جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:56
4 08:08:27 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:08:47 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-2 00:02:03
6 08:10:50 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:35 یاپ یاپس 00:02:15
8 08:13:50 تیزر قلقلک 00:01:00
9 08:14:50 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
10 08:15:10 تاتی و طوطو - قسمت 34 00:06:59
11 08:22:09 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
12 08:22:18 کلیپ توپ 00:02:19
13 08:24:37 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
14 08:26:07 باهم‌بازی 00:02:00
15 08:28:07 تیزر مهدپویا 00:01:00
16 08:29:07 نقاشی کنیم 00:00:48
17 08:29:55 آرم تایم (ماه تی‌تی) 00:00:20
18 08:30:15 ماه تی‌تی - قسمت 3 00:13:22
19 08:43:37 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
20 08:43:57 تیزر تاتی و توتو 00:01:10
21 08:45:07 آرم تایم (ماشا و آقا خرسه) 00:00:20
22 08:45:27 ماشا و آقا خرسه - قسمت 20 00:07:21
23 08:52:48 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
24 08:52:57 اوم نوم 00:01:02
25 08:53:59 اعلام برنامه 00:00:35
26 08:54:34 پهلوانان پویا 00:05:33
27 09:00:07 آرم تایم (قلقلک) 00:00:20
28 09:00:27 قلقلک - قسمت 2 00:13:25
29 09:13:52 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
30 09:14:01 تیزر محله دنییل ببره 00:01:00
31 09:15:01 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
32 09:15:21 آرم تایم (سرزمین بادکنکی) 00:00:20
33 09:15:41 سرزمین بادکنکی - قسمت 5 00:12:57
34 09:28:38 اعلام برنامه 00:00:45
35 09:29:23 نقاشی کنیم 00:00:49
36 09:30:12 آرم تایم (قاصدک) 00:00:20
37 09:30:32 قاصدک - قسمت 1 00:06:55
38 09:37:27 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
39 09:37:47 کلیپ شاپرک 00:03:19
40 09:41:06 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
41 09:42:36 باهم‌بازی 00:02:18
42 09:44:54 آرم تایم (اندی پندی) 00:00:20
43 09:45:14 اندی پندی - قسمت 18 00:09:17
44 09:54:31 اعلام برنامه 00:00:35
45 09:55:06 کلیپ قصه باران 00:02:46
46 09:57:52 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
47 09:59:22 تیزر قلقلک 00:01:00
48 10:00:22 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
49 10:00:42 مهدپویا - قسمت 37 00:25:50
50 10:26:32 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
51 10:26:41 مولانگ 00:03:23
52 10:30:04 آرم تایم (محله دنیل ببره ) 00:00:20
53 10:30:24 محله دنیل ببره - قسمت 34 00:13:37
54 10:44:01 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
55 10:44:10 نقاشی کنیم 00:00:50
56 10:45:00 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
57 10:45:20 پیم و پم - قسمت 53 00:13:02
58 10:58:22 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
59 10:58:42 کلیپ پاییز 00:01:40
60 11:00:22 آرم تایم (تاتی و طوطو ) 00:00:20
61 11:00:42 تاتی و طوطو - قسمت 35 00:06:59
62 11:07:41 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
63 11:07:57 باهم‌بازی 00:02:22
64 11:10:19 تیزر محله دنییل ببره 00:01:00
65 11:11:19 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
66 11:12:49 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
67 11:15:06 آرم تایم (قلقلک) 00:00:20
68 11:15:26 قلقلک - قسمت 3 00:13:47
69 11:29:13 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
70 11:29:22 اوم نوم 00:00:51
71 11:30:13 آرم تایم (ماشا و آقا خرسه) 00:00:20
72 11:30:33 ماشا و آقا خرسه - قسمت 21 00:08:00
73 11:38:33 ببعی کرونا 00:02:58
74 11:41:31 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
75 11:43:01 وله رگلاژ 00:00:33
76 11:43:34 جشن نماز 00:04:26
77 11:48:00 جشن نماز 00:05:27
78 11:53:27 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
79 11:53:51 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
80 11:57:45 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
81 11:57:54 ترو ترو 00:03:36
82 12:01:30 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
83 12:02:23 ماجراهای جنگل 00:04:43
84 12:07:06 آرم استیشن روز 00:00:20
85 12:07:26 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
86 12:09:56 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
87 12:11:26 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
88 12:11:46 باهم‌بازی 00:03:09
89 12:14:55 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
90 12:15:15 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 51 00:08:53
91 12:24:08 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
92 12:25:01 ببعی کرونا 00:02:18
93 12:27:19 کلیپ دو دوست 00:02:35
94 12:29:54 آرم تایم (کایلو) 00:00:20
95 12:30:14 کایلو - قسمت 7 00:07:43
96 12:37:57 آرم استیشن روز 00:00:20
97 12:38:17 ماجراهای سعید 00:04:33
98 12:42:50 تیزر تاتی و توتو 00:01:10
99 12:44:00 تیزر قلقلک 00:01:00
100 12:45:00 آرم تایم (ماه تی‌تی) 00:00:20
101 12:45:20 ماه تی‌تی - قسمت 4 00:13:50
102 12:59:10 آرم استیشن روز 00:00:20
103 12:59:30 نقاشی کنیم 00:00:48
104 13:00:18 آرم تایم (سرزمین بادکنکی) 00:00:20
105 13:00:38 سرزمین بادکنکی - قسمت 6 00:13:15
106 13:13:53 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
107 13:14:02 اوم نوم 00:01:03
108 13:15:05 آرم تایم (همه جوره ماجرا) 00:00:20
109 13:15:25 همه جوره ماجرا - قسمت 13 00:08:49
110 13:24:14 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
111 13:24:40 باهم‌بازی 00:01:52
112 13:26:32 تیزر قلقلک 00:01:00
113 13:27:32 تیزر محله دنییل ببره 00:01:00
114 13:28:32 بندبندی‌ها 00:01:20
115 13:29:52 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
116 13:30:12 مهدپویا - قسمت 36 00:25:23
117 13:55:35 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
118 13:55:55 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
119 13:57:25 کلیپ شادی 00:02:35
120 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
121 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
122 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:15
123 14:06:19 آرم تایم (سینمایی افسانه آرش) 00:00:20
124 14:06:39 سینمایی افسانه آرش 01:18:05
125 15:24:44 اعلام برنامه 00:00:55
126 15:25:39 تیزر قبل از شگفت انگیزان 00:00:35
127 15:26:14 تیزر پاییزی نهال 00:03:45
128 15:29:59 آرم تایم (فوتبالیست ها) 00:00:20
129 15:30:19 فوتبالیست ها - قسمت 23 00:23:44
130 15:54:03 تیزر قبل از شگفت انگیزان 00:00:46
131 15:54:49 اعلام برنامه 00:00:50
132 15:55:39 کلیپ قاصدک 00:03:20
133 15:58:59 تیزر قصه ما مثل شد 00:01:17
134 16:00:16 آرم تایم (شگفت‌انگیزان) 00:00:20
135 16:00:36 شگفت ‌انگیزان - قسمت 3 00:51:48
136 16:52:24 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
137 16:53:02 تیزر پاییزی نهال 00:03:45
138 16:56:47 کلیپ نهال 00:02:16
139 16:59:03 تیزر رکاب زنان کوهستان 00:01:15
140 17:00:18 آرم تایم (نیلو و فلندی) 00:00:20
141 17:00:38 نیلو و فلندی - قسمت 23 00:18:46
142 17:19:24 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
143 17:20:00 تیزر چی چی 00:01:24
144 17:21:24 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:55
145 17:22:19 وله رگلاژ 00:00:41
146 17:23:00 باکس تلاوت قرآن 00:08:00
147 17:31:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:20:00
148 17:51:00 اعلام برنامه 00:00:55
149 17:51:55 کلیپ بسم الله 00:03:33
150 17:55:28 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
151 17:55:55 تیزر پاییزی نهال 00:03:45
152 17:59:40 آرم تایم (شهر موشکی) 00:00:20
153 18:00:00 شهر موشکی - قسمت 1 00:24:12
154 18:24:12 تیزر رکاب‎زنان کوهستان 00:01:15
155 18:25:27 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
156 18:25:44 موسیقی فیلم عصر یخبندان-1 00:01:29
157 18:27:13 تیزر قصه ما مثل شد 00:01:17
158 18:28:30 تیزر حیات خانه ما 00:01:14
159 18:29:44 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
160 18:30:04 ربات‌های مبدل - قسمت 3 00:21:23
161 18:51:27 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
162 18:52:03 نقلک 00:03:10
163 18:55:13 اعلام برنامه 00:00:55
164 18:56:08 تیزر قصه ما مثل شد 00:01:17
165 18:57:25 شکرستان کرونا 00:02:18
166 18:59:43 آرم تایم (دانشمندان بزرگ) 00:00:20
167 19:00:03 دانشمندان بزرگ - قسمت 5 00:23:00
168 19:23:03 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
169 19:23:30 تیزر پاییزی نهال 00:03:45
170 19:27:15 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
171 19:27:32 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
172 19:29:54 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
173 19:30:14 باخانمان - قسمت 10 00:22:48
174 19:53:02 اعلام برنامه 00:00:50
175 19:53:52 کلیپ دست خط خدا 00:04:18
176 19:58:10 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
177 19:58:27 تیزر قصه ما مثل شد 00:01:17
178 19:59:44 آرم تایم (شگفت‌انگیزان) 00:00:20
179 20:00:04 شگفت‌انگیزان - قسمت 3 00:51:48
180 20:51:52 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
181 20:52:28 کلیپ به رنگ ایران 00:03:34
182 20:56:02 تیزر حیات خانه ما 00:01:14
183 20:57:16 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
184 20:57:33 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:01:15
185 20:58:48 تیزر قصه ما مثل شد 00:01:17
186 21:00:05 آرم تایم (زنبورها هرگز نمیخوابند) 00:00:20
187 21:00:25 زنبورها هرگز نمیخوابند - قسمت 3 00:21:56
188 21:22:21 آنونس مجموعه نیلو و فلندی 00:01:27
189 21:23:48 تیزر پاییزی نهال 00:03:45
190 21:27:33 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
191 21:27:45 شکرستان کرونا 00:02:04
192 21:29:49 تیزر قصه ما مثل شد 00:01:17
193 21:31:06 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:11
194 21:34:17 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:55
195 21:35:12 آرم تایم (شهر موشکی) 00:00:20
196 21:35:32 شهر موشکی - قسمت 1 00:24:12
197 21:59:44 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:16


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها