جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 00:00:00 آرم تایم (پروفسور بالتازار) 00:00:20
2 00:00:20 پروفسور بالتازار 00:08:57
3 00:09:17 وله شب قدر 00:00:25
4 00:09:42 کلیپ شب قدر 00:03:10
5 00:12:52 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
6 00:13:14 پویش هم‌صدا 00:01:46
7 00:15:00 آرم تایم (خرس‌های کله فندقی) 00:00:20
8 00:15:20 خرس‌های کله فندقی-2 - قسمت 19 00:10:58
9 00:26:18 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:16
10 00:27:34 تیزر عمار یاسر 00:00:40
11 00:28:14 مورف 00:01:29
12 00:29:43 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
13 00:30:03 مل‌مل-6 - قسمت 10 00:54:24
14 01:24:27 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
15 01:25:45 تیزر هم‌صدای آسمان 00:00:45
16 01:26:30 وله شب قدر 00:00:25
17 01:26:55 ویژه شب قدر 00:02:51
18 01:29:46 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 00:00:20
19 01:30:06 توکیو 8 ریشتر - قسمت 8 00:18:33
20 01:48:39 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
21 01:49:01 لذت دانایی 00:05:44
22 01:54:45 آنونس مجموعه موزه-3 00:01:38
23 01:56:23 کلیپ از تو ممنونم 00:03:19
24 01:59:42 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
25 02:00:02 ماشیناسورها - قسمت 19 00:22:39
26 02:22:41 وله شب قدر 00:00:25
27 02:23:06 کلیپ سکوت محض 00:04:39
28 02:27:45 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
29 02:28:07 سبک زندگی 00:01:44
30 02:29:51 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
31 02:30:11 خوش‌مزه-1 - قسمت 10 00:14:42
32 02:44:53 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:20
33 02:45:13 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 5 00:14:41
34 02:59:54 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
35 03:00:14 سر سفره خدا - قسمت 23 01:10:07
36 04:10:21 حدیث 00:00:17
37 04:10:38 کلیپ نماز 00:05:12
38 04:15:50 وله رگلاژ 00:00:25
39 04:16:15 تلاوت قرآن 00:02:45
40 04:19:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:04
41 04:23:04 دعای روز بیست و سوم ماه رمضان 00:00:59
42 04:24:03 ادامه سر سفره خدا - قسمت 23 00:42:28
43 05:06:31 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
44 05:06:53 جزء خوانی قرآن - قسمت جزء 23 00:26:05
45 05:32:58 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
46 05:33:20 لوگو نهال 02:26:14
47 07:59:34 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
48 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
49 08:02:00 تلاوت قرآن 00:03:34
50 08:05:34 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
51 08:05:54 مامان گلی - قسمت 1 00:04:17
52 08:10:11 اعلام برنامه 00:00:45
53 08:10:56 ماجراهای جنگل 00:04:15
54 08:15:11 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
55 08:15:31 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 19 00:10:48
56 08:26:19 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
57 08:27:49 کلیپ پروانه کوچولو 00:02:25
58 08:30:14 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
59 08:30:34 ببعی-2 - قسمت 17 00:08:56
60 08:39:30 آرم استیشن روز 00:00:20
61 08:39:50 یاپ یاپس 00:02:15
62 08:42:05 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
63 08:42:27 کاردستی‌های مهدپویا-خانه-1 00:02:25
64 08:44:52 آرم تایم (نیلویا) 00:00:20
65 08:45:12 نیلویا - قسمت 43 00:06:26
66 08:51:38 اعلام برنامه 00:00:35
67 08:52:13 کلیپ ماهی-3 00:01:49
68 08:54:02 مامان گلی - قسمت 2 00:04:16
69 08:58:18 بندبندی‌ها 00:01:37
70 08:59:55 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
71 09:00:15 بیشه مثل‌ها-2 - قسمت 3 00:07:38
72 09:07:53 آنونس مجموعه دنیای خیالی بن و هالی 00:01:30
73 09:09:23 دیپ‌داپ 00:02:53
74 09:12:16 کلیپ‌های مهدپویا- گیاهان-1‎ 00:02:26
75 09:14:42 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
76 09:15:02 ماجراهای عمو رولی - قسمت 34 00:14:07
77 09:29:09 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:58
78 09:30:07 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
79 09:30:27 قصه‌های ریرا - قسمت 26 00:08:19
80 09:38:46 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
81 09:39:06 مولانگ 00:03:16
82 09:42:22 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
83 09:42:45 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
84 09:45:08 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
85 09:45:28 نیک و نیکو-1 - قسمت 38 00:11:50
86 09:57:18 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
87 09:58:48 اوم نوم 00:01:09
88 09:59:57 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
89 10:00:17 ببعی-2 - قسمت 18 00:09:00
90 10:09:17 بندبندی‌ها 00:01:21
91 10:10:38 مامان گلی - قسمت 3 00:04:24
92 10:15:02 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
93 10:15:22 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 20 00:11:03
94 10:26:25 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
95 10:26:45 کلیپ باد 00:02:55
96 10:29:40 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
97 10:30:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 148 00:11:52
98 10:41:52 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
99 10:42:01 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
100 10:44:01 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
101 10:45:16 آرم تایم (نیلویا) 00:00:20
102 10:45:36 نیلویا - قسمت 44 00:06:19
103 10:51:55 مامان گلی - قسمت 4 00:03:44
104 10:55:39 اعلام برنامه 00:00:35
105 10:56:14 ترو ترو 00:03:32
106 10:59:46 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
107 11:00:06 اتل متل یه جنگل-1 - قسمت 7 00:08:18
108 11:08:24 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
109 11:09:54 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:05
110 11:10:59 کاردستی‌های مهدپویا-صندلی‎ 00:04:17
111 11:15:16 آرم تایم (حیوانات ماشینی) 00:00:20
112 11:15:36 حیوانات ماشینی-1 - قسمت 7 00:10:08
113 11:25:44 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
114 11:26:06 کلیپ دو دوست 00:02:38
115 11:28:44 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
116 11:29:59 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
117 11:30:19 شهر قصه - قسمت 7 00:09:00
118 11:39:19 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
119 11:39:28 بندبندی‌ها 00:01:36
120 11:41:04 آنونس مجموعه دنیای خیالی بن و هالی 00:01:30
121 11:42:34 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
122 11:44:51 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
123 11:45:11 حیوانات کاغذی - قسمت 7 00:12:06
124 11:57:17 کلیپ‌های مهدپویا- کوچ پرندگان 00:02:24
125 11:59:41 آرم تایم (کوچولوهای کنجکاو) 00:00:20
126 12:00:01 کوچولوهای کنجکاو - قسمت 7 00:06:47
127 12:06:48 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
128 12:07:12 کاردستی‌های مهدپویا-قایق-1 00:04:02
129 12:11:14 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
130 12:12:44 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
131 12:13:48 اوم نوم 00:01:08
132 12:14:56 آرم تایم (ببری جان) 00:00:20
133 12:15:16 ببری جان - قسمت 7 00:09:39
134 12:24:55 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
135 12:25:15 ماجراهای سعید 00:04:34
136 12:29:49 آرم تایم (گردش‌های سه کوچولو) 00:00:20
137 12:30:09 گردش‌های سه کوچولو - قسمت 48 00:10:56
138 12:41:05 مامان گلی - قسمت 5 00:04:09
139 12:45:14 یاپ یاپس 00:02:14
140 12:47:28 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
141 12:47:44 کلیپ دوستم با طبیعت 00:02:08
142 12:49:52 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
143 12:50:14 ماموک 00:03:11
144 12:53:25 آنونس مجموعه دنیای خیالی بن و هالی 00:01:30
145 12:54:55 وله رگلاژ 00:00:43
146 12:55:38 جشن نماز 00:05:22
147 13:01:00 جشن نماز 00:05:49
148 13:06:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
149 13:07:09 کلیپ روزه کله گنجشکی 00:03:13
150 13:10:22 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
151 13:11:52 مولانگ 00:03:22
152 13:15:14 آرم تایم (منم بچه مسلمان) 00:00:20
153 13:15:34 منم بچه مسلمان - قسمت 23 00:38:18
154 13:53:52 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
155 13:54:01 بندبندی‌ها 00:01:36
156 13:55:37 مامان گلی - قسمت 6 00:04:23
157 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
158 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
159 14:02:33 تلاوت قرآن 00:03:15
160 14:05:48 آرم تایم (سینمایی مورچه‌ای به نام زی) 00:00:20
161 14:06:08 سینمایی مورچه‌ای به نام زی 01:07:05
162 15:13:13 پویش هم‌صدا 00:01:46
163 15:14:59 آرم تایم (با ما کاش باشی) 00:00:20
164 15:15:19 با ما کاش باشی-2 - قسمت 8 00:14:34
165 15:29:53 آرم تایم (موش خبرنگار) 00:00:20
166 15:30:13 موش خبرنگار - قسمت 13 00:22:50
167 15:53:03 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
168 15:53:33 اعلام برنامه 00:00:50
169 15:54:23 مورف 00:01:42
170 15:56:05 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
171 15:56:27 کلیپ بسم الله 00:03:33
172 16:00:00 آرم تایم (پاندای کونگ فوکار) 00:00:20
173 16:00:20 پاندای کونگ فوکار 1و2 - قسمت 33 00:23:06
174 16:23:26 تیزر عمار یاسر 00:00:40
175 16:24:06 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
176 16:25:24 خال‌خالی 00:03:47
177 16:29:11 تیزر کروناز 00:00:47
178 16:29:58 آرم تایم (موزه) 00:00:20
179 16:30:18 موزه-3 - قسمت 20 00:17:36
180 16:47:54 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
181 16:48:04 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:26
182 16:50:30 تیزر هم‌صدای آسمان 00:00:45
183 16:51:15 کلیپ کمکم کن 00:02:48
184 16:54:03 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
185 16:54:25 خانواده ایرانی 00:03:06
186 16:57:31 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:16
187 16:58:47 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:12
188 16:59:59 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:20
189 17:00:19 کارآگاه گجت - قسمت 20 00:11:09
190 17:11:28 اعلام برنامه 00:00:55
191 17:12:23 لذت دانایی 00:05:46
192 17:18:09 وله ماه رمضان 00:00:20
193 17:18:29 رود رانر 00:06:22
194 17:24:51 آرم استیشن ماشین 00:00:14
195 17:25:05 تیزر کروناز 00:01:02
196 17:26:07 آنونس مجموعه موزه-3 00:01:38
197 17:27:45 مزه_طبیعت - قسمت اردک 00:02:04
198 17:29:49 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 00:00:20
199 17:30:09 نیکو و شمشیر نورانی - قسمت 7 00:23:34
200 17:53:43 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
201 17:54:05 پویش هم‌صدا 00:01:46
202 17:55:51 اعلام برنامه 00:00:50
203 17:56:41 کلیپ از تو ممنونم 00:03:19
204 18:00:00 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
205 18:00:20 دورت بگردم ایران-1 - قسمت 7 00:29:50
206 18:30:10 آرم تایم (آنه شرلی با موهای قرمز) 00:00:20
207 18:30:30 آنه شرلی با موهای قرمز - قسمت 25 00:25:02
208 18:55:32 اعلام برنامه 00:00:55
209 18:56:27 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:22
210 18:58:49 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
211 18:59:19 تیزر عمار یاسر 00:00:40
212 18:59:59 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
213 19:00:19 مل‌مل-6 - قسمت 10 00:54:24
214 19:54:43 اعلام برنامه 00:00:50
215 19:55:33 کلیپ بارکد 626 00:04:08
216 19:59:41 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 00:00:20
217 20:00:01 توکیو 8 ریشتر - قسمت 8 00:18:33
218 20:18:34 آنونس مجموعه خوش‌مزه 00:00:55
219 20:19:29 سبک زندگی 00:01:36
220 20:21:05 وله رگلاژ 00:00:25
221 20:21:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
222 20:25:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:26:30
223 20:51:30 وله ماه رمضان 00:00:19
224 20:51:49 کلیپ حال خوب افطار 00:05:15
225 20:57:04 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:16
226 20:58:20 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:21
227 20:59:41 آرم تایم (سینمایی شیر کوچولوی شجاع) 00:00:20
228 21:00:01 سینمایی شیر کوچولوی شجاع 01:42:54
229 22:42:55 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
230 22:43:44 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
231 22:44:56 آرم تایم (پروفسور بالتازار) 00:00:20
232 22:45:16 پروفسور بالتازار 00:08:57
233 22:54:13 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:51
234 22:55:04 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
235 22:56:22 کلیپ سرزمین من 00:03:47
236 23:00:09 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
237 23:00:29 خوش‌مزه-1 - قسمت 10 00:14:42
238 23:15:11 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:20
239 23:15:31 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 5 00:14:41
240 23:30:12 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:20
241 23:30:32 رویاسوار - قسمت 19 00:22:38
242 23:53:10 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:21
243 23:54:31 تیزر عمار یاسر 00:00:40
244 23:55:11 وله ماه رمضان 00:00:20
245 23:55:31 کلیپ یا رب 00:03:03
246 23:58:34 وله ماه رمضان 00:00:26
247 23:59:00 تیزر هم‌صدای آسمان 00:01:00


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها