جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:11
4 08:06:42 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:02 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
6 08:10:14 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:59 یاپ یاپس 00:02:15
8 08:13:14 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
9 08:13:30 تیزر پوکویو 00:01:13
10 08:14:43 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
11 08:15:03 هشت‌پانوردها - قسمت 52 00:12:06
12 08:27:09 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
13 08:28:39 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
14 08:29:43 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
15 08:30:03 خدا چه آفریده-1 - قسمت 46 00:09:16
16 08:39:19 آرم استیشن روز 00:00:20
17 08:39:39 ماجراهای سعید 00:05:03
18 08:44:42 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
19 08:45:02 حیوانات کاغذی - قسمت 14 00:11:03
20 08:56:05 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:56:40 ماموک 00:03:06
22 08:59:46 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
23 09:00:06 ماجراهای بهادر - قسمت 40 00:11:39
24 09:11:45 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
25 09:11:54 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
26 09:14:52 آرم تایم (هری و سطل پر از دایناسورش) 00:00:20
27 09:15:12 هری و سطل پر از دایناسورش - قسمت 2 00:10:09
28 09:25:21 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
29 09:26:36 ترو ترو 00:03:33
30 09:30:09 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
31 09:30:29 اتل متل یه جنگل - قسمت 18 00:06:57
32 09:37:26 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
33 09:37:49 ماجراهای جنگل 00:04:44
34 09:42:33 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
35 09:44:03 نقاشی کنیم 00:00:50
36 09:44:53 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
37 09:45:13 نیک و نیکو-2 - قسمت 39 00:12:05
38 09:57:18 اعلام برنامه 00:00:35
39 09:57:53 اوم نوم 00:01:07
40 09:59:00 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
41 10:00:17 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
42 10:00:37 ببعی-4 - قسمت 24 00:08:46
43 10:09:23 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
44 10:10:53 شن‌دونه‌ها 00:04:04
45 10:14:57 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
46 10:15:17 هشت‌پانوردها - قسمت 53 00:12:06
47 10:27:23 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
48 10:27:49 کلیپ نمره بیست 00:01:52
49 10:29:41 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
50 10:30:01 خدا چه آفریده-1 - قسمت 47 00:09:48
51 10:39:49 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
52 10:40:11 باهم‌بازی 00:03:22
53 10:43:33 بندبندی‌ها 00:01:21
54 10:44:54 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
55 10:45:14 حیوانات کاغذی - قسمت 15 00:12:06
56 10:57:20 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
57 10:57:29 اوم نوم 00:01:14
58 10:58:43 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
59 10:59:58 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
60 11:00:18 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 126 01:21:20
61 12:21:38 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
62 12:23:08 ماجراهای جنگل 00:04:35
63 12:27:43 اعلام برنامه 00:00:35
64 12:28:18 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
65 12:30:18 آرم تایم (پوکویو) 00:00:20
66 12:30:38 پوکویو - قسمت 16 00:06:56
67 12:37:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
68 12:38:00 آنونس مجموعه ماجراهای بهادر 00:01:30
69 12:39:30 کلیپ دوستان جنگل- مسواک زدن 00:05:10
70 12:44:40 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
71 12:45:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 17 00:08:07
72 12:53:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
73 12:54:00 دیپ‌داپ 00:02:56
74 12:56:56 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
75 12:57:20 ترو ترو 00:03:36
76 13:00:56 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
77 13:02:26 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
78 13:03:43 وله رگلاژ 00:00:53
79 13:04:36 جشن نماز 00:05:24
80 13:10:00 جشن نماز 00:05:51
81 13:15:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
82 13:16:11 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
83 13:20:05 آنونس مجموعه دوستان جنگل 00:01:30
84 13:21:35 تیزر پوکویو 00:01:13
85 13:22:48 شن‌دونه‌ها 00:04:31
86 13:27:19 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
87 13:27:41 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
88 13:29:41 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
89 13:30:01 نیک و نیکو-2 - قسمت 38 00:12:07
90 13:42:08 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
91 13:43:01 کلیپ تابستان 00:02:09
92 13:45:10 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
93 13:45:30 ببعی-4 - قسمت 23 00:08:52
94 13:54:22 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
95 13:54:31 دیپ‌داپ 00:02:57
96 13:57:28 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
97 13:58:43 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
98 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
99 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
100 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:02
101 14:06:23 آرم تایم (سینمایی برنارد و بیانکا در نجات کودی) 00:00:20
102 14:06:43 سینمایی برنارد و بیانکا در نجات کودی 01:02:13
103 15:08:56 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
104 15:09:51 کلیپ از تو ممنونم 00:03:19
105 15:13:10 تیزر کروناز 00:00:54
106 15:14:04 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
107 15:15:15 آرم تایم (پروفسور بالتازار) 00:00:20
108 15:15:35 پروفسور بالتازار 00:04:32
109 15:20:07 اعلام برنامه 00:00:55
110 15:21:02 گروه تحقیق 00:04:08
111 15:25:10 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
112 15:26:26 تیزر مل‌مل 00:01:08
113 15:27:34 کلیپ نهال 00:02:16
114 15:29:50 آرم تایم (موش خبرنگار) 00:00:20
115 15:30:10 موش خبرنگار - قسمت 29 00:22:15
116 15:52:25 اعلام برنامه 00:00:50
117 15:53:15 کلیپ کنار هم باشیم 00:04:47
118 15:58:02 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
119 15:58:38 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
120 15:59:45 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
121 16:00:05 پاندای کونگ‌فو کار- پنجه‌های آتشین - قسمت 14 00:23:01
122 16:23:06 تیزر روزها 00:01:25
123 16:24:31 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
124 16:27:33 تیزر مل‌مل 00:01:08
125 16:28:41 دزد ناشی 00:01:18
126 16:29:59 آرم تایم (ماجراهای بلینکی‌بیل) 00:00:20
127 16:30:19 ماجراهای بلینکی‌بیل - قسمت 14 00:11:48
128 16:42:07 تیزر مل‌مل 00:01:08
129 16:43:15 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
130 16:45:03 آرم تایم (کتاب جنگل) 00:00:20
131 16:45:23 کتاب جنگل - گردش در طبیعت - قسمت 14 00:12:15
132 16:57:38 آنونس مجموعه گروه شب نقاب 00:01:20
133 16:58:58 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:29
134 17:00:27 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
135 17:00:47 دالتون‌ها-2 - قسمت 16 00:19:47
136 17:20:34 اعلام برنامه 00:00:55
137 17:21:29 کلیپ آبشار عاطفه‌ها 00:03:26
138 17:24:55 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
139 17:25:17 نظر شما چیه؟ 00:04:23
140 17:29:40 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
141 17:30:10 آرم تایم (روزها) 00:00:20
142 17:30:30 روزها - قسمت 11 00:23:14
143 17:53:44 اعلام برنامه 00:00:50
144 17:54:34 رود رانر 00:04:44
145 17:59:18 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
146 18:00:29 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 00:00:20
147 18:00:49 کنام‌ اژدها - قسمت 4 00:19:36
148 18:20:25 تیزر کروناز 00:00:54
149 18:21:19 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
150 18:23:41 تیزر مل‌مل 00:01:08
151 18:24:49 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
152 18:25:25 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
153 18:26:37 برنارد 00:03:10
154 18:29:47 آرم تایم (آنه شرلی با موهای قرمز) 00:00:20
155 18:30:07 آنه شرلی با موهای قرمز - قسمت 42 00:25:32
156 18:55:39 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
157 18:56:55 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
158 18:58:54 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
159 19:00:05 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
160 19:00:25 مل‌مل-5 - قسمت 158 00:55:00
161 19:55:25 اعلام برنامه 00:00:50
162 19:56:15 لئون 00:02:32
163 19:58:47 تیزر روزها 00:01:25
164 20:00:12 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
165 20:00:32 گروه شب نقاب - قسمت 22 00:23:36
166 20:24:08 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
167 20:24:18 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:42
168 20:27:00 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
169 20:28:07 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
170 20:29:25 وله رگلاژ 00:00:35
171 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:11:00
172 20:41:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:16:00
173 20:57:00 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
174 20:57:38 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:02
175 20:58:40 تیزر مل‌مل 00:01:08
176 20:59:48 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
177 21:00:08 ماشیناسورها - قسمت 44 00:22:37
178 21:22:45 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
179 21:23:06 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
180 21:26:17 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
181 21:26:44 تیزر روزها 00:01:25
182 21:28:09 بره ناقلا 00:04:48
183 21:32:57 تیزر کروناز 00:00:55
184 21:33:52 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
185 21:35:42 ترافیک 00:02:14
186 21:37:56 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
187 21:39:07 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
188 21:39:29 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 52 00:20:18
189 21:59:47 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:13


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها