جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:15
4 08:05:46 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:06 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
6 08:08:06 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:08:51 کلیپ سلام 00:01:22
8 08:10:13 تیزر چی چی 00:04:57
9 08:15:10 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
10 08:15:30 هشت‌پانوردها - قسمت 71 00:12:03
11 08:27:33 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
12 08:29:03 تیزر عروسک‌های دوست‌داشتنی 00:00:49
13 08:29:52 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
14 08:30:12 خدا چه آفریده-1 - قسمت 65 00:10:45
15 08:40:57 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
16 08:41:17 بندبندی‌ها 00:01:37
17 08:42:54 کلیپ‌های مهدپویا- پخت نان‎ 00:02:02
18 08:44:56 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
19 08:45:16 حیوانات کاغذی - قسمت 33 00:12:09
20 08:57:25 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:58:00 کلیپ توپ 00:02:19
22 09:00:19 آرم تایم (ماجراهای بهادر) 00:00:20
23 09:00:39 ماجراهای بهادر - قسمت 41 00:07:47
24 09:08:26 اوم نوم 00:01:08
25 09:09:34 تیزر چی چی 00:05:33
26 09:15:07 آرم تایم (هری و سطل پر از دایناسورش) 00:00:20
27 09:15:27 هری و سطل پر از دایناسورش - قسمت 21 00:08:26
28 09:23:53 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
29 09:24:19 کلیپ شاپرک 00:03:19
30 09:27:38 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
31 09:27:47 تیزر عروسک‌های دوست‌داشتنی 00:00:49
32 09:28:36 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
33 09:29:40 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
34 09:30:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 37 00:07:16
35 09:37:16 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
36 09:37:39 یاپ یاپس 00:02:15
37 09:39:54 تیزر چی چی 00:04:48
38 09:44:42 آرم تایم (عروسک‌های دوست‌داشتنی) 00:00:20
39 09:45:02 عروسک‌های دوست‌داشتنی - قسمت 11 00:07:08
40 09:52:10 اعلام برنامه 00:00:35
41 09:52:45 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
42 09:55:57 دیپ‌داپ 00:02:53
43 09:58:50 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
44 10:00:07 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
45 10:00:27 ببعی-5 - قسمت 17 00:08:44
46 10:09:11 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
47 10:09:31 مولانگ 00:03:27
48 10:12:58 کلیپ‌های مهدپویا- فصل تابستان-1 00:02:05
49 10:15:03 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
50 10:15:23 هشت‌پانوردها - قسمت 72 00:12:03
51 10:27:26 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
52 10:28:56 تیزر عروسک‌های دوست‌داشتنی 00:00:49
53 10:29:45 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
54 10:30:05 خدا چه آفریده-1 - قسمت 66 00:10:16
55 10:40:21 تیزر چی چی 00:04:57
56 10:45:18 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
57 10:45:38 حیوانات کاغذی - قسمت 34 00:12:07
58 10:57:45 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
59 10:58:09 کلیپ ماهی-3 00:01:49
60 10:59:58 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
61 11:00:18 پاشو پاشو کوچولو - قسمت 137 01:32:31
62 12:32:49 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
63 12:33:09 داربی و تیگر و پو - قسمت 13 00:10:51
64 12:44:00 تیزر عروسک‌های دوست‌داشتنی 00:00:49
65 12:44:49 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
66 12:45:09 اتل متل یه جنگل - قسمت 36 00:07:59
67 12:53:08 آنونس مجموعه هشت‌پانوردها 00:01:30
68 12:54:38 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
69 12:57:27 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
70 12:57:49 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
71 12:59:49 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
72 13:00:05 کاردستی‌های مهدپویا-سیب-1 00:03:22
73 13:03:27 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
74 13:04:44 وله رگلاژ 00:00:54
75 13:05:38 جشن نماز 00:05:22
76 13:11:00 جشن نماز 00:05:49
77 13:16:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
78 13:17:09 تیزر چی چی 00:05:33
79 13:22:42 مولانگ 00:03:13
80 13:25:55 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
81 13:26:18 ماجراهای سعید 00:03:32
82 13:29:50 آرم تایم (عروسک‌های دوست‌داشتنی) 00:00:20
83 13:30:10 عروسک‌های دوست‌داشتنی - قسمت 10 00:07:02
84 13:37:12 تیزر چی چی 00:04:48
85 13:42:00 دیپ‌داپ 00:02:41
86 13:44:41 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
87 13:45:01 ببعی-5 - قسمت 16 00:09:06
88 13:54:07 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
89 13:54:27 بندبندی‌ها 00:01:21
90 13:55:48 کلیپ باد 00:02:55
91 13:58:43 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
92 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
93 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
94 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:47
95 14:07:08 آرم تایم (سینمایی پانزده گربه بازیگوش) 00:00:20
96 14:07:28 سینمایی پانزده گربه بازیگوش 01:14:55
97 15:22:23 اعلام برنامه 00:00:55
98 15:23:18 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
99 15:25:12 تیزر چی چی 00:04:49
100 15:30:01 آرم تایم (موش خبرنگار) 00:00:20
101 15:30:21 موش خبرنگار - قسمت 34 00:22:54
102 15:53:15 اعلام برنامه 00:00:50
103 15:54:05 نقلک 00:03:14
104 15:57:19 تیزر بزودی فوتبالیست‌ها 00:01:42
105 15:59:01 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 00:00:20
106 15:59:21 تیزر چی خوبه 00:01:15
107 16:00:36 پاندای کونگ‌فو کار- پنجه‌های آتشین - قسمت 19 00:22:39
108 16:23:15 مزه_طبیعت - قسمت پروانه‌ها-2 00:01:56
109 16:25:11 تیزر کتاب جنگل 00:01:07
110 16:26:18 تیزر چی چی 00:03:46
111 16:30:04 آرم تایم (ماجراهای بلینکی‌بیل) 00:00:20
112 16:30:24 ماجراهای بلینکی‌بیل - قسمت 19 00:11:56
113 16:42:20 تیزر روزها 00:01:25
114 16:43:45 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
115 16:44:53 آرم تایم (کتاب جنگل) 00:00:20
116 16:45:13 کتاب جنگل - گردش در طبیعت - قسمت 19 00:11:54
117 16:57:07 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
118 16:57:17 تیزر پویش مل‌مل 00:02:30
119 16:59:47 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
120 17:00:07 دالتون‌ها-2 - قسمت 21 00:19:54
121 17:20:01 اعلام برنامه 00:00:55
122 17:20:56 کلیپ آبشار عاطفه ها 00:03:26
123 17:24:22 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
124 17:25:17 تیزر چی چی 00:04:32
125 17:29:49 آرم تایم (روزها) 00:00:20
126 17:30:09 روزها - قسمت 16 00:22:14
127 17:52:23 اعلام برنامه 00:00:50
128 17:53:13 رالف 00:01:06
129 17:54:19 ماجراهای آقا و خانم کتابدار 00:02:22
130 17:56:41 تیزر جیکوچان 00:01:48
131 17:58:29 تیزر بزودی فوتبالیست‌ها 00:01:42
132 18:00:11 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 00:00:20
133 18:00:31 کنام‌ اژدها - قسمت 9 00:22:21
134 18:22:52 آرم استیشن ماشین 00:00:14
135 18:23:06 ترافیک 00:02:09
136 18:25:15 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
137 18:25:36 تیزر چی چی 00:04:17
138 18:29:53 آرم تایم (آنه شرلی با موهای قرمز) 00:00:20
139 18:30:13 آنه شرلی با موهای قرمز - قسمت 47 00:25:12
140 18:55:25 کلیپ قاصدک 00:03:20
141 18:58:45 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:10
142 18:59:55 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
143 19:00:15 مل‌مل-5 00:54:59
144 19:55:14 تیزر چی چی 00:03:46
145 19:59:00 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
146 19:59:20 گروه شب نقاب - قسمت 30 00:23:32
147 20:22:52 وله رگلاژ 00:00:37
148 20:23:29 باکس تلاوت قرآن 00:03:31
149 20:27:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:24:51
150 20:51:51 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
151 20:52:13 تیزر چی چی 00:04:49
152 20:57:02 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:13
153 20:58:15 تیزر بزودی فوتبالیست‌ها 00:01:42
154 20:59:57 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
155 21:00:17 ماشیناسورها - قسمت 52 00:22:47
156 21:23:04 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
157 21:23:25 نقلک 00:02:40
158 21:26:05 تیزر پاندای کونگ فوکار 00:01:11
159 21:27:16 گروه تحقیق 00:04:22
160 21:31:38 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
161 21:33:15 تیزر چی چی 00:04:32
162 21:37:47 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
163 21:38:09 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 71 00:21:37
164 21:59:46 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:14


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها