جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:07:33 کلیپ سلام 00:01:22
6 08:08:55 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:40 تیزر چی چی 00:04:48
8 08:14:28 وله عید قربان 00:00:35
9 08:15:03 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
10 08:15:23 هشت‌پانوردها - قسمت 69 00:12:05
11 08:27:28 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
12 08:28:45 بندبندی‌ها 00:01:21
13 08:30:06 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
14 08:30:26 خدا چه آفریده؟ - قسمت 63 00:10:17
15 08:40:43 وله عید قربان 00:00:35
16 08:41:18 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
17 08:42:22 کلیپ چوپان و بره 00:02:24
18 08:44:46 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
19 08:45:06 حیوانات کاغذی - قسمت 31 00:11:46
20 08:56:52 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:57:27 مولانگ 00:02:44
22 09:00:11 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
23 09:00:31 اتل متل یه جنگل - قسمت 34 00:07:16
24 09:07:47 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
25 09:08:11 تیزر چی چی 00:05:33
26 09:13:44 نقاشی کنیم 00:00:56
27 09:14:40 آرم تایم (داربی و تیگر و پو ) 00:00:20
28 09:15:00 داربی و تیگر و پو - قسمت 10 00:11:54
29 09:26:54 اعلام برنامه 00:00:45
30 09:27:39 یاپ یاپس 00:02:02
31 09:29:41 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
32 09:30:01 شهر قصه - قسمت 13 00:07:31
33 09:37:32 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
34 09:37:52 کلیپ پروانه 00:02:15
35 09:40:07 تیزر چی چی 00:04:57
36 09:45:04 آرم تایم (هری و سطل پر از دایناسورش) 00:00:20
37 09:45:24 هری و سطل پر از دایناسورش - قسمت 19 00:10:11
38 09:55:35 اعلام برنامه 00:00:35
39 09:56:10 کلیپ شادی 00:02:35
40 09:58:45 وله عید قربان 00:00:35
41 09:59:20 نقاشی کنیم 00:00:55
42 10:00:15 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
43 10:00:35 مهدپویا - قسمت 19 00:23:32
44 10:24:07 وله عید قربان 00:00:35
45 10:24:42 تیزر چی چی 00:05:09
46 10:29:51 آرم تایم (عروسک‌های دوست داشتنی) 00:00:20
47 10:30:11 عروسک‌های دوست داشتنی - قسمت 9 00:07:08
48 10:37:19 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
49 10:37:41 تیزر چی چی 00:04:48
50 10:42:29 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
51 10:42:45 کلیپ‌های نوید و ندا 00:02:26
52 10:45:11 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
53 10:45:31 ببعی-4 - قسمت 15 00:09:05
54 10:54:36 اعلام برنامه 00:00:45
55 10:55:21 تیزر چی چی 00:04:57
56 11:00:18 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
57 11:00:38 هشت‌پانوردها - قسمت 70 00:12:01
58 11:12:39 آرم استیشن روز 00:00:20
59 11:12:59 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
60 11:15:16 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
61 11:15:36 خدا چه آفریده؟ - قسمت 64 00:09:33
62 11:25:09 اعلام برنامه 00:00:35
63 11:25:44 کلیپ تابستان 00:02:09
64 11:27:53 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
65 11:29:10 تیزر عروسک‌های دوست‌داشتنی 00:00:49
66 11:29:59 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
67 11:30:19 حیوانات کاغذی - قسمت 32 00:12:13
68 11:42:32 وله عید قربان 00:00:35
69 11:43:07 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
70 11:45:07 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
71 11:45:27 اتل متل یه جنگل - قسمت 35 00:07:12
72 11:52:39 وله عید قربان 00:00:35
73 11:53:14 تیزر چی چی 00:05:09
74 11:58:23 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
75 11:59:40 آرم تایم (داربی و تیگر و پو ) 00:00:20
76 12:00:00 داربی و تیگر و پو - قسمت 11 00:11:20
77 12:11:20 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
78 12:12:50 کلیپ توپ 00:02:19
79 12:15:09 آرم تایم (دوستان جنگل) 00:00:20
80 12:15:29 دوستان جنگل - قسمت 18 00:07:23
81 12:22:52 آرم استیشن روز 00:00:20
82 12:23:12 تیزر چی چی 00:04:48
83 12:28:00 دیپ‌داپ 00:01:58
84 12:29:58 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
85 12:30:18 کندویی‌ها - قسمت 6 00:07:36
86 12:37:54 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
87 12:38:16 تیزر چی چی 00:05:33
88 12:43:49 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
89 12:45:06 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
90 12:45:26 ببعی-4 - قسمت 14 00:08:53
91 12:54:19 آنونس مجموعه دوستان جنگل 00:01:30
92 12:55:49 تیزر چی چی 00:04:57
93 13:00:46 آنونس مجموعه هشت‌پانوردها 00:01:30
94 13:02:16 کلیپ نمره بیست 00:01:52
95 13:04:08 وله رگلاژ 00:01:02
96 13:05:10 جشن نماز 00:05:50
97 13:11:00 جشن نماز 00:05:53
98 13:16:53 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
99 13:17:13 تیزر چی چی 00:05:09
100 13:22:22 ماموک 00:03:11
101 13:25:33 وله عید قربان 00:00:35
102 13:26:08 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
103 13:30:02 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
104 13:30:22 مهدپویا - قسمت 18 00:24:20
105 13:54:42 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
106 13:55:04 تیزر چی چی 00:04:56
107 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
108 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
109 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:48
110 14:06:52 وله عید قربان 00:00:35
111 14:07:27 آرم تایم (سینمایی عروسک‌های زشت) 00:00:20
112 14:07:47 سینمایی عروسک‌های زشت 01:16:54
113 15:24:41 وله عید قربان 00:00:35
114 15:25:16 تیزر چی چی 00:03:50
115 15:29:06 سبک زندگی 00:00:55
116 15:30:01 آرم تایم (اسکروج و جوجه اردک‌ها) 00:00:20
117 15:30:21 اسکروج و جوجه اردک‌ها - قسمت 2 00:22:25
118 15:52:46 اعلام برنامه 00:00:50
119 15:53:36 کلیپ به رنگ ایران 00:03:34
120 15:57:10 تیزر پویش مل‌مل 00:02:30
121 15:59:40 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
122 16:00:00 مهارت‌های زندگی - قسمت 426 00:15:53
123 16:15:53 آرم تایم (خروس زیرک، روباه کلک) 00:00:20
124 16:16:13 خروس زیرک، روباه کلک - قسمت 20 00:12:15
125 16:28:28 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
126 16:28:50 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
127 16:30:13 آرم تایم (کلیله و دوستان) 00:00:20
128 16:30:33 کلیله و دوستان - قسمت 6 00:16:29
129 16:47:02 اعلام برنامه 00:00:55
130 16:47:57 تیزر چی چی 00:03:51
131 16:51:48 وله عید قربان 00:00:35
132 16:52:23 کلیپ عید 00:03:13
133 16:55:36 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:20
134 16:56:56 نقلک 00:03:04
135 17:00:00 آرم تایم (مبارزان کهکشانی) 00:00:20
136 17:00:20 مبارزان کهکشانی - قسمت 19 00:21:25
137 17:21:45 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
138 17:22:07 تیزر چی چی 00:03:57
139 17:26:04 کلیپ سرزمین من 00:03:47
140 17:29:51 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
141 17:30:11 سونیک - قسمت 20 00:10:49
142 17:41:00 اعلام برنامه 00:00:50
143 17:41:50 تیزر چی چی 00:03:28
144 17:45:18 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
145 17:46:25 کلیپ ایران 00:07:35
146 17:54:00 نقلک 00:02:00
147 17:56:00 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
148 17:56:30 خال‌خالی 00:03:47
149 18:00:17 آرم تایم (لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
150 18:00:37 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 104 00:18:49
151 18:19:26 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
152 18:20:21 کلیپ دکترها و پرستارهای مهربان 00:03:20
153 18:23:41 تیزر چی چی 00:03:50
154 18:27:31 ترافیک 00:02:15
155 18:29:46 آرم تایم (مهاجران) 00:00:20
156 18:30:06 مهاجران - قسمت 35 00:21:53
157 18:51:59 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
158 18:52:11 کلیپ از تو ممنونم 00:03:19
159 18:55:30 اعلام برنامه 00:00:55
160 18:56:25 تیزر چی چی 00:03:51
161 19:00:16 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
162 19:00:36 مهارت‌های زندگی - قسمت 425 00:12:31
163 19:13:07 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
164 19:13:34 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
165 19:14:51 آرم تایم (خروس زیرک، روباه کلک) 00:00:20
166 19:15:11 خروس زیرک، روباه کلک - قسمت 19 00:12:36
167 19:27:47 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
168 19:28:23 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
169 19:30:11 آرم تایم (کلیله و دوستان) 00:00:20
170 19:30:31 کلیله و دوستان - قسمت 5 00:17:20
171 19:47:51 اعلام برنامه 00:00:50
172 19:48:41 تیزر چی چی 00:03:57
173 19:52:38 نقلک 00:02:00
174 19:54:38 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
175 19:57:40 لئون 00:02:10
176 19:59:50 آرم تایم (مبارزان کهکشانی) 00:00:20
177 20:00:10 مبارزان کهکشانی - قسمت 18 00:20:01
178 20:20:11 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
179 20:20:38 کلیپ یا رب 00:03:03
180 20:23:41 وله عید قربان 00:00:35
181 20:24:16 وله رگلاژ 00:00:44
182 20:25:00 باکس تلاوت قرآن 00:04:00
183 20:29:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:21:00
184 20:50:00 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
185 20:50:36 نقلک 00:03:05
186 20:53:41 تیزر فوتبالیستها 00:01:42
187 20:55:23 کلیپ بسم الله 00:03:33
188 20:58:56 کدو بدو 00:01:17
189 21:00:13 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
190 21:00:33 سونیک - قسمت 19 00:11:07
191 21:11:40 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
192 21:11:52 تیزر چی چی 00:03:50
193 21:15:42 کلیپ قاصدک 00:03:20
194 21:19:02 تیزر پویش مل‌مل 00:02:30
195 21:21:32 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:44
196 21:24:16 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
197 21:24:54 رود رانر 00:06:22
198 21:31:16 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
199 21:31:33 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:34
200 21:33:07 برنارد 00:03:05
201 21:36:12 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
202 21:36:22 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 69 00:23:10
203 21:59:32 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:28


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها