جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
4 08:06:05 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:25 یاپ یاپس 00:02:15
6 08:08:40 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:25 کاردستی‌های مهدپویا-مسواک 00:02:34
8 08:11:59 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
9 08:12:19 کلیپ سلام 00:01:22
10 08:13:41 تیزر پوکویو 00:01:13
11 08:14:54 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
12 08:15:14 هشت‌پانوردها - قسمت 58 00:11:51
13 08:27:05 کلیپ‌های مهدپویا- پخت نان‎ 00:02:02
14 08:29:07 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
15 08:29:16 اوم نوم 00:01:02
16 08:30:18 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
17 08:30:38 خدا چه آفریده-1 - قسمت 52 00:10:02
18 08:40:40 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
19 08:41:06 دیپ‌داپ 00:02:52
20 08:43:58 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
21 08:45:13 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
22 08:45:33 حیوانات کاغذی - قسمت 20 00:12:08
23 08:57:41 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:58:16 کلیپ ماهی-3 00:01:49
25 09:00:05 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
26 09:00:25 ماجراهای بهادر - قسمت 34 00:12:35
27 09:13:00 آنونس مجموعه هشت‌پانوردها 00:01:30
28 09:14:30 نقاشی کنیم 00:00:46
29 09:15:16 آرم تایم (هری و سطل پر از دایناسورش) 00:00:20
30 09:15:36 هری و سطل پر از دایناسورش - قسمت 8 00:10:12
31 09:25:48 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
32 09:26:08 کلیپ‌های نوید و ندا- کتاب 00:02:26
33 09:28:34 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
34 09:29:51 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
35 09:30:11 اتل متل یه جنگل - قسمت 24 00:08:08
36 09:38:19 آنونس مجموعه دوستان جنگل 00:01:30
37 09:39:49 مولانگ 00:03:16
38 09:43:05 کلیپ‌های مهدپویا- فصل تابستان-1 00:02:05
39 09:45:10 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
40 09:45:30 نیک و نیکو-2 - قسمت 45 00:12:13
41 09:57:43 اعلام برنامه 00:00:35
42 09:58:18 کاردستی‌های مهدپویا-برنامه تغذیه روزانه 00:01:40
43 09:59:58 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
44 10:00:18 ببعی-5 - قسمت 4 00:08:57
45 10:09:15 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
46 10:10:45 تیزر پوکویو 00:01:13
47 10:11:58 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
48 10:14:47 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
49 10:15:07 هشت‌پانوردها - قسمت 59 00:11:53
50 10:27:00 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
51 10:28:30 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
52 10:29:45 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
53 10:30:05 خدا چه آفریده-1 - قسمت 53 00:09:21
54 10:39:26 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
55 10:39:48 ترو ترو 00:03:36
56 10:43:24 کلیپ‌های مهدپویا- میوه‌ها و فواید خوردن 00:01:53
57 10:45:17 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
58 10:45:37 حیوانات کاغذی - قسمت 31 00:11:08
59 10:56:45 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
60 10:57:05 کلیپ درخت-2 00:02:44
61 10:59:49 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
62 11:00:09 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 130 01:19:21
63 12:19:30 اعلام برنامه 00:00:35
64 12:20:05 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
65 12:22:05 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
66 12:22:14 کلیپ شاپرک 00:03:19
67 12:25:33 بندبندی‌ها 00:01:35
68 12:27:08 آنونس مجموعه ماجراهای بهادر 00:01:30
69 12:28:38 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
70 12:29:55 آرم تایم (پوکویو) 00:00:20
71 12:30:15 پوکویو - قسمت 22 00:06:56
72 12:37:11 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
73 12:37:31 باهم‌بازی 00:03:09
74 12:40:40 آنونس مجموعه نیک و نیکو 00:01:30
75 12:42:10 دیپ‌داپ 00:02:53
76 12:45:03 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
77 12:45:23 اتل متل یه جنگل - قسمت 23 00:08:22
78 12:53:45 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
79 12:54:09 شن‌دونه‌ها 00:04:38
80 12:58:47 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
81 12:59:03 کاردستی‌های مهدپویا-اتوبوس 00:03:45
82 13:02:48 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
83 13:04:05 تیزر پوکویو 00:01:13
84 13:05:18 وله رگلاژ 00:00:32
85 13:05:50 جشن نماز 00:05:10
86 13:11:00 جشن نماز 00:05:51
87 13:16:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
88 13:17:11 ماجراهای جنگل 00:04:46
89 13:21:57 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
90 13:23:27 تیزر نیک و نیکو 00:01:15
91 13:24:42 کلیپ دو دوست 00:02:38
92 13:27:20 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
93 13:27:29 یاپ یاپس 00:02:15
94 13:29:44 آرم تایم (نیک و نیکو) 00:00:20
95 13:30:04 نیک و نیکو-2 - قسمت 44 00:12:30
96 13:42:34 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
97 13:42:58 کلیپ تابستان 00:02:09
98 13:45:07 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
99 13:45:27 ببعی-5 - قسمت 3 00:08:56
100 13:54:23 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
101 13:55:16 مولانگ 00:03:27
102 13:58:43 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
103 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
104 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
105 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:15
106 14:06:19 آرم تایم (سینمایی آلفا و امگا-3) 00:00:20
107 14:06:39 سینمایی آلفا و امگا-3 01:06:59
108 15:13:38 تیزر روزها 00:01:25
109 15:15:03 آرم تایم (پروفسور بالتازار) 00:00:20
110 15:15:23 پروفسور بالتازار 00:04:38
111 15:20:01 اعلام برنامه 00:00:55
112 15:20:56 نظر شما چیه؟ 00:05:48
113 15:26:44 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
114 15:27:39 تیزر پویش مل‌مل 00:02:30
115 15:30:09 آرم تایم (میوسیا) 00:00:20
116 15:30:29 میوسیا - قسمت 25 00:11:21
117 15:41:50 تیزر کروناز 00:00:52
118 15:42:42 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
119 15:44:41 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
120 15:45:01 باگز خرگوشه - قسمت 20 00:10:48
121 15:55:49 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
122 15:55:59 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
123 15:59:01 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
124 16:00:08 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
125 16:00:28 مل‌مل-5 - قسمت 161 00:55:00
126 16:55:28 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
127 16:55:49 ترافیک 00:02:15
128 16:58:04 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
129 16:59:15 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
130 17:00:15 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
131 17:00:35 گروه شب نقاب - قسمت 25 00:23:50
132 17:24:25 اعلام برنامه 00:00:55
133 17:25:20 کلیپ با هم که باشیم 00:04:47
134 17:30:07 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
135 17:30:27 ماشیناسورها - قسمت 47 00:22:27
136 17:52:54 اعلام برنامه 00:00:50
137 17:53:44 مزه_خلاقیت - قسمت سبد 00:02:09
138 17:55:53 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
139 17:56:15 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:26
140 17:58:41 تیزر روزها 00:01:25
141 18:00:06 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:20
142 18:00:26 قهرمانان تنیس - قسمت 8 00:22:05
143 18:22:31 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
144 18:23:49 تیزر گروه شب نقاب 00:01:46
145 18:25:35 بره قهرمان 00:01:03
146 18:26:38 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
147 18:26:59 کلیپ قاصدک 00:03:20
148 18:30:19 آرم تایم (بینوایان) 00:00:20
149 18:30:39 بینوایان - قسمت 6 00:23:39
150 18:54:18 اعلام برنامه 00:00:55
151 18:55:13 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:22
152 18:57:35 تیزر مل‌مل 00:01:08
153 18:58:43 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
154 18:59:03 تیزر چی خوبه 00:01:15
155 19:00:18 پاندای کونگ‌فو کار- پنجه‌های آتشین - قسمت 15 00:23:17
156 19:23:35 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
157 19:23:57 کلیپ برای دکترها و پرستارهای مهربان 00:03:20
158 19:27:17 تیزر روزها 00:01:25
159 19:28:42 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
160 19:29:49 آرم تایم (ماجراهای بلینکی‌بیل) 00:00:20
161 19:30:09 ماجراهای بلینکی‌بیل - قسمت 15 00:11:59
162 19:42:08 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
163 19:42:46 مزه_طبیعت - قسمت پروانه‌ها-2 00:01:56
164 19:44:42 آرم تایم (کتاب جنگل) 00:00:20
165 19:45:02 کتاب جنگل - گردش در طبیعت - قسمت 15 00:12:14
166 19:57:16 اعلام برنامه 00:00:50
167 19:58:06 مورف 00:01:42
168 19:59:48 آرم تایم (اندرسون و قصه‌هایش) 00:00:20
169 20:00:08 اندرسون و قصه‌هایش 00:23:47
170 20:23:55 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
171 20:24:05 رود رانر 00:03:37
172 20:27:42 تیزر گروه شب نقاب 00:01:46
173 20:29:28 وله رگلاژ 00:00:32
174 20:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:08:00
175 20:38:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:22:00
176 21:00:00 وله شهادت امام جواد (ع) 00:00:25
177 21:00:25 آرم تایم (روزها) 00:00:20
178 21:00:45 روزها - قسمت 12 00:21:47
179 21:22:32 وله شهادت امام جواد (ع) 00:00:58
180 21:23:30 لذت دانایی 00:05:44
181 21:29:14 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
182 21:29:44 آنونس مجموعه گروه شب نقاب 00:01:20
183 21:31:04 کلیپ ایران ما 00:07:35
184 21:38:39 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
185 21:39:02 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 58 00:20:31
186 21:59:33 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:27


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها