جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 آرم استیشن نهال به پویا 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:04
4 08:06:35 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:55 دیپ‌داپ 00:02:53
6 08:09:48 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:33 کلیپ سلام 00:01:22
8 08:11:55 آنونس مجموعه دوستان جنگل 00:01:30
9 08:13:25 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
10 08:14:40 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
11 08:15:00 هشت‌پانوردها - قسمت 56 00:12:05
12 08:27:05 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
13 08:27:25 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
14 08:29:55 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
15 08:30:15 خدا چه آفریده-1 - قسمت 50 00:09:55
16 08:40:10 آرم استیشن روز 00:00:20
17 08:40:30 یاپ یاپس 00:02:15
18 08:42:45 کلیپ‌های مهدپویا- خمیر و آرد نانوایی 00:02:06
19 08:44:51 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
20 08:45:11 حیوانات کاغذی - قسمت 18 00:11:28
21 08:56:39 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:57:14 بندبندی‌ها 00:01:36
23 08:58:50 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
24 09:00:07 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
25 09:00:27 ماجراهای بهادر - قسمت 32 00:13:11
26 09:13:38 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
27 09:14:42 آرم تایم (هری و سطل پر از دایناسورش) 00:00:20
28 09:15:02 هری و سطل پر از دایناسورش - قسمت 6 00:10:12
29 09:25:14 آنونس مجموعه هشت‌پانوردها 00:01:30
30 09:26:44 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
31 09:29:48 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
32 09:30:08 اتل متل یه جنگل - قسمت 22 00:08:25
33 09:38:33 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
34 09:38:59 مولانگ 00:03:12
35 09:42:11 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
36 09:42:20 کلیپ پروانه کوچولو 00:02:25
37 09:44:45 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
38 09:45:05 نیک و نیکو-2 - قسمت 43 00:12:14
39 09:57:19 اعلام برنامه 00:00:35
40 09:57:54 اوم نوم 00:01:08
41 09:59:02 تیزر پوکویو 00:01:13
42 10:00:15 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
43 10:00:35 ببعی-5 - قسمت 2 00:09:07
44 10:09:42 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
45 10:11:12 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
46 10:13:12 کاردستی‌های مهدپویا-ماشین‎ 00:01:48
47 10:15:00 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
48 10:15:20 هشت‌پانوردها - قسمت 57 00:12:04
49 10:27:24 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
50 10:27:47 کلیپ ماهی-2 00:02:10
51 10:29:57 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
52 10:30:17 خدا چه آفریده-1 - قسمت 51 00:10:14
53 10:40:31 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
54 10:40:51 ماموک 00:03:11
55 10:44:02 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
56 10:45:17 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
57 10:45:37 حیوانات کاغذی - قسمت 19 00:10:56
58 10:56:33 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
59 10:56:57 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
60 10:59:46 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
61 11:00:06 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 128 01:23:36
62 12:23:42 اعلام برنامه 00:00:35
63 12:24:17 ترو ترو 00:03:33
64 12:27:50 کلیپ‌های مهدپویا- فصل تابستان-1 00:02:05
65 12:29:55 آرم تایم (پوکویو) 00:00:20
66 12:30:15 پوکویو - قسمت 20 00:06:57
67 12:37:12 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
68 12:37:21 کلیپ باغ قشنگ 00:04:14
69 12:41:35 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
70 12:41:55 دیپ‌داپ 00:02:53
71 12:44:48 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
72 12:45:08 اتل متل یه جنگل - قسمت 21 00:08:05
73 12:53:13 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
74 12:54:43 شن‌دونه‌ها 00:04:24
75 12:59:07 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
76 12:59:23 کاردستی‌های مهدپویا-قارچ 00:04:48
77 13:04:11 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
78 13:05:28 وله رگلاژ 00:00:22
79 13:05:50 جشن نماز 00:05:10
80 13:11:00 جشن نماز 00:05:51
81 13:16:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
82 13:17:11 مولانگ 00:03:26
83 13:20:37 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
84 13:22:07 تیزر پوکویو 00:01:13
85 13:23:20 کلیپ درخت-2 00:02:44
86 13:26:04 آرم استیشن لوکو آویز 00:00:22
87 13:26:26 باهم‌بازی 00:03:14
88 13:29:40 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
89 13:30:00 نیک و نیکو-2 - قسمت 42 00:12:16
90 13:42:16 کلیپ‌های مهدپویا- مزه‌ها-2 00:02:35
91 13:44:51 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
92 13:45:11 ببعی-5 - قسمت 1 00:08:25
93 13:53:36 یاپ یاپس 00:02:12
94 13:55:48 کلیپ باد 00:02:55
95 13:58:43 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
96 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
97 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
98 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:35
99 14:07:39 آرم تایم (سینمایی توت‌فرنگی‌های کوچولو) 00:00:20
100 14:07:59 سینمایی توت‌فرنگی‌های کوچولو 00:59:48
101 15:07:47 تیزر پویش مل‌مل 00:02:30
102 15:10:17 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
103 15:11:24 کلیپ قاصدک 00:03:20
104 15:14:44 آرم تایم (پروفسور بالتازار) 00:00:20
105 15:15:04 پروفسور بالتازار 00:04:55
106 15:19:59 اعلام برنامه 00:00:55
107 15:20:54 نظر شما چیه؟ 00:04:45
108 15:25:39 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
109 15:27:29 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
110 15:28:40 تیزر مل‌مل 00:01:08
111 15:29:48 آرم تایم (میوسیا) 00:00:20
112 15:30:08 میوسیا - قسمت 24 00:11:07
113 15:41:15 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
114 15:41:25 کلیپ فرشته‌ های نجات 00:03:50
115 15:45:15 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
116 15:45:35 باگز خرگوشه - قسمت 19 00:11:17
117 15:56:52 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
118 15:58:10 تیزر گروه شب نقاب 00:01:46
119 15:59:56 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
120 16:00:16 مل‌مل-5 - قسمت 160 00:55:00
121 16:55:16 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
122 16:56:16 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:38
123 16:58:54 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
124 17:00:01 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
125 17:00:21 گروه شب نقاب - قسمت 24 00:23:39
126 17:24:00 اعلام برنامه 00:00:55
127 17:24:55 مزه_خلاقیت - قسمت پاکت 00:02:08
128 17:27:03 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
129 17:27:24 تیزر پویش مل‌مل 00:02:30
130 17:29:54 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
131 17:30:14 ماشیناسورها - قسمت 46 00:22:45
132 17:52:59 اعلام برنامه 00:00:50
133 17:53:49 کلیپ سرزمین من 00:03:47
134 17:57:36 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
135 17:57:58 تیزر روزها 00:01:25
136 17:59:23 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
137 17:59:53 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:20
138 18:00:13 قهرمانان تنیس - قسمت 7 00:21:44
139 18:21:57 تیزر کروناز 00:00:55
140 18:22:52 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
141 18:24:08 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
142 18:27:10 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
143 18:27:32 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:28
144 18:30:00 آرم تایم (بینوایان) 00:00:20
145 18:30:20 بینوایان - قسمت 5 00:22:47
146 18:53:07 مزه_طبیعت 00:01:58
147 18:55:05 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
148 18:56:16 تیزر پویش مل‌مل 00:02:30
149 18:58:46 مورف 00:01:16
150 19:00:02 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
151 19:00:22 مهارت‌های زندگی - قسمت 422 00:12:46
152 19:13:08 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:54
153 19:15:02 آرم تایم (خروس زیرک، روباه کلک) 00:00:20
154 19:15:22 خروس زیرک، روباه کلک-3 - قسمت 16 00:12:14
155 19:27:36 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:10
156 19:28:46 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
157 19:29:53 آرم تایم (کلیله و دوستان) 00:00:20
158 19:30:13 کلیله و دوستان - قسمت 6 00:17:25
159 19:47:38 اعلام برنامه 00:00:50
160 19:48:28 کلیپ با هم که باشیم 00:04:47
161 19:53:15 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
162 19:53:37 گروه تحقیق 00:04:11
163 19:57:48 تیزر پویش مل‌مل 00:02:30
164 20:00:18 آرم تایم (مبارزان کهکشانی) 00:00:20
165 20:00:38 مبارزان کهکشانی - قسمت 15 00:21:50
166 20:22:28 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
167 20:22:38 رود رانر 00:05:27
168 20:28:05 تیزر روزها 00:01:25
169 20:29:30 وله رگلاژ 00:00:30
170 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:09:00
171 20:39:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:16:00
172 20:55:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
173 20:55:22 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
174 20:56:33 تیزر مل‌مل 00:01:08
175 20:57:41 ترافیک 00:02:14
176 20:59:55 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
177 21:00:15 سونیک - قسمت 16 00:10:44
178 21:10:59 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
179 21:11:21 کلیپ ایران ما 00:07:35
180 21:18:56 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
181 21:20:14 تیزر گروه شب نقاب 00:01:46
182 21:22:00 بره ناقلا 00:06:42
183 21:28:42 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
184 21:29:03 مزه_خلاقیت - قسمت کیف 00:02:08
185 21:31:11 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
186 21:31:21 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
187 21:32:58 تیزر روزها 00:01:25
188 21:34:23 تیزر پویش مل‌مل 00:02:30
189 21:36:53 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
190 21:37:48 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 56 00:21:56
191 21:59:44 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:16


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها