:53
158 17:55:10 وله شب‌های قدر 00:00:25
159 17:55:35 اعلام برنامه 00:00:50
160 17:56:25 پویش هم‌صدای آسمان 00:02:10
161 17:58:35 آنونس مجموعه موزه-3 00:01:38
162 18:00:13 آرم تایم (صیام و تیام) 00:00:20
163 18:00:33 صیام و تیام - قسمت 5 00:27:57
164 18:28:30 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
165 18:28:52 گنجینه 00:00:50
166 18:29:42 آرم تایم (مهاجران) 00:00:20
167 18:30:02 مهاجران - قسمت 11 00:22:53
168 18:52:55 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
169 18:53:31 کلیپ آقای مهربان 00:02:10
170 18:55:41 اعلام برنامه 00:00:55
171 18:56:36 خانواده ایرانی 00:03:13
172 18:59:49 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
173 19:00:09 مل‌مل-6 - قسمت 9 00:55:01
174 19:55:10 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
175 19:55:37 سبک زندگی 00:01:21
176 19:56:58 اعلام برنامه 00:00:50
177 19:57:48 وله شب‌های قدر 00:00:25
178 19:58:13 بیانات رهبری 00:00:52
179 19:59:05 وله رگلاژ 00:00:55
180 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:22:00
181 20:22:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:06:55
182 20:28:55 وله شب‌های قدر 00:00:25
183 20:29:20 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
184 20:29:50 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 00:00:20
185 20:30:10 توکیو 8 ریشتر - قسمت 7 00:21:42
186 20:51:52 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
187 20:52:09 کلیپ شهادت امام علی(ع) 00:04:39
188 20:56:48 وله شب‌های قدر 00:00:25
189 20:57:13 لذت دانایی 00:02:48
190 21:00:01 آرم تایم (سینمایی شازده کوچولو) 00:00:20
191 21:00:21 سینمایی شازده کوچولو 01:37:58
192 22:38:19 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
193 22:38:55 آنونس مجموعه موزه-3 00:01:38
194 22:40:33 وله شب‌های قدر 00:00:25
195 22:40:58 کلیپ آقای مهربان 00:02:10
196 22:43:08 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
197 22:43:44 فانوس 00:08:09
198 22:51:53 آنونس مجموعه ماشینانسورها 00:01:18
199 22:53:11 وله راه ارتباطی نهال 00:00:16
200 22:53:27 کلیپ شهادت امام علی(ع) 00:04:39
201 22:58:06 وله شب‌های قدر 00:00:25
202 22:58:31 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:16
203 22:59:47 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
204 23:00:07 خوش‌مزه-1 - قسمت 9 00:13:47
205 23:13:54 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
206 23:14:21 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
207 23:14:51 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:20
208 23:15:11 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 4 00:11:27
209 23:26:38 آنونس مجموعه موزه-3 00:01:38
210 23:28:16 سبک زندگی 00:01:36
211 23:29:52 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:20
212 23:30:12 رویاسوار - قسمت 18 00:23:01
213 23:53:13 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:16
214 23:54:29 وله شب‌های قدر 00:00:25
215 23:54:54 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
216 23:56:12 لذت دانایی 00:03:48


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها