جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:32 دیپ‌داپ 00:02:54
6 08:09:26 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:11 کلیپ توپ 00:02:19
8 08:12:30 اوم نوم 00:01:08
9 08:13:38 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
10 08:14:55 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
11 08:15:15 هشت‌پانوردها - قسمت 78 00:12:04
12 08:27:19 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-1 00:02:06
13 08:29:25 تیزر عروسک‌های دوست‌داشتنی 00:00:49
14 08:30:14 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
15 08:30:34 خدا چه آفریده-1 - قسمت 72 00:09:35
16 08:40:09 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
17 08:40:29 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
18 08:42:29 آرم استیشن روز 00:00:20
19 08:42:49 کلیپ ماهی-2 00:02:10
20 08:44:59 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
21 08:45:19 حیوانات کاغذی - قسمت 40 00:12:18
22 08:57:37 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:58:12 کلیپ نمره بیست 00:01:52
24 09:00:04 آرم تایم (چیا) 00:00:20
25 09:00:24 چیا - قسمت 5 00:09:24
26 09:09:48 آنونس مجموعه دوستان جنگل 00:01:30
27 09:11:18 بندبندی‌ها 00:01:21
28 09:12:39 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
29 09:15:02 آرم تایم (هری و سطل پر از دایناسورش) 00:00:20
30 09:15:22 هری و سطل پر از دایناسورش - قسمت 28 00:10:14
31 09:25:36 تیزر چی چی 00:04:35
32 09:30:11 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
33 09:30:31 اتل متل یه جنگل - قسمت 44 00:07:48
34 09:38:19 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
35 09:38:28 ترو ترو 00:03:32
36 09:42:00 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
37 09:42:16 باهم‌بازی 00:02:51
38 09:45:07 آرم تایم (عروسک‌های دوست‌داشتنی) 00:00:20
39 09:45:27 عروسک‌های دوست‌داشتنی - قسمت 18 00:07:08
40 09:52:35 اعلام برنامه 00:00:35
41 09:53:10 کلیپ دو دوست 00:02:38
42 09:55:48 مولانگ 00:03:19
43 09:59:07 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:04
44 10:00:11 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
45 10:00:31 ببعی-5 - قسمت 24 00:08:42
46 10:09:13 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
47 10:09:33 ماجراهای جنگل 00:04:34
48 10:14:07 تیزر عروسک‌های دوست‌داشتنی 00:00:49
49 10:14:56 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
50 10:15:16 هشت‌پانوردها - قسمت 79 00:12:06
51 10:27:22 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
52 10:28:52 اوم نوم 00:01:08
53 10:30:00 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
54 10:30:20 خدا چه آفریده-1 - قسمت 73 00:10:11
55 10:40:31 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
56 10:40:40 یاپ یاپس 00:02:15
57 10:42:55 کلیپ تابستان 00:02:09
58 10:45:04 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
59 10:45:24 حیوانات کاغذی - قسمت 41 00:12:09
60 10:57:33 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
61 10:58:26 نقاشی کنیم 00:00:49
62 10:59:15 تیزر عروسک‌های دوست‌داشتنی 00:00:49
63 11:00:04 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
64 11:00:24 پاشو پاشو کوچولو 01:21:04
65 12:21:28 اعلام برنامه 00:00:35
66 12:22:03 کلیپ باد 00:02:55
67 12:24:58 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
68 12:25:22 ماموک 00:03:06
69 12:28:28 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
70 12:29:45 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
71 12:30:05 داربی و تیگر و پو - قسمت 20 00:09:18
72 12:39:23 کلیپ‌های مهدپویا- مزه‌ها-1 00:02:35
73 12:41:58 آنونس مجموعه هشت‌پانوردها 00:01:30
74 12:43:28 بندبندی‌ها 00:01:36
75 12:45:04 آرم تایم (چیا) 00:00:20
76 12:45:24 چیا - قسمت 4 00:08:25
77 12:53:49 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
78 12:54:11 دیپ‌داپ 00:02:52
79 12:57:03 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
80 12:57:26 کلیپ شاپرک 00:03:19
81 13:00:45 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
82 13:00:54 کاردستی‌های مهدپویا-لاک‌پشت‎ 00:02:53
83 13:03:47 وله رگلاژ 00:00:51
84 13:04:38 جشن نماز 00:05:22
85 13:10:00 جشن نماز 00:05:49
86 13:15:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
87 13:16:09 تیزر چی چی 00:04:46
88 13:20:55 مولانگ 00:03:27
89 13:24:22 کلیپ‌های مهدپویا- فصل تابستان-2 00:02:13
90 13:26:35 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
91 13:27:52 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
92 13:29:52 آرم تایم (عروسک‌های دوست‌داشتنی) 00:00:20
93 13:30:12 عروسک‌های دوست‌داشتنی - قسمت 17 00:07:02
94 13:37:14 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
95 13:38:44 ماجراهای سعید 00:03:02
96 13:41:46 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
97 13:42:10 کلیپ درخت-2 00:02:44
98 13:44:54 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
99 13:45:14 ببعی-5 - قسمت 23 00:08:34
100 13:53:48 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
101 13:54:08 ترو ترو 00:03:33
102 13:57:41 آنونس مجموعه دوستان جنگل 00:01:30
103 13:59:11 تیزر عروسک‌های دوست‌داشتنی 00:00:49
104 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
105 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
106 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:17
107 14:06:38 آرم تایم (سینمایی خرگوش‌های فضایی) 00:00:20
108 14:06:58 سینمایی خرگوش‌های فضایی 01:07:53
109 15:14:51 آرم تایم (پروفسور بالتازار) 00:00:20
110 15:15:11 پروفسور بالتازار 00:03:56
111 15:19:07 اعلام برنامه 00:00:55
112 15:20:02 کلیپ سرزمین من 00:03:47
113 15:23:49 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
114 15:24:11 رالف 00:01:06
115 15:25:17 تیزر ماشیناسورها 00:01:13
116 15:26:30 تیزر چی چی 00:03:46
117 15:30:16 آرم تایم (کارآگاه موشه) 00:00:20
118 15:30:36 کارآگاه موشه - قسمت 1 00:21:52
119 15:52:28 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:02:16
120 15:54:44 اعلام برنامه 00:00:50
121 15:55:34 مزه_خلاقیت - قسمت پاکت 00:02:08
122 15:57:42 کلیپ نهال 00:02:16
123 15:59:58 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
124 16:00:18 مل‌مل-5 - قسمت 170 00:55:10
125 16:55:28 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
126 16:55:50 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:01:09
127 16:56:59 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
128 16:58:45 تیزر روزها 00:01:25
129 17:00:10 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
130 17:00:30 دالتون‌ها-2 - قسمت 23 00:19:42
131 17:20:12 اعلام برنامه 00:00:55
132 17:21:07 کلیپ قاصدک 00:03:20
133 17:24:27 تیزر جیکوچان 00:01:48
134 17:26:15 تیزر چی چی 00:03:28
135 17:29:43 آرم تایم (روزها) 00:00:20
136 17:30:03 روزها - قسمت 18 00:24:02
137 17:54:05 اعلام برنامه 00:00:50
138 17:54:55 نقلک 00:03:46
139 17:58:41 تیزر ماشیناسورها 00:01:13
140 17:59:54 آرم تایم (کنام‌ اژدها) 00:00:20
141 18:00:14 کنام‌ اژدها - قسمت 11 00:22:24
142 18:22:38 آرم استیشن ماشین 00:00:14
143 18:22:52 ترافیک 00:02:15
144 18:25:07 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
145 18:25:17 کلیپ با هم که باشیم 00:04:47
146 18:30:04 آرم تایم (نیلو و فلندی) 00:00:20
147 18:30:24 نیلو و فلندی - قسمت 1 00:20:34
148 18:50:58 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:01:09
149 18:52:07 تیزر بزودی فوتبالیست‌ها 00:01:42
150 18:53:49 نظر شما چیه؟ 00:04:52
151 18:58:41 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
152 18:59:53 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
153 19:00:13 مل‌مل-5 - قسمت 169 00:55:03
154 19:55:16 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
155 19:55:38 گروه تحقیق 00:04:40
156 20:00:18 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:02:16
157 20:02:34 وله رگلاژ 00:00:31
158 20:03:05 باکس تلاوت قرآن 00:15:55
159 20:19:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:07:26
160 20:26:26 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
161 20:26:48 تیزر چی چی 00:03:26
162 20:30:14 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
163 20:30:34 گروه شب نقاب - قسمت 33 00:23:47
164 20:54:21 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:01:09
165 20:55:30 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
166 20:56:46 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
167 20:59:48 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
168 21:00:08 ماشیناسورها - قسمت 55 00:22:53
169 21:23:01 تیزر بزودی فوتبالیست‌ها 00:01:42
170 21:24:43 نقلک 00:03:32
171 21:28:15 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
172 21:28:36 رود رانر 00:02:39
173 21:31:15 مزه_طبیعت - قسمت پروانه‌ها-2 00:01:56
174 21:33:11 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:02:16
175 21:35:27 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
176 21:35:49 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 78 00:24:03
177 21:59:52 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:08


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها