جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 آرم استیشن نهال به پویا 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:32 ترو ترو 00:03:33
6 08:10:05 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:50 ترانه‌های اتل متل - راستگویی 00:03:18
8 08:14:08 تیزر مهدپویا 00:01:00
9 08:15:08 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
10 08:15:28 هشت‌پانوردها - قسمت 21 00:12:05
11 08:27:33 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
12 08:29:03 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
13 08:30:18 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
14 08:30:38 خدا چه آفریده-1 - قسمت 15 00:09:44
15 08:40:22 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
16 08:40:48 یاپ یاپس 00:02:15
17 08:43:03 کاردستی‌های مهدپویا-برنامه تغذیه روزانه 00:01:40
18 08:44:43 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
19 08:45:03 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 24 00:12:04
20 08:57:07 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:57:42 کلیپ ماهی-2 00:02:10
22 08:59:52 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
23 09:00:12 ماجراهای بهادر - قسمت 8 00:11:15
24 09:11:27 کلیپ نمره بیست 00:01:52
25 09:13:19 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
26 09:13:41 تیزر مهدپویا 00:01:00
27 09:14:41 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
28 09:15:01 ماجراهای عمو رولی - قسمت 61 00:14:14
29 09:29:15 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
30 09:30:19 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
31 09:30:39 قصه‌های ریرا - قسمت 50 00:10:35
32 09:41:14 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
33 09:41:34 بندبندی‌ها 00:01:37
34 09:43:11 کلیپ‌های مهدپویا- پخت نان‎ 00:02:02
35 09:45:13 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
36 09:45:33 نیک و نیکو-2 - قسمت 8 00:12:34
37 09:58:07 اعلام برنامه 00:00:35
38 09:58:42 اوم نوم 00:01:08
39 09:59:50 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
40 10:00:10 ببعی-3 - قسمت 19 00:08:23
41 10:08:33 آرم استیشن روز 00:00:20
42 10:08:53 مولانگ 00:03:27
43 10:12:20 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
44 10:13:50 تیزر مهدپویا 00:01:00
45 10:14:50 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
46 10:15:10 هشت‌پانوردها - قسمت 22 00:12:05
47 10:27:15 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
48 10:27:35 کلیپ پروانه کوچولو 00:02:25
49 10:30:00 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
50 10:30:20 خدا چه آفریده-1 - قسمت 16 00:08:59
51 10:39:19 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
52 10:39:45 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
53 10:41:45 کلیپ دوستم با طبیعت 00:02:08
54 10:43:53 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
55 10:45:08 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
56 10:45:28 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 25 00:11:50
57 10:57:18 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
58 10:57:27 کلیپ درخت-2 00:02:44
59 11:00:11 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
60 11:00:31 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 105 01:15:40
61 12:16:11 اعلام برنامه 00:00:35
62 12:16:46 کلیپ باغ قشنگ 00:04:27
63 12:21:13 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
64 12:22:43 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
65 12:23:58 ماموک 00:03:12
66 12:27:10 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
67 12:27:30 کاردستی‌های مهدپویا-جا مدادی‎ 00:02:16
68 12:29:46 آرم تایم (پینگو) 00:00:20
69 12:30:06 پینگو - قسمت 23 00:06:28
70 12:36:34 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
71 12:36:58 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
72 12:39:47 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
73 12:41:17 تیزر مهدپویا 00:01:00
74 12:42:17 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
75 12:42:26 یاپ یاپس 00:02:14
76 12:44:40 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
77 12:45:00 قصه‌های ریرا - قسمت 49 00:09:58
78 12:54:58 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
79 12:55:20 دیپ‌داپ 00:02:53
80 12:58:13 وله رگلاژ 00:00:37
81 12:58:50 جشن نماز 00:05:10
82 13:04:00 جشن نماز 00:05:51
83 13:09:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
84 13:10:11 مولانگ 00:03:19
85 13:13:30 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
86 13:14:45 تیزر مهدپویا 00:01:00
87 13:15:45 ترانه‌های اتل متل - بی‌بی و عروسک 00:03:56
88 13:19:41 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
89 13:20:03 شن‌دونه‌ها 00:04:38
90 13:24:41 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
91 13:24:50 باهم‌بازی 00:03:25
92 13:28:15 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
93 13:28:38 اوم نوم 00:01:02
94 13:29:40 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
95 13:30:00 نیک و نیکو-2 - قسمت 7 00:12:44
96 13:42:44 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
97 13:43:04 کلیپ ماهی-3 00:01:49
98 13:44:53 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
99 13:45:13 ببعی-3 - قسمت 18 00:09:04
100 13:54:17 کلیپ‌های مهدپویا- مزه‌ها-2 00:02:50
101 13:57:07 بندبندی‌ها 00:01:32
102 13:58:39 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
103 13:58:55 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:05
104 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
105 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
106 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:04
107 14:07:08 آرم تایم (سینمایی بامبی-2) 00:00:20
108 14:07:28 سینمایی بامبی-2 00:58:36
109 15:06:04 آرم تایم (پروفسور بالتازار) 00:00:20
110 15:06:24 پروفسور بالتازار 00:08:28
111 15:14:52 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
112 15:15:12 شکرستان-4 00:15:16
113 15:30:28 آرم تایم (میوسیا) 00:00:20
114 15:30:48 میوسیا - قسمت 11 00:10:28
115 15:41:16 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
116 15:42:34 تیزر روزها 00:01:25
117 15:43:59 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
118 15:45:07 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
119 15:45:27 باگز خرگوشه - قسمت 6 00:11:20
120 15:56:47 اعلام برنامه 00:00:50
121 15:57:37 مزه_خلاقیت - قسمت پاکت 00:02:08
122 15:59:45 آرم تایم (گولوبولا) 00:00:20
123 16:00:05 گولوبولا-3 - قسمت 59 00:16:15
124 16:16:20 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
125 16:17:09 تیزر رویاسوار 00:01:25
126 16:18:34 بره ناقلا 00:06:54
127 16:25:28 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
128 16:25:50 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
129 16:28:52 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:10
130 16:30:02 آرم تایم (کتاب وحش) 00:00:20
131 16:30:22 کتاب وحش - قسمت 16 00:20:55
132 16:51:17 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
133 16:51:39 نظر شما چیه؟ 00:04:52
134 16:56:31 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
135 16:57:42 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:16
136 16:59:58 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
137 17:00:18 گروه شب نقاب - قسمت 9 00:23:39
138 17:23:57 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
139 17:24:27 اعلام برنامه 00:00:55
140 17:25:22 کلیپ بسم الله 00:03:33
141 17:28:55 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
142 17:29:17 تیزر عمار یاسر 00:00:40
143 17:29:57 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
144 17:30:17 ماشیناسورها - قسمت 31 00:22:42
145 17:52:59 اعلام برنامه 00:00:50
146 17:53:49 مزه_طبیعت - قسمت پروانه‌ها-2 00:01:55
147 17:55:44 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
148 17:56:05 برنارد 00:02:59
149 17:59:04 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
150 18:00:11 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
151 18:00:31 خوش‌مزه-2 - قسمت 27 00:21:52
152 18:22:23 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
153 18:23:39 تیزر روزها 00:01:25
154 18:25:04 گروه تحقیق 00:04:14
155 18:29:18 تیزر کروناز 00:00:55
156 18:30:13 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:20
157 18:30:33 رویاسوار - قسمت 31 00:22:47
158 18:53:20 اعلام برنامه 00:00:55
159 18:54:15 کلیپ سرزمین من 00:03:47
160 18:58:02 آنونس مجموعه گروه شب نقاب 00:01:20
161 18:59:22 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
162 18:59:52 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
163 19:00:12 مهارت‌های زندگی - قسمت 412 00:12:05
164 19:12:17 آنونس مجموعه کتاب وحش 00:01:14
165 19:13:31 تیزر روزها 00:01:25
166 19:14:56 آرم تایم (خروس زیرک، روباه کلک) 00:00:20
167 19:15:16 خروس زیرک، روباه کلک-3 - قسمت 6 00:11:50
168 19:27:06 موسیقی فیلم ملاقات با رابینسون‌ها 00:01:59
169 19:29:05 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
170 19:30:16 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
171 19:30:36 قلعه هزار اردک - قسمت 47 00:20:46
172 19:51:22 اعلام برنامه 00:00:50
173 19:52:12 کلیپ فرشته های نجات 00:03:50
174 19:56:02 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
175 19:56:24 مورف 00:01:42
176 19:58:06 تیزر گروه شب نقاب 00:01:46
177 19:59:52 آرم تایم (مبارزان کهکشانی) 00:00:20
178 20:00:12 مبارزان کهکشانی - قسمت 5 00:19:52
179 20:20:04 تیزر عمار یاسر 00:00:40
180 20:20:44 رود رانر 00:05:47
181 20:26:31 تیزر رویاسوار 00:01:25
182 20:27:56 تیزر روزها 00:01:25
183 20:29:21 وله رگلاژ 00:00:39
184 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:12:00
185 20:42:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:14:00
186 20:56:00 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
187 20:57:18 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:36
188 20:59:54 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
189 21:00:14 سونیک - قسمت 6 00:10:46
190 21:11:00 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
191 21:12:16 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
192 21:13:05 کلیپ قاصدک 00:03:20
193 21:16:25 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
194 21:16:46 بره ناقلا 00:06:50
195 21:23:36 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
196 21:24:43 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
197 21:25:54 نظر شما چیه؟ 00:05:04
198 21:30:58 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
199 21:31:20 گروه تحقیق 00:03:37
200 21:34:57 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
201 21:35:27 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
202 21:35:49 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 21 00:23:56
203 21:59:45 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:15


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها