جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 00:00:00 آرم تایم (میوسیا) 00:00:20
2 00:00:20 میوسیا - قسمت 2 00:11:21
3 00:11:41 آنونس مجموعه موزه-3 00:01:38
4 00:13:19 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
5 00:15:07 آرم تایم (خرس‌های کله فندقی) 00:00:20
6 00:15:27 خرس‌های کله فندقی-2 - قسمت 21 00:11:02
7 00:26:29 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
8 00:27:05 پویش هم‌صدا 00:02:00
9 00:29:05 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
10 00:29:54 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
11 00:30:14 مل‌مل-6 - قسمت 12 00:55:50
12 01:26:04 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
13 01:26:14 کلیپ به رنگ ایران 00:03:34
14 01:29:48 تیزر عمار یاسر 00:00:40
15 01:30:28 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 00:00:20
16 01:30:48 توکیو 8 ریشتر - قسمت 10 00:21:34
17 01:52:22 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
18 01:52:49 تیزر هم‌صدای آسمان 00:01:00
19 01:53:49 کلیپ سلام بر قدس 00:06:07
20 01:59:56 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
21 02:00:16 ماشیناسورها - قسمت 21 00:22:50
22 02:23:06 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
23 02:23:36 بره ناقلا 00:06:42
24 02:30:18 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
25 02:30:38 خوش‌مزه-1 - قسمت 12 00:14:10
26 02:44:48 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:20
27 02:45:08 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 7 00:14:24
28 02:59:32 وله راه ارتباطی پویا 00:00:17
29 02:59:49 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
30 03:00:09 سر سفره خدا - قسمت 27 01:10:42
31 04:10:51 حدیث 00:00:33
32 04:11:24 وله رگلاژ 00:00:34
33 04:11:58 تلاوت قرآن 00:03:02
34 04:15:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:04
35 04:19:04 دعای روز بیست و هفتم ماه رمضان 00:01:01
36 04:20:05 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
37 04:20:27 ادامه سر سفره خدا - قسمت 27 00:43:40
38 05:04:07 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
39 05:04:34 جزء خوانی قرآن - قسمت جزء 27 00:25:19
40 05:29:53 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
41 05:30:15 لوگو نهال 02:29:19
42 07:59:34 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
43 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
44 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:11
45 08:06:42 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
46 08:07:02 مامان گلی - قسمت 1 00:04:47
47 08:11:49 نقاشی کنیم 00:00:50
48 08:12:39 اعلام برنامه 00:00:45
49 08:13:24 کلیپ سلام 00:01:22
50 08:14:46 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
51 08:15:06 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 23 00:10:29
52 08:25:35 آنونس مجموعه پاشو پاشو کوچولو 00:01:30
53 08:27:05 مولانگ 00:03:00
54 08:30:05 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
55 08:30:25 ببعی-2 - قسمت 21 00:08:45
56 08:39:10 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
57 08:40:25 ترانه‌های اتل متل - خروس ما 00:04:53
58 08:45:18 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
59 08:45:38 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 1 00:10:57
60 08:56:35 اعلام برنامه 00:00:35
61 08:57:10 دیپ‌داپ 00:02:53
62 09:00:03 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
63 09:00:23 بیشه مثل‌ها-2 - قسمت 7 00:08:10
64 09:08:33 آنونس مجموعه دنیای خیالی بن و هالی 00:01:30
65 09:10:03 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
66 09:10:29 مامان گلی - قسمت 2 00:04:19
67 09:14:48 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
68 09:15:08 ماجراهای عمو رولی - قسمت 38 00:13:52
69 09:29:00 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
70 09:29:20 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:58
71 09:30:18 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
72 09:30:38 قصه‌های ریرا - قسمت 30 00:08:22
73 09:39:00 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
74 09:39:53 ترانه‌های اتل متل - علی کوچولو درختی کاشت 00:05:09
75 09:45:02 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
76 09:45:22 نیک و نیکو-1 - قسمت 42 00:12:14
77 09:57:36 اعلام برنامه 00:00:35
78 09:58:11 کلیپ ماهی 00:02:10
79 10:00:21 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
80 10:00:41 ببعی-2 - قسمت 22 00:08:40
81 10:09:21 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
82 10:09:30 مامان گلی - قسمت 3 00:04:15
83 10:13:45 اوم نوم 00:01:09
84 10:14:54 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
85 10:15:14 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 24 00:10:23
86 10:25:37 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
87 10:25:59 کاردستی‌های مهدپویا-گل و گلدان 00:03:50
88 10:29:49 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
89 10:30:09 خدا چه آفریده؟ - قسمت 152 00:11:48
90 10:41:57 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
91 10:43:27 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
92 10:45:27 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
93 10:45:47 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 2 00:11:24
94 10:57:11 اعلام برنامه 00:00:35
95 10:57:46 یاپ یاپس 00:02:15
96 11:00:01 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
97 11:00:21 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 89 01:21:18
98 12:21:39 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
99 12:21:48 مامان گلی - قسمت 4 00:03:40
100 12:25:28 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
101 12:26:58 ترو ترو 00:03:36
102 12:30:34 آرم تایم (گردش‌های سه کوچولو) 00:00:20
103 12:30:54 گردش‌های سه کوچولو - قسمت 52 00:11:00
104 12:41:54 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
105 12:42:17 شن‌دونه‌ها 00:04:30
106 12:46:47 مامان گلی - قسمت 5 00:04:13
107 12:51:00 دیپ‌داپ 00:02:55
108 12:53:55 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
109 12:55:25 وله رگلاژ 00:01:09
110 12:56:34 جشن نماز 00:04:26
111 13:01:00 جشن نماز 00:05:47
112 13:06:47 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
113 13:07:07 مولانگ 00:03:25
114 13:10:32 کاردستی‌های مهدپویا-جوجه 00:02:30
115 13:13:02 آرم تایم (منم بچه مسلمان) 00:00:20
116 13:13:22 منم بچه مسلمان - قسمت 27 00:42:08
117 13:55:30 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
118 13:55:39 مامان گلی - قسمت 6 00:04:21
119 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
120 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
121 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:34
122 14:06:55 آرم تایم (سینمایی سربازان کوچک) 00:00:20
123 14:07:15 سینمایی سربازان کوچک 01:34:54
124 15:42:09 آرم تایم (پسر شجاع) 00:00:20
125 15:42:29 پسر شجاع - قسمت 36 00:21:39
126 16:04:08 آرم تایم (تندر) 00:00:20
127 16:04:28 تندر - قسمت 65 00:21:25
128 16:25:53 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
129 16:26:20 پویش هم‌صدای آسمان 00:02:00
130 16:28:20 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
131 16:28:50 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:16
132 16:30:06 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
133 16:30:26 قلعه هزار اردک - قسمت 41 00:18:32
134 16:48:58 تیزر هم‌صدای آسمان 00:00:45
135 16:49:43 اعلام برنامه 00:00:55
136 16:50:38 تیزر کتاب خوان رضوی 00:00:49
137 16:51:27 کلیپ سلام بر قدس 00:06:07
138 16:57:34 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
139 16:57:56 ترافیک 00:01:50
140 16:59:46 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
141 17:00:06 بچه رئیس - قسمت 11 00:22:35
142 17:22:41 آنونس مجموعه خوش‌مزه 00:00:55
143 17:23:36 کلیپ بارکد 626 00:04:08
144 17:27:44 تیزر کروناز 00:01:02
145 17:28:46 بره قهرمان 00:01:05
146 17:29:51 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
147 17:30:11 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 83 00:20:26
148 17:50:37 تیزر عمار یاسر 00:00:40
149 17:51:17 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
150 17:52:06 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:36
151 17:54:42 اعلام برنامه 00:00:50
152 17:55:32 گروه تحقیق 00:04:08
153 17:59:40 آرم تایم (صیام و تیام) 00:00:20
154 18:00:00 صیام و تیام - قسمت 7 00:26:30
155 18:26:30 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
156 18:26:57 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
157 18:27:27 کلیپ نهال 00:02:16
158 18:29:43 آرم تایم (مهاجران) 00:00:20
159 18:30:03 مهاجران - قسمت 13 00:22:18
160 18:52:21 تیزر هم‌صدای آسمان 00:00:45
161 18:53:06 اعلام برنامه 00:00:55
162 18:54:01 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
163 18:57:03 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
164 18:57:39 لئون 00:02:39
165 19:00:18 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
166 19:00:38 مل‌مل-6 - قسمت 12 00:55:50
167 19:56:28 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
168 19:57:46 تیزر عمار یاسر 00:00:40
169 19:58:26 اعلام برنامه 00:00:50
170 19:59:16 تیزر کتاب خوان رضوی 00:00:49
171 20:00:05 فیلم کوتاه تک خوان 00:17:01
172 20:17:06 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
173 20:17:44 خانواده ایرانی 00:03:15
174 20:20:59 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:28
175 20:23:27 وله رگلاژ 00:01:03
176 20:24:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
177 20:28:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:26:30
178 20:54:30 تیزر کروناز 00:00:59
179 20:55:29 کلیپ قدس در انتطار است 00:04:21
180 20:59:50 آرم تایم (سینمایی بوقلمون‌های آزاد) 00:00:20
181 21:00:10 سینمایی بوقلمون‌های آزاد 01:12:26
182 22:12:36 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
183 22:12:46 پویش هم‌صدای آسمان 00:02:00
184 22:14:46 آرم تایم (با ما کاش باشی) 00:00:20
185 22:15:06 با ما کاش باشی-2 - قسمت 9 00:14:44
186 22:29:50 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
187 22:30:10 ماشیناسورها - قسمت 21 00:22:50
188 22:53:00 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
189 22:53:36 کلیپ سلام بر قدس 00:06:07
190 22:59:43 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
191 23:00:03 خوش‌مزه-1 - قسمت 12 00:14:10
192 23:14:13 تیزر کتاب خوان رضوی 00:00:49
193 23:15:02 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:20
194 23:15:22 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 7 00:14:24
195 23:29:46 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:20
196 23:30:06 رویاسوار - قسمت 21 00:22:35
197 23:52:41 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
198 23:53:19 لذت دانایی 00:03:07
199 23:56:26 تیزر عمار یاسر 00:00:40
200 23:57:06 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
201 23:59:00 تیزر هم‌صدای آسمان 00:01:00


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها