جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 آرم استیشن نهال به پویا 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
4 08:06:05 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:25 بندبندی‌ها 00:01:37
6 08:08:02 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:08:47 کلیپ دوستان جنگل- مسواک زدن 00:05:10
8 08:13:57 تیزر مهدپویا 00:01:00
9 08:14:57 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
10 08:15:17 هشت‌پانوردها - قسمت 35 00:12:05
11 08:27:22 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
12 08:27:42 کلیپ تابستان 00:02:09
13 08:29:51 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
14 08:30:11 خدا چه آفریده-1 - قسمت 29 00:09:08
15 08:39:19 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
16 08:40:49 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
17 08:42:49 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-1 00:02:03
18 08:44:52 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
19 08:45:12 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 38 00:11:33
20 08:56:45 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:57:20 کلیپ سلام 00:01:22
22 08:58:42 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
23 08:59:57 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
24 09:00:17 ماجراهای بهادر - قسمت 17 00:12:40
25 09:12:57 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
26 09:13:06 کلیپ ماهی-3 00:01:49
27 09:14:55 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
28 09:15:15 ماجراهای عمو رولی - قسمت 75 00:13:51
29 09:29:06 تیزر مهدپویا 00:01:00
30 09:30:06 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
31 09:30:26 اتل متل یه جنگل - قسمت 1 00:08:24
32 09:38:50 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
33 09:39:16 مولانگ 00:03:23
34 09:42:39 کلیپ‌های مهدپویا- فصل تابستان-1 00:02:05
35 09:44:44 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
36 09:45:04 نیک و نیکو-2 - قسمت 22 00:12:18
37 09:57:22 اعلام برنامه 00:00:35
38 09:57:57 اوم نوم 00:01:05
39 09:59:02 تیزر مهدپویا 00:01:00
40 10:00:02 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
41 10:00:22 ببعی-4 - قسمت 7 00:09:09
42 10:09:31 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
43 10:10:35 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
44 10:10:55 کلیپ بارون 00:04:03
45 10:14:58 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
46 10:15:18 هشت‌پانوردها - قسمت 36 00:12:05
47 10:27:23 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
48 10:27:32 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
49 10:29:55 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
50 10:30:15 خدا چه آفریده-1 - قسمت 30 00:09:56
51 10:40:11 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
52 10:41:41 یاپ یاپس 00:02:15
53 10:43:56 تیزر مهدپویا 00:01:00
54 10:44:56 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
55 10:45:16 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 39 00:11:44
56 10:57:00 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
57 10:57:09 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
58 10:59:58 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
59 11:00:18 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 113 01:21:04
60 12:21:22 اعلام برنامه 00:00:35
61 12:21:57 کلیپ کبوتر 00:04:12
62 12:26:09 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
63 12:26:31 بندبندی‌ها 00:01:32
64 12:28:03 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
65 12:28:26 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
66 12:29:41 آرم تایم (کیت و کیت بازیگوش) 00:00:20
67 12:30:01 کیت و کیت بازیگوش - قسمت 14 00:09:31
68 12:39:32 کلیپ‌های مهدپویا- فصل تابستان-2 00:02:13
69 12:41:45 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
70 12:42:05 دیپ‌داپ 00:02:56
71 12:45:01 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
72 12:45:21 قصه‌های ریرا - قسمت 62 00:10:26
73 12:55:47 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
74 12:56:09 کاردستی‌های مهدپویا-قایق-2 00:03:33
75 12:59:42 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
76 13:01:12 وله رگلاژ 00:00:38
77 13:01:50 جشن نماز 00:05:10
78 13:07:00 جشن نماز 00:05:51
79 13:12:51 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
80 13:13:15 کلیپ باد 00:02:55
81 13:16:10 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
82 13:17:25 شن‌دونه‌ها 00:04:22
83 13:21:47 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
84 13:22:03 کلیپ باغ قشنگ 00:04:27
85 13:26:30 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
86 13:26:39 باهم‌بازی 00:03:20
87 13:29:59 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
88 13:30:19 نیک و نیکو-2 - قسمت 21 00:12:26
89 13:42:45 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
90 13:43:49 اوم نوم 00:01:06
91 13:44:55 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
92 13:45:15 ببعی-4 - قسمت 6 00:09:11
93 13:54:26 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
94 13:54:35 کلیپ بارون 00:04:03
95 13:58:38 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
96 13:59:00 تیزر مهدپویا 00:01:00
97 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
98 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
99 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:02
100 14:06:06 آرم تایم (سینمایی شداد) 00:00:20
101 14:06:26 سینمایی شداد 01:48:25
102 15:54:51 اعلام برنامه 00:00:50
103 15:55:41 کلیپ شهر بهشت 00:04:35
104 16:00:16 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
105 16:00:36 مل‌مل-5 - قسمت 151 00:55:00
106 16:55:36 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
107 16:57:13 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
108 16:58:24 تیزر روزها 00:01:25
109 16:59:49 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
110 17:00:09 گروه شب نقاب - قسمت 15 00:23:57
111 17:24:06 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
112 17:24:36 اعلام برنامه 00:00:55
113 17:25:31 کلیپ دست خط خدا 00:04:18
114 17:29:49 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
115 17:30:09 ماشیناسورها - قسمت 37 00:22:49
116 17:52:58 اعلام برنامه 00:00:50
117 17:53:48 مزه_خلاقیت - قسمت تانک 00:02:09
118 17:55:57 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
119 17:56:18 رود رانر 00:02:30
120 17:58:48 تیزر مل‌مل 00:01:08
121 17:59:56 آرم تایم (پرنده طلایی) 00:00:20
122 18:00:16 پرنده طلایی - قسمت 5و6 00:28:29
123 18:28:45 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
124 18:29:52 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:20
125 18:30:12 رویاسوار - قسمت 37 00:20:29
126 18:50:41 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
127 18:51:03 کلیپ دهه کرامت 00:02:56
128 18:53:59 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
129 18:55:15 تیزر مل‌مل 00:01:08
130 18:56:23 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:38
131 18:59:01 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
132 19:00:01 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
133 19:00:21 مهارت‌های زندگی - قسمت 416 00:11:08
134 19:11:29 تیزر روزها 00:01:25
135 19:12:54 موسیقی فیلم ملاقات با رابینسون‌ها 00:01:59
136 19:14:53 آرم تایم (خروس زیرک، روباه کلک) 00:00:20
137 19:15:13 خروس زیرک، روباه کلک-3 - قسمت 10 00:12:12
138 19:27:25 تیزر گروه شب نقاب 00:01:46
139 19:29:11 تیزر کروناز 00:00:52
140 19:30:03 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
141 19:30:23 قلعه هزار اردک - قسمت 56 00:19:40
142 19:50:03 اعلام برنامه 00:00:50
143 19:50:53 برنارد 00:02:53
144 19:53:46 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
145 19:53:56 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:22
146 19:56:18 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
147 19:56:40 کلیپ آسمان هشتم 00:03:21
148 20:00:01 آرم تایم (مبارزان کهکشانی) 00:00:20
149 20:00:21 مبارزان کهکشانی - قسمت 9 00:20:45
150 20:21:06 نظر شما چیه؟ 00:04:03
151 20:25:09 مورف 00:01:17
152 20:26:26 تیزر پویش دلنوشته‌های دخترانه 00:01:32
153 20:27:58 تیزر رویاسوار 00:01:25
154 20:29:23 وله رگلاژ 00:00:37
155 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:15:00
156 20:45:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:15:00
157 21:00:00 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
158 21:00:20 سونیک - قسمت 10 00:10:43
159 21:11:03 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
160 21:11:25 کلیپ تبسم خورشید 2 00:03:05
161 21:14:30 آنونس مجموعه گروه شب نقاب 00:01:20
162 21:15:50 تیزر مل‌مل 00:01:08
163 21:16:58 بره ناقلا 00:06:41
164 21:23:39 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
165 21:24:01 ترافیک 00:02:02
166 21:26:03 آرم استیشن ماشین 00:00:14
167 21:26:17 گروه تحقیق 00:04:22
168 21:30:39 تیزر پویش دلنوشته‌های دخترانه 00:01:32
169 21:32:11 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
170 21:33:29 کلیپ شهر بهشت 00:04:35
171 21:38:04 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
172 21:38:26 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 35 00:21:29
173 21:59:55 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:05


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها