جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:26
4 08:07:57 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:08:17 کلیپ سلام 00:01:22
6 08:09:39 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:24 مولانگ 00:03:27
8 08:13:51 تیزر قلقلک 00:01:00
9 08:14:51 آرم تایم (تاتی و طوطو) 00:00:20
10 08:15:11 تاتی و طوطو - قسمت 35 00:06:59
11 08:22:10 آرم استیشن روز 00:00:20
12 08:22:30 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
13 08:24:47 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
14 08:26:17 باهم‌بازی 00:02:32
15 08:28:49 تیزر مهدپویا 00:01:00
16 08:29:49 آرم تایم (ماه تی‌تی) 00:00:20
17 08:30:09 ماه تی‌تی - قسمت 4 00:13:50
18 08:43:59 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
19 08:44:19 تیزر تاتی و توتو 00:01:10
20 08:45:29 آرم تایم (ماشا و آقا خرسه) 00:00:20
21 08:45:49 ماشا و آقا خرسه - قسمت 21 00:08:00
22 08:53:49 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:54:24 پهلوانان پویا 00:05:58
24 09:00:22 آرم تایم (قلقلک) 00:00:20
25 09:00:42 قلقلک - قسمت 3 00:13:47
26 09:14:29 تیزر محله دنییل ببره 00:01:00
27 09:15:29 آرم تایم (سرزمین بادکنکی) 00:00:20
28 09:15:49 سرزمین بادکنکی - قسمت 6 00:13:15
29 09:29:04 تیزر مهدپویا 00:01:00
30 09:30:04 آرم تایم (قاصدک) 00:00:20
31 09:30:24 قاصدک - قسمت 2 00:06:52
32 09:37:16 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
33 09:37:36 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
34 09:40:48 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
35 09:42:18 باهم‌بازی 00:02:06
36 09:44:24 اوم نوم 00:01:00
37 09:45:24 آرم تایم (اندی پندی) 00:00:20
38 09:45:44 اندی پندی - قسمت 19 00:09:31
39 09:55:15 اعلام برنامه 00:00:35
40 09:55:50 کلیپ توپ 00:02:19
41 09:58:09 تیزر محله دنییل ببره 00:01:00
42 09:59:09 تیزر قلقلک 00:01:00
43 10:00:09 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
44 10:00:29 مهدپویا - قسمت 38 00:24:26
45 10:24:55 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
46 10:25:18 ماجراهای جنگل 00:04:28
47 10:29:46 آرم تایم (محله دنیل ببره ) 00:00:20
48 10:30:06 محله دنیل ببره - قسمت 35 00:11:57
49 10:42:03 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
50 10:42:12 کلیپ قصه باران 00:02:46
51 10:44:58 آرم تایم (پیم و پم) 00:00:20
52 10:45:18 پیم و پم - قسمت 54 00:12:08
53 10:57:26 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
54 10:57:46 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
55 11:00:21 آرم تایم (تاتی و طوطو ) 00:00:20
56 11:00:41 تاتی و طوطو - قسمت 36 00:06:59
57 11:07:40 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
58 11:07:56 باهم‌بازی 00:02:08
59 11:10:04 تیزر محله دنییل ببره 00:01:00
60 11:11:04 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
61 11:12:34 دیپ‌داپ 00:02:32
62 11:15:06 آرم تایم (قلقلک) 00:00:20
63 11:15:26 قلقلک - قسمت 4 00:13:46
64 11:29:12 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
65 11:29:21 نقاشی کنیم 00:00:53
66 11:30:14 آرم تایم (ماشا و آقا خرسه) 00:00:20
67 11:30:34 ماشا و آقا خرسه - قسمت 22 00:07:46
68 11:38:20 ببعی کرونا 00:02:18
69 11:40:38 تیزر قلقلک 00:01:00
70 11:41:38 وله رگلاژ 00:00:32
71 11:42:10 جشن نماز 00:05:50
72 11:48:00 جشن نماز 00:05:33
73 11:53:33 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
74 11:53:57 شن‌دونه‌ها 00:04:24
75 11:58:21 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
76 11:58:30 کلیپ شاپرک 00:03:19
77 12:01:49 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
78 12:02:42 ماجراهای سعید 00:04:41
79 12:07:23 آرم استیشن روز 00:00:20
80 12:07:43 ماجراهای جنگل 00:04:16
81 12:11:59 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
82 12:13:29 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
83 12:13:49 تیزر مهدپویا 00:01:00
84 12:14:49 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
85 12:15:09 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 52 00:08:53
86 12:24:02 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
87 12:24:55 باهم‌بازی 00:02:06
88 12:27:01 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
89 12:29:59 آرم تایم (کایلو) 00:00:20
90 12:30:19 کایلو - قسمت 8 00:07:23
91 12:37:42 آرم استیشن روز 00:00:20
92 12:38:02 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
93 12:40:21 تیزر تاتی و توتو 00:01:10
94 12:41:31 یاپ یاپس 00:02:15
95 12:43:46 تیزر قلقلک 00:01:00
96 12:44:46 آرم تایم (ماه تی‌تی) 00:00:20
97 12:45:06 ماه تی‌تی - قسمت 5 00:13:01
98 12:58:07 آرم استیشن روز 00:00:20
99 12:58:27 کلیپ نمره بیست 00:01:52
100 13:00:19 آرم تایم (سرزمین بادکنکی) 00:00:20
101 13:00:39 سرزمین بادکنکی - قسمت 7 00:13:18
102 13:13:57 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
103 13:14:06 نقاشی کنیم 00:00:55
104 13:15:01 آرم تایم (قاصدک) 00:00:20
105 13:15:21 قاصدک - قسمت 1 00:06:55
106 13:22:16 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
107 13:22:42 باهم‌بازی 00:02:40
108 13:25:22 تیزر قلقلک 00:01:00
109 13:26:22 تیزر محله دنییل ببره 00:01:00
110 13:27:22 کلیپ‌های نوید و ندا 00:02:26
111 13:29:48 آرم تایم (مهدپویا) 00:00:20
112 13:30:08 مهدپویا - قسمت 37 00:25:49
113 13:55:57 آرم استیشن توپ 00:00:23
114 13:56:20 آنونس مجموعه پیم و پم 00:01:30
115 13:57:50 کلیپ ماهی 00:02:10
116 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
117 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
118 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:34
119 14:06:38 آرم تایم (سینمایی کلیله و دمنه) 00:00:20
120 14:06:58 سینمایی کلیله و دمنه 01:16:37
121 15:23:35 اعلام برنامه 00:00:55
122 15:24:30 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:23
123 15:25:53 تیزر پاییزی نهال 00:03:45
124 15:29:38 آرم تایم (فوتبالیست ها) 00:00:20
125 15:29:58 فوتبالیست ها - قسمت 24 00:23:32
126 15:53:30 اعلام برنامه 00:00:50
127 15:54:20 کلیپ کنار هم باشیم 00:04:47
128 15:59:07 تیزر قصه ما مثل شد 00:01:17
129 16:00:24 آرم تایم (شگفت‌انگیزان) 00:00:20
130 16:00:44 شگفت ‌انگیزان - قسمت 4 00:52:15
131 16:52:59 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
132 16:53:37 تیزر پاییزی نهال 00:03:45
133 16:57:22 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
134 16:58:39 تیزر رکاب زنان کوهستان 00:01:15
135 16:59:54 آرم تایم (نیلو و فلندی) 00:00:20
136 17:00:14 نیلو و فلندی - قسمت 24 00:20:22
137 17:20:36 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
138 17:21:12 شکرستان کرونا 00:02:17
139 17:23:29 تیزر مسابقه کتابخوانی 00:01:49
140 17:25:18 وله رگلاژ 00:00:42
141 17:26:00 باکس تلاوت قرآن 00:04:00
142 17:30:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:21:01
143 17:51:01 اعلام برنامه 00:02:49
144 17:53:50 آنونس مجموعه نیلو و فلندی 00:01:27
145 17:55:17 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
146 17:55:55 تیزر پاییزی نهال 00:03:45
147 17:59:40 آرم تایم (خاکریزهای نمکی) 00:00:20
148 18:00:00 خاکریزهای نمکی - قسمت 1 00:16:53
149 18:16:53 تیزر رکاب‎زنان کوهستان 00:01:15
150 18:18:08 کلیپ به رنگ ایران 00:03:34
151 18:21:42 تیزر من ماسک میزنم 00:00:59
152 18:22:41 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
153 18:22:58 نظر شما چیه؟ 00:04:24
154 18:27:22 تیزر قصه ما مثل شد 00:01:17
155 18:28:39 تیزر حیات خانه ما 00:01:14
156 18:29:53 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
157 18:30:13 ربات‌های مبدل - قسمت 4 00:20:17
158 18:50:30 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
159 18:51:06 کلیپ قاصدک 00:03:20
160 18:54:26 اعلام برنامه 00:00:55
161 18:55:21 تیزر قصه ما مثل شد 00:01:17
162 18:56:38 ترافیک 00:02:15
163 18:58:53 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:59
164 18:59:52 آرم تایم (دانشمندان بزرگ) 00:00:20
165 19:00:12 دانشمندان بزرگ - قسمت 6 00:23:57
166 19:24:09 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
167 19:24:36 تیزر پاییزی نهال 00:03:45
168 19:28:21 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
169 19:28:38 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
170 19:30:01 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
171 19:30:21 باخانمان - قسمت 11 00:21:55
172 19:52:16 اعلام برنامه 00:00:50
173 19:53:06 کلیپ از تو ممنونم 00:03:19
174 19:56:25 تیزر مصرف شیر و لبنیات 00:00:30
175 19:56:55 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
176 19:57:12 تیزر رکاب‌زنان کوهستان 00:01:15
177 19:58:27 تیزر قصه ما مثل شد 00:01:17
178 19:59:44 آرم تایم (شگفت‌انگیزان) 00:00:20
179 20:00:04 شگفت‌انگیزان - قسمت 4 00:52:15
180 20:52:19 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
181 20:52:55 کلیپ یا رب 00:03:02
182 20:55:57 تیزر حیات خانه ما 00:01:14
183 20:57:11 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
184 20:57:33 شکرستان کرونا 00:02:08
185 20:59:41 آرم تایم (خرس‌ها) 00:00:20
186 21:00:01 خرس‌ها - قسمت 1 00:24:38
187 21:24:39 آنونس مجموعه نیلو و فلندی 00:01:27
188 21:26:06 تیزر پاییزی نهال 00:03:45
189 21:29:51 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
190 21:30:03 تیزر قصه ما مثل شد 00:01:17
191 21:31:20 کلیپ خدای آسمان 00:03:02
192 21:34:22 تیزر من ماسک می‌زنم 00:00:55
193 21:35:17 لذت دانایی 00:05:42
194 21:40:59 تیزر حیات خانه ما 00:01:14
195 21:42:13 آرم تایم (خاکریزهای نمکی) 00:00:20
196 21:42:33 خاکریزهای نمکی - قسمت 1 00:16:53
197 21:59:26 وله شب بخیر بچه‌ها 00:00:34


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها