جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:33 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
6 08:10:37 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:22 یاپ یاپس 00:02:02
8 08:13:24 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
9 08:14:41 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
10 08:15:01 هشت‌پانوردها - قسمت 45 00:12:04
11 08:27:05 کلیپ سلام 00:01:22
12 08:28:27 تیزر پوکویو 00:01:13
13 08:29:40 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
14 08:30:00 خدا چه آفریده-1 - قسمت 39 00:10:39
15 08:40:39 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
16 08:42:09 دیپ‌داپ 00:02:31
17 08:44:40 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
18 08:45:00 حیوانات کاغذی - قسمت 7 00:12:03
19 08:57:03 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:57:38 کاردستی‌های مهدپویا-قایق بادبانی 00:02:02
21 08:59:40 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
22 09:00:00 ماجراهای بهادر - قسمت 25 00:10:43
23 09:10:43 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
24 09:11:36 ماموک 00:03:04
25 09:14:40 آرم تایم (ماجراهای عمو رولی) 00:00:20
26 09:15:00 ماجراهای عمو رولی - قسمت 85 00:10:33
27 09:25:33 تیزر پوکویو 00:01:13
28 09:26:46 کلیپ‌های مهدپویا- حس شنوایی-2‎ 00:02:56
29 09:29:42 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
30 09:30:02 اتل متل یه جنگل - قسمت 11 00:08:18
31 09:38:20 مولانگ 00:02:45
32 09:41:05 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
33 09:41:28 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
34 09:44:40 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
35 09:45:00 نیک و نیکو-2 - قسمت 32 00:11:54
36 09:56:54 اعلام برنامه 00:00:35
37 09:57:29 یاپ یاپس 00:02:11
38 09:59:40 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
39 10:00:00 ببعی-4 - قسمت 17 00:08:51
40 10:08:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
41 10:09:00 ماجراهای سعید 00:04:23
42 10:13:23 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
43 10:14:40 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
44 10:15:00 هشت‌پانوردها - قسمت 46 00:11:58
45 10:26:58 آرم استیشن توپ 00:00:23
46 10:27:21 کاردستی‌های مهدپویا-اسباب‌بازی 00:02:19
47 10:29:40 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
48 10:30:00 خدا چه آفریده-1 - قسمت 40 00:10:01
49 10:40:01 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
50 10:40:21 ماموک 00:03:06
51 10:43:27 تیزر پوکویو 00:01:13
52 10:44:40 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
53 10:45:00 حیوانات کاغذی - قسمت 8 00:12:10
54 10:57:10 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
55 10:57:32 کلیپ‌های مهدپویا- آموزش اعداد 8 و 9 و 10 00:02:08
56 10:59:40 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
57 11:00:00 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 121 01:27:22
58 12:27:22 آرم استیشن روز 00:00:20
59 12:27:42 دیپ‌داپ 00:01:58
60 12:29:40 آرم تایم (پوکویو) 00:00:20
61 12:30:00 پوکویو - قسمت 9 00:06:44
62 12:36:44 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
63 12:38:14 ماجراهای جنگل 00:04:43
64 12:42:57 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
65 12:43:21 بندبندی‌ها 00:01:21
66 12:44:42 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
67 12:45:02 اتل متل یه جنگل - قسمت 10 00:08:30
68 12:53:32 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
69 12:53:54 کلیپ باغ قشنگ 00:04:14
70 12:58:08 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
71 12:59:23 یاپ یاپس 00:02:15
72 13:01:38 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
73 13:02:55 وله رگلاژ 00:00:41
74 13:03:36 جشن نماز 00:05:24
75 13:09:00 جشن نماز 00:05:42
76 13:14:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
77 13:15:02 کلیپ دو دوست 00:02:38
78 13:17:40 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
79 13:19:10 تیزر پوکویو 00:01:13
80 13:20:23 شن‌دونه‌ها 00:04:26
81 13:24:49 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
82 13:25:05 ماجراهای سعید 00:04:35
83 13:29:40 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
84 13:30:00 نیک و نیکو-2 - قسمت 31 00:11:59
85 13:41:59 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
86 13:42:23 اوم نوم 00:01:00
87 13:43:23 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
88 13:44:40 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
89 13:45:00 ببعی-4 - قسمت 16 00:08:57
90 13:53:57 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
91 13:54:19 دیپ‌داپ 00:02:56
92 13:57:15 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
93 13:58:45 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
94 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
95 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
96 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:34
97 14:06:55 آرم تایم (سینمایی هاچیپو) 00:00:20
98 14:07:15 سینمایی هاچیپو 01:02:30
99 15:09:45 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
100 15:10:21 کلیپ قاصدک 00:03:20
101 15:13:41 تیزر مل‌مل 00:01:00
102 15:14:41 آرم تایم (پروفسور بالتازار) 00:00:20
103 15:15:01 پروفسور بالتازار 00:04:49
104 15:19:50 اعلام برنامه 00:00:55
105 15:20:45 کلیپ به رنگ ایران 00:03:34
106 15:24:19 تیزر رویاسوار 00:01:25
107 15:25:44 گروه تحقیق 00:04:08
108 15:29:52 آرم تایم (موش خبرنگار) 00:00:20
109 15:30:12 موش خبرنگار - قسمت 27 00:22:39
110 15:52:51 اعلام برنامه 00:00:50
111 15:53:41 ترافیک 00:02:16
112 15:55:57 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
113 15:56:19 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
114 15:57:31 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
115 15:58:38 تیزر مل‌مل 00:01:08
116 15:59:46 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
117 16:00:06 پاندای کونگ‌فو کار- پنجه‌های آتشین - قسمت 12 00:23:15
118 16:23:21 تیزر روزها 00:01:25
119 16:24:46 آنونس مجموعه گروه شب نقاب 00:01:20
120 16:26:06 خال‌خالی 00:03:46
121 16:29:52 آرم تایم (ماجراهای بلینکی‌بیل) 00:00:20
122 16:30:12 ماجراهای بلینکی‌بیل - قسمت 12 00:11:57
123 16:42:09 تیزر مل‌مل 00:01:08
124 16:43:17 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
125 16:45:03 آرم تایم (کتاب جنگل) 00:00:20
126 16:45:23 کتاب جنگل - گردش در طبیعت - قسمت 12 00:12:14
127 16:57:37 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
128 16:58:37 کدو بدو 00:01:17
129 16:59:54 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
130 17:00:14 دالتون‌ها-2 - قسمت 14 00:20:11
131 17:20:25 اعلام برنامه 00:00:55
132 17:21:20 کلیپ بسم الله 00:03:33
133 17:24:53 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
134 17:25:15 دزد ناشی 00:01:23
135 17:26:38 تیزر گروه شب نقاب 00:01:46
136 17:28:24 تیزر رویاسوار 00:01:25
137 17:29:49 آرم تایم (روزها) 00:00:20
138 17:30:09 روزها - قسمت 9 00:22:51
139 17:53:00 اعلام برنامه 00:00:50
140 17:53:50 کلیپ بارکد 626 00:04:08
141 17:57:58 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
142 17:58:36 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
143 17:59:47 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 00:00:20
144 18:00:07 کنام‌ اژدها - قسمت 2 00:20:26
145 18:20:33 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
146 18:21:51 تیزر کروناز 00:00:50
147 18:22:41 کلیپ آبشار عاطفه ها 00:03:26
148 18:26:07 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
149 18:26:17 رود رانر 00:03:37
150 18:29:54 آرم تایم (آنه شرلی با موهای قرمز) 00:00:20
151 18:30:14 آنه شرلی با موهای قرمز - قسمت 40 00:25:31
152 18:55:45 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
153 18:56:52 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
154 18:58:03 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
155 18:59:53 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
156 19:00:13 مل‌مل-5 - قسمت 155 00:55:00
157 19:55:13 اعلام برنامه 00:00:50
158 19:56:03 لئون 00:02:39
159 19:58:42 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
160 19:58:52 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
161 19:59:59 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
162 20:00:19 گروه شب نقاب - قسمت 19 00:23:53
163 20:24:12 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
164 20:24:33 کلیپ نهال 00:02:16
165 20:26:49 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
166 20:28:05 وله رگلاژ 00:00:55
167 20:29:00 باکس تلاوت قرآن 00:15:00
168 20:44:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:12:00
169 20:56:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
170 20:56:22 گنجینه 00:02:31
171 20:58:53 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
172 21:00:00 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
173 21:00:20 ماشیناسورها - قسمت 41 00:21:43
174 21:22:03 تیزر گروه شب نقاب 00:01:46
175 21:23:49 برنارد 00:03:05
176 21:26:54 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:10
177 21:28:04 ترافیک 00:02:08
178 21:30:12 کلیپ سرزمین من 00:03:47
179 21:33:59 تیزر مل‌مل 00:01:08
180 21:35:07 دزد ناشی 00:02:26
181 21:37:33 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
182 21:37:55 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 45 00:21:48
183 21:59:43 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:17


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها