جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:33 کلیپ سلام 00:01:22
6 08:08:55 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:40 شن‌دونه‌ها 00:04:13
8 08:13:53 تیزر مهدپویا 00:01:00
9 08:14:53 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
10 08:15:13 هشت‌پانوردها - قسمت 17 00:12:01
11 08:27:14 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
12 08:28:44 بندبندی‌ها 00:01:21
13 08:30:05 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
14 08:30:25 خدا چه آفریده-1 - قسمت 11 00:09:30
15 08:39:55 کلیپ دو دوست 00:02:38
16 08:42:33 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
17 08:42:59 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
18 08:44:59 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
19 08:45:19 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 20 00:11:58
20 08:57:17 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:57:52 کلیپ نمره بیست 00:01:52
22 08:59:44 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
23 09:00:04 ماجراهای بهادر - قسمت 6 00:10:50
24 09:10:54 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
25 09:11:18 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
26 09:12:33 یاپ یاپس 00:02:15
27 09:14:48 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
28 09:15:08 ماجراهای عمو رولی - قسمت 5 00:14:04
29 09:29:12 تیزر مهدپویا 00:01:00
30 09:30:12 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
31 09:30:32 قصه‌های ریرا - قسمت 46 00:10:31
32 09:41:03 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
33 09:41:23 کلیپ‌های نوید و ندا 00:02:26
34 09:43:49 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
35 09:44:12 نقاشی کنیم 00:00:50
36 09:45:02 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
37 09:45:22 نیک و نیکو-2 - قسمت 4 00:12:25
38 09:57:47 اعلام برنامه 00:00:35
39 09:58:22 بندبندی‌ها 00:01:21
40 09:59:43 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
41 10:00:03 ببعی-3 - قسمت 15 00:08:47
42 10:08:50 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
43 10:09:12 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
44 10:12:24 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
45 10:13:54 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
46 10:14:58 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
47 10:15:18 هشت‌پانوردها - قسمت 18 00:12:04
48 10:27:22 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
49 10:27:31 یاپ یاپس 00:02:15
50 10:29:46 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
51 10:30:06 خدا چه آفریده-1 - قسمت 11 00:09:51
52 10:39:57 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
53 10:40:21 ترو ترو 00:03:30
54 10:43:51 تیزر مهدپویا 00:01:00
55 10:44:51 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
56 10:45:11 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 20 00:11:51
57 10:57:02 آرم استیشن روز 00:00:20
58 10:57:22 کلیپ‌های مهدپویا- حس شنوایی-1‎ 00:02:25
59 10:59:47 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
60 11:00:07 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 102 01:26:26
61 12:26:33 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
62 12:27:26 کاردستی‌های مهدپویا-اسباب‌بازی 00:02:19
63 12:29:45 آرم تایم (پینگو) 00:00:20
64 12:30:05 پینگو - قسمت 18 00:06:32
65 12:36:37 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
66 12:38:07 باهم‌بازی 00:03:14
67 12:41:21 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
68 12:41:43 ترانه‌های اتل متل - درخت 00:04:07
69 12:45:50 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
70 12:45:59 ماجراهای جنگل 00:04:43
71 12:50:42 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
72 12:51:35 ماجراهای سعید 00:05:39
73 12:57:14 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
74 12:57:40 وله رگلاژ 00:00:57
75 12:58:37 جشن نماز 00:05:23
76 13:04:00 جشن نماز 00:05:42
77 13:09:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
78 13:10:02 ترانه‌های اتل متل - خورشید 00:03:43
79 13:13:45 تیزر مهدپویا 00:01:00
80 13:14:45 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
81 13:15:05 قصه‌های ریرا - قسمت 44 00:09:41
82 13:24:46 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
83 13:26:16 کاردستی‌های مهدپویا-مسواک 00:02:34
84 13:28:50 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:05
85 13:29:55 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
86 13:30:15 نیک و نیکو-2 - قسمت 2 00:12:47
87 13:43:02 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
88 13:43:22 بندبندی‌ها 00:01:36
89 13:44:58 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
90 13:45:18 ببعی-3 - قسمت 13 00:09:09
91 13:54:27 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
92 13:54:36 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
93 13:58:30 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
94 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
95 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
96 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:15
97 14:06:36 آرم تایم (سینمایی افسانه دابرينيا) 00:00:20
98 14:06:56 سینمایی افسانه دابرینیا 00:56:40
99 15:03:36 پروفسور بالتازار 00:09:48
100 15:13:24 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
101 15:13:44 شکرستان - قسمت 4 00:15:32
102 15:29:16 اعلام برنامه 00:00:55
103 15:30:11 آرم تایم (موش خبرنگار) 00:00:20
104 15:30:31 موش خبرنگار - قسمت 19 00:22:36
105 15:53:07 اعلام برنامه 00:00:50
106 15:53:57 کلیپ قاصدک 00:03:20
107 15:57:17 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
108 15:57:39 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
109 15:58:28 تیزر رویاسوار 00:01:25
110 15:59:53 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
111 16:00:13 پاندای کونگ‌فو کار- پنجه‌های آتشین - قسمت 4 00:22:39
112 16:22:52 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
113 16:24:08 کلیپ بارکد 626 00:04:08
114 16:28:16 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
115 16:28:54 تیزر کروناز 00:01:00
116 16:29:54 آرم تایم (ماجراهای بلینکی‌بیل) 00:00:20
117 16:30:14 ماجراهای بلینکی‌بیل - قسمت 4 00:11:44
118 16:41:58 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
119 16:42:08 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
120 16:45:19 آرم تایم (کتاب جنگل) 00:00:20
121 16:45:39 کتاب جنگل - گردش در طبیعت - قسمت 4 00:12:17
122 16:57:56 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
123 16:58:17 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
124 17:00:03 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
125 17:00:23 دالتون‌ها-2 - قسمت 6 00:20:36
126 17:20:59 اعلام برنامه 00:00:55
127 17:21:54 بره ناقلا 00:06:17
128 17:28:11 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
129 17:28:33 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
130 17:29:44 آرم تایم (روزها) 00:00:20
131 17:30:04 روزها - قسمت 1 00:22:27
132 17:52:31 اعلام برنامه 00:00:50
133 17:53:21 کلیپ از تو ممنونم 00:03:19
134 17:56:40 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
135 17:57:58 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
136 17:58:47 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
137 17:59:54 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
138 18:00:14 دورت بگردم ایران-1 - قسمت 14 00:20:49
139 18:21:03 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
140 18:21:39 کلیپ ایران 00:07:35
141 18:29:14 گنجینه 00:00:47
142 18:30:01 آرم تایم (آنه شرلی با موهای قرمز) 00:00:20
143 18:30:21 آنه شرلی با موهای قرمز - قسمت 32 00:25:31
144 18:55:52 اعلام برنامه 00:00:55
145 18:56:47 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
146 18:59:49 آرم تایم (گولوبولا) 00:00:20
147 19:00:09 گولوبولا-3 - قسمت 57 00:17:38
148 19:17:47 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
149 19:19:05 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
150 19:20:22 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
151 19:21:33 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:35
152 19:24:08 رود رانر 00:05:54
153 19:30:02 آرم تایم (کتاب وحش) 00:00:20
154 19:30:22 کتاب وحش - قسمت 14 00:21:21
155 19:51:43 اعلام برنامه 00:00:50
156 19:52:33 کلیپ نهال 00:02:16
157 19:54:49 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
158 19:55:56 خال‌خالی 00:03:46
159 19:59:42 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
160 20:00:02 گروه شب نقاب - قسمت 7 00:23:35
161 20:23:37 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
162 20:24:32 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خودرا آموزش دهیم-1 00:01:50
163 20:26:22 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
164 20:27:38 تیزر رویاسوار 00:01:25
165 20:29:03 وله رگلاژ 00:00:57
166 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:11:00
167 20:41:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:16:00
168 20:57:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
169 20:57:22 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
170 20:58:11 تیزر گروه شب نقاب 00:01:46
171 20:59:57 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
172 21:00:17 ماشیناسورها - قسمت 29 00:22:46
173 21:23:03 آرم استیشن ماشین 00:00:14
174 21:23:17 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:44
175 21:26:01 آنونس مجموعه کتاب وحش 00:01:14
176 21:27:15 کلیپ به رنگ ایران 00:03:34
177 21:30:49 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
178 21:31:56 برنارد 00:03:06
179 21:35:02 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
180 21:35:24 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 17 00:23:41
181 21:59:05 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:55


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها