جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:26 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
6 08:09:26 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:11 کاردستی‌های مهدپویا-آسیاب 00:02:19
8 08:12:30 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
9 08:12:50 کلیپ دوستم با طبیعت 00:02:08
10 08:14:58 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
11 08:15:18 هشت‌پانوردها - قسمت 65 00:12:05
12 08:27:23 کلیپ‌های مهدپویا- خمیر و آرد نانوایی 00:02:06
13 08:29:29 تیزر عروسک‌های دوست‌داشتنی 00:00:49
14 08:30:18 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
15 08:30:38 خدا چه آفریده-1 - قسمت 59 00:09:11
16 08:39:49 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
17 08:40:15 یاپ یاپس 00:02:15
18 08:42:30 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
19 08:45:05 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
20 08:45:25 حیوانات کاغذی - قسمت 27 00:10:58
21 08:56:23 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:56:58 کلیپ‌های نوید و ندا- کتاب 00:02:26
23 08:59:24 تیزر عروسک‌های دوست‌داشتنی 00:00:49
24 09:00:13 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
25 09:00:33 ماجراهای بهادر - قسمت 38 00:11:37
26 09:12:10 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
27 09:13:40 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
28 09:14:57 آرم تایم (هری و سطل پر از دایناسورش) 00:00:20
29 09:15:17 هری و سطل پر از دایناسورش - قسمت 15 00:10:12
30 09:25:29 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
31 09:25:49 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
32 09:28:38 اوم نوم 00:01:09
33 09:29:47 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
34 09:30:07 اتل متل یه جنگل - قسمت 31 00:08:09
35 09:38:16 آنونس مجموعه هشت‌پانوردها 00:01:30
36 09:39:46 مولانگ 00:03:24
37 09:43:10 کلیپ‌های مهدپویا- کاغذ 00:02:04
38 09:45:14 آرم تایم (عروسک‌های دوست‌داشتنی) 00:00:20
39 09:45:34 عروسک‌های دوست‌داشتنی - قسمت 5 00:07:05
40 09:52:39 اعلام برنامه 00:00:35
41 09:53:14 باهم‌بازی 00:03:29
42 09:56:43 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
43 09:56:59 کلیپ درخت-2 00:02:44
44 09:59:43 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
45 10:00:03 ببعی-5 - قسمت 11 00:08:51
46 10:08:54 آرم استیشن لوکو آویز 00:00:22
47 10:09:16 دیپ‌داپ 00:02:52
48 10:12:08 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
49 10:13:38 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
50 10:14:42 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
51 10:15:02 هشت‌پانوردها - قسمت 66 00:12:06
52 10:27:08 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
53 10:27:32 کلیپ پروانه کوچولو 00:02:25
54 10:29:57 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
55 10:30:17 خدا چه آفریده-1 - قسمت 60 00:09:50
56 10:40:07 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
57 10:40:16 ترو ترو 00:03:35
58 10:43:51 تیزر عروسک‌های دوست‌داشتنی 00:00:49
59 10:44:40 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
60 10:45:00 حیوانات کاغذی - قسمت 38 00:12:07
61 10:57:07 کلیپ ماهی-3 00:01:49
62 10:58:56 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
63 11:00:13 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
64 11:00:33 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 134 01:28:57
65 12:29:30 تیزر عروسک‌های دوست‌داشتنی 00:00:49
66 12:30:19 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
67 12:30:39 داربی و تیگر و پو - قسمت 7 00:11:52
68 12:42:31 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
69 12:42:51 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
70 12:45:14 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
71 12:45:34 اتل متل یه جنگل - قسمت 30 00:08:28
72 12:54:02 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
73 12:54:24 شن‌دونه‌ها 00:04:24
74 12:58:48 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
75 12:59:41 کاردستی‌های مهدپویا-زنبور عسل 00:04:11
76 13:03:52 آنونس مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:30
77 13:05:22 وله رگلاژ 00:00:28
78 13:05:50 جشن نماز 00:05:10
79 13:11:00 جشن نماز 00:05:51
80 13:16:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
81 13:17:11 ماجراهای جنگل 00:04:47
82 13:21:58 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
83 13:22:21 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
84 13:24:38 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
85 13:24:47 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
86 13:26:47 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
87 13:27:09 ماجراهای سعید 00:03:09
88 13:30:18 آرم تایم (عروسک‌های دوست‌داشتنی) 00:00:20
89 13:30:38 عروسک‌های دوست‌داشتنی - قسمت 4 00:07:08
90 13:37:46 کلیپ‌های مهدپویا- تغذیه 00:01:47
91 13:39:33 آنونس مجموعه دوستان جنگل 00:01:30
92 13:41:03 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
93 13:42:20 دیپ‌داپ 00:02:41
94 13:45:01 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
95 13:45:21 ببعی-5 - قسمت 10 00:09:07
96 13:54:28 کلیپ تابستان 00:02:09
97 13:56:37 مولانگ 00:03:23
98 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
99 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
100 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:47
101 14:06:51 آرم تایم (سینمایی بیونیکل-1) 00:00:20
102 14:07:11 سینمایی بیونیکل-1 01:12:57
103 15:20:08 تیزر چی چی 00:03:28
104 15:23:36 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:32
105 15:26:08 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
106 15:26:30 کلیپ آبشار عاطفه ها 00:03:26
107 15:29:56 آرم تایم (جیکوچان) 00:00:20
108 15:30:16 جیکوچان - قسمت 2 00:20:07
109 15:50:23 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
110 15:51:30 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
111 15:52:48 نظر شما چیه؟ 00:04:45
112 15:57:33 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
113 15:57:54 موسیقی فیلم ملاقات با رابینسون‌ها 00:01:59
114 15:59:53 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
115 16:00:13 مل‌مل-5 - قسمت 164 00:55:00
116 16:55:13 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
117 16:55:35 رود رانر 00:02:30
118 16:58:05 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
119 16:59:16 تیزر کروناز 00:00:52
120 17:00:08 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
121 17:00:28 گروه شب نقاب - قسمت 28 00:23:57
122 17:24:25 اعلام برنامه 00:00:55
123 17:25:20 مزه_خلاقیت - قسمت سبد 00:02:08
124 17:27:28 تیزر روزها 00:01:25
125 17:28:53 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
126 17:29:53 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
127 17:30:13 ماشیناسورها - قسمت 50 00:22:45
128 17:52:58 اعلام برنامه 00:00:50
129 17:53:48 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
130 17:56:10 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
131 17:57:05 تیزر چی چی 00:03:06
132 18:00:11 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:20
133 18:00:31 قهرمانان تنیس - قسمت 11 00:19:24
134 18:19:55 تیزر جیکوچان 00:01:48
135 18:21:43 تیزر گروه شب نقاب 00:01:46
136 18:23:29 بره قهرمان 00:01:02
137 18:24:31 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
138 18:24:53 کلیپ با هم که باشیم 00:04:47
139 18:29:40 آرم تایم (بینوایان) 00:00:20
140 18:30:00 بینوایان - قسمت 9 00:23:17
141 18:53:17 اعلام برنامه 00:00:55
142 18:54:12 ترافیک 00:02:02
143 18:56:14 تیزر پویش مل‌مل 00:02:30
144 18:58:44 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
145 18:59:04 تیزر چی خوبه 00:01:32
146 19:00:36 پاندای کونگ‌فو کار- پنجه‌های آتشین - قسمت 17 00:21:59
147 19:22:35 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
148 19:22:57 کلیپ قاصدک 00:03:20
149 19:26:17 تیزر چی چی 00:03:28
150 19:29:45 آرم تایم (ماجراهای بلینکی‌بیل) 00:00:20
151 19:30:05 ماجراهای بلینکی‌بیل - قسمت 17 00:11:54
152 19:41:59 تیزر مل‌مل 00:01:08
153 19:43:07 مزه_طبیعت - قسمت پروانه‌ها-2 00:01:55
154 19:45:02 آرم تایم (کتاب جنگل) 00:00:20
155 19:45:22 کتاب جنگل - گردش در طبیعت - قسمت 17 00:12:18
156 19:57:40 اعلام برنامه 00:00:50
157 19:58:30 مورف 00:01:17
158 19:59:47 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
159 20:00:07 دالتون‌ها - قسمت 19 00:19:10
160 20:19:17 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
161 20:21:16 تیزر چی چی 00:03:06
162 20:24:22 وله رگلاژ 00:00:38
163 20:25:00 باکس تلاوت قرآن 00:08:00
164 20:33:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:22:00
165 20:55:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
166 20:55:23 کلیپ عالم آل محمد(ص) 00:04:26
167 20:59:49 آرم تایم (روزها) 00:00:20
168 21:00:09 روزها - قسمت 14 00:24:00
169 21:24:09 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
170 21:24:32 لذت دانایی 00:05:42
171 21:30:14 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
172 21:30:44 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
173 21:32:02 حدیث امام باقر (ع) 00:03:12
174 21:35:14 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:23
175 21:35:37 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 65 00:23:52
176 21:59:29 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:31


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها