جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:33 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
6 08:11:27 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:12:12 دیپ‌داپ 00:02:56
8 08:15:08 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
9 08:15:28 هشت‌پانوردها - قسمت 10 00:12:05
10 08:27:33 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
11 08:29:03 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
12 08:30:07 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
13 08:30:27 خدا چه آفریده-1 - قسمت 4 00:09:54
14 08:40:21 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
15 08:40:47 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
16 08:43:22 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
17 08:43:31 بندبندی‌ها 00:01:37
18 08:45:08 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
19 08:45:28 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 13 00:11:49
20 08:57:17 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:57:52 کاردستی‌های مهدپویا-جوجه 00:02:29
22 09:00:21 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
23 09:00:41 ماجراهای بهادر - قسمت 2 00:09:14
24 09:09:55 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
25 09:11:25 یاپ یاپس 00:02:15
26 09:13:40 تیزر مهدپویا 00:01:00
27 09:14:40 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
28 09:15:00 ماجراهای عمو رولی - قسمت 50 00:13:57
29 09:28:57 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
30 09:29:06 اوم نوم 00:01:00
31 09:30:06 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
32 09:30:26 قصه‌های ریرا - قسمت 42 00:09:33
33 09:39:59 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
34 09:40:19 ماجراهای سعید 00:04:56
35 09:45:15 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
36 09:45:35 نیک و نیکو-1 - قسمت 54 00:11:38
37 09:57:13 اعلام برنامه 00:00:35
38 09:57:48 نقاشی کنیم 00:01:00
39 09:58:48 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
40 09:59:14 تیزر مهدپویا 00:01:00
41 10:00:14 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
42 10:00:34 ببعی-3 - قسمت 8 00:08:56
43 10:09:30 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
44 10:09:52 کلیپ دو دوست 00:02:38
45 10:12:30 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
46 10:14:00 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:58
47 10:14:58 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
48 10:15:18 هشت‌پانوردها - قسمت 11 00:11:36
49 10:26:54 تیزر مهدپویا 00:01:00
50 10:27:54 کلیپ نمره بیست 00:01:52
51 10:29:46 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
52 10:30:06 خدا چه آفریده-1 - قسمت 5 00:09:27
53 10:39:33 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
54 10:40:26 ماموک 00:03:08
55 10:43:34 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
56 10:44:49 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
57 10:45:09 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 14 00:11:40
58 10:56:49 اعلام برنامه 00:00:35
59 10:57:24 مولانگ 00:02:44
60 11:00:08 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
61 11:00:28 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 99 01:26:09
62 12:26:37 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:03
63 12:27:40 اعلام برنامه 00:00:35
64 12:28:15 بندبندی‌ها 00:01:37
65 12:29:52 آرم تایم (پینگو) 00:00:20
66 12:30:12 پینگو - قسمت 12 00:06:28
67 12:36:40 تیزر مهدپویا 00:01:00
68 12:37:40 باهم‌بازی 00:03:22
69 12:41:02 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
70 12:41:25 ماجراهای سعید 00:04:57
71 12:46:22 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
72 12:46:31 ترانه‌های اتل متل - راستگویی 00:03:18
73 12:49:49 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
74 12:50:05 کاردستی‌های مهدپویا-پرچم ایران 00:03:03
75 12:53:08 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
76 12:54:38 تیزر مهدپویا 00:01:00
77 12:55:38 وله رگلاژ 00:00:59
78 12:56:37 جشن نماز 00:05:23
79 13:02:00 جشن نماز 00:05:42
80 13:07:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
81 13:08:02 کلیپ‌های نوید و ندا 00:02:26
82 13:10:28 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
83 13:10:52 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
84 13:12:07 دیپ‌داپ 00:02:45
85 13:14:52 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
86 13:15:12 قصه‌های ریرا - قسمت 41 00:09:55
87 13:25:07 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
88 13:25:16 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
89 13:27:16 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
90 13:27:36 اوم نوم 00:01:05
91 13:28:41 تیزر مهدپویا 00:01:00
92 13:29:41 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
93 13:30:01 نیک و نیکو-1 - قسمت 53 00:12:03
94 13:42:04 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
95 13:42:28 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
96 13:44:58 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
97 13:45:18 ببعی-3 - قسمت 7 00:08:15
98 13:53:33 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
99 13:53:59 ترو ترو 00:03:31
100 13:57:30 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
101 13:59:00 تیزر مهدپویا 00:01:00
102 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
103 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
104 14:03:21 تلاوت قرآن 00:05:56
105 14:09:17 آرم تایم (سینمایی تایتان) 00:00:20
106 14:09:37 سینمایی تایتان 01:07:52
107 15:17:29 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
108 15:18:36 پروفسور بالتازار 00:06:39
109 15:25:15 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:02
110 15:26:17 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
111 15:27:28 ترافیک 00:02:13
112 15:29:41 آرم تایم (موش خبرنگار) 00:00:20
113 15:30:01 موش خبرنگار - قسمت 17 00:22:18
114 15:52:19 اعلام برنامه 00:00:50
115 15:53:09 کلیپ قاصدک 00:03:20
116 15:56:29 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
117 15:56:51 کدو بدو 00:01:38
118 15:58:29 تیزر رویاسوار 00:01:25
119 15:59:54 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
120 16:00:14 پاندای کونگ‌فو کار- پنجه‌های آتشین - قسمت 2 00:24:28
121 16:24:42 تیزر کروناز 00:00:59
122 16:25:41 تیزر گروه شب نقاب 00:01:46
123 16:27:27 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
124 16:29:49 آرم تایم (ماجراهای بلینکی‌بیل) 00:00:20
125 16:30:09 ماجراهای بلینکی‌بیل - قسمت 2 00:11:59
126 16:42:08 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
127 16:42:29 ترافیک 00:02:12
128 16:44:41 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
129 16:45:11 آرم تایم (کتاب جنگل) 00:00:20
130 16:45:31 کتاب جنگل - گردش در طبیعت - قسمت 2 00:12:15
131 16:57:46 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
132 16:57:56 شکرستان 00:02:05
133 17:00:01 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
134 17:00:21 دالتون‌ها-2 - قسمت 4 00:19:35
135 17:19:56 گنجینه 00:00:40
136 17:20:36 اعلام برنامه 00:00:55
137 17:21:31 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
138 17:24:42 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
139 17:25:04 خال‌خالی 00:03:47
140 17:28:51 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
141 17:30:02 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 00:00:20
142 17:30:22 نیکو و شمشیر نورانی - قسمت 12 00:22:43
143 17:53:05 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:02
144 17:54:07 اعلام برنامه 00:00:50
145 17:54:57 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
146 17:55:27 جورواجور 00:03:07
147 17:58:34 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
148 17:59:41 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
149 18:00:01 دورت بگردم ایران-1 - قسمت 12 00:23:14
150 18:23:15 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
151 18:24:10 کلیپ برای دکترها و پرستارهای مهربان 00:03:20
152 18:27:30 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
153 18:28:19 دزد ناشی 00:01:35
154 18:29:54 آرم تایم (آنه شرلی با موهای قرمز) 00:00:20
155 18:30:14 آنه شرلی با موهای قرمز - قسمت 30 00:24:38
156 18:54:52 اعلام برنامه 00:00:55
157 18:55:47 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:42
158 18:58:29 تیزر رویاسوار 00:01:25
159 18:59:54 آرم تایم (گولوبولا) 00:00:20
160 19:00:14 گولوبولا-3 - قسمت 54 00:14:43
161 19:14:57 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
162 19:15:18 بره ناقلا 00:06:53
163 19:22:11 تیزر گروه شب نقاب 00:01:46
164 19:23:57 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:10
165 19:25:07 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
166 19:25:29 کلیپ بسم الله 00:03:33
167 19:29:02 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
168 19:30:13 آرم تایم (کتاب وحش) 00:00:20
169 19:30:33 کتاب وحش - قسمت 11 00:21:48
170 19:52:21 اعلام برنامه 00:00:50
171 19:53:11 گروه تحقیق 00:04:14
172 19:57:25 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
173 19:58:01 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
174 19:59:55 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
175 20:00:15 گروه شب نقاب - قسمت 4 00:23:28
176 20:23:43 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
177 20:24:05 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:43
178 20:26:48 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
179 20:28:00 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
180 20:29:11 وله رگلاژ 00:00:49
181 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:07:00
182 20:37:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:22:52
183 20:59:52 وله رحلت امام خمینی (ره) 00:00:25
184 21:00:17 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
185 21:00:37 ماشیناسورها - قسمت 26 00:22:48
186 21:23:25 وله رحلت امام خمینی (ره) 00:01:05
187 21:24:30 کلیپ رحلت امام خمینی (ره) 00:04:28
188 21:28:58 وله رحلت امام خمینی (ره) 00:00:25
189 21:29:23 نظر شما چیه؟ 00:05:43
190 21:35:06 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
191 21:35:42 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 9 00:23:51
192 21:59:33 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:27


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها