جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:04
4 08:06:35 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:55 ماجراهای جنگل 00:04:16
6 08:11:11 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:56 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
8 08:15:08 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
9 08:15:28 هشت‌پانوردها - قسمت 8 00:12:05
10 08:27:33 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
11 08:29:03 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
12 08:30:07 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
13 08:30:27 خدا چه آفریده-1 - قسمت 2 00:09:36
14 08:40:03 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
15 08:40:29 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
16 08:42:29 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
17 08:42:38 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
18 08:45:08 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
19 08:45:28 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 11 00:11:40
20 08:57:08 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:57:43 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
22 09:00:18 آرم تایم (بیشه مثل‌ها) 00:00:20
23 09:00:38 بیشه مثل‌ها-2 - قسمت 15 00:08:05
24 09:08:43 مولانگ 00:03:27
25 09:12:10 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
26 09:13:40 تیزر مهدپویا 00:01:00
27 09:14:40 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
28 09:15:00 ماجراهای عمو رولی - قسمت 48 00:13:17
29 09:28:17 کلیپ ماهی-3 00:01:49
30 09:30:06 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
31 09:30:26 قصه‌های ریرا - قسمت 40 00:09:55
32 09:40:21 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
33 09:40:41 یاپ یاپس 00:02:15
34 09:42:56 کلیپ‌های مهدپویا- گیاهان-2‎ 00:02:12
35 09:45:08 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
36 09:45:28 نیک و نیکو-1 - قسمت 52 00:12:08
37 09:57:36 اعلام برنامه 00:00:35
38 09:58:11 اوم نوم 00:01:02
39 09:59:13 تیزر مهدپویا 00:01:00
40 10:00:13 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
41 10:00:33 ببعی-3 - قسمت 6 00:08:26
42 10:08:59 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
43 10:09:21 دیپ‌داپ 00:02:53
44 10:12:14 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
45 10:13:44 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:58
46 10:14:42 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
47 10:15:02 هشت‌پانوردها - قسمت 9 00:11:29
48 10:26:31 تیزر مهدپویا 00:01:00
49 10:27:31 کلیپ پروانه 00:02:15
50 10:29:46 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
51 10:30:06 خدا چه آفریده-1 - قسمت 3 00:09:03
52 10:39:09 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
53 10:40:02 ترو ترو 00:03:33
54 10:43:35 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
55 10:44:50 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
56 10:45:10 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 12 00:11:49
57 10:56:59 اعلام برنامه 00:00:35
58 10:57:34 کلیپ دو دوست 00:02:38
59 11:00:12 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
60 11:00:32 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 97 01:20:46
61 12:21:18 اعلام برنامه 00:00:35
62 12:21:53 ماموک 00:03:11
63 12:25:04 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
64 12:25:24 کلیپ باغ قشنگ 00:04:27
65 12:29:51 آرم تایم (پینگو) 00:00:20
66 12:30:11 پینگو - قسمت 10 00:06:28
67 12:36:39 تیزر مهدپویا 00:01:00
68 12:37:39 شن‌دونه‌ها 00:04:31
69 12:42:10 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
70 12:42:33 کاردستی‌های مهدپویا-قایق-1 00:04:02
71 12:46:35 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
72 12:46:44 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
73 12:49:33 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
74 12:49:49 مولانگ 00:03:25
75 12:53:14 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
76 12:54:44 تیزر مهدپویا 00:01:00
77 12:55:44 وله رگلاژ 00:00:54
78 12:56:38 جشن نماز 00:05:22
79 13:02:00 جشن نماز 00:05:49
80 13:07:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
81 13:08:09 یاپ یاپس 00:02:15
82 13:10:24 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
83 13:10:48 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
84 13:12:03 کلیپ درخت-2 00:02:44
85 13:14:47 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
86 13:15:07 قصه‌های ریرا - قسمت 39 00:09:08
87 13:24:15 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
88 13:24:24 بندبندی‌ها 00:01:37
89 13:26:01 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
90 13:26:21 کلیپ توپ 00:02:19
91 13:28:40 تیزر مهدپویا 00:01:00
92 13:29:40 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
93 13:30:00 نیک و نیکو-1 - قسمت 51 00:11:58
94 13:41:58 کلیپ‌های مهدپویا- شکرگزاری 00:02:09
95 13:44:07 اوم نوم 00:01:07
96 13:45:14 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
97 13:45:34 ببعی-3 - قسمت 5 00:08:49
98 13:54:23 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
99 13:54:39 دیپ‌داپ 00:02:51
100 13:57:30 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
101 13:59:00 تیزر مهدپویا 00:01:00
102 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
103 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
104 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:02
105 14:06:23 آرم تایم (سینمایی ویلی تاکسی) 00:00:20
106 14:06:43 سینمایی ویلی تاکسی 01:21:50
107 15:28:33 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
108 15:29:40 آرم تایم (موش خبرنگار) 00:00:20
109 15:30:00 موش خبرنگار - قسمت 16 00:22:20
110 15:52:20 اعلام برنامه 00:00:50
111 15:53:10 کلیپ برای دکترها و پرستارهای مهربان 00:03:20
112 15:56:30 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
113 15:56:52 گنجینه 00:01:32
114 15:58:24 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
115 15:58:46 تیزر رویاسوار 00:01:25
116 16:00:11 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
117 16:00:31 پاندای کونگ‌فو کار- پنجه‌های آتشین - قسمت 1 00:23:23
118 16:23:54 تیزر کروناز 00:00:59
119 16:24:53 تیزر گروه شب نقاب 00:01:46
120 16:26:39 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
121 16:29:41 آرم تایم (ماجراهای بلینکی‌بیل) 00:00:20
122 16:30:01 ماجراهای بلینکی‌بیل - قسمت 1 00:11:42
123 16:41:43 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
124 16:42:04 مزه_خلاقیت - قسمت کیف 00:02:08
125 16:44:12 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
126 16:44:42 آرم تایم (کتاب جنگل) 00:00:20
127 16:45:02 کتاب جنگل - گردش در طبیعت - قسمت 1 00:12:16
128 16:57:18 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
129 16:57:28 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:37
130 17:00:05 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
131 17:00:25 دالتون‌ها-2 - قسمت 3 00:19:46
132 17:20:11 تیزر عمار یاسر 00:00:40
133 17:20:51 اعلام برنامه 00:00:55
134 17:21:46 کلیپ بسم الله 00:03:33
135 17:25:19 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
136 17:25:41 برنارد 00:02:58
137 17:28:39 آرم استیشن ماشین 00:00:14
138 17:28:53 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
139 17:30:04 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 00:00:20
140 17:30:24 نیکو و شمشیر نورانی - قسمت 11 00:22:55
141 17:53:19 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:02
142 17:54:21 اعلام برنامه 00:00:50
143 17:55:11 مورف 00:01:29
144 17:56:40 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
145 17:58:34 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
146 17:59:41 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
147 18:00:01 دورت بگردم ایران-1 - قسمت 11 00:23:28
148 18:23:29 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
149 18:24:24 گروه تحقیق 00:04:11
150 18:28:35 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
151 18:29:24 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
152 18:29:54 آرم تایم (آنه شرلی با موهای قرمز) 00:00:20
153 18:30:14 آنه شرلی با موهای قرمز - قسمت 29 00:25:34
154 18:55:48 اعلام برنامه 00:00:55
155 18:56:43 مزه_طبیعت - قسمت پرنده 00:01:58
156 18:58:41 تیزر رویاسوار 00:01:25
157 19:00:06 آرم تایم (گولوبولا) 00:00:20
158 19:00:26 گولوبولا-3 - قسمت 53 00:16:18
159 19:16:44 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
160 19:17:05 رود رانر 00:05:45
161 19:22:50 تیزر گروه شب نقاب 00:01:46
162 19:24:36 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:10
163 19:25:46 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
164 19:26:08 کلیپ سرزمین من 00:03:47
165 19:29:55 آرم تایم (کتاب وحش) 00:00:20
166 19:30:15 کتاب وحش - قسمت 10 00:21:55
167 19:52:10 اعلام برنامه 00:00:50
168 19:53:00 نظر شما چیه؟ 00:04:39
169 19:57:39 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
170 19:59:29 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
171 19:59:59 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
172 20:00:19 گروه شب نقاب - قسمت 3 00:23:53
173 20:24:12 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
174 20:24:34 شکرستان 00:02:14
175 20:26:48 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
176 20:27:59 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
177 20:29:06 وله رگلاژ 00:00:54
178 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:05:00
179 20:35:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:21:01
180 20:56:01 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
181 20:56:23 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
182 20:57:12 دزد ناشی 00:01:23
183 20:58:35 تیزر رویاسوار 00:01:25
184 21:00:00 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
185 21:00:20 ماشیناسورها - قسمت 25 00:22:50
186 21:23:10 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
187 21:23:31 ترافیک 00:02:14
188 21:25:45 تیزر عمار یاسر 00:00:40
189 21:26:25 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
190 21:27:36 بره قهرمان 00:00:57
191 21:28:33 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
192 21:28:55 کلیپ قاصدک 00:03:20
193 21:32:15 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
194 21:32:25 گروه تحقیق 00:04:08
195 21:36:33 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
196 21:37:03 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 8 00:22:46
197 21:59:49 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:11


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها