جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:33 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
6 08:09:33 کلیپ سلام 00:01:22
7 08:10:55 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:11:40 ترو ترو 00:03:36
9 08:15:16 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
10 08:15:36 هشت‌پانوردها - قسمت 19 00:12:04
11 08:27:40 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
12 08:28:55 اوم نوم 00:01:08
13 08:30:03 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
14 08:30:23 خدا چه آفریده؟ - قسمت 13 00:09:37
15 08:40:00 آنونس مجموعه پاشو پاشو کوچولو 00:01:30
16 08:41:30 کلیپ نمره بیست 00:01:52
17 08:43:22 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
18 08:43:38 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
19 08:44:42 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
20 08:45:02 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 22 00:11:32
21 08:56:34 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:57:09 مولانگ 00:02:44
23 08:59:53 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
24 09:00:13 قصه‌های ریرا - قسمت 47 00:10:20
25 09:10:33 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
26 09:12:33 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
27 09:12:42 کلیپ دو دوست 00:02:19
28 09:15:01 آرم تایم (پینگو) 00:00:20
29 09:15:21 پینگو - قسمت 20 00:06:33
30 09:21:54 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
31 09:23:09 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
32 09:25:26 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
33 09:26:56 دیپ‌داپ 00:02:52
34 09:29:48 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
35 09:30:08 شهر قصه - قسمت 108 00:12:32
36 09:42:40 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
37 09:43:00 یاپ یاپس 00:02:11
38 09:45:11 آرم تایم (ماجراهای عمورولی) 00:00:20
39 09:45:31 ماجراهای عمورولی - قسمت 59 00:14:02
40 09:59:33 اعلام برنامه 00:00:35
41 10:00:08 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
42 10:00:28 مهدپویا - قسمت 4 00:24:49
43 10:25:17 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
44 10:26:47 ماموک 00:03:08
45 10:29:55 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
46 10:30:15 نیک و نیکو - قسمت 6 00:12:01
47 10:42:16 آنونس مجموعه پاشو پاشو کوچولو 00:01:30
48 10:43:46 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
49 10:45:01 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
50 10:45:21 ببعی-3 - قسمت 17 00:08:42
51 10:54:03 دیپ‌داپ 00:02:55
52 10:56:58 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
53 10:57:07 کلیپ شادی 00:02:35
54 10:59:42 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
55 11:00:02 هشت‌پانوردها - قسمت 20 00:12:03
56 11:12:05 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
57 11:12:25 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
58 11:14:55 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
59 11:15:15 خدا چه آفریده؟ - قسمت 14 00:08:32
60 11:23:47 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
61 11:24:07 یاپ یاپس 00:02:15
62 11:26:22 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
63 11:26:31 مولانگ 00:03:24
64 11:29:55 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
65 11:30:15 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 23 00:11:25
66 11:41:40 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
67 11:42:00 دیپ‌داپ 00:02:41
68 11:44:41 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
69 11:45:01 قصه‌های ریرا - قسمت 48 00:10:34
70 11:55:35 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
71 11:56:28 باهم‌بازی 00:03:24
72 11:59:52 آرم تایم (پینگو) 00:00:20
73 12:00:12 پینگو - قسمت 21 00:06:23
74 12:06:35 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
75 12:07:01 شن‌دونه‌ها 00:04:26
76 12:11:27 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
77 12:12:57 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
78 12:14:57 آرم تایم (قصه‌های جورواجور) 00:00:20
79 12:15:17 قصه‌های جورواجور - قسمت 24 00:12:53
80 12:28:10 آرم استیشن توپ 00:00:23
81 12:28:33 کلیپ‌های مهدپویا- آموزش عدد 6 00:01:43
82 12:30:16 آرم تایم (حیوانات ماشینی) 00:00:20
83 12:30:36 حیوانات ماشینی - قسمت 62 00:10:43
84 12:41:19 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
85 12:42:12 ترانه‌های اتل متل - خروس ما 00:04:53
86 12:47:05 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
87 12:48:35 ماجراهای سعید 00:04:54
88 12:53:29 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
89 12:54:59 ترو ترو 00:03:36
90 12:58:35 وله رگلاژ 00:00:59
91 12:59:34 جشن نماز 00:04:26
92 13:04:00 جشن نماز 00:05:47
93 13:09:47 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
94 13:10:07 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
95 13:12:42 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
96 13:14:12 نقاشی کنیم 00:00:49
97 13:15:01 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
98 13:15:21 مهدپویا - قسمت 3 00:22:57
99 13:38:18 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
100 13:38:42 مولانگ 00:03:27
101 13:42:09 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
102 13:42:35 کلیپ توپ 00:02:19
103 13:44:54 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
104 13:45:14 ببعی-3 - قسمت 16 00:08:42
105 13:53:56 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
106 13:54:20 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
107 13:55:35 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
108 13:57:05 دیپ‌داپ 00:02:55
109 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
110 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
111 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:34
112 14:06:38 آرم تایم (سینمایی لوییس و دوستان فضایی) 00:00:20
113 14:06:58 سینمایی لوییس و دوستان فضایی 01:28:31
114 15:35:29 آرم تایم (پسر شجاع) 00:00:20
115 15:35:49 پسر شجاع - قسمت 39 00:22:33
116 15:58:22 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
117 15:59:00 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
118 16:00:07 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
119 16:00:27 مهارت‌های زندگی - قسمت 411 00:11:54
120 16:12:21 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
121 16:12:43 تیزر کروناز 00:00:59
122 16:13:42 تیزر رویاسوار 00:01:25
123 16:15:07 آرم تایم (خروس زیرک، روباه کلک) 00:00:20
124 16:15:27 خروس زیرک، روباه کلک - قسمت 5 00:11:59
125 16:27:26 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
126 16:27:36 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
127 16:28:25 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
128 16:29:42 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
129 16:30:02 قلعه هزار اردک - قسمت 46 00:20:40
130 16:50:42 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
131 16:51:37 کلیپ به رنگ ایران 00:03:34
132 16:55:11 اعلام برنامه 00:00:55
133 16:56:06 رود رانر 00:03:34
134 16:59:40 آرم تایم (مبارزان کهکشانی) 00:00:20
135 17:00:00 مبارزان کهکشانی - قسمت 4 00:20:19
136 17:20:19 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
137 17:20:55 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
138 17:24:06 اعلام برنامه 00:00:50
139 17:24:56 بره ناقلا 00:04:48
140 17:29:44 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
141 17:30:04 سونیک - قسمت 5 00:09:48
142 17:39:52 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
143 17:40:19 نظر شما چیه؟ 00:05:43
144 17:46:02 کلیپ ایران 00:07:35
145 17:53:37 گنجینه 00:00:58
146 17:54:35 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
147 17:55:42 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:42
148 17:58:24 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
149 17:59:47 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
150 18:00:07 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 89 00:20:24
151 18:20:31 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
152 18:20:53 کلیپ از تو ممنونم 00:03:19
153 18:24:12 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
154 18:24:29 تیزر رویاسوار 00:01:25
155 18:25:54 خال‌خالی 00:03:46
156 18:29:40 آرم تایم (مهاجران) 00:00:20
157 18:30:00 مهاجران - قسمت 19 00:17:00
158 18:47:00 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
159 18:47:38 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:21
160 18:48:59 کلیپ سرداران سلامت 00:03:55
161 18:52:54 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:22
162 18:55:16 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
163 18:56:27 ترافیک 00:02:13
164 18:58:40 تیزر کروناز 00:01:00
165 18:59:40 آرم تایم (گولوبولا) 00:00:20
166 19:00:00 گولوبولا-3 - قسمت 58 00:17:45
167 19:17:45 تیزر کروناز 00:00:54
168 19:18:39 بره ناقلا 00:06:54
169 19:25:33 تیزر گروه شب نقاب 00:01:46
170 19:27:19 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
171 19:29:41 آرم تایم (کتاب وحش) 00:00:20
172 19:30:01 کتاب وحش - قسمت 15 00:19:42
173 19:49:43 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
174 19:50:50 کلیپ بارکد 626 00:04:08
175 19:54:58 اعلام برنامه 00:00:50
176 19:55:48 لذت دانایی 00:04:34
177 20:00:22 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
178 20:00:42 گروه شب نقاب - قسمت 8 00:23:53
179 20:24:35 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
180 20:25:02 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:43
181 20:27:45 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
182 20:29:01 وله رگلاژ 00:00:59
183 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:11:00
184 20:41:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:16:00
185 20:57:00 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
186 20:57:27 کلیپ نهال 00:02:16
187 20:59:43 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
188 21:00:03 ماشیناسورها - قسمت 30 00:22:50
189 21:22:53 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
190 21:23:15 تیزر گروه شب نقاب 00:01:46
191 21:25:01 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:28
192 21:27:29 آرم استیشن ماشین 00:00:14
193 21:27:43 رود رانر 00:06:13
194 21:33:56 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
195 21:34:45 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 19 00:24:27
196 21:59:12 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:48


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها