جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:33 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
6 08:10:31 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:16 ترو ترو 00:03:33
8 08:14:49 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
9 08:15:09 هشت‌پانوردها - قسمت 40 00:12:03
10 08:27:12 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
11 08:28:27 بندبندی‌ها 00:01:37
12 08:30:04 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
13 08:30:24 خدا چه آفریده؟ - قسمت 34 00:09:57
14 08:40:21 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
15 08:40:37 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
16 08:41:41 ماموک 00:03:08
17 08:44:49 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
18 08:45:09 حیوانات کاغذی - قسمت 2 00:12:07
19 08:57:16 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:57:51 کلیپ دو دوست 00:02:38
21 09:00:29 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
22 09:00:49 اتل متل یه جنگل - قسمت 5 00:08:01
23 09:08:50 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
24 09:08:59 کلیپ تابستان 00:02:09
25 09:11:08 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
26 09:11:28 مولانگ 00:03:27
27 09:14:55 آرم تایم (پوکویو) 00:00:20
28 09:15:15 پوکویو - قسمت 3 00:06:57
29 09:22:12 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
30 09:23:27 کلیپ کبوتر 00:04:12
31 09:27:39 تیزر مهدپویا 00:01:00
32 09:28:39 بندبندی‌ها 00:01:20
33 09:29:59 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
34 09:30:19 شهر قصه - قسمت 2 00:07:36
35 09:37:55 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
36 09:38:19 ماجراهای جنگل 00:04:31
37 09:42:50 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
38 09:43:10 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
39 09:45:10 آرم تایم (ماجراهای عمورولی) 00:00:20
40 09:45:30 ماجراهای عمورولی - قسمت 80 00:14:09
41 09:59:39 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
42 10:00:05 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
43 10:00:25 مهدپویا - قسمت 10 00:23:53
44 10:24:18 آرم استیشن روز 00:00:20
45 10:24:38 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
46 10:26:08 ترو ترو 00:03:30
47 10:29:38 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
48 10:29:58 نیک و نیکو - قسمت 27 00:12:23
49 10:42:21 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
50 10:42:30 کلیپ‌های نوید و ندا 00:02:26
51 10:44:56 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
52 10:45:16 ببعی-4 - قسمت 12 00:09:03
53 10:54:19 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
54 10:54:39 کلیپ بارون 00:04:03
55 10:58:42 تیزر مهدپویا 00:01:00
56 10:59:42 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
57 11:00:02 هشت‌پانوردها - قسمت 41 00:12:01
58 11:12:03 آرم استیشن روز 00:00:20
59 11:12:23 تیزر پوکویو 00:01:13
60 11:13:36 نقاشی کنیم 00:00:55
61 11:14:31 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
62 11:14:51 خدا چه آفریده؟ - قسمت 35 00:09:31
63 11:24:22 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
64 11:24:42 کلیپ کبوتر 00:04:13
65 11:28:55 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
66 11:30:10 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
67 11:30:30 حیوانات کاغذی - قسمت 3 00:12:06
68 11:42:36 آرم استیشن روز 00:00:20
69 11:42:56 کلیپ نمره بیست 00:01:52
70 11:44:48 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
71 11:45:08 اتل متل یه جنگل - قسمت 6 00:08:23
72 11:53:31 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
73 11:54:24 شن‌دونه‌ها 00:04:38
74 11:59:02 کلیپ‌های مهدپویا- حس لامسه-2 00:00:59
75 12:00:01 آرم تایم (پوکویو) 00:00:20
76 12:00:21 پوکویو - قسمت 4 00:06:57
77 12:07:18 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
78 12:07:44 ترانه‌های اتل متل - خروس ما 00:04:53
79 12:12:37 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
80 12:14:07 اوم نوم 00:00:55
81 12:15:02 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
82 12:15:22 دوستان جنگل - قسمت 7 00:07:19
83 12:22:41 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
84 12:23:05 ترانه‌های اتل متل - راستگویی 00:03:18
85 12:26:23 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
86 12:27:16 یاپ یاپس 00:02:15
87 12:29:31 آرم تایم (حیوانات ماشینی) 00:00:20
88 12:29:51 حیوانات ماشینی - قسمت 68 00:10:29
89 12:40:20 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
90 12:40:42 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
91 12:42:59 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
92 12:43:19 تیزر پوکویو 00:01:13
93 12:44:32 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
94 12:44:52 ببعی-4 - قسمت 11 00:08:57
95 12:53:49 کلیپ توپ 00:02:19
96 12:56:08 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
97 12:57:38 ترو ترو 00:03:36
98 13:01:14 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
99 13:02:29 وله رگلاژ 00:01:05
100 13:03:34 جشن نماز 00:04:26
101 13:08:00 جشن نماز 00:05:47
102 13:13:47 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
103 13:14:07 باهم‌بازی 00:03:25
104 13:17:32 نقاشی کنیم 00:01:00
105 13:18:32 تیزر پوکویو 00:01:13
106 13:19:45 کلیپ کبوتر 00:04:13
107 13:23:58 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
108 13:25:13 شن‌دونه‌ها 00:04:27
109 13:29:40 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
110 13:30:00 مهدپویا - قسمت 9 00:23:23
111 13:53:23 آرم استیشن توپ 00:00:23
112 13:53:46 ترانه‌های اتل متل - علی کوچولو درختی کاشت 00:05:09
113 13:58:55 اوم نوم 00:01:05
114 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
115 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
116 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:11
117 14:07:15 آرم تایم (سینمایی داستان سامرا) 00:00:20
118 14:07:35 سینمایی داستان سامرا 01:14:45
119 15:22:20 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
120 15:22:56 کلیپ دست خدا 00:04:18
121 15:27:14 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
122 15:27:31 رالف 00:01:08
123 15:28:39 تیزر مل‌مل 00:01:08
124 15:29:47 آرم تایم (پسر شجاع) 00:00:20
125 15:30:07 پسر شجاع - قسمت 45 00:22:04
126 15:52:11 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
127 15:53:28 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
128 15:53:55 اعلام برندگان هم صدای آسمان 00:05:59
129 15:59:54 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
130 16:00:14 مهارت‌های زندگی - قسمت 417 00:12:06
131 16:12:20 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
132 16:12:58 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
133 16:14:57 آرم تایم (خروس زیرک، روباه کلک) 00:00:20
134 16:15:17 خروس زیرک، روباه کلک - قسمت 11 00:12:10
135 16:27:27 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
136 16:27:49 تیزر مل‌مل 00:01:08
137 16:28:57 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
138 16:30:04 آرم تایم (قلعه هزار اردک) 00:00:20
139 16:30:24 قلعه هزار اردک - قسمت 57 00:20:30
140 16:50:54 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
141 16:51:49 کلیپ زیارت 00:03:27
142 16:55:16 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
143 16:55:33 رود رانر 00:03:37
144 16:59:10 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
145 16:59:40 آرم تایم (مبارزان کهکشانی) 00:00:20
146 17:00:00 مبارزان کهکشانی - قسمت 10 00:20:18
147 17:20:18 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
148 17:20:54 کلیپ تبسم خورشید 1 00:03:05
149 17:23:59 اعلام برنامه 00:00:50
150 17:24:49 خال‌خالی 00:03:45
151 17:28:34 تیزر مل‌مل 00:01:08
152 17:29:42 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
153 17:30:02 سونیک - قسمت 11 00:10:31
154 17:40:33 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
155 17:40:43 کلیپ باغ بهشتی 00:06:30
156 17:47:13 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
157 17:48:20 اعلام برندگان هم صدای آسمان 00:05:59
158 17:54:19 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
159 17:54:36 بره قهرمان 00:00:57
160 17:55:33 آرم استیشن دایر شیشه ای 00:00:10
161 17:55:43 کلیپ شهر بهشت 00:04:35
162 18:00:18 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
163 18:00:38 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 95 00:19:47
164 18:20:25 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
165 18:21:20 کلیپ زیارت مشهد مقدس 00:02:42
166 18:24:02 تیزر مل‌مل 00:01:08
167 18:25:10 نظر شما چیه؟ 00:05:04
168 18:30:14 آرم تایم (مهاجران) 00:00:20
169 18:30:34 مهاجران - قسمت 25 00:23:10
170 18:53:44 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
171 18:53:56 کلیپ آسمان هشتم 00:03:21
172 18:57:17 تیزر کروناز 00:01:00
173 18:58:17 تیزر روزها 00:01:25
174 18:59:42 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
175 19:00:02 مل‌مل-6 - قسمت 153 00:55:20
176 19:55:22 اعلام برنامه 00:00:50
177 19:56:12 کلیپ غریبه 00:02:30
178 19:58:42 آنونس مجموعه گروه شب نقاب 00:01:20
179 20:00:02 شهر هزار کبوتر 00:16:28
180 20:16:30 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
181 20:17:06 اعلام برندگان هم صدای آسمان 00:05:59
182 20:23:05 کلیپ بهشت ما 00:05:50
183 20:28:55 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
184 20:30:13 وله رگلاژ 00:00:51
185 20:31:04 باکس تلاوت قرآن 00:13:56
186 20:45:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:12:00
187 20:57:00 آرم استیشن عید 00:00:17
188 20:57:17 کلیپ یار مهربان 00:02:51
189 21:00:08 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
190 21:00:28 ماشیناسورها - قسمت 38 00:22:50
191 21:23:18 آرم استیشن عید 00:00:17
192 21:23:35 کلیپ از جنس باران 00:04:19
193 21:27:54 تیزر مل‌مل 00:01:08
194 21:29:02 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:21
195 21:31:23 کلیپ غریبه 00:02:30
196 21:33:53 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
197 21:34:03 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 40 00:25:34
198 21:59:37 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:23


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها