جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:33 ترو ترو 00:03:36
6 08:11:09 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:54 کلیپ تابستان 00:02:09
8 08:14:03 تیزر پوکویو 00:01:13
9 08:15:16 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
10 08:15:36 هشت‌پانوردها - قسمت 54 00:12:05
11 08:27:41 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
12 08:28:56 اوم نوم 00:01:09
13 08:30:05 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
14 08:30:25 خدا چه آفریده؟ - قسمت 48 00:09:23
15 08:39:48 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
16 08:40:14 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
17 08:41:18 مولانگ 00:03:27
18 08:44:45 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
19 08:45:05 حیوانات کاغذی - قسمت 16 00:12:07
20 08:57:12 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:57:47 کلیپ ماهی 00:02:10
22 08:59:57 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
23 09:00:17 اتل متل یه جنگل - قسمت 19 00:07:18
24 09:07:35 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
25 09:07:59 کلیپ باغ قشنگ 00:04:14
26 09:12:13 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
27 09:12:33 یاپ یاپس 00:02:15
28 09:14:48 آرم تایم (پوکویو) 00:00:20
29 09:15:08 پوکویو - قسمت 17 00:06:57
30 09:22:05 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
31 09:23:20 ماموک 00:03:12
32 09:26:32 آنونس مجموعه هشت‌پانوردها 00:01:30
33 09:28:02 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
34 09:30:02 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
35 09:30:22 شهر قصه - قسمت 6 00:05:15
36 09:35:37 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
37 09:36:01 کلیپ شاپرک 00:03:19
38 09:39:20 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
39 09:39:40 آنونس مجموعه ماجراهای بهادر 00:01:30
40 09:41:10 ترو ترو 00:03:31
41 09:44:41 آرم تایم (هری و سطل پر از دایناسورش) 00:00:20
42 09:45:01 هری و سطل پر از دایناسورش - قسمت 4 00:10:12
43 09:55:13 باهم‌بازی 00:03:29
44 09:58:42 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
45 09:58:58 اوم نوم 00:00:51
46 09:59:49 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
47 10:00:09 مهدپویا - قسمت 14 00:25:49
48 10:25:58 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
49 10:27:28 کلیپ شادی 00:02:35
50 10:30:03 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
51 10:30:23 نیک و نیکو - قسمت 41 00:12:15
52 10:42:38 آرم استیشن روز 00:00:20
53 10:42:58 کلیپ نمره بیست 00:01:52
54 10:44:50 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
55 10:45:10 ببعی-4 - قسمت 26 00:08:32
56 10:53:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
57 10:54:02 آنونس مجموعه پوکویو 00:01:30
58 10:55:32 شن‌دونه‌ها 00:04:26
59 10:59:58 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
60 11:00:18 هشت‌پانوردها - قسمت 55 00:12:05
61 11:12:23 آرم استیشن روز 00:00:20
62 11:12:43 تیزر پوکویو 00:01:13
63 11:13:56 نقاشی کنیم 00:00:55
64 11:14:51 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
65 11:15:11 خدا چه آفریده؟ - قسمت 49 00:10:32
66 11:25:43 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
67 11:26:03 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
68 11:27:18 دیپ‌داپ 00:02:41
69 11:29:59 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
70 11:30:19 حیوانات کاغذی - قسمت 17 00:12:03
71 11:42:22 آرم استیشن روز 00:00:20
72 11:42:42 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
73 11:44:59 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
74 11:45:19 اتل متل یه جنگل - قسمت 20 00:08:26
75 11:53:45 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
76 11:54:38 بندبندی‌ها 00:01:37
77 11:56:15 آنونس مجموعه دوستان جنگل 00:01:30
78 11:57:45 کلیپ پروانه 00:02:15
79 12:00:00 آرم تایم (پوکویو) 00:00:20
80 12:00:20 پوکویو - قسمت 18 00:06:56
81 12:07:16 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
82 12:07:42 ماجراهای سعید 00:04:54
83 12:12:36 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
84 12:14:06 اوم نوم 00:01:03
85 12:15:09 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
86 12:15:29 دوستان جنگل - قسمت 11 00:07:36
87 12:23:05 آرم استیشن روز 00:00:20
88 12:23:25 ماموک 00:03:08
89 12:26:33 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
90 12:26:57 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
91 12:29:55 آرم تایم (حیوانات ماشینی) 00:00:20
92 12:30:15 حیوانات ماشینی - قسمت 72 00:10:08
93 12:40:23 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
94 12:40:45 مولانگ 00:03:07
95 12:43:52 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
96 12:45:09 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
97 12:45:29 ببعی-4 - قسمت 25 00:08:59
98 12:54:28 آنونس مجموعه دوستان جنگل 00:01:30
99 12:55:58 ماجراهای جنگل 00:04:31
100 13:00:29 آنونس مجموعه هشت‌پانوردها 00:01:30
101 13:01:59 نقاشی کنیم 00:00:55
102 13:02:54 آرم استیشن روز 00:00:20
103 13:03:14 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
104 13:04:29 وله رگلاژ 00:01:05
105 13:05:34 جشن نماز 00:04:26
106 13:10:00 جشن نماز 00:05:47
107 13:15:47 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
108 13:16:07 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
109 13:20:01 تیزر پوکویو 00:01:13
110 13:21:14 مولانگ 00:03:24
111 13:24:38 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
112 13:25:53 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
113 13:26:19 باهم‌بازی 00:03:25
114 13:29:44 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
115 13:30:04 مهدپویا - قسمت 13 00:24:33
116 13:54:37 آرم استیشن توپ 00:00:23
117 13:55:00 بندبندی‌ها 00:01:34
118 13:56:34 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
119 13:57:51 کلیپ تابستان 00:02:09
120 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
121 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
122 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:35
123 14:07:39 آرم تایم (سینمایی افسانه ربات‌ها) 00:00:20
124 14:07:59 سینمایی افسانه ربات‌ها 01:36:57
125 15:44:56 آرم تایم (پسر شجاع) 00:00:20
126 15:45:16 پسر شجاع - قسمت 54 00:21:37
127 16:06:53 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
128 16:07:13 مهارت‌های زندگی - قسمت 421 00:11:55
129 16:19:08 آرم تایم (خروس زیرک، روباه کلک) 00:00:20
130 16:19:28 خروس زیرک، روباه کلک - قسمت 15 00:11:58
131 16:31:26 آرم تایم (کلیله و دوستان) 00:00:20
132 16:31:46 کلیله و دوستان - قسمت 1 00:15:15
133 16:47:01 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
134 16:47:56 کلیپ بسم الله 00:03:33
135 16:51:29 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:27
136 16:53:56 بره ناقلا 00:05:40
137 16:59:36 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
138 17:00:06 آرم تایم (مبارزان کهکشانی) 00:00:20
139 17:00:26 مبارزان کهکشانی - قسمت 14 00:21:54
140 17:22:20 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
141 17:22:56 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
142 17:24:13 اعلام برنامه 00:00:50
143 17:25:03 خال‌خالی 00:03:45
144 17:28:48 تیزر مل‌مل 00:01:08
145 17:29:56 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
146 17:30:16 سونیک - قسمت 15 00:09:40
147 17:39:56 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
148 17:40:06 کلیپ کنار هم باشیم 00:04:47
149 17:44:53 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
150 17:46:00 جان جانها 00:06:23
151 17:52:23 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
152 17:52:40 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:37
153 17:55:17 آرم استیشن دایر شیشه ای 00:00:10
154 17:55:27 گروه تحقیق 00:04:40
155 18:00:07 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
156 18:00:27 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 99 00:18:37
157 18:19:04 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
158 18:19:59 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
159 18:23:01 تیزر مل‌مل 00:01:08
160 18:24:09 رود رانر 00:05:56
161 18:30:05 آرم تایم (مهاجران) 00:00:20
162 18:30:25 مهاجران - قسمت 29 00:22:08
163 18:52:33 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
164 18:52:45 کلیپ قاصدک 00:03:20
165 18:56:05 تیزر کروناز 00:01:00
166 18:57:05 ترافیک 00:01:50
167 18:58:55 تیزر روزها 00:01:25
168 19:00:20 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
169 19:00:40 مل‌مل-6 - قسمت 159 00:55:20
170 19:56:00 اعلام برنامه 00:00:50
171 19:56:50 کلیپ یا رب 00:03:03
172 19:59:53 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
173 20:00:13 گروه شب نقاب - قسمت 23 00:23:52
174 20:24:05 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
175 20:24:27 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
176 20:26:49 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
177 20:28:07 وله رگلاژ 00:00:53
178 20:29:00 باکس تلاوت قرآن 00:11:00
179 20:40:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:16:00
180 20:56:00 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
181 20:56:36 ترافیک 00:02:02
182 20:58:38 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
183 20:59:45 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
184 21:00:05 ماشیناسورها - قسمت 45 00:22:45
185 21:22:50 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
186 21:23:07 کلیپ بارکد 626 00:04:08
187 21:27:15 تیزر مل‌مل 00:01:08
188 21:28:23 لذت دانایی 00:05:44
189 21:34:07 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
190 21:35:19 تیزر گروه شب نقاب 00:01:46
191 21:37:05 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
192 21:37:15 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 54 00:22:35
193 21:59:50 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:10


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها