جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:33 کلیپ شاپرک 00:03:19
6 08:10:52 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:37 ترو ترو 00:03:33
8 08:15:10 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
9 08:15:30 هشت‌پانوردها - قسمت 61 00:12:18
10 08:27:48 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
11 08:29:05 نقاشی کنیم 00:01:00
12 08:30:05 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
13 08:30:25 خدا چه آفریده؟ - قسمت 55 00:10:33
14 08:40:58 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
15 08:41:24 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
16 08:42:28 یاپ یاپس 00:02:15
17 08:44:43 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
18 08:45:03 حیوانات کاغذی - قسمت 23 00:12:07
19 08:57:10 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:57:45 کلیپ تابستان 00:02:09
21 08:59:54 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
22 09:00:14 اتل متل یه جنگل - قسمت 26 00:08:02
23 09:08:16 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
24 09:08:40 مولانگ 00:03:27
25 09:12:07 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
26 09:12:27 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
27 09:14:44 آرم تایم (داربی و تیگر و پو ) 00:00:20
28 09:15:04 داربی و تیگر و پو - قسمت 2 00:11:43
29 09:26:47 آنونس مجموعه هشت‌پانوردها 00:01:30
30 09:28:17 بندبندی‌ها 00:01:37
31 09:29:54 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
32 09:30:14 شهر قصه - قسمت 9 00:08:26
33 09:38:40 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
34 09:39:00 آنونس مجموعه ماجراهای بهادر 00:01:30
35 09:40:30 شن‌دونه‌ها 00:04:13
36 09:44:43 آرم تایم (هری و سطل پر از دایناسورش) 00:00:20
37 09:45:03 هری و سطل پر از دایناسورش - قسمت 11 00:10:09
38 09:55:12 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
39 09:55:34 کلیپ دو دوست 00:02:38
40 09:58:12 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
41 09:58:28 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
42 10:00:28 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
43 10:00:48 مهدپویا - قسمت 16 00:23:58
44 10:24:46 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
45 10:26:16 اوم نوم 00:01:09
46 10:27:25 کلیپ شادی 00:02:35
47 10:30:00 آرم تایم (عروسک‌های دوست داشتنی) 00:00:20
48 10:30:20 عروسک‌های دوست داشتنی - قسمت 1 00:07:08
49 10:37:28 آرم استیشن روز 00:00:20
50 10:37:48 ماجراهای سعید 00:05:03
51 10:42:51 کلیپ نمره بیست 00:01:52
52 10:44:43 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
53 10:45:03 ببعی-4 - قسمت 7 00:09:05
54 10:54:08 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
55 10:54:28 کلیپ‌های نوید و ندا 00:02:26
56 10:56:54 ماموک 00:03:04
57 10:59:58 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
58 11:00:18 هشت‌پانوردها - قسمت 62 00:11:56
59 11:12:14 آرم استیشن روز 00:00:20
60 11:12:34 یاپ یاپس 00:02:15
61 11:14:49 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
62 11:15:09 خدا چه آفریده؟ - قسمت 56 00:10:03
63 11:25:12 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
64 11:25:32 ماجراهای جنگل 00:04:35
65 11:30:07 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
66 11:30:27 حیوانات کاغذی - قسمت 24 00:11:04
67 11:41:31 آرم استیشن روز 00:00:20
68 11:41:51 مولانگ 00:03:09
69 11:45:00 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
70 11:45:20 اتل متل یه جنگل - قسمت 27 00:08:22
71 11:53:42 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
72 11:54:35 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
73 11:57:47 آنونس مجموعه دوستان جنگل 00:01:30
74 11:59:17 نقاشی کنیم 00:00:50
75 12:00:07 آرم تایم (داربی و تیگر و پو ) 00:00:20
76 12:00:27 داربی و تیگر و پو - قسمت 3 00:11:32
77 12:11:59 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
78 12:12:25 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
79 12:13:55 بندبندی‌ها 00:01:21
80 12:15:16 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
81 12:15:36 دوستان جنگل - قسمت 14 00:09:58
82 12:25:34 آرم استیشن روز 00:00:20
83 12:25:54 شن‌دونه‌ها 00:04:04
84 12:29:58 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
85 12:30:18 کندویی‌ها - قسمت 3 00:07:00
86 12:37:18 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
87 12:37:40 کلیپ دوستان جنگل- مسواک زدن 00:05:10
88 12:42:50 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
89 12:44:07 اوم نوم 00:01:02
90 12:45:09 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
91 12:45:29 ببعی-4 - قسمت 6 00:08:54
92 12:54:23 آنونس مجموعه دوستان جنگل 00:01:30
93 12:55:53 باهم‌بازی 00:03:21
94 12:59:14 آنونس مجموعه هشت‌پانوردها 00:01:30
95 13:00:44 یاپ یاپس 00:02:15
96 13:02:59 آرم استیشن روز 00:00:20
97 13:03:19 کلیپ ماهی 00:02:10
98 13:05:29 وله رگلاژ 00:01:05
99 13:06:34 جشن نماز 00:04:26
100 13:11:00 جشن نماز 00:05:47
101 13:16:47 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
102 13:17:07 ماجراهای جنگل 00:04:44
103 13:21:51 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
104 13:22:17 ماجراهای سعید 00:04:54
105 13:27:11 دیپ‌داپ 00:02:48
106 13:29:59 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
107 13:30:19 مهدپویا - قسمت 15 00:21:28
108 13:51:47 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
109 13:52:09 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
110 13:54:39 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
111 13:55:56 شن‌دونه‌ها 00:04:04
112 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
113 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
114 14:03:04 تلاوت قرآن 00:05:26
115 14:08:30 آرم تایم (سینمایی پاچی دایناسور) 00:00:20
116 14:08:50 سینمایی پاچی دایناسور 01:12:30
117 15:21:20 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
118 15:21:56 تیزر پویش مل‌مل 00:02:30
119 15:24:26 کلیپ بارکد 626 00:04:08
120 15:28:34 تیزر روزها 00:01:25
121 15:29:59 آرم تایم (پسر شجاع) 00:00:20
122 15:30:19 پسر شجاع - قسمت 56 00:21:49
123 15:52:08 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
124 15:52:44 تیزر چی چی 00:04:49
125 15:57:33 ترافیک 00:02:09
126 15:59:42 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
127 16:00:02 مهارت‌های زندگی - قسمت 423 00:12:34
128 16:12:36 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
129 16:12:46 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:13
130 16:13:59 تیزر مل‌مل 00:01:08
131 16:15:07 آرم تایم (خروس زیرک، روباه کلک) 00:00:20
132 16:15:27 خروس زیرک، روباه کلک - قسمت 17 00:12:17
133 16:27:44 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
134 16:28:06 تیزر پویش مل‌مل 00:02:30
135 16:30:36 آرم تایم (کلیله و دوستان) 00:00:20
136 16:30:56 کلیله و دوستان - قسمت 3 00:16:22
137 16:47:18 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
138 16:48:13 کلیپ بسم الله 00:03:33
139 16:51:46 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
140 16:52:16 آنونس مجموعه گروه شب نقاب 00:01:46
141 16:54:02 بره ناقلا 00:06:04
142 17:00:06 آرم تایم (مبارزان کهکشانی) 00:00:20
143 17:00:26 مبارزان کهکشانی - قسمت 16 00:21:33
144 17:21:59 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
145 17:22:11 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
146 17:24:10 اعلام برنامه 00:00:50
147 17:25:00 تیزر چی چی 00:03:57
148 17:28:57 سبک زندگی 00:00:59
149 17:29:56 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
150 17:30:16 سونیک - قسمت 17 00:09:56
151 17:40:12 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
152 17:40:22 کلیپ ایران 00:07:35
153 17:47:57 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
154 17:49:04 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:26
155 17:51:30 تیزر پویش مل‌مل 00:02:30
156 17:54:00 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
157 17:54:17 رود رانر 00:05:54
158 18:00:11 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
159 18:00:31 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 101 00:19:54
160 18:20:25 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
161 18:21:20 کلیپ دکترها و پرستارهای مهربان 00:03:20
162 18:24:40 تیزر مل‌مل 00:01:08
163 18:25:48 نظر شما چیه؟ 00:04:25
164 18:30:13 آرم تایم (مهاجران) 00:00:20
165 18:30:33 مهاجران - قسمت 31 00:18:05
166 18:48:38 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
167 18:48:50 کلیپ قاصدک 00:03:20
168 18:52:10 تیزر کروناز 00:01:00
169 18:53:10 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:22
170 18:55:32 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
171 18:55:59 تیزر چی چی 00:03:45
172 18:59:44 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
173 19:00:04 مل‌مل-6 - قسمت 162 00:55:16
174 19:55:20 اعلام برنامه 00:00:50
175 19:56:10 کلیپ سرزمین من 00:03:47
176 19:59:57 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
177 20:00:17 گروه شب نقاب - قسمت 26 00:23:43
178 20:24:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
179 20:24:22 کلیپ نهال 00:02:16
180 20:26:38 لذت دانایی 00:04:51
181 20:31:29 وله رگلاژ 00:01:01
182 20:32:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
183 20:36:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:22:30
184 20:58:30 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
185 20:59:00 موسیقی فیلم عصر یخبندان-5 00:01:00
186 21:00:00 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
187 21:00:20 ماشیناسورها - قسمت 48 00:22:46
188 21:23:06 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
189 21:23:23 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
190 21:26:25 تیزر پویش مل‌مل 00:02:30
191 21:28:55 بره ناقلا 00:06:17
192 21:35:12 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
193 21:35:22 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 61 00:24:04
194 21:59:26 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:34


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها