جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:11
4 08:06:42 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:02 کاردستی‌های مهدپویا-مسواک 00:02:34
6 08:09:36 کلیپ سلام 00:01:22
7 08:10:58 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:11:43 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
9 08:12:58 یاپ یاپس 00:02:15
10 08:15:13 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
11 08:15:33 هشت‌پانوردها - قسمت 31 00:12:04
12 08:27:37 آرم استیشن روز 00:00:20
13 08:27:57 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
14 08:29:57 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
15 08:30:17 خدا چه آفریده-1 - قسمت 25 00:10:10
16 08:40:27 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
17 08:41:57 ماموک 00:03:08
18 08:45:05 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
19 08:45:25 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 34 00:11:42
20 08:57:07 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:57:42 کلیپ پروانه 00:02:15
22 08:59:57 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
23 09:00:17 ماجراهای بهادر - قسمت 15 00:10:59
24 09:11:16 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
25 09:11:25 تیزر مهدپویا 00:01:00
26 09:12:25 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
27 09:14:42 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
28 09:15:02 ماجراهای عمو رولی - قسمت 71 00:14:06
29 09:29:08 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
30 09:29:28 نقاشی کنیم 00:00:50
31 09:30:18 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
32 09:30:38 قصه‌های ریرا - قسمت 59 00:10:04
33 09:40:42 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
34 09:41:35 کلیپ ریحانه 00:03:28
35 09:45:03 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
36 09:45:23 نیک و نیکو-2 - قسمت 18 00:12:21
37 09:57:44 اعلام برنامه 00:00:35
38 09:58:19 کاردستی‌های مهدپویا-زبان 00:01:51
39 10:00:10 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
40 10:00:30 ببعی-4 - قسمت 3 00:09:12
41 10:09:42 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
42 10:10:08 ترو ترو 00:03:30
43 10:13:38 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
44 10:13:47 تیزر مهدپویا 00:01:00
45 10:14:47 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
46 10:15:07 هشت‌پانوردها - قسمت 32 00:12:05
47 10:27:12 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
48 10:27:35 یاپ یاپس 00:02:15
49 10:29:50 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
50 10:30:10 خدا چه آفریده-1 - قسمت 26 00:10:40
51 10:40:50 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
52 10:42:50 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
53 10:42:59 کلیپ تابستان 00:02:09
54 10:45:08 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
55 10:45:28 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 35 00:11:55
56 10:57:23 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
57 10:57:43 کلیپ ماهی 00:02:10
58 10:59:53 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
59 11:00:13 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 112 01:19:02
60 12:19:15 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
61 12:19:31 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
62 12:20:46 ماجراهای جنگل 00:04:45
63 12:25:31 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
64 12:27:01 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:59
65 12:30:00 آرم تایم (کیت و کیت بازیگوش) 00:00:20
66 12:30:20 کیت و کیت بازیگوش - قسمت 10 00:09:29
67 12:39:49 تیزر مهدپویا 00:01:00
68 12:40:49 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
69 12:42:19 دیپ‌داپ 00:02:53
70 12:45:12 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
71 12:45:32 قصه‌های ریرا - قسمت 58 00:09:55
72 12:55:27 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
73 12:56:20 کلیپ ریحانه 00:03:28
74 12:59:48 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
75 13:00:52 وله رگلاژ 00:00:45
76 13:01:37 جشن نماز 00:05:23
77 13:07:00 جشن نماز 00:05:42
78 13:12:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
79 13:13:02 ترانه‌های اتل متل - علی کوچولو و پروانه 00:06:22
80 13:19:24 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
81 13:19:46 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
82 13:21:01 ماجراهای جنگل 00:04:28
83 13:25:29 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
84 13:25:38 باهم‌بازی 00:03:21
85 13:28:59 نقاشی کنیم 00:00:55
86 13:29:54 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
87 13:30:14 نیک و نیکو-2 - قسمت 17 00:12:20
88 13:42:34 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
89 13:42:56 تیزر مهدپویا 00:01:00
90 13:43:56 اوم نوم 00:00:51
91 13:44:47 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
92 13:45:07 ببعی-3 - قسمت 4 00:09:17
93 13:54:24 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
94 13:54:50 کلیپ ریحانه 00:03:28
95 13:58:18 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
96 13:58:38 بندبندی‌ها 00:01:22
97 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
98 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
99 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:48
100 14:07:09 آرم تایم (سینمایی شجاع) 00:00:20
101 14:07:29 سینمایی شجاع 01:18:02
102 15:25:31 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
103 15:25:43 کلیپ تبسم خورشید 1 00:04:18
104 15:30:01 وله روز دختر 00:00:24
105 15:30:25 آرم تایم (موش خبرنگار) 00:00:20
106 15:30:45 موش خبرنگار - قسمت 23 00:22:18
107 15:53:03 اعلام برنامه 00:00:50
108 15:53:53 دزد ناشی 00:01:18
109 15:55:11 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
110 15:55:23 کلیپ دست خدا 00:04:18
111 15:59:41 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
112 16:00:01 پاندای کونگ‌فو کار- پنجه‌های آتشین - قسمت 8 00:24:20
113 16:24:21 وله روز دختر 00:00:24
114 16:24:45 کلیپ ولادت حضرت معصومه (س) 00:03:10
115 16:27:55 تیزر مل‌مل 00:01:08
116 16:29:03 بره قهرمان 00:00:56
117 16:29:59 آرم تایم (ماجراهای بلینکی‌بیل) 00:00:20
118 16:30:19 ماجراهای بلینکی‌بیل - قسمت 8 00:12:03
119 16:42:22 کلیپ خواهر و برادری 00:02:57
120 16:45:19 آرم تایم (کتاب جنگل) 00:00:20
121 16:45:39 کتاب جنگل - گردش در طبیعت - قسمت 8 00:11:02
122 16:56:41 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
123 16:57:59 لئون 00:02:28
124 17:00:27 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
125 17:00:47 دالتون‌ها-2 - قسمت 10 00:19:48
126 17:20:35 اعلام برنامه 00:00:55
127 17:21:30 سرود روز دختر 00:03:08
128 17:24:38 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
129 17:24:48 گروه تحقیق 00:04:08
130 17:28:56 تیزر رویاسوار 00:01:25
131 17:30:21 آرم تایم (روزها) 00:00:20
132 17:30:41 روزها - قسمت 5 00:22:59
133 17:53:40 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
134 17:54:40 اعلام برنامه 00:00:50
135 17:55:30 کلیپ اونا ( روز دختر) 00:02:16
136 17:57:46 وله روز دختر 00:00:24
137 17:58:10 سبک زندگی 00:00:57
138 17:59:07 تیزر مل‌مل 00:01:08
139 18:00:15 آرم تایم (پرنده طلایی) 00:00:20
140 18:00:35 پرنده طلایی - قسمت 1و2 00:26:28
141 18:27:03 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:21
142 18:27:24 کلیپ خواهر و برادری 00:02:57
143 18:30:21 آرم تایم (آنه شرلی با موهای قرمز) 00:00:20
144 18:30:41 آنه شرلی با موهای قرمز - قسمت 36 00:25:29
145 18:56:10 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
146 18:56:32 سرود روز دختر 00:03:08
147 18:59:40 وله روز دختر 00:00:24
148 19:00:04 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
149 19:00:24 مل‌مل-5 - قسمت 149 00:56:18
150 19:56:42 کلیپ دست خدا 00:04:18
151 20:01:00 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
152 20:01:20 گروه شب نقاب - قسمت 13 00:23:55
153 20:25:15 آرم استیشن عید 00:00:17
154 20:25:32 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
155 20:27:31 تیزر رویاسوار 00:01:25
156 20:28:56 وله رگلاژ 00:01:04
157 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:15:00
158 20:45:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:12:00
159 20:57:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
160 20:57:22 سبک زندگی 00:01:44
161 20:59:06 تیزر مل‌مل 00:01:08
162 21:00:14 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
163 21:00:34 ماشیناسورها - قسمت 35 00:22:48
164 21:23:22 تیزر گروه شب نقاب 00:01:46
165 21:25:08 کلیپ سرزمین من 00:03:47
166 21:28:55 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
167 21:30:06 رود رانر 00:03:37
168 21:33:43 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:10
169 21:34:53 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
170 21:35:15 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 31 00:23:47
171 21:59:02 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:58


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها