جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 آرم استیشن نهال به پویا 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:02
4 08:05:33 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:05:53 ترو ترو 00:03:35
6 08:09:28 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:13 کلیپ درخت-2 00:02:44
8 08:12:57 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
9 08:14:12 تیزر مهدپویا 00:01:00
10 08:15:12 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
11 08:15:32 هشت‌پانوردها - قسمت 28 00:12:05
12 08:27:37 آرم استیشن روز 00:00:20
13 08:27:57 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
14 08:29:57 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
15 08:30:17 خدا چه آفریده-1 - قسمت 22 00:10:52
16 08:41:09 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
17 08:41:31 یاپ یاپس 00:02:15
18 08:43:46 تیزر پیشگیری کرونا 00:00:58
19 08:44:44 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
20 08:45:04 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 31 00:11:55
21 08:56:59 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:57:34 کلیپ پروانه کوچولو 00:02:25
23 08:59:59 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
24 09:00:19 ماجراهای بهادر - قسمت 12 00:10:38
25 09:10:57 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-2 00:02:03
26 09:13:00 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
27 09:14:30 نقاشی کنیم 00:00:49
28 09:15:19 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
29 09:15:39 ماجراهای عمو رولی - قسمت 68 00:11:44
30 09:27:23 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
31 09:27:43 کلیپ دوستم با طبیعت 00:02:08
32 09:29:51 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
33 09:30:11 قصه‌های ریرا - قسمت 56 00:10:23
34 09:40:34 تیزر مهدپویا 00:01:00
35 09:41:34 بندبندی‌ها 00:01:37
36 09:43:11 کلیپ ماهی-3 00:01:49
37 09:45:00 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
38 09:45:20 نیک و نیکو-2 - قسمت 15 00:12:13
39 09:57:33 اعلام برنامه 00:00:35
40 09:58:08 اوم نوم 00:01:00
41 09:59:08 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:05
42 10:00:13 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
43 10:00:33 ببعی-3 - قسمت 26 00:08:38
44 10:09:11 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
45 10:09:20 مولانگ 00:03:13
46 10:12:33 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
47 10:14:03 تیزر مهدپویا 00:01:00
48 10:15:03 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
49 10:15:23 هشت‌پانوردها - قسمت 29 00:12:05
50 10:27:28 کلیپ‌های مهدپویا- گیاهان-2‎ 00:02:12
51 10:29:40 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
52 10:30:00 خدا چه آفریده-1 - قسمت 23 00:09:40
53 10:39:40 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
54 10:40:06 دیپ‌داپ 00:02:55
55 10:43:01 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
56 10:43:24 کلیپ سلام 00:01:22
57 10:44:46 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
58 10:45:06 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 32 00:11:38
59 10:56:44 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
60 10:56:53 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
61 10:58:53 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
62 11:00:08 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
63 11:00:28 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 109 01:24:33
64 12:25:01 اعلام برنامه 00:00:35
65 12:25:36 بندبندی‌ها 00:01:21
66 12:26:57 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
67 12:29:46 آرم تایم (کیت و کیت بازیگوش) 00:00:20
68 12:30:06 کیت و کیت بازیگوش - قسمت 7 00:05:00
69 12:35:06 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
70 12:35:30 کلیپ باغ قشنگ 00:04:27
71 12:39:57 تیزر مهدپویا 00:01:00
72 12:40:57 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
73 12:41:19 مولانگ 00:03:27
74 12:44:46 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
75 12:45:06 قصه‌های ریرا - قسمت 55 00:10:24
76 12:55:30 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
77 12:55:46 ماموک 00:03:00
78 12:58:46 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
79 13:00:16 وله رگلاژ 00:00:34
80 13:00:50 جشن نماز 00:05:10
81 13:06:00 جشن نماز 00:05:51
82 13:11:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
83 13:12:11 یاپ یاپس 00:02:15
84 13:14:26 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
85 13:15:41 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
86 13:16:45 ترانه‌های اتل متل - راستگویی 00:03:18
87 13:20:03 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
88 13:20:25 ماجراهای جنگل 00:04:42
89 13:25:07 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
90 13:25:16 باهم‌بازی 00:03:12
91 13:28:28 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
92 13:28:51 اوم نوم 00:01:02
93 13:29:53 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
94 13:30:13 نیک و نیکو-2 - قسمت 14 00:12:18
95 13:42:31 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
96 13:42:51 کلیپ ماهی-2 00:02:10
97 13:45:01 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
98 13:45:21 ببعی-3 - قسمت 25 00:08:53
99 13:54:14 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
100 13:54:38 دیپ‌داپ 00:02:52
101 13:57:30 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
102 13:59:00 تیزر مهدپویا 00:01:00
103 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
104 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
105 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:15
106 14:06:19 آرم تایم (سینمایی سیاه‌گوش گمشده) 00:00:20
107 14:06:39 سینمایی سیاه‌گوش گمشده 01:25:15
108 15:31:54 آرم تایم (میوسیا) 00:00:20
109 15:32:14 میوسیا - قسمت 13 00:11:03
110 15:43:17 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
111 15:43:38 تیزر مل‌مل 00:01:04
112 15:44:42 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
113 15:45:02 باگز خرگوشه - قسمت 8 00:10:41
114 15:55:43 اعلام برنامه 00:00:50
115 15:56:33 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
116 15:58:19 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:29
117 15:59:48 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
118 16:00:08 مل‌مل-5 - قسمت 148 00:55:00
119 16:55:08 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
120 16:55:57 تیزر روزها 00:01:25
121 16:57:22 آرم استیشن ماشین 00:00:14
122 16:57:36 ترافیک 00:02:12
123 16:59:48 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
124 17:00:08 گروه شب نقاب - قسمت 12 00:23:21
125 17:23:29 اعلام برنامه 00:00:55
126 17:24:24 کلیپ با هم که باشیم 00:04:47
127 17:29:11 تیزر مل‌مل 00:01:04
128 17:30:15 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
129 17:30:35 ماشیناسورها - قسمت 34 00:22:49
130 17:53:24 اعلام برنامه 00:00:50
131 17:54:14 مزه_خلاقیت - قسمت هواپیما 00:02:04
132 17:56:18 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
133 17:56:39 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:26
134 17:59:05 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
135 18:00:16 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
136 18:00:36 خوش‌مزه-2 - قسمت 30 00:21:47
137 18:22:23 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
138 18:23:39 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
139 18:24:46 رود رانر 00:03:37
140 18:28:23 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
141 18:28:45 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
142 18:29:45 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:20
143 18:30:05 رویاسوار - قسمت 34 00:20:57
144 18:51:02 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
145 18:51:57 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
146 18:54:59 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
147 18:55:21 برنارد 00:02:58
148 18:58:19 تیزر روزها 00:01:25
149 18:59:44 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
150 19:00:04 مهارت‌های زندگی - قسمت 414 00:13:20
151 19:13:24 تیزر مل‌مل 00:01:04
152 19:14:28 تیزر کروناز 00:00:47
153 19:15:15 آرم تایم (خروس زیرک، روباه کلک) 00:00:20
154 19:15:35 خروس زیرک، روباه کلک-3 - قسمت 8 00:12:19
155 19:27:54 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
156 19:29:44 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
157 19:30:04 قلعه هزار اردک - قسمت 49 00:20:31
158 19:50:35 اعلام برنامه 00:00:50
159 19:51:25 کلیپ بسم الله 00:03:33
160 19:54:58 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
161 19:55:20 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:20
162 19:57:40 رالف 00:01:03
163 19:58:43 تیزر رویاسوار 00:01:25
164 20:00:08 آرم تایم (مبارزان کهکشانی) 00:00:20
165 20:00:28 مبارزان کهکشانی - قسمت 7 00:22:23
166 20:22:51 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
167 20:23:12 مزه_طبیعت - قسمت پروانه‌ها-2 00:01:56
168 20:25:08 مورف 00:01:15
169 20:26:23 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
170 20:27:41 تیزر گروه شب نقاب 00:01:46
171 20:29:27 وله رگلاژ 00:00:33
172 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:15:00
173 20:45:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:13:00
174 20:58:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
175 20:58:22 تیزر جشنواره کتاب‌خوانی رضوی 00:00:49
176 20:59:11 تیزر مل‌مل 00:01:04
177 21:00:15 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
178 21:00:35 سونیک - قسمت 8 00:10:15
179 21:10:50 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
180 21:11:12 کلیپ آبشار عاطفه‌ها 00:03:26
181 21:14:38 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
182 21:15:54 تیزر روزها 00:01:25
183 21:17:19 بره ناقلا 00:06:49
184 21:24:08 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
185 21:24:18 نظر شما چیه؟ 00:04:45
186 21:29:03 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
187 21:30:10 موسیقی فیلم ملاقات با رابینسون‌ها 00:01:59
188 21:32:09 تیزر مل‌مل 00:01:04
189 21:33:13 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
190 21:34:13 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
191 21:34:35 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 28 00:25:10
192 21:59:45 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:15


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها