جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:06:29
4 08:09:00 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:09:20 کلیپ‌های مهدپویا- ورزش 00:02:09
6 08:11:29 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:12:14 مولانگ 00:03:00
8 08:15:14 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
9 08:15:34 هشت‌پانوردها - قسمت 20 00:12:04
10 08:27:38 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
11 08:28:53 کلیپ‌های مهدپویا- توپ-3 00:01:14
12 08:30:07 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
13 08:30:27 خدا چه آفریده؟ - قسمت 14 00:08:32
14 08:38:59 آنونس مجموعه پاشو پاشو کوچولو 00:01:30
15 08:40:29 دیپ‌داپ 00:02:53
16 08:43:22 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
17 08:43:38 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
18 08:44:42 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
19 08:45:02 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 23 00:11:25
20 08:56:27 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:57:02 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
22 09:00:00 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
23 09:00:20 قصه‌های ریرا - قسمت 48 00:10:34
24 09:10:54 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
25 09:11:03 ماجراهای سعید 00:04:03
26 09:15:06 آرم تایم (پینگو) 00:00:20
27 09:15:26 پینگو - قسمت 21 00:06:24
28 09:21:50 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
29 09:22:14 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
30 09:23:29 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
31 09:23:38 ترانه‌های اتل متل - علی کوچولو و پروانه 00:06:22
32 09:30:00 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
33 09:30:20 شهر قصه - قسمت 109 00:12:09
34 09:42:29 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
35 09:42:49 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
36 09:44:49 آرم تایم (ماجراهای عمورولی) 00:00:20
37 09:45:09 ماجراهای عمورولی - قسمت 60 00:13:01
38 09:58:10 اعلام برنامه 00:00:35
39 09:58:45 اوم نوم 00:01:14
40 09:59:59 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
41 10:00:19 مهدپویا - قسمت 5 00:24:14
42 10:24:33 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
43 10:26:03 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
44 10:26:19 ترو ترو 00:03:36
45 10:29:55 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
46 10:30:15 نیک و نیکو - قسمت 7 00:12:44
47 10:42:59 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
48 10:43:52 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
49 10:45:07 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
50 10:45:27 ببعی-3 - قسمت 18 00:09:04
51 10:54:31 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
52 10:54:40 ماجراهای سعید 00:05:03
53 10:59:43 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
54 11:00:03 هشت‌پانوردها - قسمت 21 00:12:05
55 11:12:08 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
56 11:12:28 یاپ یاپس 00:02:15
57 11:14:43 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
58 11:15:03 خدا چه آفریده؟ - قسمت 15 00:09:44
59 11:24:47 آرم استیشن روز 00:00:20
60 11:25:07 ماجراهای جنگل 00:04:35
61 11:29:42 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
62 11:30:02 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 24 00:12:04
63 11:42:06 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
64 11:42:26 کلیپ پروانه 00:02:15
65 11:44:41 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
66 11:45:01 قصه‌های ریرا - قسمت 49 00:09:58
67 11:54:59 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
68 11:55:52 شن‌دونه‌ها 00:04:04
69 11:59:56 آرم تایم (پینگو) 00:00:20
70 12:00:16 پینگو - قسمت 22 00:06:30
71 12:06:46 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
72 12:07:12 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
73 12:10:24 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
74 12:11:54 ماموک 00:03:04
75 12:14:58 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
76 12:15:18 دوستان جنگل - قسمت 1 00:08:55
77 12:24:13 آرم استیشن توپ 00:00:23
78 12:24:36 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
79 12:26:59 باهم‌بازی 00:03:08
80 12:30:07 آرم تایم (حیوانات ماشینی) 00:00:20
81 12:30:27 حیوانات ماشینی - قسمت 63 00:10:44
82 12:41:11 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
83 12:42:04 ماجراهای جنگل 00:04:37
84 12:46:41 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
85 12:48:11 کلیپ شاپرک 00:03:19
86 12:51:30 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
87 12:53:00 شن‌دونه‌ها 00:04:27
88 12:57:27 وله رگلاژ 00:00:43
89 12:58:10 جشن نماز 00:05:50
90 13:04:00 جشن نماز 00:05:53
91 13:09:53 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
92 13:10:13 کلیپ‌های نوید و ندا 00:02:26
93 13:12:39 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
94 13:14:09 نقاشی کنیم 00:00:55
95 13:15:04 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
96 13:15:24 مهدپویا - قسمت 4 00:24:49
97 13:40:13 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
98 13:40:37 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
99 13:42:37 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
100 13:43:03 کلیپ نمره بیست 00:01:52
101 13:44:55 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
102 13:45:15 ببعی-3 - قسمت 17 00:08:42
103 13:53:57 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
104 13:54:19 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
105 13:55:34 شن‌دونه‌ها 00:04:26
106 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
107 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
108 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:34
109 14:06:38 آرم تایم (سینمایی سفربزرگ) 00:00:20
110 14:06:58 سینمایی سفربزرگ 01:29:43
111 15:36:41 آرم تایم (پسر شجاع) 00:00:20
112 15:37:01 پسر شجاع - قسمت 40 00:22:18
113 15:59:19 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
114 16:00:26 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
115 16:00:46 مهارت‌های زندگی - قسمت 412 00:12:05
116 16:12:51 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
117 16:13:01 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
118 16:14:47 آرم تایم (خروس زیرک، روباه کلک) 00:00:20
119 16:15:07 خروس زیرک، روباه کلک - قسمت 6 00:11:50
120 16:26:57 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
121 16:27:07 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
122 16:27:56 ترافیک 00:01:50
123 16:29:46 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
124 16:30:06 قلعه هزار اردک - قسمت 47 00:20:46
125 16:50:52 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
126 16:51:04 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
127 16:51:53 کلیپ سرزمین من 00:03:47
128 16:55:40 اعلام برنامه 00:00:55
129 16:56:35 جورواجور 00:03:05
130 16:59:40 آرم تایم (مبارزان کهکشانی) 00:00:20
131 17:00:00 مبارزان کهکشانی - قسمت 5 00:19:52
132 17:19:52 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
133 17:20:28 کلیپ دکترها و پرستارهای مهربان 00:03:20
134 17:23:48 اعلام برنامه 00:00:50
135 17:24:38 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:38
136 17:27:16 تیزر رویاسوار 00:01:25
137 17:28:41 موسیقی فیلم عصر یخبندان-5 00:01:00
138 17:29:41 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
139 17:30:01 سونیک - قسمت 6 00:10:46
140 17:40:47 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
141 17:41:14 جان جانها 00:06:29
142 17:47:43 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
143 17:49:42 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
144 17:49:59 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
145 17:51:06 رود رانر 00:08:34
146 17:59:40 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
147 18:00:00 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 90 00:19:32
148 18:19:32 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
149 18:20:08 کلیپ قاصدک 00:03:20
150 18:23:28 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
151 18:23:45 تیزر رویاسوار 00:01:25
152 18:25:10 گروه تحقیق 00:04:40
153 18:29:50 آرم تایم (مهاجران) 00:00:20
154 18:30:10 مهاجران - قسمت 20 00:20:37
155 18:50:47 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
156 18:51:25 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:21
157 18:52:46 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
158 18:55:48 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
159 18:56:59 تیزر کروناز 00:01:00
160 18:57:59 سبک زندگی 00:01:47
161 18:59:46 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
162 19:00:06 مهارت‌های زندگی - قسمت 411 00:11:54
163 19:12:00 تیزر کروناز 00:00:54
164 19:12:54 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
165 19:14:42 آرم تایم (خروس زیرک، روباه کلک) 00:00:20
166 19:15:02 خروس زیرک، روباه کلک - قسمت 5 00:11:59
167 19:27:01 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
168 19:27:56 تیزر گروه شب نقاب 00:01:46
169 19:29:42 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
170 19:30:02 قلعه هزار اردک - قسمت 46 00:20:40
171 19:50:42 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
172 19:51:49 کلیپ سرداران سلامت 00:03:55
173 19:55:44 اعلام برنامه 00:00:50
174 19:56:34 خال‌خالی 00:03:45
175 20:00:19 آرم تایم (مبارزان کهکشانی) 00:00:20
176 20:00:39 مبارزان کهکشانی - قسمت 9 00:20:19
177 20:20:58 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
178 20:21:10 برنارد 00:03:03
179 20:24:13 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
180 20:24:40 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
181 20:27:51 تیزر رویاسوار 00:01:25
182 20:29:16 وله رگلاژ 00:00:44
183 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:12:00
184 20:42:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:17:00
185 20:59:00 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
186 20:59:27 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
187 21:00:16 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
188 21:00:36 سونیک - قسمت 5 00:09:48
189 21:10:24 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
190 21:10:46 بره ناقلا 00:06:53
191 21:17:39 تیزر گروه شب نقاب 00:01:46
192 21:19:25 کلیپ ایران 00:07:35
193 21:27:00 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
194 21:28:16 سبک زندگی 00:02:17
195 21:30:33 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
196 21:31:22 لئون 00:02:40
197 21:34:02 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 20 00:25:30
198 21:59:32 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:28


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها