جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 آرم استیشن نهال به پویا 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:17
4 08:05:48 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:08 دیپ‌داپ 00:02:50
6 08:08:58 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:43 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
8 08:12:13 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
9 08:13:43 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
10 08:14:47 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
11 08:15:07 هشت‌پانوردها - قسمت 63 00:12:04
12 08:27:11 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
13 08:27:31 کلیپ تابستان 00:02:09
14 08:29:40 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
15 08:30:00 خدا چه آفریده-1 - قسمت 57 00:09:26
16 08:39:26 آرم استیشن روز 00:00:20
17 08:39:46 یاپ یاپس 00:02:15
18 08:42:01 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
19 08:45:05 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
20 08:45:25 حیوانات کاغذی - قسمت 25 00:12:21
21 08:57:46 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:58:21 بندبندی‌ها 00:01:21
23 08:59:42 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
24 09:00:02 ماجراهای بهادر - قسمت 36 00:11:21
25 09:11:23 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
26 09:11:32 اوم نوم 00:01:08
27 09:12:40 کلیپ‌های مهدپویا- مراقبت از گل‌ها 00:02:04
28 09:14:44 آرم تایم (هری و سطل پر از دایناسورش) 00:00:20
29 09:15:04 هری و سطل پر از دایناسورش - قسمت 13 00:10:12
30 09:25:16 آنونس مجموعه هشت‌پانوردها 00:01:30
31 09:26:46 کلیپ باد 00:02:55
32 09:29:41 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
33 09:30:01 اتل متل یه جنگل - قسمت 29 00:08:24
34 09:38:25 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
35 09:38:51 مولانگ 00:03:21
36 09:42:12 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
37 09:42:35 کاردستی‌های مهدپویا-هندوانه-2 00:02:17
38 09:44:52 آرم تایم (عروسک‌های دوست‌داشتنی) 00:00:20
39 09:45:12 عروسک‌های دوست‌داشتنی - قسمت 3 00:07:04
40 09:52:16 اعلام برنامه 00:00:35
41 09:52:51 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
42 09:56:03 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
43 09:56:23 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
44 09:58:23 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
45 09:59:40 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
46 10:00:00 ببعی-5 - قسمت 9 00:08:44
47 10:08:44 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
48 10:10:14 ماموک 00:02:58
49 10:13:12 کلیپ‌های مهدپویا- فصل تابستان-1 00:02:05
50 10:15:17 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
51 10:15:37 هشت‌پانوردها - قسمت 64 00:12:06
52 10:27:43 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
53 10:28:05 کلیپ ماهی-3 00:01:49
54 10:29:54 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
55 10:30:14 خدا چه آفریده-1 - قسمت 58 00:08:59
56 10:39:13 آنونس مجموعه دوستان جنگل 00:01:30
57 10:40:43 ماجراهای جنگل 00:04:16
58 10:44:59 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
59 10:45:19 حیوانات کاغذی - قسمت 26 00:11:45
60 10:57:04 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
61 10:57:13 کلیپ درخت-2 00:02:44
62 10:59:57 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
63 11:00:17 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 132 01:18:44
64 12:19:01 اعلام برنامه 00:00:35
65 12:19:36 ترو ترو 00:03:36
66 12:23:12 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
67 12:23:36 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
68 12:26:25 یاپ یاپس 00:02:15
69 12:28:40 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
70 12:29:57 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
71 12:30:17 داربی و تیگر و پو - قسمت 5 00:11:36
72 12:41:53 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
73 12:42:15 کلیپ پروانه کوچولو 00:02:25
74 12:44:40 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
75 12:45:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 28 00:07:19
76 12:52:19 آنونس مجموعه هشت‌پانوردها 00:01:30
77 12:53:49 شن‌دونه‌ها 00:04:22
78 12:58:11 کاردستی‌های مهدپویا-گل-1 00:04:16
79 13:02:27 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
80 13:02:36 بندبندی‌ها 00:01:21
81 13:03:57 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
82 13:05:14 وله رگلاژ 00:00:36
83 13:05:50 جشن نماز 00:05:10
84 13:11:00 جشن نماز 00:05:51
85 13:16:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
86 13:17:11 مولانگ 00:03:25
87 13:20:36 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
88 13:22:06 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
89 13:23:10 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
90 13:24:03 کلیپ دوستم با طبیعت 00:02:08
91 13:26:11 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
92 13:26:34 باهم‌بازی 00:03:18
93 13:29:52 آرم تایم (عروسک‌های دوست‌داشتنی) 00:00:20
94 13:30:12 عروسک‌های دوست‌داشتنی - قسمت 2 00:07:08
95 13:37:20 کلیپ‌های مهدپویا- شکرگزاری 00:02:09
96 13:39:29 آنونس مجموعه ماجراهای بهادر 00:01:30
97 13:40:59 اوم نوم 00:01:06
98 13:42:05 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
99 13:42:14 کاردستی‌های مهدپویا-پنکه 00:02:50
100 13:45:04 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
101 13:45:24 ببعی-5 - قسمت 8 00:09:13
102 13:54:37 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
103 13:54:57 کلیپ ماهی-2 00:02:10
104 13:57:07 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
105 13:57:16 دیپ‌داپ 00:02:44
106 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
107 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
108 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:02
109 14:06:06 آرم تایم (سینمایی کوتوله‌های جنگلی) 00:00:20
110 14:06:26 سینمایی کوتوله‌های جنگلی 01:05:57
111 15:12:23 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
112 15:13:41 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
113 15:14:48 آرم تایم (پروفسور بالتازار) 00:00:20
114 15:15:08 پروفسور بالتازار 00:04:58
115 15:20:06 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
116 15:20:28 کلیپ با هم که باشیم 00:04:47
117 15:25:15 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
118 15:26:31 تیزر چی چی 00:03:28
119 15:29:59 آرم تایم (جیکوچان) 00:00:20
120 15:30:19 جیکوچان - قسمت 1 00:20:26
121 15:50:45 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
122 15:51:06 نظر شما چیه؟ 00:05:43
123 15:56:49 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
124 15:58:26 تیزر روزها 00:01:25
125 15:59:51 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
126 16:00:11 مل‌مل-5 - قسمت 163 00:55:00
127 16:55:11 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
128 16:56:11 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:21
129 16:58:32 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
130 16:59:43 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
131 17:00:03 گروه شب نقاب - قسمت 27 00:23:54
132 17:23:57 اعلام برنامه 00:00:55
133 17:24:52 مزه_خلاقیت - قسمت هواپیما 00:02:04
134 17:26:56 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
135 17:27:06 تیزر چی چی 00:03:06
136 17:30:12 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
137 17:30:32 ماشیناسورها - قسمت 49 00:22:44
138 17:53:16 اعلام برنامه 00:00:50
139 17:54:06 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
140 17:57:08 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
141 17:57:30 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
142 17:58:00 تیزر جیکوچان 00:01:48
143 17:59:48 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:20
144 18:00:08 قهرمانان تنیس - قسمت 10 00:20:07
145 18:20:15 تیزر گروه شب نقاب 00:01:46
146 18:22:01 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:10
147 18:23:11 ترافیک 00:02:15
148 18:25:26 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
149 18:25:48 مورف 00:01:29
150 18:27:17 تیزر پویش مل‌مل 00:02:30
151 18:29:47 آرم تایم (بینوایان) 00:00:20
152 18:30:07 بینوایان - قسمت 8 00:22:45
153 18:52:52 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
154 18:53:13 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
155 18:56:24 تیزر چی چی 00:03:28
156 18:59:52 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
157 19:00:12 مهارت‌های زندگی - قسمت 424 00:13:56
158 19:14:08 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
159 19:15:16 آرم تایم (خروس زیرک، روباه کلک) 00:00:20
160 19:15:36 خروس زیرک، روباه کلک-3 - قسمت 18 00:11:52
161 19:27:28 تیزر روزها 00:01:25
162 19:28:53 رالف 00:01:06
163 19:29:59 آرم تایم (کلیله و دوستان) 00:00:20
164 19:30:19 کلیله و دوستان - قسمت 4 00:16:19
165 19:46:38 اعلام برنامه 00:00:50
166 19:47:28 گروه تحقیق 00:05:11
167 19:52:39 تیزر کروناز 00:00:54
168 19:53:33 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
169 19:54:51 کلیپ قاصدک 00:03:20
170 19:58:11 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
171 19:58:33 تیزر مل‌مل 00:01:08
172 19:59:41 آرم تایم (مبارزان کهکشانی) 00:00:20
173 20:00:01 مبارزان کهکشانی - قسمت 17 00:20:45
174 20:20:46 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
175 20:20:56 رود رانر 00:05:45
176 20:26:41 تیزر جیکوچان 00:01:48
177 20:28:29 وله رگلاژ 00:00:31
178 20:29:00 باکس تلاوت قرآن 00:05:00
179 20:34:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:20:54
180 20:54:54 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
181 20:55:16 تیزر چی چی 00:03:06
182 20:58:22 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
183 20:59:45 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
184 21:00:05 سونیک - قسمت 18 00:09:51
185 21:09:56 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
186 21:11:12 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
187 21:12:23 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:28
188 21:14:51 بره ناقلا 00:06:56
189 21:21:47 تیزر جیکوچان 00:01:48
190 21:23:35 نظر شما چیه؟ 00:04:35
191 21:28:10 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
192 21:28:37 کلیپ یا رب 00:03:03
193 21:31:40 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
194 21:32:02 تیزر چی چی 00:03:28
195 21:35:30 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
196 21:35:51 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 63 00:23:59
197 21:59:50 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:10


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها