جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:06:29
4 08:09:00 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:09:20 کلیپ‌های مهدپویا- ورزش 00:02:09
6 08:11:29 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:12:14 دیپ‌داپ 00:02:48
8 08:15:02 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
9 08:15:22 هشت‌پانوردها - قسمت 27 00:11:31
10 08:26:53 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
11 08:28:08 بندبندی‌ها 00:01:37
12 08:29:45 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
13 08:30:05 خدا چه آفریده؟ - قسمت 21 00:10:24
14 08:40:29 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
15 08:40:45 کلیپ دو دوست 00:02:38
16 08:43:23 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
17 08:43:43 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
18 08:44:47 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
19 08:45:07 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 30 00:11:41
20 08:56:48 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:57:23 ماموک 00:02:58
22 09:00:21 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
23 09:00:41 قصه‌های ریرا - قسمت 54 00:10:25
24 09:11:06 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
25 09:11:15 ترانه‌های اتل متل - خورشید 00:03:43
26 09:14:58 آرم تایم (کیت و کیت بازیگوش) 00:00:20
27 09:15:18 کیت و کیت بازیگوش - قسمت 5 00:04:59
28 09:20:17 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
29 09:21:32 باهم‌بازی 00:03:25
30 09:24:57 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
31 09:26:27 کلیپ شاپرک 00:03:19
32 09:29:46 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
33 09:30:06 شهر قصه - قسمت 112 00:10:41
34 09:40:47 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
35 09:41:11 یاپ یاپس 00:02:15
36 09:43:26 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
37 09:43:46 بندبندی‌ها 00:01:20
38 09:45:06 آرم تایم (ماجراهای عمورولی) 00:00:20
39 09:45:26 ماجراهای عمورولی - قسمت 67 00:14:01
40 09:59:27 اعلام برنامه 00:00:35
41 10:00:02 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
42 10:00:22 مهدپویا - قسمت 7 00:23:02
43 10:23:24 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
44 10:24:54 ماجراهای سعید 00:05:03
45 10:29:57 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
46 10:30:17 نیک و نیکو - قسمت 14 00:12:18
47 10:42:35 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
48 10:42:44 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
49 10:45:01 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
50 10:45:21 ببعی-3 - قسمت 25 00:08:53
51 10:54:14 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
52 10:54:34 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
53 10:56:57 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
54 10:57:06 مولانگ 00:02:44
55 10:59:50 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
56 11:00:10 هشت‌پانوردها - قسمت 28 00:12:05
57 11:12:15 آرم استیشن روز 00:00:20
58 11:12:35 دیپ‌داپ 00:02:32
59 11:15:07 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
60 11:15:27 خدا چه آفریده؟ - قسمت 22 00:10:52
61 11:26:19 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
62 11:26:39 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
63 11:29:43 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
64 11:30:03 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 31 00:11:55
65 11:41:58 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
66 11:42:51 یاپ یاپس 00:02:15
67 11:45:06 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
68 11:45:26 قصه‌های ریرا - قسمت 55 00:10:24
69 11:55:50 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
70 11:55:59 شن‌دونه‌ها 00:03:46
71 11:59:45 آرم تایم (کیت و کیت بازیگوش) 00:00:20
72 12:00:05 کیت و کیت بازیگوش - قسمت 6 00:05:01
73 12:05:06 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
74 12:05:32 ترانه‌های اتل متل - علی کوچولو و پروانه 00:06:22
75 12:11:54 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
76 12:13:24 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
77 12:15:24 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
78 12:15:44 دوستان جنگل - قسمت 4 00:06:32
79 12:22:16 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
80 12:22:40 ترو ترو 00:03:36
81 12:26:16 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
82 12:27:09 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
83 12:30:07 آرم تایم (حیوانات ماشینی) 00:00:20
84 12:30:27 حیوانات ماشینی - قسمت 65 00:10:44
85 12:41:11 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
86 12:41:33 ماجراهای جنگل 00:04:35
87 12:46:08 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
88 12:47:01 ترانه‌های اتل متل - همسایه 00:04:13
89 12:51:14 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
90 12:52:44 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:05
91 12:53:49 باهم‌بازی 00:03:24
92 12:57:13 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
93 12:58:43 اوم نوم 00:01:08
94 12:59:51 وله رگلاژ 00:00:19
95 13:00:10 جشن نماز 00:05:50
96 13:06:00 جشن نماز 00:05:53
97 13:11:53 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
98 13:12:13 کلیپ نمره بیست 00:01:52
99 13:14:05 نقاشی کنیم 00:00:55
100 13:15:00 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
101 13:15:20 مهدپویا - قسمت 6 00:22:28
102 13:37:48 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
103 13:38:12 شن‌دونه‌ها 00:04:18
104 13:42:30 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
105 13:42:56 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
106 13:44:56 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
107 13:45:16 ببعی-3 - قسمت 24 00:09:16
108 13:54:32 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
109 13:54:56 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
110 13:56:11 کلیپ توپ 00:02:19
111 13:58:30 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
112 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
113 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
114 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:34
115 14:06:38 آرم تایم (سینمایی لوک خوش‌شانس) 00:00:20
116 14:06:58 سینمایی لوک خوش‌شانس 01:18:36
117 15:25:34 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
118 15:26:01 تیزر مل‌مل 00:01:04
119 15:27:05 لئون 00:02:39
120 15:29:44 آرم تایم (پسر شجاع) 00:00:20
121 15:30:04 پسر شجاع - قسمت 42 00:22:18
122 15:52:22 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
123 15:52:58 کلیپ آبشار عاطفه‌ها 00:03:27
124 15:56:25 تیزر مل‌مل 00:01:04
125 15:57:29 آنونس مجموعه ماشینانسورها 00:01:18
126 15:58:47 کدو بدو 00:01:17
127 16:00:04 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
128 16:00:24 مهارت‌های زندگی - قسمت 414 00:13:20
129 16:13:44 تیزر مل‌مل 00:01:04
130 16:14:48 آرم تایم (خروس زیرک، روباه کلک) 00:00:20
131 16:15:08 خروس زیرک، روباه کلک - قسمت 8 00:12:19
132 16:27:27 آنونس مجموعه گروه شب نقاب 00:01:20
133 16:28:47 موسیقی فیلم عصر یخبندان-5 00:01:00
134 16:29:47 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
135 16:30:07 قلعه هزار اردک - قسمت 49 00:20:31
136 16:50:38 اعلام برنامه 00:00:55
137 16:51:33 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
138 16:51:50 کلیپ از تو ممنونم 00:03:19
139 16:55:09 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
140 16:55:39 گروه تحقیق 00:04:14
141 16:59:53 آرم تایم (مبارزان کهکشانی) 00:00:20
142 17:00:13 مبارزان کهکشانی - قسمت 7 00:20:12
143 17:20:25 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
144 17:21:01 کلیپ بسم الله 00:03:33
145 17:24:34 اعلام برنامه 00:00:50
146 17:25:24 برنارد 00:03:03
147 17:28:27 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
148 17:28:44 تیزر مل‌مل 00:01:04
149 17:29:48 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
150 17:30:08 سونیک - قسمت 8 00:10:15
151 17:40:23 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
152 17:40:50 رود رانر 00:08:34
153 17:49:24 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
154 17:50:31 شکر تی وی 00:02:18
155 17:52:49 تیزر مل‌مل 00:01:04
156 17:53:53 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
157 17:54:05 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
158 17:55:28 نظر شما چیه؟ 00:04:35
159 18:00:03 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
160 18:00:23 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 92 00:19:44
161 18:20:07 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
162 18:20:29 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
163 18:22:51 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
164 18:23:08 خال‌خالی 00:03:46
165 18:26:54 تیزر مل‌مل 00:01:04
166 18:27:58 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
167 18:28:19 دزد ناشی 00:01:27
168 18:29:46 آرم تایم (مهاجران) 00:00:20
169 18:30:06 مهاجران - قسمت 22 00:22:23
170 18:52:29 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
171 18:53:07 تیزر مل‌مل 00:01:04
172 18:54:11 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خودرا آموزش دهیم-1 00:01:50
173 18:56:01 تیزر کروناز 00:01:00
174 18:57:01 لئون 00:02:39
175 18:59:40 آرم تایم(مهارت‌های زندگی) 00:00:20
176 19:00:00 مهارت‌های زندگی - قسمت 413 00:14:14
177 19:14:14 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
178 19:14:41 آرم تایم (خروس زیرک، روباه کلک) 00:00:20
179 19:15:01 خروس زیرک، روباه کلک - قسمت 7 00:12:07
180 19:27:08 تیزر مل‌مل 00:01:04
181 19:28:12 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
182 19:29:29 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
183 19:30:18 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
184 19:30:38 قلعه هزار اردک - قسمت 48 00:20:31
185 19:51:09 تیزر مل‌مل 00:01:04
186 19:52:13 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
187 19:52:51 تیزر کروناز 00:01:02
188 19:53:53 کلیپ بازگشایی ایوان طلا 00:02:03
189 19:55:56 اعلام برنامه 00:00:50
190 19:56:46 گروه تحقیق 00:03:37
191 20:00:23 آرم تایم (مبارزان کهکشانی) 00:00:20
192 20:00:43 مبارزان کهکشانی - قسمت 6 00:21:07
193 20:21:50 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
194 20:22:26 لذت دانایی 00:05:04
195 20:27:30 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
196 20:27:52 تیزر مل‌مل 00:01:04
197 20:28:56 وله رگلاژ 00:01:04
198 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:14:00
199 20:44:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:16:00
200 21:00:00 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
201 21:00:20 سونیک - قسمت 7 00:11:09
202 21:11:29 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
203 21:11:51 کلیپ ایران 00:07:35
204 21:19:26 شکرستان 00:02:44
205 21:22:10 آرم استیشن ماشین 00:00:14
206 21:22:24 بره ناقلا 00:06:50
207 21:29:14 تیزر مل‌مل 00:01:04
208 21:30:18 ترافیک 00:02:15
209 21:32:33 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
210 21:34:32 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
211 21:34:54 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 27 00:24:28
212 21:59:22 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:38


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها