جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:26
4 08:07:57 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:08:17 کلیپ سلام 00:01:22
6 08:09:39 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:24 ماموک 00:03:12
8 08:13:36 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
9 08:13:58 تیزر مهدپویا 00:01:00
10 08:14:58 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
11 08:15:18 هشت‌پانوردها - قسمت 31 00:12:05
12 08:27:23 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
13 08:27:47 یاپ یاپس 00:02:15
14 08:30:02 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
15 08:30:22 خدا چه آفریده-1 - قسمت 25 00:10:40
16 08:41:02 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
17 08:41:11 بندبندی‌ها 00:01:21
18 08:42:32 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
19 08:44:02 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
20 08:45:17 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
21 08:45:37 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 34 00:11:55
22 08:57:32 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:58:07 کلیپ تابستان 00:02:09
24 09:00:16 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
25 09:00:36 ماجراهای بهادر - قسمت 15 00:11:31
26 09:12:07 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
27 09:12:27 کلیپ‌های نوید و ندا 00:02:26
28 09:14:53 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
29 09:15:13 ماجراهای عمو رولی - قسمت 71 00:14:05
30 09:29:18 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
31 09:30:22 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
32 09:30:42 قصه‌های ریرا - قسمت 60 00:10:25
33 09:41:07 آرم استیشن روز 00:00:20
34 09:41:27 ترو ترو 00:03:36
35 09:45:03 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
36 09:45:23 نیک و نیکو-2 - قسمت 19 00:12:18
37 09:57:41 اعلام برنامه 00:00:35
38 09:58:16 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
39 10:00:16 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
40 10:00:36 ببعی-4 - قسمت 4 00:10:08
41 10:10:44 آرم استیشن روز 00:00:20
42 10:11:04 کلیپ بارون 00:04:03
43 10:15:07 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
44 10:15:27 هشت‌پانوردها - قسمت 33 00:12:05
45 10:27:32 تیزر مهدپویا 00:01:00
46 10:28:32 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
47 10:29:47 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
48 10:30:07 خدا چه آفریده-1 - قسمت 27 00:10:03
49 10:40:10 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
50 10:40:30 ماجراهای سعید 00:04:32
51 10:45:02 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
52 10:45:22 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 36 00:11:34
53 10:56:56 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
54 10:58:26 بندبندی‌ها 00:01:21
55 10:59:47 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
56 11:00:07 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 113 01:24:22
57 12:24:29 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
58 12:24:53 کلیپ چوپان و بره 00:02:24
59 12:27:17 اعلام برنامه 00:00:35
60 12:27:52 کاردستی‌های مهدپویا-قلک 00:02:29
61 12:30:21 آرم تایم (کیت و کیت بازیگوش) 00:00:20
62 12:30:41 کیت و کیت بازیگوش - قسمت 11 00:09:29
63 12:40:10 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
64 12:40:26 مولانگ 00:03:27
65 12:43:53 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
66 12:45:08 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
67 12:45:28 قصه‌های ریرا - قسمت 59 00:10:04
68 12:55:32 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
69 12:55:41 ماموک 00:03:06
70 12:58:47 تیزر مهدپویا 00:01:00
71 12:59:47 وله رگلاژ 00:00:48
72 13:00:35 جشن نماز 00:06:25
73 13:07:00 جشن نماز 00:05:42
74 13:12:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
75 13:13:02 کلیپ کبوتر 00:04:12
76 13:17:14 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
77 13:17:30 باهم‌بازی 00:03:14
78 13:20:44 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
79 13:22:14 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
80 13:23:18 شن‌دونه‌ها 00:04:27
81 13:27:45 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
82 13:28:07 بندبندی‌ها 00:01:37
83 13:29:44 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
84 13:30:04 نیک و نیکو-2 - قسمت 18 00:12:21
85 13:42:25 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
86 13:42:45 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
87 13:44:45 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
88 13:45:05 ببعی-4 - قسمت 3 00:09:12
89 13:54:17 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
90 13:55:10 کلیپ تابستان 00:02:09
91 13:57:19 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
92 13:57:41 کاردستی‌های مهدپویا-هندوانه-2 00:02:19
93 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
94 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
95 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:41
96 14:06:45 آرم تایم (سینمایی گنجینه شهر هویجی) 00:00:20
97 14:07:05 سینمایی گنجینه شهر هویجی 01:22:45
98 15:29:50 آرم تایم (میوسیا) 00:00:20
99 15:30:10 میوسیا - قسمت 15 00:11:21
100 15:41:31 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
101 15:42:49 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
102 15:44:06 تیزر مل‌مل 00:01:08
103 15:45:14 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
104 15:45:34 باگز خرگوشه - قسمت 10 00:11:10
105 15:56:44 اعلام برنامه 00:00:50
106 15:57:34 کلیپ نهال 00:02:16
107 15:59:50 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
108 16:00:10 مل‌مل-5 - قسمت 150 00:55:00
109 16:55:10 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
110 16:55:46 کلیپ تبسم خورشید 1 00:03:05
111 16:58:51 گنجینه 00:00:49
112 16:59:40 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
113 17:00:00 گروه شب نقاب - قسمت 14 00:23:52
114 17:23:52 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
115 17:25:03 اعلام برنامه 00:00:55
116 17:25:58 کلیپ دست خدا 00:04:18
117 17:30:16 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
118 17:30:36 ماشیناسورها - قسمت 36 00:22:48
119 17:53:24 اعلام برنامه 00:00:50
120 17:54:14 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
121 17:54:35 کلیپ بارکد 626 00:04:08
122 17:58:43 تیزر مل‌مل 00:01:08
123 17:59:51 آرم تایم (پرنده طلایی) 00:00:20
124 18:00:11 پرنده طلایی - قسمت 3 00:27:58
125 18:28:09 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
126 18:29:09 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
127 18:30:16 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:20
128 18:30:36 رویاسوار - قسمت 36 00:22:27
129 18:53:03 اعلام برنامه 00:00:55
130 18:53:58 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
131 18:55:14 کلیپ آبشار عاطفه‌ها 00:03:27
132 18:58:41 تیزر رویاسوار 00:01:25
133 19:00:06 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
134 19:00:26 پاندای کونگ‌فو کار- پنجه‌های آتشین - قسمت 8 00:24:20
135 19:24:46 تیزر کروناز 00:00:54
136 19:25:40 تیزر مل‌مل 00:01:08
137 19:26:48 برنارد 00:02:52
138 19:29:40 آرم تایم (ماجراهای بلینکی‌بیل) 00:00:20
139 19:30:00 ماجراهای بلینکی‌بیل - قسمت 8 00:12:03
140 19:42:03 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
141 19:42:25 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:13
142 19:43:38 تیزر روزها 00:01:25
143 19:45:03 آرم تایم (کتاب جنگل) 00:00:20
144 19:45:23 کتاب جنگل - گردش در طبیعت - قسمت 8 00:11:02
145 19:56:25 اعلام برنامه 00:00:50
146 19:57:15 رود رانر 00:02:37
147 19:59:52 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
148 20:00:12 دالتون‌ها-2 - قسمت 10 00:19:48
149 20:20:00 آنونس مجموعه گروه شب نقاب 00:01:20
150 20:21:20 کلیپ بسم الله 00:03:33
151 20:24:53 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
152 20:25:29 دزد ناشی 00:01:30
153 20:26:59 تیزر مل‌مل 00:01:08
154 20:28:07 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
155 20:29:18 وله رگلاژ 00:00:42
156 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:15:00
157 20:45:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:14:00
158 20:59:00 تیزر کروناز 00:00:55
159 20:59:55 آرم تایم (روزها) 00:00:20
160 21:00:15 روزها - قسمت 5 00:22:59
161 21:23:14 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
162 21:23:36 بره ناقلا 00:06:53
163 21:30:29 آنونس مجموعه گروه شب نقاب 00:01:20
164 21:31:49 کلیپ قاصدک 00:03:20
165 21:35:09 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
166 21:35:47 تیزر مل‌مل 00:01:08
167 21:36:55 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 31 00:22:30
168 21:59:25 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:35


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها