جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 00:00:00 آرم تایم (پسر شجاع) 00:00:20
2 00:00:20 پسر شجاع - قسمت 35 00:20:48
3 00:21:08 آرم استیشن امام علی (ع) 00:00:23
4 00:21:31 کلیپ شهادت امام علی(ع) 00:04:39
5 00:26:10 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:16
6 00:27:26 سبک زندگی 00:02:17
7 00:29:43 آرم تایم (تندر) 00:00:20
8 00:30:03 تندر - قسمت 64 00:21:53
9 00:51:56 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
10 00:52:26 آنونس مجموعه موزه-3 00:01:38
11 00:54:04 آرم استیشن امام علی (ع) 00:00:23
12 00:54:27 کلیپ شهادت امام علی(ع) 00:03:35
13 00:58:02 پویش هم‌صدا 00:01:39
14 00:59:41 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
15 01:00:01 قلعه هزار اردک - قسمت 40 00:19:31
16 01:19:32 آرم استیشن امام علی (ع) 00:00:23
17 01:19:55 لذت دانایی 00:05:42
18 01:25:37 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
19 01:26:55 کلیپ کمکم کن 00:02:48
20 01:29:43 آرم تایم (پهلوانان) 00:00:20
21 01:30:03 پهلوانان-4 00:29:48
22 01:59:51 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
23 02:00:11 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 82 00:20:02
24 02:20:13 مزه_طبیعت - قسمت اردک 00:02:04
25 02:22:17 آنونس مجموعه موزه-3 00:01:38
26 02:23:55 تیزر هم‌صدای آسمان 00:00:45
27 02:24:40 آرم استیشن امام علی (ع) 00:00:23
28 02:25:03 کلیپ شهادت امام علی(ع) 00:04:39
29 02:29:42 آرم تایم (صیام و تیام) 00:00:20
30 02:30:02 صیام و تیام - قسمت 6 00:26:39
31 02:56:41 پویش هم‌صدا 00:01:39
32 02:58:20 آرم استیشن امام علی (ع) 00:00:23
33 02:58:43 کلیپ شهادت امام علی(ع) 00:03:35
34 03:02:18 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
35 03:02:38 سر سفره خدا - قسمت 22 01:12:54
36 04:15:32 حدیث 00:00:34
37 04:16:06 وله رگلاژ 00:00:52
38 04:16:58 تلاوت قرآن 00:03:02
39 04:20:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:04
40 04:24:04 دعای روز بیست و دوم ماه رمضان 00:01:04
41 04:25:08 آرم استیشن امام علی (ع) 00:00:23
42 04:25:31 ادامه سر سفره خدا - قسمت 22 00:28:22
43 04:53:53 آرم استیشن امام علی (ع) 00:00:23
44 04:54:16 جزء خوانی قرآن - قسمت جزء 22 00:21:36
45 05:15:52 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
46 05:16:15 لوگو نهال 02:43:19
47 07:59:34 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
48 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
49 08:02:00 تلاوت قرآن 00:03:17
50 08:05:17 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
51 08:05:37 مامان گلی - قسمت 1 00:04:17
52 08:09:54 اعلام برنامه 00:00:45
53 08:10:39 ماموک 00:03:12
54 08:13:51 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
55 08:15:06 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
56 08:15:26 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 18 00:10:38
57 08:26:04 آنونس مجموعه پاشو پاشو کوچولو 00:01:30
58 08:27:34 کاردستی‌های مهدپویا-جا مدادی‎ 00:02:16
59 08:29:50 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
60 08:30:10 ببعی-2 - قسمت 16 00:08:46
61 08:38:56 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
62 08:39:16 مولانگ 00:03:27
63 08:42:43 کلیپ‌های مهدپویا- کوچ پرندگان 00:02:24
64 08:45:07 آرم تایم (نیلویا) 00:00:20
65 08:45:27 نیلویا - قسمت 42 00:06:51
66 08:52:18 اعلام برنامه 00:00:35
67 08:52:53 مامان گلی - قسمت 2 00:04:38
68 08:57:31 یاپ یاپس 00:02:15
69 08:59:46 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
70 09:00:06 بیشه مثل‌ها-2 - قسمت 2 00:08:11
71 09:08:17 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
72 09:08:43 دیپ‌داپ 00:02:51
73 09:11:34 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
74 09:11:56 کلیپ باد 00:02:55
75 09:14:51 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
76 09:15:11 ماجراهای عمو رولی - قسمت 33 00:14:06
77 09:29:17 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
78 09:30:21 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
79 09:30:41 قصه‌های ریرا - قسمت 25 00:10:32
80 09:41:13 آنونس مجموعه دنیای خیالی بن و هالی 00:01:30
81 09:42:43 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
82 09:44:43 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
83 09:45:03 نیک و نیکو-1 - قسمت 37 00:12:17
84 09:57:20 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
85 09:57:44 کلیپ دوستم با طبیعت 00:02:08
86 09:59:52 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
87 10:00:12 ببعی-2 - قسمت 17 00:08:56
88 10:09:08 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
89 10:09:28 بندبندی‌ها 00:01:37
90 10:11:05 مامان گلی - قسمت 3 00:03:44
91 10:14:49 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
92 10:15:09 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 19 00:10:48
93 10:25:57 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
94 10:27:27 کلیپ‌های نوید و ندا- کتاب 00:02:26
95 10:29:53 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
96 10:30:13 خدا چه آفریده؟ - قسمت 147 00:11:37
97 10:41:50 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
98 10:42:43 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
99 10:43:58 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:05
100 10:45:03 آرم تایم (نیلویا) 00:00:20
101 10:45:23 نیلویا - قسمت 43 00:06:26
102 10:51:49 مامان گلی - قسمت 4 00:04:15
103 10:56:04 کلیپ ماهی-2 00:02:10
104 10:58:14 اعلام برنامه 00:00:35
105 10:58:49 اوم نوم 00:01:08
106 10:59:57 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
107 11:00:17 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 85 01:23:36
108 12:23:53 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
109 12:25:08 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
110 12:26:38 ترو ترو 00:03:36
111 12:30:14 آرم تایم (گردش‌های سه کوچولو) 00:00:20
112 12:30:34 گردش‌های سه کوچولو - قسمت 47 00:11:00
113 12:41:34 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
114 12:41:43 شن‌دونه‌ها 00:04:04
115 12:45:47 مامان گلی - قسمت 5 00:04:29
116 12:50:16 بندبندی‌ها 00:01:21
117 12:51:37 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
118 12:53:07 کلیپ ماه قرآن و دعا 00:02:10
119 12:55:17 وله رگلاژ 00:00:33
120 12:55:50 جشن نماز 00:05:10
121 13:01:00 جشن نماز 00:05:51
122 13:06:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
123 13:07:11 کلیپ درخت-2 00:02:44
124 13:09:55 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
125 13:10:04 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
126 13:11:19 مولانگ 00:03:27
127 13:14:46 آرم تایم (منم بچه مسلمان) 00:00:20
128 13:15:06 منم بچه مسلمان - قسمت 22 00:39:13
129 13:54:19 اوم نوم 00:01:05
130 13:55:24 مامان گلی - قسمت 6 00:04:36
131 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
132 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
133 14:02:33 تلاوت قرآن 00:03:02
134 14:05:35 آرم تایم (سینمایی شیر کوچولوی شجاع) 00:00:20
135 14:05:55 سینمایی شیر کوچولوی شجاع 01:42:54
136 15:48:49 آرم تایم (خرس‌های کله فندقی) 00:00:20
137 15:49:09 خرس‌های کله فندقی-2 - قسمت 19 00:10:58
138 16:00:07 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
139 16:00:27 مل‌مل-6 - قسمت 10 00:54:24
140 16:54:51 پویش هم‌صدا 00:01:39
141 16:56:30 آنونس مجموعه خوش‌مزه 00:00:55
142 16:57:25 کلیپ کمکم کن 00:02:48
143 17:00:13 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 00:00:20
144 17:00:33 توکیو 8 ریشتر - قسمت 8 00:18:33
145 17:19:06 اعلام برنامه 00:00:55
146 17:20:01 کلیپ ایران ما 00:07:35
147 17:27:36 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
148 17:27:58 سبک زندگی 00:01:19
149 17:29:17 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
150 17:29:47 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
151 17:30:07 ماشیناسورها - قسمت 19 00:22:39
152 17:52:46 اعلام برنامه 00:00:50
153 17:53:36 لذت دانایی 00:05:04
154 17:58:40 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:06
155 17:59:46 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
156 18:00:06 خوش‌مزه-1 - قسمت 10 00:14:42
157 18:14:48 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:20
158 18:15:08 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 5 00:14:41
159 18:29:49 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:20
160 18:30:09 رویاسوار - قسمت 19 00:22:39
161 18:52:48 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
162 18:53:18 تیزر عمار یاسر 00:00:40
163 18:53:58 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
164 18:54:20 کلیپ از تو ممنونم 00:03:19
165 18:57:39 آنونس مجموعه موزه-3 00:01:38
166 18:59:17 تیزر هم‌صدای آسمان 00:01:00
167 19:00:17 آرم تایم (تندر) 00:00:20
168 19:00:37 تندر - قسمت 64 00:21:53
169 19:22:30 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:16
170 19:23:46 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:38
171 19:26:24 وله ماه رمضان 00:00:20
172 19:26:44 خانواده ایرانی 00:03:15
173 19:29:59 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
174 19:30:19 قلعه هزار اردک - قسمت 40 00:19:31
175 19:49:50 اعلام برنامه 00:00:50
176 19:50:40 دزد ناشی 00:01:35
177 19:52:15 تیزر هم‌صدای آسمان 00:01:00
178 19:53:15 وله شب قدر 00:00:25
179 19:53:40 کلیپ شب قدر 00:03:10
180 19:56:50 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
181 19:57:12 سبک زندگی 00:02:08
182 19:59:20 وله رگلاژ 00:00:40
183 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:24:00
184 20:24:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:05:55
185 20:29:55 وله شب قدر 00:00:25
186 20:30:20 آرم تایم (پهلوانان) 00:00:20
187 20:30:40 پهلوانان-4 00:29:48
188 21:00:28 آرم تایم (سینمایی کلیله و دمنه) 00:00:20
189 21:00:48 سینمایی کلیله و دمنه 01:21:49
190 22:22:37 آنونس مجموعه موزه-3 00:01:38
191 22:24:15 وله شب قدر 00:00:25
192 22:24:40 کلیپ شب قدر 00:03:10
193 22:27:50 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
194 22:28:12 پویش هم‌صدا 00:01:39
195 22:29:51 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
196 22:30:11 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 82 00:20:02
197 22:50:13 تیزر کروناز 00:00:52
198 22:51:05 آنونس مجموعه ماشینانسورها 00:01:18
199 22:52:23 خانواده ایرانی 00:03:13
200 22:55:36 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
201 22:55:58 کلیپ کمکم کن 00:02:48
202 22:58:46 تیزر هم‌صدای آسمان 00:00:45
203 22:59:31 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
204 23:00:01 آرم تایم (صیام و تیام) 00:00:20
205 23:00:21 صیام و تیام - قسمت 6 00:26:39
206 23:27:00 وله شب قدر 00:00:25
207 23:27:25 پویش هم‌صدا 00:01:39
208 23:29:04 تیزر عمار یاسر 00:00:40
209 23:29:44 آرم تایم (مهاجران) 00:00:20
210 23:30:04 مهاجران - قسمت 12 00:21:18
211 23:51:22 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
212 23:51:44 تیزر هم‌صدای آسمان 00:01:00
213 23:52:44 وله شب قدر 00:00:25
214 23:53:09 ویژه شب قدر 00:02:51
215 23:56:00 کلیپ شهادت امام علی (ع) 00:03:35
216 23:59:35 وله شب قدر 00:00:25


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها