جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
3 08:02:00 تلاوت قرآن 00:06:29
4 08:08:29 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:08:49 مولانگ 00:03:09
6 08:11:58 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:12:43 یاپ یاپس 00:02:15
8 08:14:58 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
9 08:15:18 هشت‌پانوردها - قسمت 25 00:12:05
10 08:27:23 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
11 08:27:43 دیپ‌داپ 00:02:30
12 08:30:13 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
13 08:30:33 خدا چه آفریده-1 - قسمت 19 00:10:09
14 08:40:42 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
15 08:41:06 ترو ترو 00:03:36
16 08:44:42 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
17 08:45:02 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 28 00:11:42
18 08:56:44 اعلام برنامه 00:00:35
19 08:57:19 مولانگ 00:02:44
20 09:00:03 آرم تایم (قصه‌های جورواجور) 00:00:20
21 09:00:23 قصه‌های جورواجور - قسمت 24 00:12:54
22 09:13:17 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
23 09:13:43 اوم نوم 00:01:09
24 09:14:52 آرم تایم (کیت و کیت بازیگوش) 00:00:20
25 09:15:12 کیت و کیت بازیگوش - قسمت 03 00:05:01
26 09:20:13 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
27 09:20:37 ماجراهای سعید 00:05:03
28 09:25:40 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
29 09:26:06 ترو ترو 00:03:36
30 09:29:42 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
31 09:30:02 شهر قصه - قسمت 110 00:08:26
32 09:38:28 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
33 09:38:50 ماجراهای جنگل 00:04:50
34 09:43:40 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:05
35 09:44:45 آرم تایم (ماجراهای عمورولی) 00:00:20
36 09:45:05 ماجراهای عمورولی - قسمت 65 00:13:03
37 09:58:08 اعلام برنامه 00:00:35
38 09:58:43 اوم نوم 00:01:08
39 09:59:51 آرم تایم (منم بچه مسلمان) 00:00:20
40 10:00:11 منم بچه مسلمان - قسمت 8 00:40:36
41 10:40:47 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
42 10:41:07 ماجراهای سعید 00:03:41
43 10:44:48 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
44 10:45:08 نیک و نیکو - قسمت 12 00:12:05
45 10:57:13 اعلام برنامه 00:00:45
46 10:57:58 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
47 10:59:58 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
48 11:00:18 ببعی-3 - قسمت 23 00:08:50
49 11:09:08 نقاشی کنیم 00:00:55
50 11:10:03 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
51 11:10:56 شن‌دونه‌ها 00:04:04
52 11:15:00 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
53 11:15:20 هشت‌پانوردها - قسمت 26 00:12:05
54 11:27:25 اعلام برنامه 00:00:35
55 11:28:00 یاپ یاپس 00:02:15
56 11:30:15 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
57 11:30:35 خدا چه آفریده؟ - قسمت 20 00:10:15
58 11:40:50 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
59 11:41:12 ماجراهای جنگل 00:04:16
60 11:45:28 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
61 11:45:48 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 29 00:11:50
62 11:57:38 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
63 11:57:54 یاپ یاپس 00:02:02
64 11:59:56 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
65 12:00:16 دوستان جنگل - قسمت 2 00:07:59
66 12:08:15 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
67 12:08:35 مولانگ 00:03:27
68 12:12:02 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
69 12:12:11 ماموک 00:03:06
70 12:15:17 آرم تایم (کیت و کیت بازیگوش) 00:00:20
71 12:15:37 کیت و کیت بازیگوش - قسمت 4 00:05:00
72 12:20:37 آرم استیشن توپ 00:00:23
73 12:21:00 شن‌دونه‌ها 00:04:22
74 12:25:22 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
75 12:25:46 ماجراهای سعید 00:04:33
76 12:30:19 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
77 12:30:39 شهر قصه - قسمت 109 00:12:10
78 12:42:49 ترو ترو 00:03:33
79 12:46:22 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
80 12:46:44 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
81 12:48:44 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
82 12:49:04 ماموک 00:03:04
83 12:52:08 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
84 12:53:23 ماجراهای جنگل 00:04:46
85 12:58:09 وله رگلاژ 00:00:26
86 12:58:35 جشن نماز 00:06:25
87 13:05:00 جشن نماز 00:05:42
88 13:10:42 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
89 13:10:51 یاپ یاپس 00:02:15
90 13:13:06 انیمیشن کسی آن زیر هست 00:06:11
91 13:19:17 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
92 13:19:39 دیپ‌داپ 00:02:55
93 13:22:34 آقای موش‌کور خانه نیست 00:05:19
94 13:27:53 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
95 13:28:19 بندبندی‌ها 00:01:37
96 13:29:56 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
97 13:30:16 نیک و نیکو - قسمت 11 00:12:36
98 13:42:52 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
99 13:43:45 نقاشی کنیم 00:00:55
100 13:44:40 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
101 13:45:00 ببعی-3 - قسمت 22 00:08:58
102 13:53:58 آرم استیشن توپ 00:00:23
103 13:54:21 ماجراهای سعید 00:05:39
104 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
105 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:00
106 14:02:33 تلاوت قرآن 00:03:48
107 14:06:21 وله شهادت امام صادق (ع) 00:00:26
108 14:06:47 آرم تایم (سینمایی دوما) 00:00:20
109 14:07:07 تیزر پف فیلم - قبل از سینمایی 00:04:40
110 14:11:47 سینمایی دوما 01:25:47
111 15:37:34 تیزر پف فیلم - بعد از سینمایی 00:02:35
112 15:40:09 وله شهادت امام صادق (ع) 00:00:50
113 15:40:59 کلیپ شهادت امام صادق (ع) 00:01:50
114 15:42:49 گنجینه 00:02:33
115 15:45:22 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
116 15:45:44 فانوس 00:08:09
117 15:53:53 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
118 15:54:29 لذت دانایی 00:05:46
119 16:00:15 آرم تایم (گولوبولا) 00:00:20
120 16:00:35 گولوبولا-3 - قسمت 61 00:14:28
121 16:15:03 وله شهادت امام صادق (ع) 00:00:25
122 16:15:28 کلیپ شهادت امام صادق (ع) 00:01:10
123 16:16:38 آنونس مجموعه ماشینانسورها 00:01:18
124 16:17:56 تیزر مل‌مل 00:01:04
125 16:19:00 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
126 16:19:36 دزد ناشی 00:01:30
127 16:21:06 آنونس مجموعه گروه شب نقاب 00:01:20
128 16:22:26 وله شهادت امام صادق (ع) 00:00:50
129 16:23:16 کلیپ شهادت امام صادق (ع) 00:01:50
130 16:25:06 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
131 16:25:42 لذت دانایی 00:04:02
132 16:29:44 آرم تایم (کتاب وحش) 00:00:20
133 16:30:04 کتاب وحش - قسمت 18 00:21:15
134 16:51:19 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
135 16:52:14 سبک زندگی 00:02:08
136 16:54:22 آنونس مجموعه گروه شب نقاب 00:01:20
137 16:55:42 تیزر مل‌مل 00:01:04
138 16:56:46 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
139 16:57:03 آنونس مجموعه ماشینانسورها 00:01:18
140 16:58:21 گنجینه 00:01:13
141 16:59:34 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
142 16:59:54 گروه شب نقاب - قسمت 11 00:23:56
143 17:23:50 اعلام برنامه 00:00:55
144 17:24:45 وله شهادت امام صادق (ع) 00:00:25
145 17:25:10 کلیپ شهادت امام صادق (ع) 00:01:49
146 17:26:59 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
147 17:27:35 تیزر مل‌مل 00:01:04
148 17:28:39 دزد ناشی 00:01:09
149 17:29:48 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
150 17:30:08 ماشیناسورها - قسمت 33 00:22:49
151 17:52:57 اعلام برنامه 00:00:50
152 17:53:47 سبک زندگی 00:02:17
153 17:56:04 آنونس مجموعه گروه شب نقاب 00:01:19
154 17:57:23 وله شهادت امام صادق (ع) 00:00:50
155 17:58:13 کلیپ شهادت امام صادق (ع) 00:01:10
156 17:59:23 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
157 17:59:33 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
158 18:00:03 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
159 18:00:23 خوش‌مزه-2 - قسمت 29 00:21:14
160 18:21:37 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
161 18:22:04 سبک زندگی 00:01:50
162 18:23:54 آنونس مجموعه گروه شب نقاب 00:01:20
163 18:25:14 وله شهادت امام صادق (ع) 00:00:26
164 18:25:40 کلیپ شهادت امام صادق (ع) 00:01:50
165 18:27:30 آنونس مجموعه ماشینانسورها 00:01:18
166 18:28:48 گنجینه 00:01:01
167 18:29:49 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:20
168 18:30:09 رویاسوار - قسمت 33 00:22:34
169 18:52:43 اعلام برنامه 00:00:55
170 18:53:38 فانوس 00:06:33
171 19:00:11 آرم تایم (اندرسون و قصه‌هایش) 00:00:20
172 19:00:31 اندرسون و قصه‌هایش 00:10:00
173 19:10:31 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:21
174 19:10:52 برنارد 00:03:08
175 19:14:00 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
176 19:14:17 وله شهادت امام صادق (ع) 00:00:50
177 19:15:07 کلیپ شهادت امام صادق (ع) 00:01:10
178 19:16:17 فانوس 00:07:44
179 19:24:01 آنونس مجموعه کتاب وحش 00:01:14
180 19:25:15 لذت دانایی 00:04:47
181 19:30:02 آرم تایم (ماجراهای بلینکی‌بیل) 00:00:20
182 19:30:22 ماجراهای بلینکی‌بیل - قسمت 6 00:11:49
183 19:42:11 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
184 19:42:47 تیزر مل‌مل 00:01:04
185 19:43:51 آنونس مجموعه گروه شب نقاب 00:01:19
186 19:45:10 آرم تایم (کتاب جنگل) 00:00:20
187 19:45:30 کتاب جنگل - گردش در طبیعت - قسمت 6 00:12:00
188 19:57:30 اعلام برنامه 00:00:50
189 19:58:20 دزد ناشی 00:01:30
190 19:59:50 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
191 20:00:07 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
192 20:00:27 دالتون‌ها-2 - قسمت 8 00:19:23
193 20:19:50 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
194 20:20:12 تیزر مل‌مل 00:01:04
195 20:21:16 آنونس مجموعه ماشینانسورها 00:01:18
196 20:22:34 برنارد 00:03:06
197 20:25:40 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
198 20:26:07 وله شهادت امام صادق (ع) 00:00:50
199 20:26:57 کلیپ شهادت امام صادق (ع) 00:01:50
200 20:28:47 وله رگلاژ 00:01:13
201 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:14:00
202 20:44:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:16:00
203 21:00:00 آرم تایم (روزها) 00:00:20
204 21:00:20 روزها - قسمت 3 00:21:05
205 21:21:25 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
206 21:22:41 تیزر رویاسوار 00:01:25
207 21:24:06 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
208 21:24:42 کلیپ بازگشایی ایوان طلا 00:02:03
209 21:26:45 لئون 00:02:40
210 21:29:25 تیزر مل‌مل 00:01:04
211 21:30:29 کلیپ سرزمین من 00:03:47
212 21:34:16 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 25 00:24:59
213 21:59:15 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:45


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها