جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:32 ماجراهای جنگل 00:03:52
6 08:10:24 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:09 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
8 08:13:44 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
9 08:15:01 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
10 08:15:21 هشت‌پانوردها - قسمت 57 00:12:04
11 08:27:25 آنونس مجموعه ماجراهای بهادر 00:01:30
12 08:28:55 تیزر پوکویو 00:01:13
13 08:30:08 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
14 08:30:28 خدا چه آفریده-1 - قسمت 51 00:10:14
15 08:40:42 آرم استیشن روز 00:00:20
16 08:41:02 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
17 08:43:02 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-2 00:02:03
18 08:45:05 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
19 08:45:25 حیوانات کاغذی - قسمت 19 00:10:56
20 08:56:21 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:56:56 کلیپ شاپرک 00:03:19
22 09:00:15 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
23 09:00:35 ماجراهای بهادر - قسمت 33 00:12:23
24 09:12:58 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
25 09:14:13 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
26 09:15:17 آرم تایم (هری و سطل پر از دایناسورش) 00:00:20
27 09:15:37 هری و سطل پر از دایناسورش - قسمت 7 00:10:12
28 09:25:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
29 09:26:09 کلیپ ماهی-3 00:01:49
30 09:27:58 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
31 09:28:07 بندبندی‌ها 00:01:37
32 09:29:44 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
33 09:30:04 اتل متل یه جنگل - قسمت 23 00:08:22
34 09:38:26 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
35 09:38:48 مولانگ 00:03:27
36 09:42:15 کلیپ‌های مهدپویا- گیاهان-1‎ 00:02:26
37 09:44:41 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
38 09:45:01 نیک و نیکو-2 - قسمت 44 00:12:30
39 09:57:31 اعلام برنامه 00:00:35
40 09:58:06 کلیپ تابستان 00:02:09
41 10:00:15 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
42 10:00:35 ببعی-5 - قسمت 3 00:08:56
43 10:09:31 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
44 10:09:40 یاپ یاپس 00:02:15
45 10:11:55 آنونس مجموعه پوکویو 00:01:30
46 10:13:25 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
47 10:14:42 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
48 10:15:02 هشت‌پانوردها - قسمت 58 00:11:51
49 10:26:53 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
50 10:27:17 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
51 10:29:40 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
52 10:30:00 خدا چه آفریده-1 - قسمت 52 00:10:02
53 10:40:02 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
54 10:40:22 دیپ‌داپ 00:02:55
55 10:43:17 کلیپ‌های مهدپویا- میوه‌ها و خوب شستن آنها‎ 00:01:52
56 10:45:09 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
57 10:45:29 حیوانات کاغذی - قسمت 20 00:12:08
58 10:57:37 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
59 10:57:46 کلیپ توپ 00:02:19
60 11:00:05 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
61 11:00:25 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 129 01:20:25
62 12:20:50 اعلام برنامه 00:00:35
63 12:21:25 ترو ترو 00:03:37
64 12:25:02 آرم استیشن لوکو آویز 00:00:22
65 12:25:24 کلیپ باد 00:02:55
66 12:28:19 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
67 12:28:28 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
68 12:29:45 آرم تایم (پوکویو) 00:00:20
69 12:30:05 پوکویو - قسمت 21 00:06:58
70 12:37:03 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
71 12:38:33 باهم‌بازی 00:03:14
72 12:41:47 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
73 12:42:10 ماموک 00:03:06
74 12:45:16 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
75 12:45:36 اتل متل یه جنگل - قسمت 22 00:08:25
76 12:54:01 تیزر پوکویو 00:01:13
77 12:55:14 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
78 12:56:29 شن‌دونه‌ها 00:04:13
79 13:00:42 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
80 13:00:51 کاردستی‌های مهدپویا-قایق-1 00:04:02
81 13:04:53 وله رگلاژ 00:00:45
82 13:05:38 جشن نماز 00:05:22
83 13:11:00 جشن نماز 00:05:49
84 13:16:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
85 13:17:09 مولانگ 00:03:19
86 13:20:28 آنونس مجموعه دوستان جنگل 00:01:30
87 13:21:58 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
88 13:23:15 ماجراهای سعید 00:04:16
89 13:27:31 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
90 13:27:40 کلیپ‌های نوید و ندا- کتاب 00:02:26
91 13:30:06 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
92 13:30:26 نیک و نیکو-2 - قسمت 43 00:12:14
93 13:42:40 کلیپ‌های مهدپویا- فصل تابستان-2 00:02:13
94 13:44:53 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
95 13:45:13 ببعی-5 - قسمت 2 00:09:07
96 13:54:20 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
97 13:54:40 یاپ یاپس 00:02:15
98 13:56:55 کلیپ نمره بیست 00:01:52
99 13:58:47 تیزر پوکویو 00:01:13
100 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
101 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
102 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:48
103 14:07:09 آرم تایم (سینمایی توماس و دوستان) 00:00:20
104 14:07:29 سینمایی توماس و دوستان- داستان شجاعت 01:02:43
105 15:10:12 تیزر پویش مل‌مل 00:02:30
106 15:12:42 موسیقی فیلم ملاقات با رابینسون‌ها 00:01:59
107 15:14:41 آرم تایم (پروفسور بالتازار) 00:00:20
108 15:15:01 پروفسور بالتازار 00:03:25
109 15:18:26 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
110 15:19:44 تیزر روزها 00:01:25
111 15:21:09 کلیپ آبشار عاطفه ها 00:03:26
112 15:24:35 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
113 15:24:57 نظر شما چیه؟ 00:03:48
114 15:28:45 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
115 15:29:56 آرم تایم (موش خبرنگار) 00:00:20
116 15:30:16 موش خبرنگار - قسمت 30 00:21:56
117 15:52:12 اعلام برنامه 00:00:50
118 15:53:02 ترافیک 00:02:15
119 15:55:17 آرم استیشن ماشین 00:00:14
120 15:55:31 کلیپ نهال 00:02:16
121 15:57:47 تیزر کروناز 00:00:54
122 15:58:41 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
123 15:59:01 تیزر چی خوبه 00:01:15
124 16:00:16 پاندای کونگ‌فو کار- پنجه‌های آتشین - قسمت 15 00:23:17
125 16:23:33 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
126 16:23:54 تیزر پویش مل‌مل 00:02:30
127 16:26:24 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
128 16:26:46 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
129 16:29:57 آرم تایم (ماجراهای بلینکی‌بیل) 00:00:20
130 16:30:17 ماجراهای بلینکی‌بیل - قسمت 15 00:11:59
131 16:42:16 آنونس مجموعه گروه شب نقاب 00:01:20
132 16:43:36 تیزر مل‌مل 00:01:08
133 16:44:44 آرم تایم (کتاب جنگل) 00:00:20
134 16:45:04 کتاب جنگل - گردش در طبیعت - قسمت 15 00:12:14
135 16:57:18 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
136 16:57:39 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
137 17:00:01 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
138 17:00:21 دالتون‌ها-2 - قسمت 17 00:19:56
139 17:20:17 اعلام برنامه 00:00:55
140 17:21:12 مزه_طبیعت - قسمت پروانه‌ها 00:01:55
141 17:23:07 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
142 17:23:29 گروه تحقیق 00:04:40
143 17:28:09 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
144 17:28:21 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:29
145 17:29:50 آرم تایم (روزها) 00:00:20
146 17:30:10 روزها - قسمت 12 00:21:47
147 17:51:57 اعلام برنامه 00:00:50
148 17:52:47 کلیپ بسم الله 00:03:33
149 17:56:20 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
150 17:56:42 تیزر گروه شب نقاب 00:01:46
151 17:58:28 تیزر روزها 00:01:25
152 17:59:53 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 00:00:20
153 18:00:13 کنام‌ اژدها - قسمت 5 00:18:00
154 18:18:13 تیزر پویش مل‌مل 00:02:30
155 18:20:43 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:35
156 18:23:18 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
157 18:23:40 رود رانر 00:05:45
158 18:29:25 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
159 18:29:55 آرم تایم (آنه شرلی با موهای قرمز) 00:00:20
160 18:30:15 آنه شرلی با موهای قرمز - قسمت 43 00:25:32
161 18:55:47 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
162 18:57:03 کلیپ یا رب 00:03:03
163 19:00:06 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
164 19:00:26 مل‌مل-5 - قسمت 160 00:55:04
165 19:55:30 اعلام برنامه 00:00:50
166 19:56:20 بره قهرمان 00:01:05
167 19:57:25 مزه_خلاقیت - قسمت درخت 00:02:06
168 19:59:31 تیزر کروناز 00:00:50
169 20:00:21 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
170 20:00:41 گروه شب نقاب - قسمت 24 00:23:39
171 20:24:20 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:13
172 20:25:33 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
173 20:25:54 لذت دانایی 00:04:57
174 20:30:51 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
175 20:31:58 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
176 20:33:16 وله رگلاژ 00:00:44
177 20:34:00 باکس تلاوت قرآن 00:05:00
178 20:39:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:17:32
179 20:56:32 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
180 20:57:32 تیزر پویش مل‌مل 00:02:30
181 21:00:02 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
182 21:00:22 ماشیناسورها - قسمت 46 00:22:45
183 21:23:07 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
184 21:23:34 کلیپ سرزمین من 00:03:47
185 21:27:21 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
186 21:28:32 بره ناقلا 00:06:53
187 21:35:25 آرم استیشن ماشین 00:00:14
188 21:35:39 ترافیک 00:02:02
189 21:37:41 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
190 21:38:48 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
191 21:39:10 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 57 00:20:47
192 21:59:57 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:03


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها