جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 00:00:00 آرم تایم (پسر شجاع) 00:00:20
2 00:00:20 پسر شجاع - قسمت 38 00:21:55
3 00:22:15 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
4 00:23:04 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
5 00:24:22 کلیپ یا رب 00:03:03
6 00:27:25 وله ماه رمضان 00:00:30
7 00:27:55 پویش هم‌صدا 00:02:02
8 00:29:57 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
9 00:30:17 مل‌مل-6 - قسمت 14 00:55:54
10 01:26:11 وله ماه رمضان 00:00:20
11 01:26:31 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:16
12 01:27:47 مزه_طبیعت - قسمت پروانه‌ها 00:01:55
13 01:29:42 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
14 01:30:02 بچه رئیس - قسمت 13 00:22:50
15 01:52:52 تیزر هم‌صدای آسمان 00:01:00
16 01:53:52 آنونس مجموعه موزه-3 00:01:38
17 01:55:30 کلیپ کنار هم باشیم 00:04:33
18 02:00:03 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
19 02:00:23 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 85 00:18:51
20 02:19:14 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:21
21 02:20:35 آنونس مجموعه خوش‌مزه 00:00:55
22 02:21:30 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:28
23 02:23:58 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
24 02:24:20 گروه تحقیق 00:04:40
25 02:29:00 تیزر عمار یاسر 00:00:40
26 02:29:40 آرم تایم (صیام و تیام) 00:00:20
27 02:30:00 صیام و تیام - قسمت 9 00:23:56
28 02:53:56 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
29 02:55:14 تیزر هم‌صدای آسمان 00:00:45
30 02:55:59 کلیپ سحر رنگین کمون 00:04:55
31 03:00:54 وله ماه رمضان 00:00:25
32 03:01:19 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
33 03:01:39 سر سفره خدا - قسمت 30 01:07:30
34 04:09:09 حدیث 00:00:17
35 04:09:26 وله رگلاژ 00:00:32
36 04:09:58 تلاوت قرآن 00:03:02
37 04:13:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:04
38 04:17:04 دعای روز بیست و نهم ماه رمضان 00:00:59
39 04:18:03 ادامه سر سفره خدا - قسمت 30 00:33:25
40 04:51:28 وله ماه رمضان 00:00:19
41 04:51:47 جزء خوانی قرآن - قسمت جزء 29 00:28:28
42 05:20:15 وله ماه رمضان 00:00:26
43 05:20:41 جزء خوانی قرآن - قسمت جزء 30 00:23:33
44 05:44:14 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
45 05:44:36 لوگو نهال 02:14:58
46 07:59:34 آرم استیشن نهال به پویا 00:00:26
47 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
48 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
49 08:06:12 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
50 08:06:32 مامان گلی - قسمت 2 00:04:44
51 08:11:16 اعلام برنامه 00:00:45
52 08:12:01 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
53 08:14:01 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
54 08:15:16 آرم تایم (دنیای خیالی بن و هالی) 00:00:20
55 08:15:36 دنیای خیالی بن و هالی - قسمت 26 00:11:07
56 08:26:43 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
57 08:28:13 کلیپ نمره بیست 00:01:52
58 08:30:05 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
59 08:30:25 ببعی-2 - قسمت 24 00:08:33
60 08:38:58 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
61 08:39:18 دیپ‌داپ 00:02:55
62 08:42:13 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
63 08:42:22 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
64 08:44:45 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
65 08:45:05 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 4 00:11:20
66 08:56:25 اعلام برنامه 00:00:35
67 08:57:00 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
68 08:59:49 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
69 09:00:09 بیشه مثل‌ها-2 - قسمت 10 00:09:24
70 09:09:33 اوم نوم 00:00:55
71 09:10:28 مامان گلی - قسمت 3 00:04:51
72 09:15:19 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
73 09:15:39 ماجراهای عمو رولی - قسمت 41 00:13:57
74 09:29:36 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:58
75 09:30:34 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
76 09:30:54 قصه‌های ریرا - قسمت 33 00:10:06
77 09:41:00 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
78 09:41:22 کلیپ شاپرک 00:03:19
79 09:44:41 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
80 09:45:01 نیک و نیکو-1 - قسمت 45 00:12:27
81 09:57:28 اعلام برنامه 00:00:35
82 09:58:03 کلیپ ماهی-2 00:02:10
83 10:00:13 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
84 10:00:33 ببعی-2 - قسمت 25 00:08:27
85 10:09:00 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
86 10:09:24 بندبندی‌ها 00:01:21
87 10:10:45 مامان گلی - قسمت 4 00:04:03
88 10:14:48 آرم تایم (هشت پانوردان) 00:00:20
89 10:15:08 هشت پانوردان - قسمت 2 00:12:03
90 10:27:11 آنونس مجموعه پاشو پاشو کوچولو 00:01:30
91 10:28:41 کلیپ سلام 00:01:22
92 10:30:03 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
93 10:30:23 خدا چه آفریده؟ - قسمت 155 00:11:37
94 10:42:00 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
95 10:42:09 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
96 10:44:09 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:05
97 10:45:14 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
98 10:45:34 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 5 00:11:37
99 10:57:11 اعلام برنامه 00:00:35
100 10:57:46 کلیپ پروانه کوچولو 00:02:25
101 11:00:11 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
102 11:00:31 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 92 01:20:57
103 12:21:28 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
104 12:22:43 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
105 12:24:13 مولانگ 00:03:25
106 12:27:38 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
107 12:27:58 کلیپ دوستم با طبیعت 00:02:08
108 12:30:06 آرم تایم (پینگو) 00:00:20
109 12:30:26 پینگو - قسمت 3 00:06:32
110 12:36:58 مامان گلی - قسمت 6 00:04:35
111 12:41:33 ترانه‌های اتل متل - گل 00:03:32
112 12:45:05 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
113 12:45:28 شن‌دونه‌ها 00:04:26
114 12:49:54 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
115 12:50:03 کاردستی‌های مهدپویا-گل و گلدان 00:03:50
116 12:53:53 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
117 12:55:23 وله رگلاژ 00:00:27
118 12:55:50 جشن نماز 00:05:10
119 13:01:00 جشن نماز 00:05:51
120 13:06:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
121 13:07:11 یاپ یاپس 00:02:13
122 13:09:24 آنونس مجموعه دنیای خیالی بن و هالی 00:01:30
123 13:10:54 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
124 13:12:09 آرم تایم (منم بچه مسلمان) 00:00:20
125 13:12:29 منم بچه مسلمان - قسمت 30 00:41:34
126 13:54:03 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
127 13:54:12 اوم نوم 00:01:03
128 13:55:15 مامان گلی - قسمت 7 00:04:45
129 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
130 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
131 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:47
132 14:06:51 آرم تایم (سینمایی سیاره پژواک) 00:00:20
133 14:07:11 سینمایی سیاره پژواک 01:05:42
134 15:12:53 وله ماه رمضان 00:00:19
135 15:13:12 پویش هم‌صدا 00:02:02
136 15:15:14 آرم تایم (با ما کاش باشی) 00:00:20
137 15:15:34 با ما کاش باشی-2 - قسمت 13 00:14:20
138 15:29:54 آرم تایم (میوسیا) 00:00:20
139 15:30:14 میوسیا - قسمت 4 00:11:06
140 15:41:20 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
141 15:41:50 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
142 15:42:39 کلیپ نهال 00:02:16
143 15:44:55 آرم تایم (خرس‌های کله فندقی) 00:00:20
144 15:45:15 خرس‌های کله فندقی-2 - قسمت 23 00:11:09
145 15:56:24 اعلام برنامه 00:00:50
146 15:57:14 موسیقی فیلم ملاقات با رابینسون‌ها 00:01:59
147 15:59:13 تیزر کروناز 00:00:47
148 16:00:00 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
149 16:00:20 مل‌مل-6 - قسمت 15 00:54:16
150 16:54:36 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
151 16:54:46 کلیپ سرزمین من 00:03:47
152 16:58:33 تیزر بزودی سونیک 00:01:25
153 16:59:58 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 00:00:20
154 17:00:18 توکیو 8 ریشتر - قسمت 12 00:21:20
155 17:21:38 اعلام برنامه 00:00:55
156 17:22:33 کلیپ بسم الله 00:03:33
157 17:26:06 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
158 17:26:28 مزه_خلاقیت - قسمت لباس 00:02:08
159 17:28:36 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:21
160 17:29:57 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
161 17:30:17 ماشیناسورها - قسمت 23 00:22:49
162 17:53:06 اعلام برنامه 00:00:50
163 17:53:56 ترافیک 00:02:12
164 17:56:08 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
165 17:56:29 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:32
166 17:59:01 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:12
167 18:00:13 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
168 18:00:33 خوش‌مزه-1 - قسمت 14 00:13:59
169 18:14:32 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
170 18:15:21 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:20
171 18:15:41 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 7 00:14:10
172 18:29:51 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:20
173 18:30:11 رویاسوار - قسمت 23 00:22:40
174 18:52:51 وله ماه رمضان 00:00:33
175 18:53:24 کلیپ یا رب 00:03:03
176 18:56:27 تیزر هم‌صدای آسمان 00:00:45
177 18:57:12 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
178 18:57:42 رود رانر 00:02:30
179 19:00:12 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
180 19:00:32 مل‌مل-6 - قسمت 14 00:55:54
181 19:56:26 اعلام برنامه 00:00:50
182 19:57:16 پویش هم‌صدا 00:02:02
183 19:59:18 وله ماه رمضان 00:00:26
184 19:59:44 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
185 20:00:04 بچه رئیس - قسمت 13 00:22:50
186 20:22:54 تیزر بزودی سونیک 00:01:25
187 20:24:19 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
188 20:25:08 وله رگلاژ 00:00:22
189 20:25:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
190 20:29:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:25:30
191 20:54:30 وله ماه رمضان 00:00:19
192 20:54:49 کلیپ حال خوب افطار 00:05:15
193 21:00:04 آرم تایم (سینمایی سفری به سرزمین خون و خاکستر) 00:00:20
194 21:00:24 سینمایی سفری به سرزمین خون و خاکستر 01:41:16
195 22:41:40 وله عید فطر 00:00:25
196 22:42:05 کلیپ عید فطر-1 00:05:23
197 22:47:28 آرم استیشن عید 00:00:17
198 22:47:45 گروه تحقیق 00:04:22
199 22:52:07 تیزر بزودی سونیک 00:01:25
200 22:53:32 تیزر کروناز 00:00:54
201 22:54:26 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
202 22:56:16 وله عید فطر 00:00:35
203 22:56:51 بره قهرمان 00:01:05
204 22:57:56 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:21
205 22:59:17 وله عید فطر 00:00:28
206 22:59:45 آرم تایم (صیام و تیام) 00:00:20
207 23:00:05 صیام و تیام - قسمت 8 00:23:56
208 23:24:01 وله عید فطر 00:00:25
209 23:24:26 کلیپ عید 00:03:13
210 23:27:39 آرم استیشن عید 00:00:17
211 23:27:56 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
212 23:28:45 تیزر بزودی سونیک 00:01:25
213 23:30:10 آرم تایم (مهاجران) 00:00:20
214 23:30:30 مهاجران - قسمت 14 00:20:10
215 23:50:40 وله عید فطر 00:00:28
216 23:51:08 پویش هم‌صدا 00:02:02
217 23:53:10 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
218 23:53:32 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:26
219 23:55:58 وله عید فطر 00:00:25
220 23:56:23 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
221 23:59:25 وله عید فطر 00:00:35


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها