جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:04
4 08:06:35 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:55 کاردستی‌های مهدپویا-گل و گلدان 00:03:50
6 08:10:45 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:30 اوم نوم 00:01:08
8 08:12:38 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
9 08:15:08 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
10 08:15:28 هشت‌پانوردها - قسمت 79 00:12:06
11 08:27:34 آنونس مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:30
12 08:29:04 تیزر عروسک‌های دوست‌داشتنی 00:00:49
13 08:29:53 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
14 08:30:13 خدا چه آفریده-1 - قسمت 73 00:10:11
15 08:40:24 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
16 08:40:33 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
17 08:42:33 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
18 08:42:53 کلیپ پروانه کوچولو 00:02:25
19 08:45:18 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
20 08:45:38 حیوانات کاغذی - قسمت 41 00:12:09
21 08:57:47 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:58:22 بندبندی‌ها 00:01:21
23 08:59:43 آرم تایم (چیا) 00:00:20
24 09:00:03 چیا - قسمت 6 00:08:33
25 09:08:36 آرم استیشن عید 00:00:22
26 09:08:58 مولانگ 00:03:25
27 09:12:23 کلیپ‌های مهدپویا- گیاهان-1‎ 00:02:26
28 09:14:49 آرم تایم (هری و سطل پر از دایناسورش) 00:00:20
29 09:15:09 هری و سطل پر از دایناسورش - قسمت 29 00:10:06
30 09:25:15 تیزر چی چی 00:04:35
31 09:29:50 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
32 09:30:10 اتل متل یه جنگل - قسمت 45 00:08:21
33 09:38:31 آنونس مجموعه هشت‌پانوردها 00:01:30
34 09:40:01 یاپ یاپس 00:02:15
35 09:42:16 آرم استیشن روز 00:00:20
36 09:42:36 کلیپ ماهی-2 00:02:10
37 09:44:46 آرم تایم (عروسک‌های دوست‌داشتنی) 00:00:20
38 09:45:06 عروسک‌های دوست‌داشتنی - قسمت 19 00:07:08
39 09:52:14 اعلام برنامه 00:00:35
40 09:52:49 ترو ترو 00:03:35
41 09:56:24 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
42 09:56:33 کلیپ‌های نوید و ندا- کتاب 00:02:26
43 09:58:59 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
44 10:00:16 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
45 10:00:36 ببعی-5 - قسمت 25 00:09:25
46 10:10:01 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
47 10:10:24 دیپ‌داپ 00:02:53
48 10:13:17 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
49 10:13:26 کاردستی‌های مهدپویا-برنامه تغذیه روزانه 00:01:40
50 10:15:06 آرم تایم (هشت‌پانوردها) 00:00:20
51 10:15:26 هشت‌پانوردها - قسمت 80 00:12:05
52 10:27:31 تیزر عروسک‌های دوست‌داشتنی 00:00:49
53 10:28:20 بندبندی‌ها 00:01:36
54 10:29:56 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
55 10:30:16 خدا چه آفریده-1 - قسمت 74 00:10:03
56 10:40:19 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
57 10:40:28 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
58 10:42:28 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
59 10:45:03 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
60 10:45:23 حیوانات کاغذی - قسمت 42 00:12:05
61 10:57:28 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
62 11:00:17 آرم تایم (پاشو پاشو کوچولو) 00:00:20
63 11:00:37 پاشو پاشو کوچولو 01:27:48
64 12:28:25 اعلام برنامه 00:00:35
65 12:29:00 اوم نوم 00:01:08
66 12:30:08 آرم تایم (داربی و تیگر و پو) 00:00:20
67 12:30:28 داربی و تیگر و پو - قسمت 21 00:12:19
68 12:42:47 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
69 12:44:17 تیزر عروسک‌های دوست‌داشتنی 00:00:49
70 12:45:06 آرم تایم (چیا) 00:00:20
71 12:45:26 چیا - قسمت 5 00:09:24
72 12:54:50 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
73 12:55:10 ماجراهای جنگل 00:04:42
74 12:59:52 آرم استیشن عید 00:00:22
75 13:00:14 کاردستی‌های مهدپویا-هندوانه-1 00:02:47
76 13:03:01 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
77 13:04:18 وله رگلاژ 00:00:32
78 13:04:50 جشن نماز 00:05:10
79 13:10:00 جشن نماز 00:05:51
80 13:15:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
81 13:16:11 مولانگ 00:03:17
82 13:19:28 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
83 13:19:51 ماجراهای سعید 00:04:56
84 13:24:47 تیزر چی چی 00:05:09
85 13:29:56 آرم تایم (عروسک‌های دوست‌داشتنی) 00:00:20
86 13:30:16 عروسک‌های دوست‌داشتنی - قسمت 18 00:07:08
87 13:37:24 آرم استیشن عید 00:00:22
88 13:37:46 کلیپ درخت-2 00:02:44
89 13:40:30 آنونس مجموعه دوستان جنگل 00:01:30
90 13:42:00 دیپ‌داپ 00:02:55
91 13:44:55 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
92 13:45:15 ببعی-5 - قسمت 24 00:08:42
93 13:53:57 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
94 13:54:17 کلیپ ماهی-3 00:01:49
95 13:56:06 آرم استیشن عید 00:00:22
96 13:56:28 یاپ یاپس 00:02:15
97 13:58:43 تیزر حیوانات کاغذی 00:01:17
98 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
99 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
100 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:34
101 14:06:38 آرم تایم (سینمایی افسانه بیونیکل) 00:00:20
102 14:06:58 سینمایی افسانه بیونیکل-3 01:09:37
103 15:16:35 آرم تایم (پروفسور بالتازار) 00:00:20
104 15:16:55 پروفسور بالتازار 00:04:55
105 15:21:50 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:02:41
106 15:24:31 موسیقی فیلم ملاقات با رابینسون‌ها 00:01:59
107 15:26:30 مورف 00:01:29
108 15:27:59 تیزر بزودی فوتبالیست‌ها 00:01:42
109 15:29:41 آرم تایم (جیکوچان) 00:00:20
110 15:30:01 جیکوچان - قسمت 7 00:21:07
111 15:51:08 آرم استیشن عید 00:00:17
112 15:51:25 کلیپ عید 00:03:13
113 15:54:38 تیزر چی چی 00:03:38
114 15:58:16 تیزر روزها 00:01:25
115 15:59:41 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
116 16:00:01 مل‌مل-5 - قسمت 171 00:55:00
117 16:55:01 تیزر ماشیناسورها 00:01:13
118 16:56:14 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
119 16:56:36 کلیپ بسم الله 00:03:33
120 17:00:09 آرم تایم (گروه شب نقاب) 00:00:20
121 17:00:29 گروه شب نقاب - قسمت 34 00:24:00
122 17:24:29 اعلام برنامه 00:00:55
123 17:25:24 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
124 17:27:18 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:02:38
125 17:29:56 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
126 17:30:16 ماشیناسورها - قسمت 56 00:22:37
127 17:52:53 اعلام برنامه 00:00:50
128 17:53:43 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
129 17:56:05 تیزر چی چی 00:03:36
130 17:59:41 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:20
131 18:00:01 قهرمانان تنیس - قسمت 17 00:21:32
132 18:21:33 نقلک‌ 00:03:05
133 18:24:38 تیزر جیکوچان 00:01:48
134 18:26:26 آرم استیشن عید 00:00:17
135 18:26:43 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
136 18:29:54 آرم تایم (بینوایان) 00:00:20
137 18:30:14 بینوایان - قسمت 15 00:24:18
138 18:54:32 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
139 18:55:27 تیزر بزودی فوتبالیست‌ها 00:01:42
140 18:57:09 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:02:41
141 18:59:50 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
142 19:00:10 مل‌مل-5 - قسمت 170 00:55:10
143 19:55:20 آنونس مجموعه دالتون‌ها 00:01:16
144 19:56:36 تیزر بزودی شگفت انگیزان 00:01:09
145 19:57:45 گروه تحقیق 00:04:24
146 20:02:09 وله رگلاژ 00:00:41
147 20:02:50 باکس تلاوت قرآن 00:16:10
148 20:19:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:06:48
149 20:25:48 اعلام برنامه 00:00:50
150 20:26:38 مزه_خلاقیت - قسمت پروانه 00:02:08
151 20:28:46 تیزر پیشگیری کرونا 00:01:10
152 20:29:56 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
153 20:30:16 دالتون‌ها-2 - قسمت 23 00:19:42
154 20:49:58 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
155 20:50:19 ترافیک 00:02:14
156 20:52:33 آرم استیشن ماشین 00:00:14
157 20:52:47 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:16
158 20:55:03 تیزر چی چی 00:04:46
159 20:59:49 آرم تایم (روزها) 00:00:20
160 21:00:09 روزها - قسمت 18 00:24:02
161 21:24:11 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
162 21:24:33 کلیپ از تو ممنونم 00:03:19
163 21:27:52 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
164 21:28:19 نقلک 00:03:13
165 21:31:32 بره قهرمان 00:01:02
166 21:32:34 تیزر ماشیناسورها 00:01:13
167 21:33:47 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:02:38
168 21:36:25 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
169 21:36:47 شب بخیر بچه‌ها - قسمت 79 00:23:09
170 21:59:56 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:04


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها