جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:33 کلیپ پروانه 00:02:15
6 08:09:48 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:33 ماموک 00:03:12
8 08:13:45 تیزر مهدپویا 00:01:00
9 08:14:45 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
10 08:15:05 هشت‌پانوردها - قسمت 39 00:12:41
11 08:27:46 تیزر پوکویو 00:01:13
12 08:28:59 اوم نوم 00:01:14
13 08:30:13 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
14 08:30:33 خدا چه آفریده-1 - قسمت 33 00:10:40
15 08:41:13 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
16 08:41:37 کلیپ‌های مهدپویا- مهدپویا-3 00:01:58
17 08:43:35 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
18 08:44:50 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
19 08:45:10 حیوانات کاغذی - قسمت 1 00:12:04
20 08:57:14 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:57:49 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
22 08:59:49 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
23 09:00:09 ماجراهای بهادر - قسمت 21 00:13:15
24 09:13:24 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
25 09:13:50 تیزر پوکویو 00:01:13
26 09:15:03 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
27 09:15:23 ماجراهای عمو رولی - قسمت 79 00:10:30
28 09:25:53 تیزر مهدپویا 00:01:00
29 09:26:53 مولانگ 00:03:24
30 09:30:17 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
31 09:30:37 اتل متل یه جنگل - قسمت 5 00:08:01
32 09:38:38 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
33 09:38:47 کلیپ کبوتر 00:04:13
34 09:43:00 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
35 09:43:22 بندبندی‌ها 00:01:21
36 09:44:43 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
37 09:45:03 نیک و نیکو-2 - قسمت 26 00:12:18
38 09:57:21 اعلام برنامه 00:00:35
39 09:57:56 کلیپ‌های مهدپویا- وسایل شخصی-4 00:01:18
40 09:59:14 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
41 10:00:18 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
42 10:00:38 ببعی-4 - قسمت 11 00:08:57
43 10:09:35 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
44 10:09:44 ماجراهای سعید 00:05:03
45 10:14:47 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
46 10:15:07 هشت‌پانوردها - قسمت 40 00:12:03
47 10:27:10 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
48 10:28:40 تیزر پوکویو 00:01:13
49 10:29:53 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
50 10:30:13 خدا چه آفریده-1 - قسمت 34 00:09:57
51 10:40:10 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
52 10:41:03 کلیپ بارون 00:04:03
53 10:45:06 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
54 10:45:26 حیوانات کاغذی - قسمت 2 00:12:07
55 10:57:33 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
56 10:57:55 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
57 10:59:55 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
58 11:00:15 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 117 01:24:46
59 12:25:01 اعلام برنامه 00:00:35
60 12:25:36 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
61 12:28:40 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
62 12:29:55 آرم تایم (پوکویو) 00:00:20
63 12:30:15 پوکویو - قسمت 3 00:06:57
64 12:37:12 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
65 12:37:32 دیپ‌داپ 00:02:55
66 12:40:27 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
67 12:41:57 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
68 12:44:55 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
69 12:45:15 اتل متل یه جنگل - قسمت 4 00:08:15
70 12:53:30 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
71 12:53:39 کاردستی‌های مهدپویا-کفشدوزک 00:02:56
72 12:56:35 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
73 12:56:57 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
74 13:00:51 وله رگلاژ 00:00:44
75 13:01:35 جشن نماز 00:06:25
76 13:08:00 جشن نماز 00:05:42
77 13:13:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
78 13:14:02 کلیپ بارون 00:04:03
79 13:18:05 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
80 13:18:29 ماجراهای جنگل 00:04:15
81 13:22:44 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
82 13:24:14 ترانه‌های اتل متل - دریا 00:04:28
83 13:28:42 تیزر پوکویو 00:01:13
84 13:29:55 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
85 13:30:15 نیک و نیکو-2 - قسمت 25 00:11:59
86 13:42:14 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
87 13:42:36 کلیپ تابستان 00:02:09
88 13:44:45 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
89 13:45:05 ببعی-4 - قسمت 10 00:08:57
90 13:54:02 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
91 13:54:11 ماجراهای جنگل 00:04:49
92 13:59:00 تیزر مهدپویا 00:01:00
93 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
94 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
95 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:11
96 14:07:15 آرم تایم (سینمایی کتابخانه اسرارآمیز) 00:00:20
97 14:07:35 سینمایی کتابخانه اسرارآمیز 00:59:15
98 15:06:50 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
99 15:07:28 کلیپ باغ بهشتی 00:06:30
100 15:13:58 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
101 15:15:16 پروفسور بالتازار 00:04:52
102 15:20:08 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
103 15:20:44 سلام 00:04:18
104 15:25:02 تیزر روزها 00:01:25
105 15:26:27 خال‌خالی 00:03:45
106 15:30:12 آرم تایم (میوسیا) 00:00:20
107 15:30:32 میوسیا - قسمت 17 00:11:19
108 15:41:51 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
109 15:42:13 کلیپ غریبه 00:02:30
110 15:44:43 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
111 15:45:03 باگز خرگوشه - قسمت 12 00:11:17
112 15:56:20 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
113 15:56:32 کلیپ زیارت 00:03:28
114 16:00:00 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
115 16:00:20 مل‌مل-5 - قسمت 153 00:55:00
116 16:55:20 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
117 16:55:50 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
118 16:56:12 کلیپ آئینه های حرم 00:03:41
119 16:59:53 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
120 17:00:13 گروه شب نقاب - قسمت 17 00:23:45
121 17:23:58 اعلام برنامه 00:00:55
122 17:24:53 ترافیک 00:02:12
123 17:27:05 تیزر روزها 00:01:25
124 17:28:30 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
125 17:29:41 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
126 17:30:01 ماشیناسورها - قسمت 39 00:22:50
127 17:52:51 اعلام برنامه 00:00:50
128 17:53:41 کلیپ دست خط خدا 00:04:18
129 17:57:59 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
130 17:58:35 تیزر مل‌مل 00:01:08
131 17:59:43 آرم تایم (پرنده طلایی) 00:00:20
132 18:00:03 پرنده طلایی - قسمت 10 00:27:24
133 18:27:27 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
134 18:28:34 موسیقی فیلم عصر یخبندان-1 00:01:29
135 18:30:03 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:20
136 18:30:23 رویاسوار - قسمت 39 00:21:50
137 18:52:13 اعلام برنامه 00:00:55
138 18:53:08 کلیپ با هم که باشیم 00:04:47
139 18:57:55 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
140 18:59:11 تیزر کروناز 00:00:47
141 18:59:58 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
142 19:00:18 پاندای کونگ‌فو کار- پنجه‌های آتشین - قسمت 10 00:23:51
143 19:24:09 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
144 19:25:09 گروه تحقیق 00:04:40
145 19:29:49 آرم تایم (ماجراهای بلینکی‌بیل) 00:00:20
146 19:30:09 ماجراهای بلینکی‌بیل - قسمت 10 00:11:16
147 19:41:25 تیزر گروه شب نقاب 00:01:46
148 19:43:11 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
149 19:44:57 آرم تایم (کتاب جنگل) 00:00:20
150 19:45:17 کتاب جنگل - گردش در طبیعت - قسمت 11 00:12:19
151 19:57:36 اعلام برنامه 00:00:50
152 19:58:26 دزد ناشی 00:01:35
153 20:00:01 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
154 20:00:21 دالتون‌ها-2 - قسمت 12 00:20:41
155 20:21:02 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
156 20:21:24 کلیپ زیارت مشهد مقدس 00:02:42
157 20:24:06 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
158 20:24:42 گنجینه 00:02:30
159 20:27:12 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
160 20:28:19 تیزر مل‌مل 00:01:08
161 20:29:27 وله رگلاژ 00:00:33
162 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:15:00
163 20:45:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:14:00
164 20:59:00 سبک زندگی 00:00:51
165 20:59:51 آرم تایم (روزها) 00:00:20
166 21:00:11 روزها - قسمت 7 00:22:12
167 21:22:23 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
168 21:22:45 کلیپ بهشت ما 00:05:50
169 21:28:35 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
170 21:29:53 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
171 21:30:48 نظر شما چیه؟ 00:04:23
172 21:35:11 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
173 21:35:33 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 39 00:24:10
174 21:59:43 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:17


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها