جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:26
4 08:07:57 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:08:17 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
6 08:10:34 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:19 ترو ترو 00:03:35
8 08:14:54 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
9 08:15:14 هشت‌پانوردها - قسمت 3 00:12:06
10 08:27:20 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
11 08:28:35 بندبندی‌ها 00:01:37
12 08:30:12 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
13 08:30:32 خدا چه آفریده؟ - قسمت 156 00:11:45
14 08:42:17 آنونس مجموعه پاشو پاشو کوچولو 00:01:30
15 08:43:47 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
16 08:44:51 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
17 08:45:11 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 6 00:11:25
18 08:56:36 اعلام برنامه 00:00:35
19 08:57:11 کلیپ شادی 00:02:35
20 08:59:46 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
21 09:00:06 بیشه مثل‌ها-2 - قسمت 12 00:08:32
22 09:08:38 آنونس مجموعه پاشو پاشو کوچولو 00:01:30
23 09:10:08 ماجراهای جنگل 00:04:48
24 09:14:56 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
25 09:15:16 ماجراهای عمو رولی - قسمت 43 00:13:37
26 09:28:53 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
27 09:30:08 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
28 09:30:28 قصه‌های ریرا - قسمت 35 00:09:55
29 09:40:23 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
30 09:40:43 شن‌دونه‌ها 00:04:26
31 09:45:09 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
32 09:45:29 نیک و نیکو-1 - قسمت 47 00:12:27
33 09:57:56 اعلام برنامه 00:00:35
34 09:58:31 کلیپ نمره بیست 00:01:52
35 10:00:23 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
36 10:00:43 ببعی-3 - قسمت 1 00:08:38
37 10:09:21 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
38 10:10:51 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
39 10:11:17 مولانگ 00:03:27
40 10:14:44 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
41 10:15:04 هشت‌پانوردها - قسمت 4 00:12:05
42 10:27:09 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
43 10:27:33 یاپ یاپس 00:02:15
44 10:29:48 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
45 10:30:08 خدا چه آفریده؟ - قسمت 157 00:11:38
46 10:41:46 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
47 10:43:16 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
48 10:43:32 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
49 10:44:47 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
50 10:45:07 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 7 00:10:57
51 10:56:04 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
52 10:56:13 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
53 11:00:07 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
54 11:00:27 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 94 01:24:39
55 12:25:06 آرم استیشن توپ 00:00:23
56 12:25:29 باهم‌بازی 00:03:29
57 12:28:58 نقاشی کنیم 00:00:55
58 12:29:53 آرم تایم (پینگو) 00:00:20
59 12:30:13 پینگو - قسمت 5 00:06:30
60 12:36:43 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
61 12:37:36 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
62 12:39:06 ترانه‌های اتل متل - علی کوچولو و پروانه 00:06:22
63 12:45:28 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
64 12:45:37 ماجراهای سعید 00:05:48
65 12:51:25 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:05
66 12:52:30 بندبندی‌ها 00:01:21
67 12:53:51 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
68 12:55:06 وله رگلاژ 00:00:31
69 12:55:37 جشن نماز 00:05:23
70 13:01:00 جشن نماز 00:05:42
71 13:06:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
72 13:07:02 ماموک 00:03:08
73 13:10:10 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
74 13:11:40 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
75 13:14:52 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
76 13:15:12 قصه‌های ریرا - قسمت 34 00:10:16
77 13:25:28 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
78 13:25:52 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
79 13:28:15 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
80 13:28:31 اوم نوم 00:01:14
81 13:29:45 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
82 13:30:05 نیک و نیکو - قسمت 46 00:12:01
83 13:42:06 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
84 13:42:59 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
85 13:44:59 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
86 13:45:19 ببعی-2 - قسمت 26 00:08:41
87 13:54:00 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
88 13:55:15 ماجراهای جنگل 00:04:45
89 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
90 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
91 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:34
92 14:06:38 آرم تایم (سینمایی پاکوچولو) 00:00:20
93 14:06:58 سینمایی پاکوچولو 01:19:24
94 15:26:22 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
95 15:26:58 تیزر بزودی سونیک 00:01:25
96 15:28:23 کدو بدو 00:01:34
97 15:29:57 آرم تایم (موش خبرنگار) 00:00:20
98 15:30:17 موش خبرنگار - قسمت 15 00:22:34
99 15:52:51 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
100 15:53:40 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
101 15:54:02 پویش هم‌صدا 00:01:54
102 15:55:56 کلیپ بارکد 626 00:04:08
103 16:00:04 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
104 16:00:24 پاندای کونگ‌فو کار-1و2 - قسمت 35 00:23:00
105 16:23:24 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
106 16:24:02 رود رانر 00:06:22
107 16:30:24 آرم تایم (موزه) 00:00:20
108 16:30:44 موزه-3 - قسمت 22 00:17:46
109 16:48:30 اعلام برنامه 00:00:55
110 16:49:25 کلیپ سرزمین من 00:03:47
111 16:53:12 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
112 16:53:22 بره ناقلا 00:06:17
113 16:59:39 تیزر عمار یاسر 00:00:40
114 17:00:19 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
115 17:00:39 دالتون‌ها-2 - قسمت 2 00:20:27
116 17:21:06 اعلام برنامه 00:00:50
117 17:21:56 تیزر گروه شب نقاب 00:01:46
118 17:23:42 کلیپ بهار همدلی 00:04:11
119 17:27:53 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
120 17:28:31 رالف 00:01:08
121 17:29:39 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 00:00:20
122 17:29:59 نیکو و شمشیر نورانی - قسمت 10 00:23:24
123 17:53:23 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
124 17:53:50 تیزر بزودی سونیک 00:01:25
125 17:55:15 کلیپ نهال 00:02:16
126 17:57:31 تیزر کروناز 00:01:00
127 17:58:31 دزد ناشی 00:01:30
128 18:00:01 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
129 18:00:21 دورت بگردم ایران-1 - قسمت 10 00:27:24
130 18:27:45 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
131 18:28:07 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
132 18:29:55 آرم تایم (آن شرلی، با موهای قرمز) 00:00:20
133 18:30:15 آن شرلی، با موهای قرمز - قسمت 38 00:25:01
134 18:55:16 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:21
135 18:56:37 تیزر عمار یاسر 00:00:40
136 18:57:17 لئون 00:02:39
137 18:59:56 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
138 19:00:16 مل‌مل-6 - قسمت 16 00:53:03
139 19:53:19 اعلام برنامه 00:00:50
140 19:54:09 کلیپ به رنگ ایران 00:03:34
141 19:57:43 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
142 19:58:05 پویش هم‌صدا 00:01:54
143 19:59:59 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
144 20:00:19 گروه شب نقاب - قسمت 1 00:23:50
145 20:24:09 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:02
146 20:25:11 ترافیک 00:02:15
147 20:27:26 وله رگلاژ 00:01:04
148 20:28:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
149 20:32:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:18:38
150 20:50:38 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
151 20:51:00 تیزر بزودی سونیک 00:01:25
152 20:52:25 کلیپ ایران 00:07:35
153 21:00:00 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
154 21:00:20 ماشیناسورها - قسمت 23 00:22:49
155 21:23:09 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
156 21:23:30 پویش هم‌صدا 00:01:54
157 21:25:24 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
158 21:25:46 تیزر گروه شب نقاب 00:01:46
159 21:27:32 برنارد 00:03:10
160 21:30:42 آرم استیشن ماشین 00:00:14
161 21:30:56 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
162 21:34:07 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
163 21:34:56 شکرستان 00:02:19
164 21:37:15 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
165 21:37:37 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 3 00:21:58
166 21:59:35 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:25


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها