جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:04
4 08:06:35 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:55 ماجراهای جنگل 00:04:34
6 08:11:29 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:12:14 کلیپ نمره بیست 00:01:52
8 08:14:06 تیزر عروسک‌های دوست‌داشتنی 00:00:49
9 08:14:55 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
10 08:15:15 هشت‌پانوردها - قسمت 64 00:12:06
11 08:27:21 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
12 08:28:51 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
13 08:30:08 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
14 08:30:28 خدا چه آفریده-1 - قسمت 58 00:08:59
15 08:39:27 آرم استیشن روز 00:00:20
16 08:39:47 ماموک 00:03:08
17 08:42:55 کلیپ‌های مهدپویا- فصل تابستان-2 00:02:13
18 08:45:08 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
19 08:45:28 حیوانات کاغذی - قسمت 26 00:11:45
20 08:57:13 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:57:48 کلیپ توپ 00:02:19
22 09:00:07 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
23 09:00:27 ماجراهای بهادر - قسمت 37 00:10:39
24 09:11:06 بندبندی‌ها 00:01:21
25 09:12:27 آنونس مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:30
26 09:13:57 تیزر عروسک‌های دوست‌داشتنی 00:00:49
27 09:14:46 آرم تایم (هری و سطل پر از دایناسورش) 00:00:20
28 09:15:06 هری و سطل پر از دایناسورش - قسمت 14 00:10:12
29 09:25:18 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
30 09:25:38 کلیپ دو دوست 00:02:38
31 09:28:16 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
32 09:28:38 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
33 09:29:42 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
34 09:30:02 اتل متل یه جنگل - قسمت 30 00:08:28
35 09:38:30 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
36 09:38:53 ترو ترو 00:03:37
37 09:42:30 کلیپ‌های مهدپویا- باد-1 00:02:10
38 09:44:40 آرم تایم (عروسک‌های دوست‌داشتنی) 00:00:20
39 09:45:00 عروسک‌های دوست‌داشتنی - قسمت 4 00:07:08
40 09:52:08 اعلام برنامه 00:00:35
41 09:52:43 کلیپ شاپرک 00:03:19
42 09:56:02 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
43 09:56:22 یاپ یاپس 00:02:15
44 09:58:37 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
45 09:59:54 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
46 10:00:14 ببعی-5 - قسمت 10 00:09:07
47 10:09:21 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
48 10:09:30 مولانگ 00:03:27
49 10:12:57 آرم استیشن روز 00:00:20
50 10:13:17 کاردستی‌های مهدپویا-برنامه تغذیه روزانه 00:01:40
51 10:14:57 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
52 10:15:17 هشت‌پانوردها - قسمت 65 00:12:05
53 10:27:22 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
54 10:28:52 تیزر عروسک‌های دوست‌داشتنی 00:00:49
55 10:29:41 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
56 10:30:01 خدا چه آفریده-1 - قسمت 59 00:09:11
57 10:39:12 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
58 10:39:32 دیپ‌داپ 00:02:53
59 10:42:25 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
60 10:42:47 کلیپ تابستان 00:02:09
61 10:44:56 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
62 10:45:16 حیوانات کاغذی - قسمت 27 00:10:58
63 10:56:14 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
64 10:56:38 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
65 10:59:01 تیزر عروسک‌های دوست‌داشتنی 00:00:49
66 10:59:50 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
67 11:00:10 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 133 01:13:33
68 12:13:43 اعلام برنامه 00:00:35
69 12:14:18 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
70 12:16:18 آرم استیشن لوکو آویز 00:00:22
71 12:16:40 کلیپ باد 00:02:55
72 12:19:35 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
73 12:20:28 ماجراهای سعید 00:05:03
74 12:25:31 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
75 12:25:40 ماموک 00:03:04
76 12:28:44 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
77 12:30:01 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
78 12:30:21 داربی و تیگر و پو - قسمت 6 00:11:52
79 12:42:13 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
80 12:42:33 کلیپ دوستم با طبیعت 00:02:08
81 12:44:41 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
82 12:45:01 اتل متل یه جنگل - قسمت 29 00:08:24
83 12:53:25 آنونس مجموعه دوستان جنگل 00:01:30
84 12:54:55 تیزر عروسک‌های دوست‌داشتنی 00:00:49
85 12:55:44 شن‌دونه‌ها 00:04:26
86 13:00:10 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
87 13:00:26 کاردستی‌های مهدپویا-صندلی‎ 00:04:17
88 13:04:43 وله رگلاژ 00:00:55
89 13:05:38 جشن نماز 00:05:22
90 13:11:00 جشن نماز 00:05:49
91 13:16:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
92 13:17:09 مولانگ 00:03:19
93 13:20:28 آنونس مجموعه ماجراهای بهادر 00:01:30
94 13:21:58 باهم‌بازی 00:03:21
95 13:25:19 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
96 13:25:42 دیپ‌داپ 00:02:53
97 13:28:35 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
98 13:28:44 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
99 13:30:01 آرم تایم (عروسک‌های دوست‌داشتنی) 00:00:20
100 13:30:21 عروسک‌های دوست‌داشتنی - قسمت 3 00:07:04
101 13:37:25 کلیپ‌های مهدپویا- گیاهان-2‎ 00:02:12
102 13:39:37 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
103 13:41:07 ترو ترو 00:03:33
104 13:44:40 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
105 13:45:00 ببعی-5 - قسمت 9 00:08:44
106 13:53:44 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
107 13:54:04 یاپ یاپس 00:02:14
108 13:56:18 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
109 13:56:27 کلیپ درخت-2 00:02:44
110 13:59:11 تیزر عروسک‌های دوست‌داشتنی 00:00:49
111 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
112 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
113 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:11
114 14:07:32 آرم تایم (سینمایی پرندگان آزاد) 00:00:20
115 14:07:52 سینمایی پرندگان آزاد 01:10:43
116 15:18:35 اعلام برنامه 00:00:55
117 15:19:30 کلیپ نهال 00:02:16
118 15:21:46 برنارد 00:02:59
119 15:24:45 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
120 15:25:06 تیزر چی چی 00:04:35
121 15:29:41 آرم تایم (موش خبرنگار) 00:00:20
122 15:30:01 موش خبرنگار - قسمت 32 00:19:00
123 15:49:01 اعلام برنامه 00:00:50
124 15:49:51 ترافیک 00:02:14
125 15:52:05 آرم استیشن ماشین 00:00:14
126 15:52:19 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:16
127 15:54:35 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
128 15:54:57 کلیپ سرزمین من 00:03:47
129 15:58:44 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
130 15:59:04 تیزر چی خوبه 00:01:32
131 16:00:36 پاندای کونگ‌فو کار- پنجه‌های آتشین - قسمت 17 00:21:59
132 16:22:35 تیزر پویش مل‌مل 00:02:30
133 16:25:05 تیزر جیکوچان 00:01:48
134 16:26:53 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
135 16:27:15 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:44
136 16:29:59 آرم تایم (ماجراهای بلینکی‌بیل) 00:00:20
137 16:30:19 ماجراهای بلینکی‌بیل - قسمت 17 00:11:54
138 16:42:13 آنونس مجموعه دالتون‌‎ها 00:01:16
139 16:43:29 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
140 16:44:41 آرم تایم (کتاب جنگل) 00:00:20
141 16:45:01 کتاب جنگل - گردش در طبیعت - قسمت 17 00:12:18
142 16:57:19 تیزر مل‌مل 00:01:08
143 16:58:27 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:29
144 16:59:56 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
145 17:00:16 دالتون‌ها-2 - قسمت 19 00:19:10
146 17:19:26 اعلام برنامه 00:00:55
147 17:20:21 مزه_طبیعت - قسمت پروانه‌ها 00:01:56
148 17:22:17 رود رانر 00:03:37
149 17:25:54 تیزر چی چی 00:03:53
150 17:29:47 آرم تایم (روزها) 00:00:20
151 17:30:07 روزها - قسمت 14 00:23:59
152 17:54:06 اعلام برنامه 00:00:50
153 17:54:56 کلیپ بسم الله 00:03:33
154 17:58:29 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
155 17:58:51 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
156 17:59:58 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 00:00:20
157 18:00:18 کنام‌ اژدها - قسمت 7 00:21:54
158 18:22:12 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
159 18:22:33 نظر شما چیه؟ 00:04:39
160 18:27:12 تیزر پویش مل‌مل 00:02:30
161 18:29:42 آرم تایم (آنه شرلی با موهای قرمز) 00:00:20
162 18:30:02 آنه شرلی با موهای قرمز - قسمت 45 00:25:31
163 18:55:33 تیزر چی چی 00:04:12
164 18:59:45 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
165 19:00:05 مل‌مل-5 - قسمت 163 00:54:57
166 19:55:02 اعلام برنامه 00:00:50
167 19:55:52 بره قهرمان 00:01:04
168 19:56:56 مزه_خلاقیت - قسمت کیف 00:02:07
169 19:59:03 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
170 20:00:14 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
171 20:00:34 گروه شب نقاب - قسمت 27 00:23:54
172 20:24:28 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
173 20:26:27 تیزر جیکوچان 00:01:48
174 20:28:15 وله رگلاژ 00:00:45
175 20:29:00 باکس تلاوت قرآن 00:05:00
176 20:34:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:21:01
177 20:55:01 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
178 20:55:23 تیزر چی چی 00:04:49
179 21:00:12 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
180 21:00:32 ماشیناسورها - قسمت 49 00:22:44
181 21:23:16 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
182 21:23:37 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
183 21:26:39 آنونس مجموعه دالتون‌‎ها 00:01:16
184 21:27:55 تیزر گروه شب نقاب 00:01:46
185 21:29:41 گروه تحقیق 00:04:26
186 21:34:07 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
187 21:34:29 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 64 00:25:03
188 21:59:32 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:28


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها