جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 00:00:00 آرم تایم (میوسیا) 00:00:20
2 00:00:20 میوسیا - قسمت 1 00:11:21
3 00:11:41 تیزر کروناز 00:00:54
4 00:12:35 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
5 00:12:57 پویش هم‌صدا 00:02:04
6 00:15:01 آرم تایم (خرس‌های کله فندقی) 00:00:20
7 00:15:21 خرس‌های کله فندقی-2 - قسمت 20 00:08:36
8 00:23:57 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:16
9 00:25:13 تیزر عمار یاسر 00:00:40
10 00:25:53 کلیپ سرزمین من 00:03:47
11 00:29:40 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
12 00:30:00 مل‌مل-6 - قسمت 11 00:55:39
13 01:25:39 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
14 01:26:57 تیزر هم‌صدای آسمان 00:00:45
15 01:27:42 ترافیک 00:02:02
16 01:29:44 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 00:00:20
17 01:30:04 توکیو 8 ریشتر - قسمت 9 00:21:30
18 01:51:34 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
19 01:51:56 برنارد 00:02:50
20 01:54:46 آنونس مجموعه موزه-3 00:01:38
21 01:56:24 کلیپ قاصدک 00:03:20
22 01:59:44 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
23 02:00:04 ماشیناسورها - قسمت 20 00:22:50
24 02:22:54 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
25 02:23:16 بره ناقلا 00:06:38
26 02:29:54 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
27 02:30:14 خوش‌مزه-1 - قسمت 11 00:13:01
28 02:43:15 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
29 02:43:37 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:12
30 02:44:49 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:20
31 02:45:09 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 6 00:13:14
32 02:58:23 تیزر عمار یاسر 00:00:40
33 02:59:03 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
34 02:59:23 سر سفره خدا - قسمت 25 01:13:36
35 04:12:59 حدیث 00:00:17
36 04:13:16 وله رگلاژ 00:00:59
37 04:14:15 تلاوت قرآن 00:02:45
38 04:17:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:04
39 04:21:04 دعای روز بیست و پنجم ماه رمضان 00:01:14
40 04:22:18 ادامه سر سفره خدا - قسمت 25 00:34:38
41 04:56:56 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
42 04:57:18 جزء خوانی قرآن - قسمت جزء 25 00:23:33
43 05:20:51 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
44 05:21:13 لوگو نهال 02:38:21
45 07:59:34 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
46 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:30
47 08:02:30 تلاوت قرآن 00:05:26
48 08:07:56 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
49 08:08:16 مامان گلی - قسمت 1 00:03:44
50 08:12:00 اعلام برنامه 00:00:45
51 08:12:45 کلیپ‌های نوید و ندا 00:02:26
52 08:15:11 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
53 08:15:31 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 21 00:11:06
54 08:26:37 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
55 08:28:07 یاپ یاپس 00:02:11
56 08:30:18 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
57 08:30:38 ببعی-2 - قسمت 19 00:08:46
58 08:39:24 آرم استیشن روز 00:00:20
59 08:39:44 کلیپ پروانه 00:02:15
60 08:41:59 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
61 08:42:21 دیپ‌داپ 00:02:31
62 08:44:52 آرم تایم (نیلویا) 00:00:20
63 08:45:12 نیلویا - قسمت 45 00:06:16
64 08:51:28 اعلام برنامه 00:00:35
65 08:52:03 مامان گلی - قسمت 2 00:03:35
66 08:55:38 شن‌دونه‌ها 00:04:18
67 08:59:56 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
68 09:00:16 بیشه مثل‌ها-2 - قسمت 5 00:10:15
69 09:10:31 آنونس مجموعه دنیای خیالی بن و هالی 00:01:30
70 09:12:01 کاردستی‌های مهدپویا-کارت پستال‎ 00:02:39
71 09:14:40 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
72 09:15:00 ماجراهای عمو رولی - قسمت 36 00:13:39
73 09:28:39 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
74 09:29:54 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
75 09:30:14 قصه‌های ریرا - قسمت 28 00:09:55
76 09:40:09 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
77 09:40:29 کلیپ شاپرک 00:03:19
78 09:43:48 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
79 09:44:11 نقاشی کنیم 00:00:55
80 09:45:06 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
81 09:45:26 نیک و نیکو-1 - قسمت 40 00:12:13
82 09:57:39 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
83 09:59:09 اوم نوم 00:00:51
84 10:00:00 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
85 10:00:20 ببعی-2 - قسمت 20 00:08:44
86 10:09:04 کلیپ نمره بیست 00:01:52
87 10:10:56 مامان گلی - قسمت 4 00:04:21
88 10:15:17 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
89 10:15:37 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 22 00:10:57
90 10:26:34 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
91 10:26:54 مولانگ 00:03:07
92 10:30:01 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
93 10:30:21 خدا چه آفریده؟ - قسمت 150 00:12:39
94 10:43:00 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
95 10:43:09 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
96 10:44:24 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:58
97 10:45:22 آرم تایم (نیلویا) 00:00:20
98 10:45:42 نیلویا - قسمت 46 00:06:16
99 10:51:58 مامان گلی - قسمت 4 00:03:57
100 10:55:55 اعلام برنامه 00:00:35
101 10:56:30 کاردستی‌های مهدپویا-توپ 00:03:16
102 10:59:46 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو ) 00:00:20
103 11:00:06 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 87 01:29:53
104 12:29:59 آرم تایم (گردش‌های سه کوچولو) 00:00:20
105 12:30:19 گردش‌های سه کوچولو - قسمت 50 00:11:25
106 12:41:44 مامان گلی - قسمت 5 00:03:24
107 12:45:08 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
108 12:48:06 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
109 12:48:22 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
110 12:50:22 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
111 12:50:44 دیپ‌داپ 00:02:51
112 12:53:35 آنونس مجموعه دنیای خیالی بن و هالی 00:01:30
113 12:55:05 وله رگلاژ 00:00:32
114 12:55:37 جشن نماز 00:05:23
115 13:01:00 جشن نماز 00:05:42
116 13:06:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
117 13:07:02 ترو ترو 00:03:36
118 13:10:38 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
119 13:12:08 ماموک 00:03:08
120 13:15:16 آرم تایم (منم بچه مسلمان) 00:00:20
121 13:15:36 منم بچه مسلمان - قسمت 25 00:39:44
122 13:55:20 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
123 13:55:29 مامان گلی - قسمت 6 00:04:31
124 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
125 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:30
126 14:03:03 تلاوت قرآن 00:03:15
127 14:06:18 آرم تایم (سینمایی در جستجوی دوری) 00:00:20
128 14:06:38 سینمایی در جستجوی دوری 01:25:39
129 15:32:17 آرم تایم (موش خبرنگار) 00:00:20
130 15:32:37 موش خبرنگار - قسمت 14 00:21:55
131 15:54:32 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
132 15:55:02 اعلام برنامه 00:00:50
133 15:55:52 کلیپ بارکد 626 00:04:08
134 16:00:00 آرم تایم (پاندای کونگ فوکار) 00:00:20
135 16:00:20 پاندای کونگ فوکار 1و2 - قسمت 34 00:23:04
136 16:23:24 تیزر عمار یاسر 00:00:40
137 16:24:04 لئون 00:02:40
138 16:26:44 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
139 16:28:02 موسیقی فیلم عصر یخبندان-5 00:01:00
140 16:29:02 تیزر کروناز 00:00:47
141 16:29:49 آرم تایم (موزه) 00:00:20
142 16:30:09 موزه-3 - قسمت 21 00:17:47
143 16:47:56 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
144 16:48:06 کلیپ سلام بر قدس 00:06:07
145 16:54:13 تیزر هم‌صدای آسمان 00:00:45
146 16:54:58 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
147 16:55:20 ترافیک 00:02:11
148 16:57:31 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:16
149 16:58:47 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:12
150 16:59:59 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:20
151 17:00:19 کارآگاه گجت - قسمت 21 00:11:32
152 17:11:51 اعلام برنامه 00:00:55
153 17:12:46 کلیپ ایران 00:07:35
154 17:20:21 تیزر کتاب خوان رضوی 00:00:49
155 17:21:10 آرم استیشن ماشین 00:00:14
156 17:21:24 تیزر کروناز 00:01:02
157 17:22:26 خانواده ایرانی 00:03:13
158 17:25:39 آنونس مجموعه موزه-3 00:01:38
159 17:27:17 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:43
160 17:30:00 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 00:00:20
161 17:30:20 نیکو و شمشیر نورانی - قسمت 8 00:22:52
162 17:53:12 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
163 17:53:34 پویش هم‌صدا 00:02:04
164 17:55:38 اعلام برنامه 00:00:50
165 17:56:28 کلیپ بسم الله 00:03:33
166 18:00:01 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
167 18:00:21 دورت بگردم ایران-1 - قسمت 8 00:25:39
168 18:26:00 آنونس مجموعه موزه-3 00:01:38
169 18:27:38 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
170 18:28:55 تیزر کتاب خوان رضوی 00:00:49
171 18:29:44 آرم تایم (آنه شرلی با موهای قرمز) 00:00:20
172 18:30:04 آنه شرلی با موهای قرمز - قسمت 26 00:25:10
173 18:55:14 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
174 18:55:36 کلیپ نهال 00:02:16
175 18:57:52 اعلام برنامه 00:00:55
176 18:58:47 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
177 18:59:17 تیزر عمار یاسر 00:00:40
178 18:59:57 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
179 19:00:17 مل‌مل-6 - قسمت 11 00:55:39
180 19:55:56 اعلام برنامه 00:00:50
181 19:56:46 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 00:00:20
182 19:57:06 توکیو 8 ریشتر - قسمت 9 00:21:30
183 20:18:36 وله رگلاژ 00:00:38
184 20:19:14 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
185 20:22:44 اسماء الحسنی 00:03:16
186 20:26:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:26:30
187 20:52:30 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:16
188 20:53:46 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
189 20:55:36 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:44
190 20:58:20 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:21
191 20:59:41 آرم تایم (سینمایی فصل شکار-1) 00:00:20
192 21:00:01 سینمایی فصل شکار-1 01:03:17
193 22:03:18 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
194 22:03:54 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
195 22:04:43 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
196 22:07:54 آنونس مجموعه موزه-3 00:01:38
197 22:09:32 رود رانر 00:05:47
198 22:15:19 آرم تایم (با ما کاش باشی) 00:00:20
199 22:15:39 با ما کاش باشی-2 00:14:42
200 22:30:21 آرم تایم(ماشیناسورها) 00:00:20
201 22:30:41 ماشیناسورها 00:22:50
202 22:53:31 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
203 22:53:58 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:51
204 22:54:49 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
205 22:56:07 گروه تحقیق 00:03:37
206 22:59:44 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
207 23:00:04 خوش‌مزه-1 - قسمت 11 00:13:01
208 23:13:05 پویش هم‌صدای آسمان 00:02:04
209 23:15:09 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:20
210 23:15:29 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 6 00:13:14
211 23:28:43 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
212 23:28:53 تیزر کتاب خوان رضوی 00:00:49
213 23:29:42 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:20
214 23:30:02 رویاسوار - قسمت 20 00:22:01
215 23:52:03 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:21
216 23:53:24 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
217 23:55:46 تیزر عمار یاسر 00:00:40
218 23:56:26 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:34
219 23:59:00 تیزر هم‌صدای آسمان 00:01:00


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها