جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:47
4 08:06:18 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:38 کلیپ سلام 00:01:22
6 08:08:00 مولانگ 00:03:23
7 08:11:23 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:12:08 دیپ‌داپ 00:02:55
9 08:15:03 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
10 08:15:23 هشت‌پانوردها - قسمت 12 00:12:01
11 08:27:24 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
12 08:27:44 یاپ یاپس 00:02:15
13 08:29:59 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
14 08:30:19 خدا چه آفریده-1 - قسمت 6 00:09:17
15 08:39:36 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
16 08:40:00 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
17 08:42:17 کاردستی‌های مهدپویا-صفحه مرتب و نامرتب‎ 00:02:29
18 08:44:46 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
19 08:45:06 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 15 00:11:54
20 08:57:00 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:57:35 تیزر مهدپویا 00:01:00
22 08:58:35 اوم نوم 00:01:05
23 08:59:40 آرم تایم (قصه‌های جورواجور) 00:00:20
24 09:00:00 قصه‌های جورواجور - قسمت 21 00:13:53
25 09:13:53 تیزر مهدپویا 00:01:00
26 09:14:53 آرم تایم (پینگو) 00:00:20
27 09:15:13 پینگو - قسمت 13 00:06:31
28 09:21:44 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
29 09:22:08 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
30 09:25:20 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
31 09:26:50 دیپ‌داپ 00:02:50
32 09:29:40 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
33 09:30:00 شهر قصه - قسمت 106 00:10:05
34 09:40:05 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
35 09:40:27 ترو ترو 00:03:33
36 09:44:00 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:05
37 09:45:05 آرم تایم (ماجراهای عمورولی) 00:00:20
38 09:45:25 ماجراهای عمورولی - قسمت 52 00:13:48
39 09:59:13 اعلام برنامه 00:00:35
40 09:59:48 آرم تایم (منم بچه مسلمان) 00:00:20
41 10:00:08 منم بچه مسلمان - قسمت 3 00:43:32
42 10:43:40 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
43 10:44:00 تیزر مهدپویا 00:01:00
44 10:45:00 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
45 10:45:20 نیک و نیکو - قسمت 56 00:12:25
46 10:57:45 اعلام برنامه 00:00:35
47 10:58:20 بندبندی‌ها 00:01:21
48 10:59:41 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
49 11:00:01 ببعی-3 - قسمت 10 00:08:54
50 11:08:55 تیزر مهدپویا 00:01:00
51 11:09:55 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
52 11:11:25 مولانگ 00:03:27
53 11:14:52 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
54 11:15:12 هشت‌پانوردها - قسمت 13 00:12:05
55 11:27:17 اعلام برنامه 00:00:35
56 11:27:52 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
57 11:29:52 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
58 11:30:12 خدا چه آفریده؟ - قسمت 7 00:09:38
59 11:39:50 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
60 11:40:10 تیزر مهدپویا 00:01:00
61 11:41:10 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
62 11:42:40 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
63 11:45:15 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
64 11:45:35 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 16 00:11:50
65 11:57:25 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
66 11:57:51 یاپ یاپس 00:02:10
67 12:00:01 آرم تایم (قصه‌های جورواجور) 00:00:20
68 12:00:21 قصه‌های جورواجور - قسمت 22 00:13:02
69 12:13:23 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
70 12:13:32 بندبندی‌ها 00:01:36
71 12:15:08 آرم تایم (پینگو) 00:00:20
72 12:15:28 پینگو - قسمت 14 00:06:28
73 12:21:56 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
74 12:25:50 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
75 12:26:14 ترو ترو 00:03:36
76 12:29:50 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
77 12:30:10 شهر قصه - قسمت 105 00:11:07
78 12:41:17 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
79 12:41:39 ترانه‌های اتل متل - علی کوچولو و پروانه 00:06:22
80 12:48:01 باهم‌بازی 00:03:25
81 12:51:26 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
82 12:52:41 ماجراهای جنگل 00:04:23
83 12:57:04 تیزر مهدپویا 00:01:00
84 12:58:04 وله رگلاژ 00:00:30
85 12:58:34 جشن نماز 00:04:26
86 13:03:00 جشن نماز 00:05:47
87 13:08:47 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
88 13:09:07 ماجراهای سعید 00:05:39
89 13:14:46 آرم تایم (ماجراهای عمورولی) 00:00:20
90 13:15:06 ماجراهای عمورولی - قسمت 51 00:13:55
91 13:29:01 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی 00:00:34
92 13:29:35 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
93 13:30:01 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
94 13:30:21 ببعی-3 - قسمت 9 00:08:57
95 13:39:18 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
96 13:40:11 ترانه‌های اتل متل - دریا 00:04:28
97 13:44:39 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
98 13:44:59 نیک و نیکو - قسمت 55 00:12:27
99 13:57:26 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
100 13:57:42 کاردستی‌های مهدپویا-میوه سه بعدی 00:02:18
101 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
102 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
103 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:11
104 14:07:15 آرم تایم (سینمایی افسانه ماردوش-3) 00:00:20
105 14:07:35 سینمایی افسانه ماردوش-3 01:46:56
106 15:54:31 آنونس مجموعه ماشینانسورها 00:01:17
107 15:55:48 کلیپ بارکد 626 00:04:08
108 15:59:56 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
109 16:00:16 مهارت‌های زندگی - قسمت 409 00:11:19
110 16:11:35 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:16
111 16:12:51 ترافیک 00:02:02
112 16:14:53 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:20
113 16:15:13 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 9 00:14:21
114 16:29:34 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
115 16:29:51 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
116 16:30:11 قلعه هزار اردک - قسمت 44 00:20:38
117 16:50:49 اعلام برنامه 00:00:55
118 16:51:44 بره ناقلا 00:06:46
119 16:58:30 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
120 16:59:46 آرم تایم (مبارزان کهکشانی 00:00:20
121 17:00:06 مبارزان کهکشانی - قسمت 2 00:20:18
122 17:20:24 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
123 17:21:02 گروه تحقیق 00:05:11
124 17:26:13 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
125 17:27:08 دزد ناشی 00:01:23
126 17:28:31 تیزر رویاسوار 00:01:25
127 17:29:56 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
128 17:30:16 سونیک - قسمت 3 00:10:20
129 17:40:36 آنونس مجموعه ماشینانسورها 00:01:18
130 17:41:54 رود رانر 00:08:34
131 17:50:28 اعلام برنامه 00:00:50
132 17:51:18 کلیپ ایران 00:07:35
133 17:58:53 آنونس مجموعه گروه شب نقاب 00:01:20
134 18:00:13 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
135 18:00:33 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 87 00:18:41
136 18:19:14 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
137 18:19:52 نظر شما چیه؟ 00:04:52
138 18:24:44 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
139 18:25:20 کلیپ آرامش قبل از طوفان 00:03:38
140 18:28:58 سبک زندگی 00:00:53
141 18:29:51 آرم تایم (مهاجران) 00:00:20
142 18:30:11 مهاجران - قسمت 17 00:22:17
143 18:52:28 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
144 18:53:06 گروه تحقیق 00:04:22
145 18:57:28 اعلام برنامه 00:00:55
146 18:58:23 ترافیک 00:02:08
147 19:00:31 آرم تایم (گولوبولا) 00:00:20
148 19:00:51 گولوبولا-3 - قسمت 55 00:17:45
149 19:18:36 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:21
150 19:18:57 لذت دانایی 00:04:02
151 19:22:59 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:16
152 19:24:15 بره ناقلا 00:06:04
153 19:30:19 آرم تایم (کتاب وحش) 00:00:20
154 19:30:39 کتاب وحش - قسمت 12 00:20:36
155 19:51:15 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
156 19:52:10 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:44
157 19:54:54 آنونس مجموعه ماشینانسورها 00:01:18
158 19:56:12 جورواجور 00:02:31
159 19:58:43 اعلام برنامه 00:00:50
160 19:59:33 گنجینه 00:00:55
161 20:00:28 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
162 20:00:48 گروه شب نقاب - قسمت 5 00:23:56
163 20:24:44 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:20
164 20:26:04 کدو بدو 00:01:37
165 20:27:41 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 00:01:16
166 20:28:57 وله رگلاژ 00:01:03
167 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:08:00
168 20:38:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:20:00
169 20:58:00 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
170 20:58:17 آنونس مجموعه گروه شب نقاب 00:01:20
171 20:59:37 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
172 20:59:57 ماشیناسورها - قسمت 27 00:22:50
173 21:22:47 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
174 21:24:03 کلیپ سرزمین من 00:03:47
175 21:27:50 تیزر رویاسوار 00:01:25
176 21:29:15 بره ناقلا 00:06:37
177 21:35:52 تیزر کروناز 00:00:52
178 21:36:44 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
179 21:37:20 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 12 00:21:52
180 21:59:12 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:48


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها