جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:32 یاپ یاپس 00:02:15
6 08:08:47 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:32 تیزر چی چی 00:05:09
8 08:14:41 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
9 08:15:01 هشت‌پانوردها - قسمت 70 00:12:01
10 08:27:02 کلیپ‌های مهدپویا- فصل تابستان-2 00:02:13
11 08:29:15 تیزر عروسک‌های دوست‌داشتنی 00:00:49
12 08:30:04 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
13 08:30:24 خدا چه آفریده-1 - قسمت 64 00:09:33
14 08:39:57 آرم استیشن روز 00:00:20
15 08:40:17 تیزر چی چی 00:04:57
16 08:45:14 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
17 08:45:34 حیوانات کاغذی - قسمت 32 00:12:13
18 08:57:47 اعلام برنامه 00:00:35
19 08:58:22 کلیپ ماهی-3 00:01:49
20 09:00:11 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
21 09:00:31 ماجراهای بهادر - قسمت 40 00:13:12
22 09:13:43 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
23 09:15:00 آرم تایم (هری و سطل پر از دایناسورش) 00:00:20
24 09:15:20 هری و سطل پر از دایناسورش - قسمت 20 00:10:06
25 09:25:26 آنونس مجموعه هشت‌پانوردها 00:01:30
26 09:26:56 کلیپ درخت-2 00:02:44
27 09:29:40 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
28 09:30:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 36 00:07:59
29 09:37:59 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
30 09:38:25 اوم نوم 00:01:08
31 09:39:33 تیزر چی چی 00:05:33
32 09:45:06 آرم تایم (عروسک‌های دوست‌داشتنی) 00:00:20
33 09:45:26 عروسک‌های دوست‌داشتنی - قسمت 10 00:07:02
34 09:52:28 اعلام برنامه 00:00:35
35 09:53:03 کلیپ پروانه کوچولو 00:02:25
36 09:55:28 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
37 09:55:48 مولانگ 00:03:23
38 09:59:11 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
39 10:00:15 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
40 10:00:35 ببعی-5 - قسمت 16 00:08:46
41 10:09:21 آنونس مجموعه دوستان جنگل 00:01:30
42 10:10:51 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
43 10:12:51 کلیپ تابستان 00:02:09
44 10:15:00 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
45 10:15:20 هشت‌پانوردها - قسمت 71 00:12:03
46 10:27:23 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
47 10:27:32 کلیپ نمره بیست 00:01:52
48 10:29:24 تیزر عروسک‌های دوست‌داشتنی 00:00:49
49 10:30:13 آرم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
50 10:30:33 خدا چه آفریده-1 - قسمت 65 00:10:45
51 10:41:18 آنونس مجموعه ماجراهای بهادر 00:01:30
52 10:42:48 کلیپ ماهی-2 00:02:10
53 10:44:58 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
54 10:45:18 حیوانات کاغذی - قسمت 33 00:12:09
55 10:57:27 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
56 11:00:16 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
57 11:00:36 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 136 01:11:36
58 12:12:12 اعلام برنامه 00:00:35
59 12:12:47 ترو ترو 00:03:36
60 12:16:23 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
61 12:16:47 کلیپ باد 00:02:55
62 12:19:42 یاپ یاپس 00:02:15
63 12:21:57 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
64 12:22:19 کاردستی‌های مهدپویا-هندوانه-1 00:02:47
65 12:25:06 تیزر چی چی 00:04:48
66 12:29:54 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
67 12:30:14 داربی و تیگر و پو - قسمت 12 00:11:19
68 12:41:33 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
69 12:41:53 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
70 12:44:16 تیزر عروسک‌های دوست‌داشتنی 00:00:49
71 12:45:05 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
72 12:45:25 اتل متل یه جنگل - قسمت 35 00:07:12
73 12:52:37 تیزر چی چی 00:05:09
74 12:57:46 دیپ‌داپ 00:02:53
75 13:00:39 کاردستی‌های مهدپویا-پنکه 00:02:50
76 13:03:29 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
77 13:03:38 بندبندی‌ها 00:01:37
78 13:05:15 وله رگلاژ 00:00:35
79 13:05:50 جشن نماز 00:05:10
80 13:11:00 جشن نماز 00:05:51
81 13:16:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
82 13:17:11 تیزر چی چی 00:04:57
83 13:22:08 مولانگ 00:03:25
84 13:25:33 کلیپ‌های مهدپویا- مزه‌ها-2 00:02:50
85 13:28:23 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
86 13:28:32 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
87 13:29:49 آرم تایم (عروسک‌های دوست‌داشتنی) 00:00:20
88 13:30:09 عروسک‌های دوست‌داشتنی - قسمت 9 00:07:08
89 13:37:17 تیزر چی چی 00:05:33
90 13:42:50 کلیپ دوستم با طبیعت 00:02:08
91 13:44:58 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
92 13:45:18 ببعی-5 - قسمت 15 00:09:05
93 13:54:23 تیزر چی چی 00:04:48
94 13:59:11 تیزر عروسک‌های دوست‌داشتنی 00:00:49
95 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
96 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
97 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:34
98 14:06:38 آرم تایم (سینمایی روباه و سگ شکاری-1) 00:00:20
99 14:06:58 سینمایی روباه و سگ شکاری-1 01:11:44
100 15:18:42 تیزر چی چی 00:04:13
101 15:22:55 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:18
102 15:24:13 ترافیک 00:02:02
103 15:26:15 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
104 15:26:37 کلیپ بسم الله 00:03:33
105 15:30:10 آرم تایم (جیکوچان) 00:00:20
106 15:30:30 جیکوچان - قسمت 4 00:20:22
107 15:50:52 تیزر بزودی فوتبالیست‌ها 00:01:42
108 15:52:34 نظر شما چیه؟ 00:04:25
109 15:56:59 موسیقی فیلم ملاقات با رابینسون‌ها 00:01:59
110 15:58:58 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
111 16:00:09 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
112 16:00:29 مل‌مل-5 - قسمت 166 00:55:00
113 16:55:29 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
114 16:55:50 تیزر چی چی 00:03:51
115 16:59:41 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
116 17:00:01 گروه شب نقاب - قسمت 30 00:23:32
117 17:23:33 اعلام برنامه 00:00:55
118 17:24:28 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
119 17:27:30 تیزر روزها 00:01:25
120 17:28:55 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:00
121 17:29:55 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
122 17:30:15 ماشیناسورها - قسمت 52 00:22:47
123 17:53:02 اعلام برنامه 00:00:50
124 17:53:52 مزه_خلاقیت - قسمت سبد 00:02:09
125 17:56:01 تیزر چی چی 00:03:45
126 17:59:46 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:20
127 18:00:06 قهرمانان تنیس - قسمت 13 00:21:53
128 18:21:59 تیزر بزودی فوتبالیست‌ها 00:01:42
129 18:23:41 نقلک 00:03:25
130 18:27:06 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
131 18:27:28 رالف 00:01:08
132 18:28:36 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
133 18:29:43 آرم تایم (بینوایان) 00:00:20
134 18:30:03 بینوایان - قسمت 11 00:23:12
135 18:53:15 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
136 18:53:36 کلیپ با هم که باشیم 00:04:47
137 18:58:23 تیزر جیکوچان 00:01:48
138 19:00:11 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
139 19:00:31 مهارت‌های زندگی - قسمت 426 00:15:53
140 19:16:24 آرم تایم (خروس زیرک، روباه کلک) 00:00:20
141 19:16:44 خروس زیرک، روباه کلک-3 - قسمت 20 00:12:15
142 19:28:59 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
143 19:30:10 آرم تایم (کلیله و دوستان) 00:00:20
144 19:30:30 کلیله و دوستان - قسمت 6 00:16:29
145 19:46:59 اعلام برنامه 00:00:50
146 19:47:49 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
147 19:50:11 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
148 19:50:33 گروه تحقیق 00:04:14
149 19:54:47 تیزر بزودی فوتبالیست‌ها 00:01:42
150 19:56:29 تیزر چی چی 00:03:36
151 20:00:05 آرم تایم (مبارزان کهکشانی) 00:00:20
152 20:00:25 مبارزان کهکشانی - قسمت 19 00:21:25
153 20:21:50 تیزر کروناز 00:00:54
154 20:22:44 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
155 20:24:00 وله رگلاژ 00:00:29
156 20:24:29 باکس تلاوت قرآن 00:03:31
157 20:28:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:23:31
158 20:51:31 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
159 20:51:53 تیزر چی چی 00:04:13
160 20:56:06 تیزر جیکوچان 00:01:48
161 20:57:54 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
162 20:59:44 آرم تایم (سونیک) 00:00:20
163 21:00:04 سونیک - قسمت 20 00:10:49
164 21:10:53 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
165 21:11:14 نقلک 00:03:08
166 21:14:22 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
167 21:15:29 بره ناقلا 00:06:52
168 21:22:21 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
169 21:22:31 کلیپ سرزمین من 00:03:47
170 21:26:18 آرم استیشن ماشین 00:00:14
171 21:26:32 ترافیک 00:02:04
172 21:28:36 تیزر بزودی فوتبالیست‌ها 00:01:42
173 21:30:18 تیزر چی چی 00:03:51
174 21:34:09 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
175 21:34:30 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 70 00:25:14
176 21:59:44 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:16


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها